KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

65142 ima található a honlapon, összesen 152022 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az idősekért2022. július

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Az idősekért

Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.
 

Imádság

Szentlélek, a bölcsesség lehelete,
aki megihletted Simeont és Annát,
hogy felfedezhessék az Úr Jézust
a templomban való bemutatásának a napján;
küldd el világosságodat nagyanyáinknak és nagyapáinknak,
hogy megtalálják a közelség útjait,
és támogassák a fiatalokat, megosztva velük
a reményt ébresztő élettapasztalatot,
és a jövő iránti elkötelezettséget.
Adj nekik erőt, hogy örömmel végezzék be a hozzád vezető útjukat.
Add, hogy soha ne szenvedjenek hiányt családjuk szeretetében és elismerésében,
az önfeláldozás egész életük során tett tanúságtételéért.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Segítsd a fiatalokat

„Nincs olyan életkor, amikor visszavonulhatunk az Evangélium hirdetésének és a hagyományok unokáknak való átadásának feladatától. Tovább kell lépni, és mindenekelőtt ki kell lépni önmagunkból, hogy valami újat kezdjünk” (Ferenc pápa). Ebben a hónapban segítsd a környezetedben lévő fiatalokat terveik és feladataik megvalósításában.
 

Figyeld meg

„Megújult hivatás vár még téged is, a történelem döntő időszakában... nyisd meg a szíved a Szentlélek munkálkodása előtt, aki ott fúj, ahol akar. A Szentlélek a neki járó szabadsággal mindent átjár, és azt tesz, amit akar.” (Ferenc pápa) Fordíts időt a legfiatalabbak meghallgatására, és ismerd meg az életükre vonatkozó vágyaikat.
 

Vállalj felelősséget

„Ebből a nézőpontból azt szeretném elmondani neked, hogy szükség van rád, hogy testvériség és társadalmi barátság által építsd a holnap világát: azt a világot, amelyben mi, gyermekeink és unokáink élni fogunk a vihar lecsillapodtával.” (Ferenc pápa) Hajlandó vagy elköteleződni az Ország azon része mellett, amelynek előrehaladásáért tenni tudsz?
 

Szolgálj

„Neked is tanúságot kell tenned arról, hogy egy nehéz tapasztalatból megújulva kerülhetünk ki. És biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az egyetlen, mert sok ilyen történt az életedben, és sikerült kijutnod belőlük.” (Ferenc pápa) Mesélj az életedről, készíts kedves emléket róla; tanúságtételed segítheti mások életét.
 

Szeress feltétel nélkül

„Az álmok tehát összefonódnak az emlékezéssel... Ez az emlékezés segíthet egy emberibb, befogadóbb világot építeni. De emlékezet nélkül lehetetlen építkezni; alap nélkül nem lehet házat építeni. Soha. Az élet alapja pedig az emlékezet.” (Ferenc pápa) Fejezd ki a családodban a szeretetedet beszélgetéseid által, add oda, ami vagy és amid van, tehetségedet, javaidat, múltadat és idődet.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO2022 július

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

 

Nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszélnénk a köztünk élő idősek fontosságáról.
Soha ennyien nem voltunk még ennyien az emberiség történetében, de nem igazán tudjuk, hogyan éljük meg ezt az új életszakaszt: sok terv van az öregkor megsegítésére, de kevés terv a létezésre.
Mi, idősek gyakran különleges érzékenységgel rendelkezünk a gondoskodás, az elmélkedés és a szeretet iránt. A gyengédség tanítói vagyunk, vagy lehetünk, és valóban lehetünk!
Ebben a háborúhoz szokott világban a gyengédség igazi forradalmára van szükségünk.
Nagy felelősségünk van az új nemzedékek felé ezzel kapcsolatban.
Ne feledjük: a nagyszülők és az idősek a kenyér, amely táplálja életünket, egy nép rejtett bölcsessége. Ezért kell őket ünnepelnünk, és én egy nekik szentelt napot hoztam létre.
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa missziós megbízása a családokhoz A családok misszióba küldése„Legyetek az élő Krisztus jelei!

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29
Kedves családok,
 arra hívlak benneteket, hogy folytassátok az utat,
meghallgatva az Atyát, aki hív titeket:
legyetek misszionáriusok a világ útjain!
Ne járjatok egyedül!
Ti, fiatal családok, bízzátok magatokat azoknak a vezetésére, akik ismerik az utat,
ti, akik már előbbre vagytok, legyetek a többiek útitársai,
ti, akik eltévelyedtetek a nehézségek miatt,
ne hagyjátok, hogy a szomorúság vegyen erőt rajtatok,
bízzatok a Szeretetben, amelyet Isten helyezett belétek,
könyörögjetek minden nap a Lélekhez, hogy élessze fel újra bennetek lángját.
 
Örömmel hirdessétek a család szépségét!
Hirdessétek a gyermekeknek és a fiataloknak a keresztény házasság kegyelmét.
Adjatok reményt azoknak, akik nem remélnek.
Cselekedjetek úgy, mintha minden tőletek függne,
annak tudatában, hogy mindent Istenre kell bíznotok.
Ti „szőjétek” a társadalom és egy szinodális egyház szövetét,
amely kapcsolatokat teremt, megsokszorozva a szeretetet és az életet.
Legyetek az élő Krisztus jelei,
Ne féljetek attól, amit az Úr kér tőletek,
És attól se, hogy nagylelkűek legyetek Ővele.
Nyíljatok meg Krisztusnak, hallgassátok Őt az ima csöndjében.
Kísérjétek el azokat, aki törékenyebbek,
Vegyétek gondjaitokba a magányosokat, a menekülteket, a magukra hagyatottakat.
 
Legyetek egy testvéribb világ magvai!
Legyetek nagy szívű családok!
Legyetek az egyház befogadó arca!
És kérlek benneteket, imádkozzatok, mindig imádkozzatok!
 
Mária, a mi Édesanyánk siessen segítségetekre, amikor fogytán lesz borotok,
legyen társatok a csönd és a megpróbáltatás idején,
segítsen benneteket, hogy együtt járjatok Feltámadt Fiával.
Ferenc
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUMUramnak anyja látogat el hozzám

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Erzsébet így szólt: Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 1,39-56

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárSzűz Mária látogatása Erzsébetnél – Ü

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) – Ü

Vagy:
OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből
Az Úr, Izrael királya közötted él.
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot.
Ez az Isten igéje.
Szof 3,14-18

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje! (6 b. vers. - 4. g tónus)
Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne, és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Örömmel meríttek majd vizet * az üdvösség forrásaiból.
Hívek: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje!
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
H: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje!
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok, Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje!
Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Vagy:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Testvéreim!
Szeressetek tettetés nélkül. Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok! Legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázok, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
Ez az Isten igéje.
Róm 12,9-16b

ALLELUJA
Boldog vagy, Szűz Mária, † mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, * amit az Úr mondott néked. Vö. Lk 1,45 – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Erzsébet így szólt: Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 1,39-56

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
9. SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ÜNNEPÉRE (SARLÓS BOLDOGASSZONY)
(Július 2.)
Pap: Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak!
3. Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk felebarátaink megsegítésére!
4. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját!
5. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át!
Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárszombat: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (ünnep)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

2022.07.02. szombat: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (ünnep)

Ujjongjatok, mert nagy közöttetek Izrael Szentje

 


Szof 3,14-18a

Zengedezzél, Sion leánya, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet, eltávolította ellenségeidet; Izrael királya, az Úr, közötted van, nem kell többé félned semmi bajtól. Azon a napon, majd ezt mondják Jeruzsálemnek: ,,Ne félj! Sion, ne lankadjon el kezed! Az Úr, a te Istened, közötted van, erős ő és megszabadít. örvendezik majd feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne.’’ ,,Elfordítom felőled a balsorsot, hogy többé ne legyen gyalázatod miatta.

vagy

Róm 12,9-16b

A szeretet legyen tettetés nélkül. Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok! Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban, résztvevők a szentek bajaiban; gyakoroljátok a vendégszeretetet! Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok! Örüljetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal! Ugyanazzal az érzéssel legyetek egymás iránt: nem nagyravágyók, hanem együttérzők az alacsonyrendűekkel. Ne legyetek bölcsek a magatok szemében [Péld 3,7]!

Iz 12,2-6

Íme, Isten az én üdvösségem, bízom és nem félek, mert erőm és ujjongó dalom az Úr, ő lett nekem üdvösségem.’’ Örömmel merítetek majd vizet az üdvösség forrásaiból. Így szóltok azon a napon: ,,Adjatok hálát az Úrnak, szólítsátok a nevén, ismertessétek meg a népek közt tetteit! Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve! Énekkel dicsérjétek az Urat, mert fönséges dolgot művelt, legyen ismert ez az egész földön! Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közötted Izrael Szentje!’’

Lk 1,39-56

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.’’ Mária erre így szólt: ,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben [Hab 3,18], mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát [1 Sám 1,11]. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék [Ter 30,13], mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas [MTörv 10,21], és Szent az ő Neve [Zsolt 111,9]. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik [Zsolt 103,13.17]. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataiban kevélykedőket [Zsolt 89,11]. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt [Zsolt 147,6]. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat [Zsolt 107,9]. Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezve irgalmasságáról [Iz 41,8-9; Zsolt 98,3], amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre’’ [Ter 17,7]. És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután hazatért.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap Szentje - Sarlós BoldogasszonySzűz Mária látogatása Erzsébetnél

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Magyarországon a régi szokás szerint ma ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária látogatását. Az aratási munkálatok miatt nálunk Sarlós Boldogasszony a mai ünnep népies neve. Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban segítségére lehessen. Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a magnificát, amely azóta is a keresztény ember kedves imádsága. Az ünnepet a világegyház május 31-én üli meg.


Mária útnak indul. Azért indul, hogy segítsen. Az Istennel való találkozás a másik ember felé kell fordítson bennünket. Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten. Mária példája erősítsen a másik emberhez való fordulásomban. 

Arra kell gondolnom éppen ma, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján, milyen áldott dolga van annak, aki éppen a hónap második napján próbál Testvérei mellé társulni, hogy együtt elmélkedjünk Urunk mérhetetlen sokoldalú gazdagságáról. Szépek, beszédesek a másodikák (január 2. keleti egyház szentjei, február 2, április 2. Hazánkban! Július 2, szeptember 2 (Budavár), október 2. Őrangyalok napja, november 2. (Eskaton)).

kép: M.S. MESTER (16. század) Mária és Erzsébet találkozása, Tempera, fa, 139 x 95 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Különösen szép ez a mai nap! Sokoldalúan ajándékos: 1. Szerzetesi lelkületre nevelő líra árad belőle: a zsolozsma olvasmányos horájának első lekciója az Énekek éneke 2 és 8. fejezetéből van összemetszve. 2. A munka világával találkoztat Hazánkban az arató szerszámok megáldásának ősi szokása, pl. a kónyi Sírtói Kápolna előtt. 3. A látogatás, a találkozás, a vendéglátás teológiáját, misztikáját kínálja a mise liturgia második olvasmánya (Róm 12, 9-16b): tipikus erénytábla, a felebaráti szeretet sziporkázó skálája: keresd meg, melyik érint Téged ma a legjobban a 7+12 szempontból, és mi az erkölcsi útbaigazítások alapja, hangolója!
A három hullámhossz valamelyike (lelkiség, szolgálat, látogatás) bizonyára éppen időszerű számunkra. A mai nyelvre fogalmazott evangéliumi ízű boldogságok egyike ez: Boldogok vagytok, főleg Ti, akik fel tudjátok ismerni az Urat mindenkiben, akivel találkoztok - Tiétek az igazi fény és az igazi bölcsesség (vö. II. János Pál Novo Millennnio Ineunte 43. pont). Igen! Legyen ez ma a Tiétek! 

Brückner Ákos Előd O.Cist.
forrás: magvető lista

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Szof 3,14–18. Evangélium Lk 1,39–56Sarlós Boldogasszony–Mária meglátogatja Erzsébetet

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Testvéreim! Az Egyház minden ünnepen hálát ad az Úrnak azokért a csodákért, amiket értünk művelt, művel, s melyekről mi tudhatunk. Lassan megtanuljuk, hogy részünk van azokban a nagy cselekedetekben, amiket az irgalmas Úr művel nemzedékről nemzedékre azokkal, akik Őt félik. Szoktuk hallani: „kérjük meg a szentet, akinek éppen az ünnepe van, engedje meg, hogy vele együtt adjunk hálát az Úrnak”. Most tehát kérjük meg az öreg Zakariást, Erzsébetet és a Szűzanyát, engedjék meg, hogy velük együtt adjunk hálát az Úrnak azért, ami velük történt, amit ma ünneplünk.

Az első meggondolandó dolog, hogy mennyire emberi módon közeledik hozzánk a mi Üdvözítő Istenünk. Ezt akkor is lehet látni, ha meggondoljuk, hogy miért pont ma van ez az ünnep?

Szent Lukács amikor elmondja az Angyali Üdvözlet történetét, azt mondja, Mária közvetlenül az Angyali Üdvözlet után útra kelt. Ez a március 25-e utáni napokban történik. Mária elmegy, és ott marad Erzsébetnél és Zakariásnál közel három hónapig, azaz megvárja, amíg megszületik a fiú, akiről Gábriel főangyal Zakariásnak beszélt.

János nyolc napja született, 24-én ünnepeltük, júniusban. Nyilván a Szűzanya még egy kicsit várt, megvárta, amíg nevet adnak Jánosnak (ez történt nyolc nappal később, azaz tegnap), azután elindult haza, a mai napon. Ma tehát igazában nem azt ünnepeljük, hogy Mária megérkezik Zakariáshoz és Erzsébethez, hanem ma zárul le az a három hónapos időszak, amit Mária Erzsébetnél és Zakariásnál töltött.

Meg lehet kérnünk őket, meséljenek egy kicsit arról, hogy ez a három hónap hogyan is telt. Mert az nyilvánvaló, hogy a terhességében előrehaladó, koros Erzsébet segítségre szorult. Mária tehát ott van és szolgál. Ő, a Megváltónak az Anyja szolgál az Előfutár édesanyjának. Közben beszélgetnek, ha máskor nem, esténként. Imádkoznak és beszélgetnek. Nem arról, hogy X szomszédasszony milyen ruhát vett föl, meg hogy Y hogyan bosszantotta a másikat, hanem arról beszélgetnek, milyen csodákat művel az Isten velünk. Ugyanakkor ott van velük az öreg Zakariás. Némán.

Az első, amit a Szűzanya látogatása kiváltott ebben a két öregben, az a félelmeiknek az eloszlása. Mert nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy az ember bele tudjon érezni abba, mit érzett ez a két öreg. Az ötvenes éveikben járhattak. Zakariásban is, aki megnémult, s legfeljebb egy-két írásjellel vagy mutogatással tudott kérni valamit, Erzsébetben is újra és újra felvetődött a gondolat: „Uram Istenem, mi lesz, ha ez a gyermek megszületik? Ki fog róla gondoskodni, ha egyáltalán megszületik?” – S akkor jön Mária. Zakariás még nem szólal meg, de Erzsébet méhében megmozdul a magzat. Erzsébetből azonnal elszáll a kétség valóban élő gyermeket szülök, mi lesz, ha ez a gyermek holtan születik? mi lesz akkor? –, már nyilvánvaló számára, hogy a gyermek él és egészséges: felujjongott, megmozdult!

És amikor Zakariás is megszólalt, a névadáskor, nyilvánvalóvá vált, hogy Zakariás nem agyvérzést kapott, nem lesz egész további életében néma, hanem büntetésként némult meg, mert nem hitt. De most visszakapta a szót. Elénekli a Benedictust, majd elmondja – először ennek a két asszonynak, a feleségének meg az Úr Anyjának – mindazt, amit ő, a pap a prófétáktól tud erről a két gyermekről.

Azután boldogan elbúcsúznak Máriától a bizonysággal: az Úr nem feledkezett meg rólunk, és mi most tesszük, amit tenni kell. Nem tudjuk, mi vár ránk, de az Úr irgalma körülölel minket! A Szűzanya ugyanezt mondja a Magnificatban: „az Úr irgalmassága ott van mindazokkal, akik Őt félik”.

Hálát adunk az Úrnak értük, és azért, ami velük történt. Adjon nekünk az Úr hitet, hogy merjünk bízni az Ő irgalmában; és amikor kell, tudjuk támogatni egymást a hitben, szolgálni egymást a gondok és problémák közepette a Szűzanya példája szerint, hogy amit az Úr művelni akar, az a maga idejében megtörténhessék bennünk is, általunk is. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szent SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉLSARLÓS BOLDOGASSZONY

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Magyarországon a régi szokás szerint ma ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária látogatását. Az aratási munkálatok miatt nálunk Sarlós Boldogasszony a mai ünnep népies neve. Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban segítségére lehessen. Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a magnificát, amely azóta is a keresztény ember kedves imádsága. Az ünnepet a világegyház május 31-én üli meg.

Mária útnak indul. Azért indul, hogy segítsen. Az Istennel való találkozás a másik ember felé kell fordítson bennünket. Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten. Mária példája erősítsen a másik emberhez való fordulásomban.

Arra kell gondolnom éppen ma, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján, milyen áldott dolga van annak, aki éppen a hónap második napján próbál Testvérei mellé társulni, hogy együtt elmélkedjünk Urunk mérhetetlen sokoldalú gazdagságáról. Szépek, beszédesek a másodikák (január 2. keleti egyház szentjei, február 2, április 2. Hazánkban! Július 2, szeptember 2 (Budavár), október 2. Őrangyalok napja, november 2. (Eskaton)).

kép: M.S. MESTER (16. század) Mária és Erzsébet találkozása, Tempera, fa, 139 x 95 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Különösen szép ez a mai nap! Sokoldalúan ajándékos: 1. Szerzetesi lelkületre nevelő líra árad belőle: a zsolozsma olvasmányos horájának első lekciója az Énekek éneke 2 és 8. fejezetéből van összemetszve. 2. A munka világával találkoztat Hazánkban az arató szerszámok megáldásának ősi szokása, pl. a kónyi Sírtói Kápolna előtt. 3. A látogatás, a találkozás, a vendéglátás teológiáját, misztikáját kínálja a mise liturgia második olvasmánya (Róm 12, 9-16b): tipikus erénytábla, a felebaráti szeretet sziporkázó skálája: keresd meg, melyik érint Téged ma a legjobban a 7+12 szempontból, és mi az erkölcsi útbaigazítások alapja, hangolója!
A három hullámhossz valamelyike (lelkiség, szolgálat, látogatás) bizonyára éppen időszerű számunkra. A mai nyelvre fogalmazott evangéliumi ízű boldogságok egyike ez: Boldogok vagytok, főleg Ti, akik fel tudjátok ismerni az Urat mindenkiben, akivel találkoztok - Tiétek az igazi fény és az igazi bölcsesség (vö. II. János Pál Novo Millennnio Ineunte 43. pont). Igen! Legyen ez ma a Tiétek!

Brückner Ákos Előd O.Cist.
forrás: magvető lista

A szentmise olvasmányai

Szof 3,14-18
Az Úr, Izrael királya közötted él.

vagy

Róm 12,9-16b
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet!

Lk 1,39-56
Erzsébet így szólt: Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?

Egyetemes könyörgések

  1. Minden nap jelenlétedben járva-kelve add, hogy a Szűzanya természetességével fogadjuk irányításodat, jeleidet, amelyekkel útba igazítasz, irányt is változtatsz életünk útján! Hallgass meg, Urunk!
  2. Tedd az egyházat az örömre érzékennyé, hogy egyre inkább hasonlítson hozzád, Jézus szívével, a te szíveddel szeressen, legyen befogadó, elfogadó, mint a Szűzanya! Hallgass meg, Urunk!
  3. Hogy Édesanyád, Mária járjon velünk minden úton, illetve inkább mi járjuk vele minden utunkat! Hallgass meg, Urunk!
  4. Legyen szemünk élesebb észrevenni, meglátni, ha valakinek szüksége van ránk! Nevelj érzékenységre! Hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy egész életünk örvendező előkészület legyen a veled való találkozásra! Hallgass meg, Urunk!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumSarlós Boldogasszony

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Sarlós Boldogasszony, a muramelléki vendek ajkán magyar tükörszóval Srpnja Marija,* a nehézkes Máriának, Szent Erzsébetnél, Keresztelő Szent János édesanyjánál való látogatása (visitatio Beatae Mariae Virginis). Ez egyúttal az örvendetes olvasó második titka is. A középkorban vigíliáját és nyolcadát is emlegetik.

Azokban a napokban – írja Lukács (1,39 – 56) – Mária útrakelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve, köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: Áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Erre Mária így szólt:

Magasztalja lelkem az Urat,
És ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát:
Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
Mily nagy dolgot művelt velem
Ő, a Hatalmas és a Szent!
Irgalma az istenfélőkre száll
Nemzedékről nemzedékre.
Nagyszerű dolgokat művel karja erejével:
Szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket.
Uralkodókat taszít le trónjukról,
De fölemeli az alázatosakat.
Éhezőket tölt be minden jóval,
De üres kézzel bocsátja el a gazdagokat.
Fölkarolja szolgáját, Izraelt,
S amint megígérte atyáinknak,
Nem feledi irgalmasságát
Ábrahám és utódai iránt mindörökre.

Ezekre az evangéliumi igékre a nap hagyományainak megértésénél sűrűn kell emlékeznünk.

*

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A franciskánusok, az emberré, testvérünkké vált Krisztus apostolai kezdik először, a XIII. század folyamán megülni, illetőleg terjeszteni.* Az összefüggésekről Szent Anna napjánál szólunk bővebben.

Sarlós Boldogasszony ünnepe, tisztelete egy század múlva (1389) vált az Egyházban egyetemessé. Hazánkban elsősorban föltétlenül az obszerváns ferencesség buzgólkodására vert gyökeret még a középkor végén, igazában azonban a barokk világában bontakozik ki.

 

Az obszerváns Temesvári Pelbárt fejtegeti,* hogy a Magnificat tartalmazza mind az Úr imádságát, mindpadig az Üdvözlégyet.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben egyezik ezzel: Magasztalja Lelkem az Urat, vagyis az égi Atyát.

Az első kérés: Szenteltessék meg a te neved, bennfoglaltatik ebben: Örvendez lelkem, az én üdvözítő Istenemben…

Második kérés: Legyen meg a te akaratod. Ott: Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből és felmagasztalta az alázatosakat.

Harmadik kérés: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ott: az éhezőket betöltötte jókkal.

Negyedik kérés: És bocsásd meg a mi vétkeinket. Ott: és az ő irgalmassága, amely megbocsátja bűneinket nemzedékről-nemzedékre száll az őt félőkön.

Ötödik kérés: És ne vígy minket a kísértetbe. Ott: hatalmas dolgot cselekedett az ő karjával, azaz Krisztussal, aki hatalmasan megvédi a hívőket minden kísértésben.

Hatodik kérés: De szabadíts meg minket a gonosztól. Ott: Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezvén irgalmasságáról. Amint szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékainak örökre.

Üdvözlégy Mária tartalmilag benne van ebben: Magasztalja az én lelkem az urat. Malaszttal teljes. Ott: És örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben. Az Úr van teveled. Ott: mert megtekintette szolgálójának alázatosságát. Áldott vagy te az asszonyok között. Ott: Íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. És áldott a te méhednek gyümölcse. Ott: Mert nagy dolgokat cselekedett nekem a Hatalmas, kinek szent az ő neve.

Lukács szavaiból kitetszik – írja* többek között hajdani nagyhírű népkönyvünk, a Makula nélkül való Tükör – mondván: És azon üdőben föllele Mária, sietséggel a hegyes tartományra méne. Most azért kelj föl keresztény lélek és tekintsd meg micsoda szarándokságot járt akkor a Szent Szűz. Azt véled te, hogy nagy dolgot teszel, ha egynehány órát töltesz az isteni tiszteletben való fáradságban. De vajon hasonlíthatod-é azt a Szűz Mária fáradságához? Mert az első útjára meg kellett erősíttetni, mivel Názáretbül Jeruzsálemhez jó három napi járóföld vala, Jeruzsálembül vadig Júda várasában öt óra hosszáig járóföld van. Názáretbül pedig a Galilea hegyútja tart hét óra hosszáig. Onnét kijövén Esztrának szép nagy mezejére, akin egynehány óráig menvén jutnak a kastélyhoz, ahol Krisztus a tíz poklost meggyógyította. Onnét mennek egynehány hegyen, Szamaria tartománya által és Sikhemben érkeznek. Ezen helyeken pedig nagy és kősziklás hegyek vannak, az utak pedig kövecsesek és egy hegyről másikra kell menni. Ily kemény utat kellett a tizenöt esztendős Szüzecskének terhes lévén immár, felvállalni…

Ó vajha valaki hallgathatta volna, mit beszéltek együtt az úton! Soha semmi papi rend nagyobb tisztelettel és ájtatossággal az Oltáriszentséget az utcán által nem viszi, mint a Szűz Mária az Istennek szent Fiát az ő méhében vitte, mint valami éltes monstránciában bézárva. Soha Dávid király az Frigynek Szekrényét oly tisztelettel és örömmel késérte, mint Szent József ezen eleven Frigynek Szekrényét késérte…

Óh ti két földi Szerafimok, mondjátok meg nékünk vigasztalásunkra, mint voltatok az úton, mit szólottatok együtt és hol nyugodtatok meg? Mert Te óh Mária, aki magát az istenséget méhedben hordoztad, semmit kívüle nem szólhattál, te pedig Szent József oly közel lévén az igaz Naphoz, meg kellett tőle gyulladnod.

Méne azért az édes Szűz Mária nagy sietséggel és örömmel Júda városába, kívánván látni az ő rokonát, Erzsébetet… A Szent Szűz Szent Brigittának megjelentetve mondván: midőn Erzsébet egy kútnál velem egyben találkozott volna, egymást megöleltük és megcsókoltuk, a gyermek meg kezdett benne mozdulni és vígan ugrándozni és csudálatosan örvendezni. Én is hasonlóképpen, kiváltképpen való új édességgel bételni és nyelvem Istentől kezde szólani. És a lelkem nagy öröm miatt magát meg nem foghatta. Erzsébet is nagy örömmel bételvén, nagy fennszóval kezde kiáltani: Áldott nagy Te az asszonyi állatok között és áldott a Te méhednek gyümölcse… Honnét vagyon ez nékem, hogy az én Uram anyja hozzám jöjjön? Óh én szegény bűnös honnét érdemlettem, hogy az én Megváltóm anyját nemcsak lássam, hanem látogatásomra jöjjön…

De méltó megfontolni a Szűz Mária énekének édességét, szentségét és méltóságát, kit a Szentlélek sugarlásábul, az Isten jóvoltának és hozzá mutatott isteni, kegyes szeretetiért legnagyobb alázatossággal, ájtatossággal és örömmel éneklett mondván: Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendezik az én megszabadító Istenemben, mert megtekintette az ő szolgálójának alázatosságát…

Sokan azt mondják, hogy az egész Szentírásban ehhez hasonló ének nem találtatik és a Miatyánk, Üdvözlet után semmi nagyobb erejű imádság nincsen…

Ott maradott azért három hónapig a Zakariás házánál, hogy az Írás bételjesedjék: a Frigyszekrény Obededom házánál három hónapig volt és megáldotta Isten az ő házát és cselédit a Frigyszekrényért. Mária vala az igaz Frigyszekrény, akiben mennyei manna vala. Az Isten ez eleven Frigyszekrényért nagy áldásokkal megáldotta a Zakariás házát… Szent Bonaventúra azt mondja: Óh micsoda ház, micsoda nyugodalmas hely volt ott, ahol oly anyák oly magzatokkal együtt lakoztak: Mária, Erzsébet, Jézus és János és a hét vén, József és Zakariás sokszámú angyali karokkal. Bizonnyal jobban megdicsőíttetett a Zakariás háza, mintsem Salamon temploma…

*

Szakrális művészetünk emlékeiből, illetőleg patrociniumainkból egyaránt az tűnik ki, hogy Sarlós Boldogasszony a XV. századtól válik hazánkban és népünknél tiszteltté, majd azután a barokk időkben, még inkább a népi jámborság őszi virágzásában, a múlt század folyamán teljesedik ki.

 

Mária és Erzsébet találkozását ábrázoló, legtöbbször szárnyasoltárokhoz tartozó gótikus táblaképek: Almakerék (Malkrog, Malamcrav, 1440), Berethalom (Birthälm, Biertan, 1515), Csíkcsatószeg (1530), Csíkmenaság (1543), Csíksomlyó (1520, a kolozsvári múzeumban), Dovalló (Dovalovo, 1500, 1520), Dubrava (1510), Eperjes (1497), Farkasfalva (Vlková, 1480), Esztergom (Keresztény Múzeum, 1510), Héthárs (Lipiany, 1520), Kassa (1474), Késmárk (1450), Kisszeben (Sabinov, 1510), Liptószentmária (Liptovská Mara, 1450), Liptószentmiklós (Liptovsky Mikuláš, 1470), Lőcse (1476, 1494), Malompatak (Mlynica, 1480), Mosóc (Mošovce, 1480), Nagylomnic (Velká Lomnica, 1495), Nagyőr (Strážky, 1524), Nagyszalók (Velky Slavkov, 1483), Németlipcse (Partizánská Lupča, 1450), Selmecbánya-Tópatak (Studenec, 1506, most Szépművészeti Múzeum: M. S. mester képe, középkori művészetünk kimagasló alkotása), Somogyom (Smig, 1500), Sorostély (Şoroştin, 1500), Szászbogács (Bogeschdorf, Bagaciu, 1518), Székelyzsombor (Jimbor, 1540), Szepeshely (Spišske Pohradie, 1470, 1480, 1499), Szmrecsány (Smrečany, 1480). Egy részük a Mária élete-ciklushoz tartozik.*

Gótikus faszobrait őrizte meg: Alsóbajom (Bonnesdorf, Boian, Mária-oltár, 1410), Bártfa (Mager Veronika Mária-oltára, 1489), Kassa (Sarlós Boldogasszony-oltár, 1470), Kisszeben (Keresztelő Szent János-főoltár, 1510), Szászsebes (Sebişul Sasesc, 1524).*

A Sarlós Boldogasszony-patrociniumot rendjeink közül elsősorban a franciskánusok és pálosok (Sajólád, Tőketerebes)* karolják föl a középkor végén. Később szélesebb körökben is egyetemessé válik.

Esztergom: Vedrőd (Voderady), Balony (Balon), Bátorkeszi (Vojnice), Bikszárd (Buková), Borsós (Hrachoviste), Budapest-Újlak (1742), Hegy (Cierny Brod), Nagycétény (Velki Cetin), Nagylévárd (Velké Léváre, kápolna), Piszke (1900), Pozsony (irgalmasok), Szenice (Senica), Szomor (kápolna), Teplafő (Teplá).

Besztercebánya: Barsszentkereszt (Žiar nad Hronom, 1709), Besztercebánya, Korpona (Karpfen, Krupina, 1726, kápolna).

Nyitra: Berencs (Berenč), Gergőfalva (D'urd'ove), Szaniszlófalva (Staškov), Vágbeszterce (Považká Bystrica).

Rozsnyó: Szomolnok (Schmöllnitz, Smolnik, 1735, hegyi templom), Losonc (Lučenec, 1783), Feled (XVIII. század), Guszona (Husiná, 1833), Lévárt (Strelnica, 1740), Szögliget.

Szepes: Frigyesvágása (Friedmann, Frydnam), Haligóc, Háromrevuca (Revúca), Késmárk, Lőcse (búcsújáró kápolna), Óbabcsa, Podbiel, Thurik, Zár (Ždiar).

Eger: Gyöngyös (1390?, barátok), Sajólád (1730), Jászdózsa (1732, kápolna), Jászladány (1733), Borsodszemere (1766), Kistálya (1767), Egercsehi (1769, ma Olvasós Boldogasszony), Tiszaörs (1783), Sajógalgóc (1785), Demecser (1895), Kutyina (1928, kápolna), Négyszállás (1936).

Kassa: Alsóköcsény (Kučin, középkori), Finta (Fintice, 1755), Óruzsin (Ružin, 1769), SzéIesmező (Velopolie, 1775), Kisida (Mala Ida, 1795), Bodoló (Bodolov), Monok (1814).

Veszprém: Csatka, Farkasgyepű, Gelse (1746), Mernye, Nagykanizsa, Nemesvid, Siófok, Somogyszob, Somogytarnóca, Takácsi, Vinár, Zics.

Győr: Kópháza (1700), Mezőörs (1789), Bodonhely (1789), Szárföld (1869, kápolna), Kálnok (búcsújáró kápolna), Magyarkimle, Kismarton.

Szombathely: Szombathely (Székesegyház, 1791), Badafalva (Marienbild), Kenyeri, Tófej (1771, szőlőhegy, Mihálynak szentelt haraggal), Szarvaskend.

Székesfehérvár: Adony (1723), Etyek (1723), Csór (1747), Pesthidegkút (1752), Előszállás (1786), Lovasberény (1832), Csobánka (1840 körül), Hantos (1863), Mezőfalva, Kisapostag (kápolna), Nagyhantos, Torbágy (kápolna).

Pécs: Mánfa (régi), Máriagyűd (1742), Lakócsa (1742), Kajdacs (1753), Pincehely (1762), Kővágószöllős (1763), Egerág (1774), Mágocs (1805), Hercegszabar (1806), Dunaszekcső (1810), Mecsekfalu (1856), Baranyakisfalud (1858), Palotabozsok (1892, kápolna), Boldogasszonyfa.

Vác: Kecskemét (1713, kápolna), Kiskunfélegyháza (1761), Szolnok (1799, kápolna), Békéssámson (1822).

Kalocsa: Topolya (1764), Kerény (Krnjaja, 1797), Nemesnádudvar (1807), Adorján (Nadrljan, 1858), Palics (1892), Csonoplya (szentkút), Dusnok (mezei kapatna).

Csanád: Kladova (középkor)*, Szabadfalu (Freidorf, kápolna), Temesszlatina (Slatina Timişuli, 1740), Temesújfalu (Neudorf, 1772), Csiklova (Ciclova, 1777), Elek (1796), Garabos (Grabe, 1837), Bégafő (Klekk, 1846), Zsombolya (Hatzfeld, Jimbolia, kápolna), Kevermes (1847).

Nagyvárad: Nagyvárad (kapucinusok, XVIII. század).

Szatmár: Kisdomása (Malá Domaša, 1724), Felsődomonya (Onokovce, 1761), Dombó (Dubovoje, 1775), Nagyszokond (Socond), Szenna.

Erdély: Kőrösbánya (Baia de Cris), Nagyszeben, Csíkkotormány (Cotormani), Csíksomlyó, Gyergyóújfalu (Suseni), Karácsonfalva (Cračiuneşti), Magyarzsákod (Jacul Secuesc), Marosillye (Ilia), Tibód (Tibudeni).

*

Szerencsére több Sarlós-titulus történeti és mondai hagyományairól is vannak följegyzéseink.

A csíkrákosi (Racul) templomban ez a felírás olvasható: HOC OPUS FECIT PETRUS ZABLYA. Építését, helyesebben fölújítását (1574), az odavaló nép így tudja: Zablya Péter hatalmas úr volt, kemény, kegyetlen ember. Mindenki félt tőle, de áldott lelkű felesége miatt mégsem gyűlölték. Az asszony nem egészen a maga jószántából ment nőül Péter úrhoz, hanem hálából, mert a törökök rabságából ő váltotta ki. A menyecskére folyton féltékenykedett. Egyszer egy sarkantyú kerekét találta az asszony szobájában, amely a bátyja csizmájáról esett le. Zablya Péter nem hitt neki, sőt tűzpróbára ítélte a feleségét. Ez abban állott, hogy megtüzesített ekevason kellett a gyanúsítottnak végiglépkednie. Ha nem égette meg, akkor ártatlan volt.

Az asszony hiába rimánkodott, ura nem engedett. A Sarlós Boldogasszony képe előtt imádkozott erőért, mialatt Péter az ablakon át az érésben lévő búzát nézte. Hallod-e – szólt a feleségéhez – ha igazán ártatlan vagy, akkor Isten megsegít: arasd le magadban a termést, különben a tűzpróbát nem kerülheted el. Az asszony keservesen sírni kezdett, majd pedig elaludt.

Péter látta ám, hogy száz meg száz csillagba kapaszkodva, angyalok ereszkedtek a búzába. Előttük egy királynői alak haladt. Feje körül glória, kezében sarló. Gyorsan learattak. Péter belátta, hogy gyanakvásáért vezekelnie kell. Búcsút járt, magába tért. Hazaérkezve felesége fölébredt. Hálából azután megépítette a rákosi templomot.

A helyi hagyomány azt is tudja, hogy rabló katonák a templomot meg akarták semmisíteni. Tűzre vetették a kereszteket, de ezeknek áttüzesedett szögei kiugrottak és kiégették a martalócok szemét.*

A templom titulusa egyébként Kisasszony. A Sarlós Boldogasszony ünnepéhez, illetőleg alakjához kapcsolódó mondát nyilván egy Napbaöltözött Asszony-ábrázolás holdsarlója ihlette.

Jászdózsa kápolnájáról az a mondai hagyomány, hogy egy lány látta, amint a Szűzanya bal karján a Kis Jézussal, jobb kezében pedig sarlóval aratott*. A látomás helyén épült a kápolna.

Temesszlatina (Slatina Timişului) temploma a Bánátban vadászó Ferenc és Károly lotharingiai hercegeknek a törökök, illetőleg a rablók kezéből való kiszabadulásának emlékezetére, III. Károly özvegyének, Erzsébet császárnénak fogadalmából és Mária Teréziának áldozatkészségéből épült. Felírás szerint:

 

QVOD FRANCISCVS POST CAESAR ET CAROLVS

FRATRES LOTHARI VENANDO ERRANTES

HIC TVRCAS EVASERVNT:

LARGITATE VIDVAE AC AFFINIS MARIAE

THERESIAE RESTRVCTA.

 

A kecskeméti Sarlós Boldogasszony-kápolnát Darányi György, helybeli református polgár fogadalomból emelte (1713), amelyet akkor tett a Szűzanyának, amikor egy megvadult bika üldözte és halálos veszedelemben forgott.

A méltatlan ünneplés hagyományvilágához tartozik Jászladány Sarlós Boldogasszony-patrociniumának sorsa. Amikor a nap megszűnt ajánlott ünnep lenni, az akkori bíró, Cs. József azzal a kérelemmel fordult az egri érsekhez, hogy az aratási munkára való tekintettel a búcsút ne napján, hanem a rákövetkező vasárnap tartsák meg. Az engedélyt meg is kapta. Nem sokkal később azonban Cs. József megzavarodott, a családot is sok csapás érte. A nép között az a hit támadt, hogy ezeknek a megpróbáltatásoknak oka az, hogy a család őse a búcsút eltétette eredeti napjáról, és nem ülik meg azzal a fénnyel, mint valamikor tették. Ez a vélekedés olyan hatással volt a család még élő tagjaira, hogy kérelmükre az érsek visszahelyezte a búcsúnapot régi helyére.

A bánáti Ürményháza (Jermenovci) magyar falu határában 1888 nyarán hatalmas jégverés pusztított. Ezért a nép Sarlós Boldogasszony napját fogadalmi ünnepnek nyilvánította. Megfogadták azt is, hogy abban az esztendőben nem lesz tánc a faluban és engesztelésből csak a templomba járnak. A lányok és legények azonban nem bírván magukkal, túl akartak járni az öregek eszén, és ki a pusztába készültek mulatni, táncot járni. A bíró csendőrökkel oszlatta szét őket, hogy a fogadalom méltóságán ne essék csorba.

*

A különleges Sarlós Boldogasszony-elnevezés utal az ünnepnek, az aratással, termékenységgel való szimbolikus-szakrális párhuzamára:

Az isteni Szűzanya indul hosszú útra,
Szent Erzsébet rokonának látogatására.
Siet drága terhével, isteni gyümölcsével,
Amerre megy, ahova lép, áldás derül fel,
Mert az égi jó Atya áldását osztogatja:
Gazdag termés, istenáldás virul nyomába.

Hetény János* az ünnephez fűződő néphagyományt a következő elemekre bontja: virágszentelés, szegénygondozás, anyaság, aratás. A felosztást mi is követjük. Hetény több adalékát átvesszük, de ki is egészítjük.

Virágok nyíllanak Mária útján,
Szivárvány ragyog a kék egek alján.
Szíve alatt nyugszik az ég kincse,
A mennyből szállt megtestesült Ige.
 
Fényes angyalsereg megyen utána,
Előtte meghajlik a cédrus ága,
Istenáldás van azon a helyen,
Ahol a Szent Szűz keresztül megyen.

Vagy amint Telek József mondja: a hegyes tartományokra utazó tisztaságos Szüzet hegyek, völgyek, mezők, erdők, virágok, zöldségek, angyalok, emberek és minden alkotmányok magok módjuk szerént vígaduzva tisztelték.

Mintha M. S. mester képén is az Énekek Énekének a nap szentleckéjére rendelt igéi (2, 8 – 13) elevenednének meg: Íme ő jön szökellve a hegyeken, átszökellve a halmokat... mert már a tél elmúlt, a záporeső elállott és eltávozott. Virágok nyílnak földünkön. Eljött a szőlőmetszés ideje, gerlice szava hallatszott földünkön. A fügefa megtermette első gyümölcsét, a virágzó szőlők kiárasztják illatjukat…

 

Az ország északi részein ezen a napon felvirágoznak egy széket és a ház elé teszik. Ha erre jönne a nehézkes Mária, legyen hal megpihennie.

Gölnicbánya (Gelnica) népe ilyenkor szokott a lőcsei Máriahegyre búcsút járni. Előtte böjtölnek, az utat pedig mezítláb teszik meg, mert Mária is így ment Erzsébet látogatására. Mintegy 50 km-es hegyi út után érnek céljukhoz. A gazda különös kegynek veszi, ha a búcsúsok az ő rétjén, földjén haladnak keresztül, mert így bővebb termésre számíthat.*

Sarlós napján Szeged és a környék faluinak, tanyáinak templomában máig fodormentát (Mentha crispa) szoktak szenteltetni. Szatymazon, Tápén, állítólag még Nagykörűn az asszonyok sarlóval metszik le tövéről, és úgy viszik a templomba. Olykar búzát is visznek vele együtt szenteltetni. Tápén a betegnek teát főznek belőle, amelyet nem cukorral, hanem mézzel szoktak édesíteni. Köhögésről is foganatosnak tartják. Mária nagy útjára emlékeztetve a tápaiak fájós lábat szoktak vele párolni, a sövényháziak pedig borogatni. Halott másvilági útjának megkönnyítésére koporsójába is szokták tenni a Nagyboldogasszony napján szentelt comborkával együtt.

A jószágtartó gazdák Algyőn az ünnep hajnalán napkölte előtt sarlóval szokták levágni a fodormentát. Megszárítják, majd szükség esetén a beteg jószágot ezzel az előzőleg vízbe mártott mentával kínálták meg.

Egyébként e napon az egykori Dömötör-templom előtti Rozália-kápolnában az egész város és környék jámbor népének jelenlétében, nagymise alatt történt a fodormentaszentölés. Ez a szentelmény tudtunkra egyedül áll a katolikus liturgiában, így egyelőre helybéli szertartási fejleménynek kell tekintenünk, amely még a pestisjárványok ellen való szakrális-mágikus bajelhárításban gyökerezik. Nyilván nem véletlen, hogy a szentelés is éppen Rozália kápolnájában ment végbe.

A Somodi (Drienovec) hívek is e napon tüzet szenteltetnek a templomban: kakukkfüvet, tisztesfüvet, fodormentát. Ezt teszik a beteg párnája alá, a halott koporsójába, továbbá az ellő tehén szénájába.*

Mint láttuk, a piszkei templomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték. A búcsút tréfásan fokhagymás búcsú néven emlegetik; mert a környékbeliek állványokra függesztve fokhagymakoszorút árulnak és a hívek téli szükségletüket itt és most szerzik be. Lehetséges, hogy helyi paraliturgikus szentelmény nyomaival van dolgunk.*

*

Sarlós Boldogasszony a szegények és szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és fogságban sínylődők pártfogója, a halottak oltalma.

Hetény János mutat rá, hogy egyik hazai misekönyvünk Sarlós Boldogasszony ünnepére voltaképpen a keresztjáró napok leckéjét és evangéliumát rendeli. A meghosszabbított leckében Jakab apostol még így tanít: testvéreim, ha valaki közületek eltéved az igazságtól és valaki megtéríti őt, tudja meg, hogy aki a bűnöst visszatéríti helytelen útjáról, megmenti a lelkét a haláltól és betakarja bűneinek sokaságát.

Az Apor-kódex liturgikus előírásai, éspedig a három jeles szolgáltatás között* olvassuk, hogy a premontrei rend halottjainak egyik ünnepén, Sarlós Boldogasszony nyolcadában az mise elvégezvén, az eledelek idején egy szegénynek annyi prevenda (praebenda) adatik, mint egy atyafiúnak. A néphagyományban sokfelé máig ismeretes az etetés, vagyis a szegények többszöri megvendégelése a halott üdvösségére, ami nyilvánvalóan összefügg e kolostori, de általában a középkori gyakorlattal is.

A hazai liturgikus előzményekből, de egykorú német párhuzamból is érthető, hogy a Sopron városában hajdan virágzó nyomorultak, száműzöttek céhe (fraternitas exulorum, Ellendzech) a Szent Mihály-templomban lévő oltárát Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelte.* A céh feladata az volt, hogy segítsen a börtönben sínylődőkön, továbbá a halálos ítélettel sújtottakon. Elsősorban lelki vigasztalásra gondoltak. Ezt papjuk által látták el. Nyilván ők temették el a kivégzetteket is. Igyekeztek a szegényeken, koldusokon, nyomorékokon, özvegyeken is segíteni.

*

Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Ez magyarázza a templomi ábrázolásokat is. Középkori misekönyveink az ünnep vigíliáján emlékeznek meg Mária anyaságáról. Nyilvánvaló, hogy ezt a misét nehézkes anyák oltalmára más napokon is elvégezhették.

 

Egy keltezetlen ponyvatörténet elmondja,* hogy Komáromban az idén Vörös András nevezetű gazda feleségével Sarlós Boldogasszony napján kiment aratni. Egyszercsak Mária jelent meg fényes angyali sereg kíséretében előttük. Ijedtükben térdre estek. A Szűzanya szólt Vörösnének, hogy a még lábon álló gabonában találni fog egy szegény asszonyt, aki éppen most szült egy kis leányt. Vegye őket gondozásába, Fia majd meg fog érte fizetni. Ezután Mária és az angyalok eltűntek.

Vörösné pár lépésre csakugyan meg is találta a szegény anyát és magzatát. Ha a Szűzanya idejében meg nem jelenik, András gazda kaszája bizonyára halálra sebezte volna őket. Vörösék hazavitték és gondos ápolással meg is mentették mindkettőjüket.

Kiderült, hogy az asszony ura három hónappal azelőtt meghalt. Ami kevéskéjük volt, fölélte: dolgozni már nem tudott, kéregetni szégyellt. Elhatározta, hogy egyik távoli rokonához megy, és ott kerül majd a Boldogasszony ágyába, vagyis gyerekágyba. Útközben azonban a búzában lebetegedett, miközben a Szűzanya oltalmába ajánlotta magát. Utána elvesztette eszméletét.

Nem kétséges, hogy e csodatörténet még az ünnep teljesebb hiedelemvilágának maradványa. A gyermekáldás, továbbá az aratás nagy ajándékai megérdemlik a könyörgést és hálaadást, amely országszerte a Sarlós Boldogasszony-napi zarándoklatokban is kifejezésre jut. Erről azonban bővebben a hazai búcsújárásról készülő munkánkban szeretnénk megemlékezni.

*

A köztudat az aratás kezdetét leginkább Péter és Pál ünnepéhez kapcsolja. Ez azonban inkább kalendáriumi jelentőségű. A hozzáfűződő kultikus hagyományok, archaikus hiedelmek miatt igazában Sarlós Boldogasszony napját kell az aratás ünnepélyes népi előjátékának tekintenünk.

Az ünnep jellegzetes magyar neve nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel: Máriának Erzsébettel való látogatásával (visitatio). Inkább a búza beérése, az aratás kezdete kapcsolódik népünknél ehhez az asszonyi, vegetációs jellegű ünnephez.

Kálmány Lajosnak a szegedi tájon gyűjtött adatai szerint magán az ünnepen valami keveset arasson az asszony is sarlóval, szedjen kalászt, hogy – mint mondják – a jószág ne pusztuljon. Ekkor került a szobába a búzaborona néven emlegetett, művészien összefont kalászcsomó is. Ott maradt egész éven át.

Tápiógyörgyén e napon háromszor beledobták a kaszákat az aratandó búzába, hogy a munka jól haladjon.

Szil rábaközi faluban Sarlós Boldogasszony ünnepe volt az aratás kezdete. Misét hallgattak, mialatt a szerszámokat a templom falához támasztották. Utána a búzában mindenki vágott egy rendet, majd hazatértek. Csak másnap fogtak igazában a munkához.* Zsidány horvát aratóit és szerszámaikat a munka kezdete elölt a plébános megáldotta.* Pusztaföldvárott ez kint a búzaföldön történt.

Ünnep sokácainknál is. Hercegszántón hallottuk, hogy valaki vakmerőségében ezen a napon is aratni akart. Sarlóját azonban a búza helyett forgószélbe vágta. A szél a sarlót megfordította és megsebezte az ünneprontót.

*

Angyalsereg szálldos Libanon hegyére,
Istenáldás szállott a földi emberre.
Itt van az aratás, jön az égi áldás,
Szálljon fel szívünkből buzgó hálaadás.
 
Áldd meg fáradságát a földi embernek,
Áldd meg a hegyeket és a szántóföldeket
Szűzek szép virága, Hebronnak csillaga,
Látogass áldással egek Királynéja.

Sarlós Boldogasszony, az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegényekről is. Hetény János idézi egy XIV. századbeli hazai misekönyvből az ünnepnek akkor előírt leckerészletét: Sokat tehet az igazak állhatatos könyörgése. Illés hozzánk hasonló ember volt, szenvedésnek alávetve. És imádkozva imádkozott, hogy ne essék eső a földre, és nem esett három évig és hat hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megadta termését (Jakab 5,16 – 20). A hozzátartozó evangélium (Lukács 11,5 – 13) meg az állhatatosan esdeklő barátról szól, aki éjszakának idején könyörög kenyérért. Meg is kapja. Tehát kérjetek és adni fognak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtó nyílik. Ha pedig valakitől közületek kenyeret kér, fia talán követ ad neki?

Telek József szerint* Sarlós Boldogasszony maga az irgalmas Ruth: könyörületes a nyomorult szegényekhez és az ügyefogyott szűkölködőkhöz. Ő maga is munkálkodik, arat ezen a napon:

Sarlós Boldogasszony napját Isten elhozta,
A szegény és a gazdag nagy örömmel várja.
Itt van már az aratás, jön az isteni áldás.
Szálljon fel hozzád Mária buzgó hálaadás.
 
Mária is munkálkodik Paradicsomban,
Angyalokkal és szentekkel a mennyországban.
Szép arany kalászokat, aratja a rózsákat,
Szent Fia csűrébe gyűjti az igazakat.
 
Minket is vár Szűz Mária, hogy learasson,
Szent Fiának, Úr Jézusnak hogy bemutasson.
Te is arany halász vagy, de bűnökkel rakva vagy,
Folyamodjál Máriához, akkor el nem hagy…
 
Óh Mária, Örzsébettel jöjj segítségül,
Nyerjetek nekünk kegyelmet az Úristentül:
Bűneink megbocsássa, szálljon reánk áldása,
Amint szállott Örzsébet és Zakariásra.

 

Régi gyakorlat és hagyomány szerint még a XVIII. században is az asszony sarlójával aratott, a férfi pedig nyomában járva, kötözött. Jellemző, hogy a református Kalotaszegen a férfiak fejfájára ekevasat, az asszonyokéra pedig orsót, vagy sarlót festettek.* Régi hazánkban talán itt élt legtovább az asszonynép sarlóval való aratása. Helyesen mondja Hetény János, hogy a nép szimbolikus szemléletében a Szűzanya arat, és Fiára hagyja, hogy gyűjtsön és a búzát a konkolytól elválassza.

 

Ezt a gondolatot fejtegeti* Telek József is: Minek utána a szorgalmatos aratók a tövisses füveket és keserő vad konkolokat az aratásból kisarlózzák, abban is törekednek, hogy a tiszta gabona- s búzafejeket alkalmatos időben learatván, tsomónként az Úr tsűrében összvegyűjtsék… Majd hasonlóképpen arat a názáreti szentséges Szűz a nagy Istennek aratásában, a földön vitézkedő Anyaszentegyházban… Az eretnekséget kisarlózza… (hogy) legalkalmatosabb időben az üdvösségre érendő lelkeket esedező szavainak foganatos sarlójával a mindenható Istennek áldott tsűrébe, a soha véget nem érő boldogságba béarathassa és bégyűjthesse…

*

Az aratás a parasztember életében és munkájában nagy esemény, amelyre még napjainkban, a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készül. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér régi parasztok szemében Isten ajándéka, valamiképpen Krisztus teste (Oltáriszentség), illetőleg jelképe (úrvacsora). A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.

Az aratásra induló újkígyósi lány valamikor búzakalászból rögtönzött koszorút viselt a fején.

Göcsejben mielőtt az aratók munkába fogtak volna, térdepelve imádkoztak. Két gabonaszálat a derekukra kötöttek és ez mindaddig ottmaradt, amíg magától le nem esett. Aratás közben, ha a gazda, vagy akárki idegen meglátogatta az aratókat, az ország több vidékén a marokverő lányok szalmakötéllel körülvezették és csak némi jutalom ellenében eresztették szabadon. Felgyőn a lány az idegent hirtelen átölelte és a kötéllel leszorította a karjait, miközben ezt mondta: Isten éltesse sokáig! A szokás nyilván szorongás maradványa: az idegent megkötik, hátha rontó szándékkal közeledik a szertartásnak érzett aratás munkásaihoz.

A kálvinista Ormánságban,* Csökölyben minden férfi tiszta fehér ingben, gatyában fogott az aratás, cséplés munkájához.

 

Az Alföldön az idősebbje valamikor szent énekeket énekelt munka közben. Mint mondottuk, a néphit bizonyos párhuzamosságot érzett az evangéliumi élő kenyér, Krisztus és a mindennapi kenyér között. Hasonlatosnak látta a maga aratását az Utolsó Ítélethez, amikor az Úr a lelkeket mennyei csűrjébe takarítja, amikor az evangéliumi magvető példázata valóra válik: a konkolyt elválasztják a búzától, a kárhozottakat az igazaktól. Ezért énekelték régebben a tápaiak aratás kezdetén:

Eljött az aratásnak nagy napja,
Emlékeztet ítélet napjára.
Mink vagyunk az Isten gabonája,
Eljön Jézus maga aratásra…
 
Amikor az ércharang megkondul,
Király, szegény, gazdaghoz, dúshoz szól.
Szólít bennünket szent áldozatra,
Az Úristen fényes országába…
 
Jó búza közt terem sok konkoly is,
Megtérők között kárhozott lélek is,
A megtérő lélek a búzaszem,
A kárhozott lélek a konkolyszem.
 
Az ítélet utolsó napjára,
Eljön Jézus maga az aratásra.
Levágatja mind a gabonáját,
Elválasztja konkolyt és a búzát.
 
Úr Jézus elküldi angyalait,
Egybegyűjti hű imádó népit.
A jobb felén angyali seregben,
Örvendeznek dicsőült szentekkel…
 
Az Úr Jézus megrostál bennünket,
Rostába teszi a mi lelkünket.
Kit a rosta kihullajt a földre,
Nem juthat az mennyei örömbe…
 
Lélek gabonájának gazdája,
Az Úristen igazság bírája,
Jó és gonoszoknak ítélője,
Megtérő lelkek üdvözítője…

 

Az éneknek a magyar verselő hagyományban múltja van. Az ítéletről, a konkolyos búza példázatjának magyarázatából című versezetével* Bornemisza Péter nyitja meg a sort.

A tápaiak ezt is énekelték:

 

Itt az aratás,
Gyün az égi áldás,
Amelyért légyön néki
Ezör hálaadás.

Pénteken nem jó belefogni az aratásba, ezért csütörtökön egy pár kaszavágást végeznek a táblában.

Nemessándorháza aratói a munkát mindig a föld keleti sarkában kezdték. Az első két kévét azonnal keresztbe fordították, majd pedig a legelső kepébe rakták.

A munka megkezdésénél legalább a fohászkodás, kalapmegemelés ma is általános. Nagybörzsöny német aratói letérdelve elmondották a Miatyánkot, csak azután fogtak munkához. Öreg szegedi, tápai parasztemberek még századunk első évtizedeiben is déli harangszóra levett kalappal, kévére ülve elimádkozták az Úrangyalát. A végén nemcsak magukra, hanem az egész búzaföldre keresztet vetettek. A bukovinai Andrásfalva emberei a harabkálás néven emlegetett aratáshoz e szavakkal fogtak hozzá: add meg Uram a mindennapi kenyerét mindenkinek!

Ha aratáskor az első keresztet a mezőn meglátják, a bátyaiak keresztet vetnek, a férfiak kalapot emelnek. Régebben le is térdepeltek. Ezt szokták mondogatni: Jézus segíts, itt az újkenyér.*

Sokfelé emlékeznek rá, hogy régebben akadtak férfiak, akik az aratás idejére tartózkodtak a házasélettől.

Sajátos hagyomány élt a XVIII. században Tárnok faluban: minden jobbágy aratás alatt egy manipulus, vagyis köteg gabonát adott a templomnak az égiháború elharangozásáért.* Az ormánsági Hirics faluban, amikor villámlik, az aratók keresztbe rakják lábukat, hogy ne legyen bajuk.*

Az aratás technikájáról, munkaszervezetéről, gazdasági vonatkozásairól, a hozzájuk tartozó mondanivaló bősége miatt nem szólhatunk. Szándékunkhoz híven ragaszkodnunk kell a szakrális-kultikus hagyományok előadásához, amelyek leginkább a munka végét, koronáját: az aratókoszorú készítését és felajánlását ünnepelték még századunk elején is.

*

A hajdani bencés apátságáról, középkori eucharisztikus szentvér-kultuszáról híres Báta faluban, amelynek magyar népe átvészelte a hódoltságot, az aratókoszorúnak szentgyörgy, szentgyörgyvitéz, röviden vitéz volt a neve. Az uraságnak, gazdának való átadása közben – Rónai Béla följegyzése szerint – ezt énekelték:

Készül, készül a szép Szent György vitéz,
Gyere haza szép Szent György!
Most vöszi rá fehér gyolcs gatyáját,
Gyere haza szép Szent György!
Most vöszi föl vitézi dolmányát,
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységSzűz Mária látogatása Erzsébetnél

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
Szof 3,14-18a
 
Zengedezzél, Sion leánya, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet, eltávolította ellenségeidet; Izrael királya, az Úr, közötted van, nem kell többé félned semmi bajtól. Azon a napon, majd ezt mondják Jeruzsálemnek: „Ne félj! Sion, ne lankadjon el kezed! Az Úr, a te Istened, közötted van, erős ő és megszabadít. örvendezik majd feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne.” „Elfordítom felőled a balsorsot, hogy többé ne legyen gyalázatod miatta.”
 
Lk 1,39-56
 
Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.” Mária erre így szólt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataiban kevélykedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre”. És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután hazatért.

 

Mária és Erzsébet találkozásában a korabeli zsidó rituálé szerinti megnyilatkozások mögött a látogatás teológiai valósága, az emberi találkozások isteni mélysége tárul elénk. A találkozás szemlélődéssel indul. Feltűnnek egymás előtt. Egy pillanat alatt átlátja a szerető tekintet a másik egész valóját. Felismeri, elismeri, de az arcot keresi, és az arcon is a szemet. A tekintetek nem csupán találkoznak, hanem szinte megmerítkeznek egymásban. A szem valóban a lélek tükre: a két tekintet egybekapcsolódása mögött a szeretet hatalmas eseménye játszódik le, a kölcsönös befogadás.
 
Itt már minden eldől. A szeretetkapcsolat mélységének, nagyságának arányában engedhetjük szemünkön keresztül bensőnkbe hatolni a másik tekintetét. Ha továbblépne: határt sértene meg, amelyre elutasítás a felelet. Mária és Erzsébet azonban szabadon, minden fenntartás nélkül beléphetett a másik benső világába, mert mindketten tisztán szerettek. És mivel itt két Istenbe merült ember találkozott, ezért igen nagy mélységet járt be tekintetük. Odáig hatolhatott, ahol a másikban Isten lakozik: Máriában a megtestesült Ige, Erzsébetben a hitet támasztó Szentlélek. Csak ezután szólalnak meg. Erzsébet szava méltatlansága tudatáról árulkodik: „De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám?” Mária azonban továbblép. Elhagyva a találkozás rituáléjának azt a soron következő mozzanatát, hogy most ő mond valamit, amivel kifejezi méltatlanságát e köszöntésre – például azt, hogy ő a fiatalabb –, lelkéből azonnal égre csap Isten dicséretének és imádásának éneke. Ez nyitja meg az eget két egymást szerető ember találkozásának eseményében. Ketten énekelni egyes szám első személyben az Úr dicséretét: ez már a szentek közösségének megvalósulása.
 
Urunk Jézus, tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy tiszta szeretettel szeressenek bennünket, és mi magunk is oly gyarlón, önző módon szeretünk. Mégis kérünk Téged, ne engedj megállnunk méltatlanságunk átérzésénél, hanem a Boldogságos Szent Szűz példájára és közbenjárására add, hogy előbb tekintetünk, majd szívünk-lelkünk is felemelkedjék Hozzád, aki minden szeretet forrása vagy.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 13. hét – szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Jelenlét

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most, hogy magam mögött hagyom a világ gondjait. Tölts fel békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Hogy érzem ma magam? Fáradt vagyok? Ideges? Nem vagyok formában? Ha ezek bármelyike fennáll, el tudom-e engedni a gondot, ami most megzavar?

Isten igéje

Mt 9,14-17
Akkor odajöttek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: »Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?« Jézus így felelt nekik: »Vajon gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot; mert kiszakad a folt a ruhából, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert különben a tömlők szétrepednek, s kiömlik a bor is, meg a tömlők is tönkremennek. Az új bort új tömlőkbe töltik, így mind a kettő megmarad.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Új bort új tömlőkbe. Az igazi változás mindig nehezünkre esik, gyakran próbáljuk megúszni úgy, hogy csak a felszínen változtatunk. De Jézus figyelmeztet, hogy ez még rosszabb is lehet, mint ha nem változik semmi. Áttekintem az életemet, hogy hol van szükség változtatásra, s kérem Isten kegyelmét, legyen bátorságom megtenni, amit muszáj. A világért is imádkozom, ahol olyan nagy szükség volna változtatásokra. 
  • Jézus arra hív, hogy éljünk a jelenben: a vőlegény még a tanítványokkal van, ez az öröm ideje. Eljön az idő, amikor elviszik, s akkor szomorkodni fognak. Rengeteg időt és energiát pazarlunk a jövőért aggódva, vagy múltbeli elszalasztott lehetőségeken bánkódva. Pedig a jelen az, ami a miénk, legyünk hálásak azért, amink most van, és éljük a lehető legteljesebben jelen életünket.

Imabeszélgetés

Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Isten eszközei – Szűz Mária látogatásaErzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Isten eszközei
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Evangélium:
Lk 1,39-56
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Bevezető ima: Mária, ma téged figyellek, hogy tanuljak példádból. Neked olyan mély kapcsolatod volt Istennel, hogy készségesen odaajándékoztad Neki minden percedet. Természetes volt számodra, hogy nem önmagaddal vagy elfoglalva, mint oly sok ember, hanem egészen nyitott a szíved mások nehézségei és szükségletei felé. Kérlek, járj közben értem, hogy növekedjek az önajándékozó szeretetben!

Kérés: Úr Jézus, teljesen a tiéd akarok lenni, mint Mária! Segíts egyre jobban megszabadulnom önzőségeimtől!

Elmélkedés:
1. „Azokban a napokban Mária útra kelt.” Látjuk Máriát, amint áldott állapotban is vállalja a fárasztó és veszélyekkel teli utat azért, hogy segítségére lehessen rokonának, Erzsébetnek. Pedig bizonyára ő is gyöngének és fáradtnak érzi magát várandóssága első hónapjaiban. De nem kér, hanem ad segítséget. Példát mutat ezzel minden kereszténynek az önmagunkról megfeledkező ajándékozásra. Ez a legegyenesebb út, amely Istenhez vezet!

2. Áldott az asszonyok között. Mária a legáldottabb minden ember között. Isten egy különleges küldetésre hívta, és ő vállalta a feladatot. Ábrahám hasonló volt ebben a tekintetben. Isten azt ígérte neki: „Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe.” (Ter 26,4) Hitt Istennek, annak ellenére, hogy minden józan érv ellenkezett ezzel az ígérettel. Minket is akkor ér áldás, akkor leszünk kedvesek Isten előtt, amikor teljesen rábízzuk magunkat az Ő akaratára. Ez az áldás mindig kihat a környezetünkre is.

3. Isten hatalmas. Isten az, aki csodákat művel. Mi csupán eszközei vagyunk. Mégis láthatjuk, milyen csodálatos Isten eszközének lenni. Másokat megsegíteni nehéz helyzetükben, a hit igazságában vezetni valakit, hűnek lenni elköteleződéseimhez, Isten kegyelmét árasztani szavaimon keresztül, teljesíteni Istentől kapott küldetésemet: mindez igazi kegyelmi ajándék. Miként Isten Máriát választotta ki arra, hogy világra hozza Fiát, Jézust, ma minket választ kegyelmének és a béke üzenetének közvetítőivé.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, segíts a Te követeddé válnom! Adj kérlek még nagyobb kitatást az imádságban, hogy több lehetőséget adjak Neked kegyelmeid osztogatására.

Elhatározás: Ma beszélek a hitemről egy számomra ismeretlen emberrel.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádság - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél(Sarlós Boldogasszony)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Evangélium

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés

Egyházunk a mai napon Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatását ünnepli. Lukács evangélista az előzményekben két híradásról számolt be. Először Zakariás értesül arról, hogy neki és feleségének, Erzsébetnek gyermeke fog születni, majd pedig a Názáretben élő Máriának jelenik meg Isten küldötte, Gábor angyal és közli vele, hogy születendő gyermeke lesz a Megváltó. Ezt követően Mária elindul, hogy meglátogassa rokonát, Erzsébetet és segítségére legyen a szülés körüli időszakban. Erzsébet így köszönti őt: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Mária, a fiatal názáreti leány meglepődött és csodálkozott az angyali üdvözletkor Jézus születésének hírén, mégis hitte, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Hogyan születhetne neki gyermeke? Isten különleges kegyelmének köszönhetően! Hogyan lehetséges, hogy emberként Isten Anyja legyen? Isten kegyelmének köszönhetően! Csak hinni kell Istenben. És Mária hitt Isten üzenetének, még annak ellenére is, hogy nem értette a hozzá intézett szavakat és elképzelni sem tudta, hogy miként fognak azok megvalósulni. Jézus édesanyjának életében megcsodálhatjuk, hogy milyen csodákat eredményez a hit. Akár velünk is nagy dolgokat tud tenni Isten, ha Mária példája szerint egészen neki adjuk életünket.
Szeretném-e, hogy a hit boldoggá tegye életemet?
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az örökkévalóságba!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220702.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 13. hét péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 július „Pedig csak egy a szükséges” (Lk 10,42)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

„Pedig csak egy a szükséges” (Lk 10,42)

“Ma di una cosa sola c’è bisogno” (Lc 10,42)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetMit hagysz örökül?

Napi Ima43 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28

Mit hagysz örökül? (3)

„Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.” (Példabeszédek 10:7)

Charles F. Kettering feltaláló egyszer megjegyezte: „A legnagyobb dolog, amit nemzedékünk tehet, hogy néhány lépcsőfokot kiépít a következő generáció számára.”

Ha az emberek felidézik a nevünket, rövid távon talán csodálattal beszélnek arról, hogy mit értünk el, mit szereztünk meg. Hosszú távon viszont arra emlékeznek leginkább, amit másokért tettünk. Ezért mondja a Biblia: „Az igazak emlékét áldva emlegetik, a gonoszok neve feledésbe merül” (Példabeszédek 10:7 SZIT).

Ha áldás akarsz lenni mások számára:

  1. valóban törődnöd kell az emberekkel, és ezt ki is kell mutatnod; és
  2. fel kell mérned, milyen nagy hatással lehet egy jó örökség!

Állítólag D. Elton Truebloodtól származik az idézet: „Az emberi élet értelmét akkor kezdjük felfedezni, amikor olyan fákat ültetünk, melyekről jól tudjuk, hogy árnyékuk alatt nem mi fogunk ülni.” A nagy szónok, Henry Ward Beecher megjegyezte: „Úgy kell élnünk és fáradoznunk a mában, hogy ami magként érkezett hozzánk, az virágként jusson a következő nemzedékhez, és amit virágként kaptunk, azt gyümölcsként adjuk tovább nekik. Ez fejezi ki az emberszeretet igazi szellemiségét.”

Nos, te mit hagysz örökül? Mit kell abbahagynod vagy elkezdened, vagy mit kell többet tenned annak érdekében, hogy valósággá váljon? Soha nem túl korai azon gondolkodni, mit jelentsen az életed, ha már eltávoztál. Olyan ez, mint egy utóirat a levél végén; a hagyaték azt mondja az utánunk következő nemzedéknek: „Erről szólt az életem!”

 

 

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

A jó lelkivezetőnek sok minden fölött szemet kell hunynia, mintha nem tudna róla: ha aztán ura lett az akaratnak, arra hajlítja az erényekben kezdőt, amerre akarja.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár breviáriuma

Prohászka Ottokár breviáriumaSarlós Boldogasszony Mária látogatása Erzsébetnél

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

«És lőn, amint hallotta Erzsébet Mária köszöntését, repese méhében a magzat, s betelék Erzsébet Szentlélekkel és nagy szóval felkiálta és mondá: Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse» (Lk 1, 41). Íme, a Szent Szűz hangja hallatára Erzsébet s magzata eltelének Szentlélekkel; a Szent Szűz köszöntése szakramentális kihatású volt, szózat volt, mely jelentett is s eszközölt is megszentelést s mély megindulást, s tőle, mint a lélek izzó sugárzatától lobbot vetett Erzsébet lelke, kigyúlt hálája s szeretete, s elragadtatásában meglátta a dicsőséges, az áldott asszonyt s köszöntötte az Isten-anyát. De nemcsak Erzsébet lelkén ömlött el a Szentlélek világossága és tüze, hanem átvetődött a szíve alatt pihenő gyermekre, s az repesett az örömtől s eltelt szintén Szentlélekkel, megtisztult az eredeti bűntől, s a Boldogságos Szűz lett az ő keresztelője s újjászülője. Nagy kegyelem az, ha a gyermek már anyja méhében veszi a lélek benyomásait. A Boldogságos Szüzet tisztelő édesanyák részesíthetik magzataikat saját lelkük s érzésük melegében s harmonikus áldásaiban. Amit ugyanis a Szent Szűz tiszteletében szeretetből, tisztaságból, vágyból s bizalomból, meghatottságból s bensőségből vesznek, az mind magzatjaikra is hárul, kiket meleg s imádkozó szívük alatt hordoznak. Minden anya gondoljon a Szent Szűz látogatására Erzsébetnél s tegye magát is sokszor kapcsolatba vele; nyissa ki szívét a hozzá közeledő Szűznek; hallja meg szavát s köszöntse ő is melegen azt, ki áldott az asszonyok között. Kérjen, kölcsönözzön ki nála érzéseket, melyeket gyermekére is átönthet. Áhítat, bizalom, emelkedett hangulat, Isten-közelség, szent öröm töltse el az anya szívét, nézze az anyaságot, mint Isten-szolgálatot, Isten teremtő munkájában való részvételt s épp akkor járuljon többször a szentáldozáshoz s a szentáldozásban élje át a Szent Szűz látogatásának titkát s áldásait.

[PO ÖM, XIX., Új elmélkedések: A Szép Szeretet Anyja, 233-234. old.]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokSarlós Boldogasszony

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Mária, a ház küszöbéről a szokott módon köszön­tötte Erzsébetet: Az Úr van teveled! E szavak hal­latára Erzsébet érezte, hogy a gyermek, kit méhében hor­dott, örömében megmozdult, és megértette, hogy gyer­meke azon pillanatban tisztult meg az eredeti bűntől, és telt el az isteni kegyelemmel, A Szentlélek sugallatáras Er­zsébet fölismerte Máriában az Isten anyját és fölkiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhed­nek gyümölcse! Honnét ér az a kegyelem engem, hogy az én Uramnak anyja engem meglátogat? Mihelyst hal­lottam üdvözlésedet, a gyermek, kit hordok méhemben, fölujjongott örömében. Boldog vagy, hogy hittél, mert mindaz teljesedik, mit az Úr előre megmondott neked."

Dalba fakadt a boldogság a Szűz szívében, a szíve csor­dultig tele volt Örömmel, már nem fojthatta magában. A názáreti szűz most nem Dávidnak zsoltárát énekelte, ha­nem a magáét: „Magasztalja az én lelkem az Urat, és ör­vendez lelkem az én üdvözítő Istenemben, mert megtekin­tette szolgájának alázatosságát, mostantól kezdve boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot vitt ben­nem véghez a hatalmas, kinek szent az ő neve."

(Szűz MÁRIA élete)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Böjte Csaba ofm gondolatai

Böjte Csaba Út a Végtelenbete magad is ajándék legyél

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

„…minden nap ajándék, hogy te magad is ajándék legyél.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA betegek szentsége

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Úgy tartjuk, hogy az utolsó kenet a teljes személyi­ség javára szolgál. „Legyen ez az olaj orvosság mind­azoknak, akiket megkennek vele; gyógyítsa meg őket testben, lélekben és szellemben, és szabadítsa meg őket minden bajtól."

A szent kenet tehát erőforrást jelent mind a testnek, mind pedig a léleknek. E szentségről szóló tanításában az Egyház azt az igazságot adja tovább, melyet először Szent Jakabtól olvashatunk: „Beteg valaki közületek? Hivassa az Egyház papjait. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek s az Úr megkönnyebbí­ti őt. Ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer" (Jak. 5: 14-15).

Ehhez a szentséghez nagy bizalommal kell közelíte­nünk, nekünk is hinnünk kell Krisztus gyógyító szere­tetében és megerősítenünk, hogy semmi sem választhat minket el ettől a szeretettől.

Drága fivéreim és nővéreim, meg fogjátok találni a megfeszített Urat betegségtek és szenvedéstek közepet­te. Ahogyan Veronika szolgált Krisztusnak, amikor az a Kálváriára ment, ugyanúgy a keresztények is vállal­ták a szenvedők és megszomorítottak gondozását, mint kiváló alkalmat arra, hogy magát Krisztust szolgálják. Dícsérem és megáldom mindazokat, akik a betegekért dolgoznak a kórházakban, lakásokon, és a haldoklók számára létesített elfekvőkben. Szeretném elmondani nektek, orvosok, nővérek, lelkészek, s mindenki, aki a kórházakban dolgozik: nemes hivatás a tiétek. Ne fe­ledjétek, hogy Krisztust szolgáljátok fivéreitek és nővé­reitek szenvedéseiben is.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó Ne csüggedj el soha!

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

A Szeretet sohasem fog cserbenhagyni. Te vagy az, aki nem hiszel eléggé a Szeretetben.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziHej, de gyakran megkapjuk

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29
Hej, de gyakran megkapjuk mi,
keresztények, a szemünk közé,
hogy mi vagyunk minden háború oka,
keresztes háborúk, vallásháborúk,
gyarmati háborúk zajlottak vadul,
kegyetlenül a szeretet nevében.
Máglyára az eretnekkel, spanyolcsizmát
az okostojások csülkére, majd szép sorban
egymást is leöldösték a felekezetek.
Fura egy szeretet! Kibújhatnánk
persze a felelősség alól, mondván,
gazdasági, területszerző, rabló,
lopó, csaló hadjáratok voltak ezek.
Csak az akkori hatalmasságok
propagandagépezete állította,
hogy bármi közük van Krisztushoz.
Inkább aranyat, földet, hatalmat,
vért, vért, további vért akartak azok,
akik hit ide, hit oda, mindig erre szomjasak.
Mondhatnánk, hogy sokkal-sokkal többet
öltek a nép nevében, a király nevében,
a faj nevében, a haza nevében, a demokrácia
nevében, a haladás nevében, a gazdasági
és katonai tömbök nevében,
de most tényleg ezt csináljuk,
hullahegyeket pakolászunk
mérlegserpenyőkbe?
És mi tagadás, ma is gyilkolászunk,
többnyire roppant civilizáltan,
szavak savával, gúnnyal, megszólással,
teológiai érvek bunkósbotjával
szakítjuk be annak fejét, aki inkább
egységes, mint háromságos Istent hisz.
Azét, aki szerint szabadok vagyunk,
nem előre elrendeltek, vagy fordítva.
Azét, aki nem elég élő hitű
vagy túlságosan is az, akinek
nem elég személyes az Istene
vagy túlságosan is az.
Azét, aki hangosabban vagy halkabban
dicséri az Urat, mint mi.
Azét, aki túlságosan vagy túl kevéssé
örvendezik Isten szabadításán.
Azét, aki szerint Isten haverunk,
vagy aki szerint nagyság és fenség.
Azét, aki beengedi vagy nem engedi be
a gitárt a templomba.
Hogy is mondta a Mester?
Onnan ismernek meg titeket az emberek,
hogy jól pokolra külditek azt a tesót,
akivel nem mindenben értetek egyet!
Ja, nem.
Azt mondta, onnan ismernek meg
titeket, hogy milyen nagyon
szeretitek egymást.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 13. vasárnap

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Mint bárányokat a farkasok közéÉvközi 14. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

Jézus példázatai robbanó erejűek. Egyszerű képekbe sűrített tartalmuk érzelmi, értelmi és spirituális láncreakciókat beindítva hatnak ránk. A hetvenkét tanítványról szóló rövid evangéliumi epizódban is több ilyen töltet rejlik. A legerősebb talán ez a mondat: „Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé” (Lk 10,3).

A farkas és a bárány kibékíthetetlen ellentéte az emberiség kollektív tudatának és tudattalanjának is része. Phaedrus híres tanmeséjében (Lupus et agnus) is találkozunk vele.

Az ordas farkas és a bárány egy
patakhoz ment a szomját oltani.
Míg az ordas fent, a gyapjaska lent ivott.
A gonosz pára szidni kezdte a barit.
Úgy kezdte, hogy „felzavarod a vizem!”
A patak persze sose folyhat felfelé.
Majd azzal jött, „te szidtál engem fél éve!”
„Ez nem lehet, hisz nem is éltem akkor én.”
„Úgy apád volt az, Herkulesre, szemtelen!”
És tépni kezdve felfalta a kis barit.
 
Azok miatt íródott meg e tanmese,
kik hazug váddal mások életét veszik.

 

A tanulság az emberek és népek közötti viszályok és háborús konfliktusok mögött húzódó fikciók örök drámájára emlékeztet és figyelmeztet bennünket.

Egy másik híres-hírhedt formula, a szintén latin eredetű „homo homini lupus” vagyis az „ember, az ember farkasa” kifejezés. Eredetileg Plautustól, a római komédia írótól származott. A Szamárságok (Asinaria) szerzője szerint legalábbis addig igaz ez, amíg ki-ki meg nem ismeri, hogy mi lakik a másikban. A filozófus és államelmélet író Thomas Hobbes pedig, az emberi természet kettősségéről szólva alkalmazza ezt a képet. „A polgárok közötti kapcsolatokra inkább az ember az embernek istene megállapítás áll.  Az államok közötti viszonyokra ellenben az „ember az embernek farkasa” metafora illik. Az előbbiben az egyének az igazságosság, a szeretet és a béke mindenféle erénye révén az Istenhez való hasonlóság felé tartanak. Az utóbbiban - a rosszak romlottsága miatt, önmaguk védelme érdekében - még a jók is az erőszakot és a megtévesztést, vagyis a zsákmányra éhes vadállatok harci erényeit kénytelenek segítségül hívni.” [1]

Az ismeretlen egyén veszélyessége, vagy az államok közötti kapcsolatok orcátlan érdekérvényesítésén túl az ember benső meghasonlottságára is vonatkozhat a farkasok harca kép. Az eszkimó mese az emberben küzdő két farkasról tanít. Az egyik jó és tisztességes, a másik gonosz és aljas. A nagyapónak unkája izgatottan teszi fel a kérdést: - És melyik farkas fog győzni? - Amelyiket táplálod! – feleli az öreg.

Jézus, tudta, hogy mi lakik az emberekben. Az Isten Báránya nem véletlenül alkalmaz ilyen képeket. A hetvenkettőt, az erejüket eleve meghaladó feladat elé állítja azzal, hogy kérjetek munkatársakat az aratás Urától. Ezt fokozza úgy, hogy bárányként küldi övéit a farkasok közé. Ráadásul még a legelemibb létfenntartási eszközöket sem engedélyezi nekik. Az erszényben lévő pénzt, a tarisznyában lévő élelmet és a hosszabb út megtételére képessé tevő sarut. Az erőnek és az erőszaknak még a látszatáról való lemondásra tanít bennünket? Vagy a kiszolgáltatottság erejében és az eszköztelenség hatékonyságában bízik?

Útmutatása mindenesetre világossá teszi, hogy az evangélium tisztító és gyógyító ereje nem a hírnök teljesítménye. Mint ahogy a visszautasítás sem feltétlenül a tanítvány személyes kudarca. Lehet ez, az Isten elől elzárkózó szív rettenetes következményekkel járó döntése is.

Az első meglepetés akkor ér bennünket, amikor a tanítványok - látszólagos esélytelenségük ellenére - mégis örömmel számolnak be sikereikről. „Még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben!” (10,17). Nemrég Jakab és János még a villámmal akarták megbüntetni és elpusztítani a Jézust befogadni nem akaró szamaritánusokat. Most a Mester azt látja, amint a Sátán villámként zuhan le az égből. Krisztus tudja, hogy az erőszak erőszakot szül. Tanítványainak megígéri, hogy sem kígyók sem skorpiók, sem semmilyen ellenséges hatalom nem árthat nekik. A Krisztus utáni évezredek üldözött keresztényeinek és vértanúinak sokaságát tekintve azonban biztosan nem a földi biztonság és egészség ígéretével van itt dolgunk. A tanítványi létmód az önistenítés kígyóitól, a gonoszság skorpióitól, meg az üdvösséget veszélyeztető, hazug hatalmaktól véd.

A második meglepetésünk Jézus korrekciója, amivel a tanítványok örömét a helyére teszi. „Ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben”(10,20). Mert az Apokalipszis mintegy megölt és mégis élő Bárányának templomába csak azok léphetnek be, akiknek neve be van írva a Bárány életkönyvébe. (Jel 21,27). Ők azok, akik a nagy szorongatásból jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében. Nem éheznek többé és nem szomjaznak, mert a királyi széken trónoló Bárány lesz a pásztoruk, aki az élet vizének forrásához vezeti őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet (Jel 7,13. 16-17).

 

[1] Hobbes, Thomas: Elementa philosophica de cive. Amsterdam 1657, 10.

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Bevezető

Az Emberfia nem elveszíteni jött az embereket, hanem megmenteni. Halljuk a mai evangéliumban.

Nem pokolra juttatni, hanem üdvösségre. S nem elpusztítani és kiirtani embereket és népeket, ha-nem megmenteni őket.

Elsősorban a mai evangéliumban majd hallható kemény igényeit megtartó követőit.

Vizsgáljuk meg lelkiismertünket: Kemény igényeit megtartó keresztények vagyunk-e mi?

Kirié litánia

Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy a Téged be nem fogadókkal szemben sohase vezéreljen a bosszúállás! Uram, irgalmazz!

Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy minden emberhez eljusson követésedre hívó szózatod! Krisztus, kegyelmezz!

Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy akik most itt együtt vagyunk, mindhalálig hűségesek maradjunk Hozzád! Uram, irgalmazz! 

Evangélium után

A mai evangéliumi szakaszban hallottak közül, nem tudom, kinek mi ragadta meg a figyelmét. Ebben súlyos szavak hangzottak el Krisztus ajkáról követésével kapcsolatos igényei!

Jézus követése ugyanis nem szórakoztató kirándulás. Nem tekinthető egyszerűen szentföldi gyalogtúrának sem, mely Názáretből indul és a Tibériás tavát is útba ejtve, valahol Jeruzsálemben fejeződik be, az óvárosban a Golgota nevű hely közelében, a mai bazár végén.

Mindjárt az evangélium első részében van egy komoly probléma. A szamaritánusok nem fogadják be a Jeruzsálem felé tartó Jézust.

És ott vannak a nem befogadásra reagáló, Szamáriát villámokkal elpusztítatni akaró apostoloknak mondott jézusi mondatok: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek.” És mi tudjuk-e, hogy milyen lelkület van bennünk? A jézusi-e vagy másféle?  „Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse”?

Van e bennünk valami ebből a krisztusi, másokat, még ellenfeleinket is megmenteni akaró lelkületből?

Még ma is, az ökumenizmus korában is, közülünk is sokan, felháborodunk, ha valaki „Jeruzsálembe tart”, azaz más rítussal, más külsőségekkel ünnepli az Istent.

Jézus elutasítja a kirekesztést. Vallásit, ideológiait, politikait, s nemzeti, s kisebbségi kirekesztést. Nem pusztítani, nem elpusztítani kell a vallást, a nemzetet, a magyarságot, hanem megmenteni. Az önvédelemhez, a maga megmentéséhez mindenkinek, nemzetünknek is, természet adta jogunk van. És ebben, miként hallottuk maga Urunk Jézus Krisztus fog segíteni.

De követésének kemény feltételeket szab.

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és mondjon le mindenről.”

És ott vannak a mai evangéliumban az Úr Jézusnak elképesztően kemény, radikális igényei az őt követni akaró meghívottak, illetve kiválasztottak felé. Első hallásra inkább elidegenítnek ezek a követésétől, mint késztetnének a követésére.

Az Úr Jézus nem Hamleteket, fontolgatókat, mérlegelgetőket, bizonytalankodókat, igent meg nemet is mondani tudókat gyűjtött és gyűjt munkatársként maga köré.

Ha hív, ha kiválaszt az Úr, akkor nincs helye feltételeknek, kikötéseknek! Határozott, céltudatos, elkötelezett személyeket hív, akik mindent bölcsen le tudnak rendezni: szülő temetését, rokonoktól való elbúcsúzást.

Minden meghívásnak más és más a története. Nincs két egyforma meghívás, két egyforma hivatás. Mindenki másétól más az én meghívásomnak a története.

Viharos időben választott ki az Úr. Nemzetébe, hitet, élni akarást és élni tudást öntő mártírlelkű Bíboros börtön előtti utolsó évében.

Igazgatóm, érettségi közeledtével azt mondta nekem: Fiam! Ne menj el barátnak! Arra az egyetemre vetetlek fel, amelyikre akarod. Válaszom. Igazgató Úr! Köszönöm. De én elmegyek barátnak.

Keresztapám féltő szeretetével hasonlókat mondott: Fiam! Ne menj el barátnak, hiszen rátok a vértanúság vár. Azt válaszoltam neki. Keresztapám! Én azt is vállalom. Én elmegyek barátnak. És nem lettem vértanú. Még börtönt viselt hitvalló sem.

Amikor megkezdődött a szerzetesek deportálása, és Hatvanban véresre verték rendtársaimat az ávósok. Bementem testvérem érettségijére. Az egyik tanárom azt mondta: Fiam! Nagyon rosszul választottál. Még meggondolhatod. - Tanár úr! Én már meggondoltam. Nem léptem le, még jobban ragaszkodtam hivatásomhoz.

És ekkor kezdtem megérteni a krisztusi szavakat, hogy „nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. És arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek. Maradandót!” És kezdtem az ő segítségével gyümölcsöt teremni.

Több teljesült az életemben, mint, amit az Igazgatóm ígért. Miután Teológiából doktori fokozatot szereztem, Igazgatóm segítsége nélkül, arra az egyetemre vettek fel, amelyikre akartam.

Habár mindennaposak voltak a letartóztatások, nem lettem vértanú, mint már említettem, sem börtönt viselt hitvalló sem. Mások lettek azzá, helyettem is.

Sokak számára úgy tűnik, mi krisztus-követők, mindannyian, akik ellenkezőleg döntöttünk, és döntünk, mint az evangéliumban említett személyek, sorozatban esztelenül döntöttünk és döntünk.

Én azonban annyi év, annyi évtized után is hálát adok nap, mint nap az engem kiválasztó Úrnak. Túlon-túl beteljesült életemben az Úr Jézus, Péter apostolnak mondott ígérete, hogy „Ti, akik értem mindent elhagytatok, jutalmul száz annyit kaptok e földi létben, odaát pedig az örök életet.”.

Az életben túlon-túl sokat kaptam az Úrtól. S remélem, hogy odaát, a Krisztus mellett magukat határozottan elkötelező testvéreimmel együtt, az örök életet is.

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - TÜZET HOZTAM! OtthontalanulÉvközi 13. vasárnap

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

1. Elizeus meghívása (1Kir 19, 16b. 19–21)

Elizeus lemond eddigi életmódjáról, és azzal, hogy Illés szolgája lesz, vállalja a prófétaság áldozatát. A próféták köpenyüket Isten jelöltjére terítették, ami kifejezte azt, hogy mostantól a jelölt teljesen elkötelezte magát.

 

2. Isten gyermekeinek szabadsága (Gal 5, 1. 13–18)

Az apostol szerint igazán csak a Szentlélektől áthatott ember válhat szabaddá önmagától, emberi elvárásoktól, és így ismeri fel a szeretet kihívásait.

 

3. Aki az eke szarvára teszi a kezét… (Lk 9. 51–62)

Aki hosszú útra indul, tisztában van a céllal, ismeri az útvonalat,  mindent egy lapra tesz fel. Kockáztat. Még ha ideiglenesen is, de feladja biztonságot jelentő lakását, kényelmét. Otthontalanná válik. A térképek ritkán jelzik az oroszlánt, a rablók vagy az időjárás veszélyeit, a vándor-zarándok pedig, minden modern segédeszköz ellenére, tulajdonképpen ki van szolgáltatva az útnak. Magára, erejére, bátorságára, kitartására hagyatkozhat. Akik megjártak egy távoli zarándokhelyet – egyéni fogadalomból, vezeklésként, kíváncsiságuk kielégítésére, önmaguk legyőzéséért vagy határaik feszegetése céljából -, arra is rájöttek, hogy az utazás kettős hatást gyakorol az emberre: a külső élmények, látnivalók mellett egy belső utat is megteszünk. Magunkhoz. Magunkba. Letisztulnak vágyaink, leegyszerűsödnek elképzeléseink, feladunk féltve őrzött illúziókat, (új) életre szóló felismerések születnek lelkünkben. Mire végigjártuk az utat, átalakultunk. Nem is a cél volt a lényeg, hanem az út maga…

Jézus a mai evangéliumban útra hív. Követni őt nem szabadidős foglalkozás, nem ideig-óráig tartó kedvtelés, nem családi vagy társadalmi kupaktanács konszenzusos döntése, hanem azé, akit személyesen hív. Mi inkább lelki segédeszköznek, kikapcsolódásnak, ünnepi színfoltnak érzékeljük a kereszténységet, pedig egyáltalán nem az. Úgy szeretnénk Krisztust követni, hogy abból csak előnyeink származzanak, közben minden virágot leszakítva az út mentén még csak a kezünket se piszkoljuk össze…

A kereszténység lényege: Jézus Krisztus. Ő az út, az igazság és az élet. Így, ebben a sorrendben. Csak akkor tapasztaljuk meg az igazságot, ha az úton járunk és igazságban élünk. Csak így juthatunk az életbe. Ha csak morzsákat szedünk az út széléről, nem ismerjük meg életünk értelmét, nem élünk az igazságban. Ha kibúvókat keresünk, ha mentegetőzünk, mert pillanatnyilag akadnak fontosabb dolgaink is az ő követésénél, nem vagyunk tanítványai. A téblábolással, a számító okoskodással valójában nem akarunk felelősséget vállalni és elköteleződni. Túl nagy teret, befolyást engedünk a körülményeknek, a külső hatásoknak, az emberi gyengeségeknek, s ezek mind elbizonytalanítanak. Észre sem vesszük, mennyi energiát pazarolunk el azzal, hogy habozunk és fogadkozunk.

Szent Lukács megjegyzi, hogy egyeseket Jézus hívott, mások meg maguk ajánlkoztak, csak időt kértek, hogy jelentéktelen elintéznivalójukat kipipálhassák. Sok hívő az egyházra is úgy tekint, mint valami bürokratikus intézményre, mely azért van, hogy temessen, kereszteljen, szolgáltasson, elintézze helyette a papírmunkát, de különösebben nem lelkesíti Krisztus követése. A palesztinai parasztember – de az európai is –, tudja mit jelent, amikor az eke szarvára ráteszi a kezét. A szántás-vetés teljes odafigyelést, összpontosítást igényel. Sem jobbra, sem balra nem tekinthetünk, nemhogy hátra. Krisztus útján járva sem csatangolhatunk mellékutcákba, nem térhetünk le a zsákutcák felfedezéséért. Nem tudjuk előre az állomásokat, a kaptatókat vagy a pihenőket, csak annyit, hogy ő már itt velünk van az úton. Ő tölti be szomjúságunkat, ő nyugtat meg, ha elfáradtunk, ő segít vinni a keresztet, és ő vár a „túlsó parton”, ha hazaérkeztünk.

Az ő szemével nézzük életünk útját, hiszen nincs a földön maradásunk. Mindannyian zarándokok vagyunk. A keresztségben s még inkább a bérmálásban már igent mondtunk követésére, Szükségtelen, hogy más „alternatívákat” kipróbáljunk. Azóta „azonnal” követnünk kell, nincs ha, de. Az ő országának építése, az ő útján járás egész embert, teljes életet kíván. Nincs helye az alkudozásnak. Ha kifogásokat keresünk, azt jelezzük, nincs bennünk elég szeretet. A tanítványság árát ugyan meg kell fizetnünk: de azt is megtapasztaljuk, hogy igája édes, terhe könnyű. Az útra nem szoktunk építkezni. Amit azonban az úton járással felépítettünk, azt a mennyben használatba vehetjük.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója KettesévelÉvközi 14. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Lk 10, 1-9

Mottó: Elküldte őket kettesével maga előtt (…) Menjetek!

Ezt a küldetést nagyon pontos utasítások kísérik. De még mielőtt útnak indította volna őket, két fontos elvet alkalmazott. Egyfelől maga előtt küldte őket. Ez világossá teszi, hogy az előkészítés volt a feladtuk. Így tesz majd az utolsó vacsora előtt is. előkészítette velük a búcsút, mely egyúttal nyitány is lesz. A kapcsolatok minőségének radikális nyitánya. Ez azt is jelenti, hogy mindig velük lesz. Hol láthatatlanul, hol láthatóan, de mindig érezhetően. És mindig ketten lesznek, úgy, mint az emmauszi úton, hogy megosszák egymással a tapasztalatot, Mert ebben a közös elmélkedésben is velük lesz, még mielőtt felismernék. Mint ahogy velünk van ma is, ha ketten-hárman összejövünk, ahogy ígérte. S nem kell magunkkal vinnünk semmit, csak a békét, amit ő adott.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 10,1–20 „Az aratni való sok, a munkás kevés!”Évközi 14. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Évközi 14. vasárnap

Lk 10,1–20 „Az aratni való sok, a munkás kevés!”

A mai evangélium a misszió kezdeteiről beszél. Néhány teológus felhívja a figyelmet, hogy Lukács ebben a részben historizál, vagyis bizonyos később keletkezett intézményeket visszahelyez egy korábbi korba. Ilyen a hetvenkét tanítvány esete (10,1), akikre az utalást csak itt találjuk meg, és inkább csak szimbolikus számnak tekinthetjük. Természetesen a nagyobb méretű misszió valamikor elkezdődött, de ennek pontos szerkezetéről nem kapunk történetileg értékelhető információt.

Annál több adatot szerzünk a misszió változó körülményeiről, persze ezt is egy kicsit költői nyelven. Az egyik kérdés, nem kedvez a tanítványok munkájának, ha sok mindent visznek magukkal, és az lefoglalja őket (10,4). A befogadás körülményei is igen változatosak. Sőt számolni kell, hogy néhány agresszív ember, a misszionáriusok farkasa igen sok gyötrelmet fog nekik okozni (10,3). De ennek ellenére Jézus szelíd misszióját nem lehet megállítani.

Az Egyház élcsapatát mindig mások alkotják. De ha nem a pillanatnyi pozíciót nézem, akkor mindig az a csoport tekinthető annak, aki hatékonyan misszionált.

Egyik barátom, amikor megválasztották II. János Pál pápát, azt mondta róla, igazi missziós alkat. Előbb Rómában vált közkedveltté, majd amikor elkezdte apostoli útjait, barátom kijelentette:„A pápa meg sem áll Moszkváig.” Sőt naponta mondogatta:„Meglátod, misézni fog a Vörös téren.”Akkoriban ez a kijelentés furcsának hangzott és lehetetlennek látszott. De úgy tűnik, a pápa Róma és Moszkva hagyományos ellentétét, majd pedig távolságát egyre inkább legyűrte, de megszüntetni eddig neki sem sikerült.

Érdekes módon az út a kelet-európai országokban kezdődött. Lengyelország első alkalommal hivatalosan alig akarta befogadni a pápát, de a nép nyomására mégis megtette. Második alkalommal már inkább a pápa népszerűségében sütkéreztek az állami vezetők. Az európai utak után sor került az afrikai utakra, majd az USA fogadta a pápát. A vén Európában Svédország fogadta legcsendesebben a katolikus egyházfő látogatását. A magyar látogatás közül az első földrengésszerű volt. A következők már ismert programként mozdították meg a tömegeket. A balkáni látogatások puskaporos légkörben zajlottak. A vezetők féltek, a tömeg ujjongott, hogy közéjük érkezett a béke embere. A romániai látogatás is konfliktusokkal volt teli. De az ortodoxia és a katolikus egyház kapcsolatában új fejezet nyílt az ukrajnai látogatás után.

A tömegek számára a pápa vitathatatlanul hiteles egyházi vezető, aki pasztorális utakat tesz és nem politikait. De érdekes módon politikai irányok inganak meg ott, ahová ellátogat a szentatya. Talán az ortodoxia fél a monolitikus egységet alkotó katolikus egyháztól, talán a történelmi emlékek miatt ébrednek félelmek bennük. Akik a félelmeiket hangoztatták, a múltba néztek, II. János Pál pápa pedig a jövőbe tekintett. Pontosabban minden egyes alkalomm a l Jézusra tekint, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.Az Evangéliumról beszélt, imádkozott, áldott, türelmet és igazságosságot kért. A világ minden látszat ellenére ki van éhezve az evangéliumra. II. János Pál gyenge lábakon, de hordozta ezt az üzenetet.

A statisztikák szerint a világnak még csak harminc százaléka keresztény, de ez a harminc százalék megosztott. Mi lenne, ha a „világosság fiai” egyszer összefognának a szeretet és az evangélium érdekében, és egységesen lépnének fel? Lehet, hogy akkor oltár épülne a Vörös téren, ortodox és katolikus papok, s protestáns lelkészek vennék körül, és egy szívvel, lélekkel mondanák: „Miatyánk, aki a mennyben vagy…”

Egyik kollégám azt javasolta, módosítsuk az evangélium eme helyét, hogy az „aratni való sok, a munkás kevés” – mondjuk ki az aratni való is kevés. Valójában nem erről van szó. II. János Pál pápa megmutatta, hogy aki bőven vet, az bőven is arat. Aki hittel vet, az bőven arathat. Csak a misszionáriusok higgyenek az üzenet fontosságában és hatékonyságában, akkor az Isten áldása nem marad el. Kérjétek az aratás urát!

A hetvenkét tanítvány imája

Hetvenketten indultunk útnak szavadra. Erszény, tarisznya, saru nélkül.
Semmink sem volt, mégsem mentünk üres kézzel.
A te békéd, a te neved hatalma kísért minket.
Megannyi találkozás, gyógyulás, szabadulás.
Most újra együtt vagyunk telve élményekkel.
Újra együtt vagyunk telve örömmel.
Újra együtt vagyunk telve lelkesedéssel.
Köszönjünk, Urunk, hogy meghívtál minket.
Köszönjünk, Urunk, hogy követhetünk Téged.
Köszönjünk, Urunk, hogy követeid lehetünk.
Kérjük együtt az Atyát, hogy küldjön nekünk munkatársakat!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás MIT JELENT A TRANSZFINALIZÁCIÓ ÉSA TRANSZSZIGNIFIKÁCIÓ? 26. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

Az elmúlt évtizedek teológiájában az átlényegülés dogmájának érthetőbbé tételére, illetve helyettesítésére új kifejezések és elgondolások születtek. Ennek oka egyrészt az, hogy a mai ember számára nehezen érthetők a régi, Arisztotelésztől származó filozófiai fogalmak, másrészt pedig az, hogy a természettudományos gondolkodásban nem ugyanaz a kenyér lényege és járulékai, mint a filozófiai gondolkodásban.

Az átlényegülés dogmájának értelmezésében - a II. Vatikáni Zsinatot követő időszakban - eléggé sokan, kezdték használni a transzfinalizáció (célváltozás) és transzszignifikáció (jelentésváltozás) kifejezést. Szerintük az átváltozás nem azt jelenti, hogy a kenyér és a bor új lényeget kap. A lét rendjében a kenyérrel nem történik változás. Ellenben a kenyér és a bor új jelentést és új célt kap. A célváltozás azt jelenti, hogy a konszekráció előtt a kenyérnek és bornak az volt a rendeltetése, hogy testünket táplálják, az átváltoztatás után pedig új célra, lelkünk táplálására és keresztáldozat ünneplésére szolgál. Ugyanezt a meglátást ielentésváltozásnak is  lehet mondani,  ha  arra akarunk utalni, hogy az új cél következtében a létezőnek új jelentése lesz a teremtett világban. A kenyér és a bor az konszekráció előtt testi táplálék, utána viszont lelki táplálék jelenlétét jelzi.

Az elmélet kiindulópontja az a meglátás, mely szerint, ha megváltozik valamely dolognak a célja vagy jelentése, akkor az a dolog alapjában, lényegében változik meg. Például a piros, fehér és zöld szövet mássá lesz, ha ruhát vagy nemzeti zászlót csináltak belőle. Ugyanazok a kövek mássá lettek, ha házat vagy hidat építettek belőle. Hasonló módon Jézus akarata a kenyeret és a bort olyasvalamivé teszi, amely lényegesen más, és több, mint a kenyér és a bor. Az adományok nem szűnnek meg kenyér és bor lenni, de más célt és jelentés kapnak. És ezt az'új célt és jelentést nem mi, hanem Jézus akarja.

VI. Pál pápa „Mysterium fidei" (1965) kezdetű körlevelében figyelmeztette a teológusokat, hogy a valóságos jelenlét misztériumának kifejtésében nem lehet helyettesíteni az átlényegülés (transsubstantiatio) szakkifejezést, legfeljebb, kiegészítésképpen lehet beszélni cél-, illetve jelentésváltozásról. „Miután megtörtént az átlényegülés, a kenyér és a bor színei kétségkívül új jelentést öltenek magukra és új célt, de azért öltenek magukra új jelentést és új célt, mivel új valóságot (realitatem) tartalmaznak, amelyet joggal mondunk ontológiainak. A mondott színek alatt ugyanis nem rejtőzik már az, ami előbb volt, hanem másvalami, éspedig nemcsak az egyház hitének megítélése szerint, hanem tényszerűen" (DH 4413).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Edith Stein a végestől az örökkévalóig

Szent Terézia Benedikta a végestőlaz örökkévalóig

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Ha valaki magához veszi az Úr Testét, annak még a teste is megszentelődik.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. december 13.II/67

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

A csodálatos, megnyugtató hatású áldásra ébredtem.16 Szívem valósággal remegett az örömtől. A Szent Szűz Szeretetlángjára gondoltam. Ahogy a szentmisére mentem, a Szűzanya szólt: „Nyugodj meg, kislányom! Együtt megyünk. Ugye, elfáradtál? Én is veled fáradoztam, de most jól kipihenjük magunkat!” Szinte ugyanazokat a szavakat mondta, melyeket néhány nappal ezelőtt én mondtam a Szűzanyának. „Édesanyám, a püspök atya áldása olyan nagyon megnyugtatott!” Míg így beszélgettünk, elvégeztem a harangozást, és utána az Úr Jézus elé borultam: „Imádott Jézusom, de sok mondanivalóm van!” Majd újra elmondtam neki azt, ami annyira megnyugtatott, és megköszöntem Neki a soksok kegyelmet. És utána csendben, hallgatással imádtam Őt. Arra gondoltam, milyen régen szólt hozzám, és visszakívántam lelkemben szavait. „Ó, én nyomorult!” De ami most történt, arra nem voltam elkészülve. Hófehér papírt terített lelki szemeim elé, s közben jelenlétének csodálatos érzését úgy fokozta bennem, hogy térdeim is megremegtek. A szemeim előtt elterülő fehér lapra háromszor ráírta: „Kislányom, nagyon szeretlek!” Az utolsó szavak betűi pirossal írottak. A meghatottságtól zokogni kezdtem. „A bűneim, jaj, a bűneim! Uram, Jézusom, végtelen jóságod és szereteted bűneim bánatára indítanak, de bánhatom-e eleget? Nem, soha!”

16 Az előző napon, december 12-én a fehérvári püspöktől kapott áldásra utal. (Ld. 2/41-42) (Szerk)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652392-2400

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Összefoglalás

 

2392 "A szeretet minden ember természetes és fő hivatása." [145]

 

2393 Isten az embert férfinak és nőnek teremtve mindkettőt azonos személyi méltósággal ajándékozta meg. A férfinak és nőnek egyaránt föl kell ismernie és el kell fogadnia szexuális identitását.

 

2394 Krisztus a tisztaság példaképe. Minden megkeresztelt ember arra hivatott, hogy saját életállapotának megfelelően tiszta életet éljen.

 

2395 A tisztaság a szexualitás személybe integrálását jelenti. Vele jár a személyes önuralom megszerzése.

 

2396 A tisztasággal súlyosan ellenkező bűnök között meg kell neveznünk a maszturbációt, a paráznaságot, a pornográfiát és a homoszexuális cselekedeteket.

 

2397 A szövetség, melyet a házastársak szabadon kötöttek meg, magában foglalja a hűséges szeretetet. A szövetséggel együttjár a kötelezettség, hogy házasságukat fölbonthatatlanul őrizzék.

 

2398 A termékenység a házasság java, ajándéka, célja. A házastársak, amikor életet ajándékoznak, Isten atyaságának részesei.

 

2399 A születésszabályozás a felelős atyaság és anyaság része. A házastársak szándékának helyessége nem igazolja erkölcsileg elfogadhatatlan eszközök használatát (például a közvetlen sterilizációt vagy a fogamzásgátlást).

 

2400 A házasságtörés és a válás, a többnejűség és a szabad szerelem súlyosan sérti a házasság méltóságát.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaLégy éber mindig!

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Aháb, Izrael királya ezt kérdezte Jósáfáttól, Júda királyától: Eljössz-e velem Rámót-Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki: Elmegyek..., veled leszünk a háborúban! (2Krón 18,3)

Jósáfát élettörténete rámutat a hívő élet buktatóira és győzelmeire is. Ez a szakasz példa arra, hogyan eshet csapdába még Isten gyermeke is.

Jósáfát a déli országrész királya volt. Az északi részben virágzott a bálványimádás, Aháb király pedig különösen is távol került Istentől, főleg pogány felesége hatására, aki istentelen asszony volt. Jósáfát mégis megkérte a lányukat a saját fiának feleségül. Isten mindig óvta a benne hívőket attól, hogy pogányokkal házasodjanak össze, mert könnyen érvényesült a lefelé nivellálódás törvénye. S most Jósáfát, aki a Bibliára akarta felépíteni személyes életét és az ország rendjét is, ezzel ellentétesen cselekszik.

A bajt fokozta, hogy Aháb most már mint rokont is meghívta egy nagy lakomára. Jósáfát a meghívást elfogadta. Ezek gyakran tivornyává váltak, ahol a bálványisteneknek való áldozat is sorra került. Mit keres itt egy istenfélő ember?

Mulatozás közben Ahábnak eszébe jutott, hogy vissza kellene foglalni egy elveszített várost. Jön-e vele a szomszéd a háborúba? Kényelmetlen lenne most nemet mondani, s Jósáfát gondolkozás nélkül bólint.

Egy hívő, aki nem kérdezi Urát, sodródik, s egyre mélyebbre kerül. A hajó a vízben van, de a víz ne kerüljön a hajóba! A hívő a világban él, de ne legyen hasonlóvá az Isten nélküli világhoz! Kényes, de fontos kérdés ez. Isten gyermekei csak akkor tudnak áldássá lenni mások számára, ha minden helyzetben Isten gyermekei maradnak. Szeretnek mindenkit, de közösséget csak a szentekkel vállalnak.

Péter apostol írta: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan..." (1Pt 5,8-9)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István (19) „Írd meg … mindazt, amit láttál…”(Jel 1,9–20)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

„Írd meg … mindazt, amit láttál…” Jel 1,9–20

9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, 11 amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. 12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. 17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. 19 Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, 20 a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István

(19) „Írd meg … mindazt, amit láttál…” (Jel 1,9–20)

A prófétai igéket (3) azok számára jegyzi fel és küldi el János, akiknek testvére és társa a szenvedésben Krisztus királyi uralmában és a béketűrésben (9); ők a Krisztus népe (6). Nem a véleményét kell leírnia, hanem azt, amit látott, tehát prófétai megbízást kap a teremtés és történelem urától (8). Pál apostol, aki szintén hét gyülekezetnek írt leveleket, kimondhatatlan beszédeket hallott, mikor elragadtatott a harmadik égig (2Kor 12,4), de mennyei tapasztalata egyedi és egyéni volt. János azonban a közös istentisztelet idején, a feltámadás napján (az Úr napján, 10) kapja a minden testvérnek és társnak szóló üzeneteket (11), mert a hét csillag titka mindenkire tartozik (20). A szenvedőt erősíti a győztes diadala, a győztest készségessé teszi a szenvedő iránt az állhatatosság parancsa, a béketűrőt bátorítja a győzelem ígérete, de csak akkor, ha mindannyian Krisztusra néznek, aki halott volt, és íme, él (18), s aki most Dániel régi látomása szerint (Dán 7) méltóságban, tisztaságban és szentségben jelenik meg, teljességet birtokol (hét csillag, hét gyertyatartó), és teljhatalommal szól (16). Ő az üdvösség és kárhozat ura (18). Neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18); az idők titkai őreá mutatnak mind.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat A malac és a tehénPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
A malac és a tehén
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. (Jak 4,17)
A jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7)
Egyszer egy fukar ember megkérdezte a barátjától: - Miért bírálnak mindig a fukarságomért? Mindenki tudja, hogy mindent jótékonysági célokra hagyományozok, amikor meghalok.
A gazdag ember barátja ezt mondta: - Hadd, beszéljek neked arról a malacról, amely arról panaszkodott a tehénnek egy napon, hogy ő mennyire népszerűtlen.
– Az emberek mindig beszélnek a te szelídségedről és szép szemeidről – mondta a malac.
- Természetesen, te adsz nekik tejet és tejfölt, de én többet adok. Adok nekik sonkát, szalonnát, sörtét. A lábamat még meg is füstölik. Mégsem szeret engem senki. Miért van ez?
A tehén gondolkodott egy pillanatig, majd így válaszolt: - Talán azért, mert én addig adok, amíg életben vagyok.
Hajlamosak vagyunk kuporgatni azt, amink van. A világ meg is követeli ezt az embertől, de az ember nem csak az anyagiak terén kezd ilyen lenni, hanem sajnos egész gondolkodásunkra, érzelemvilágunkra, hitünkre is ez a jellemző.
Éppen elég az, ami van, vigyázok rá. Nem adok a szeretetemből, figyelmemből feleslegesen sem Istennek, sem embernek. Ez a gondolkodás befolyásolja életünket. De mi marad nekünk, ha nem adunk senkinek semmit. A szeretet akkor gyarapszik, ha bőven osztogatjuk.
A hit is ilyen. Ha nem hirdetem az evangéliumot, hanem elhallgatom, semmivé válik bennem.
Kérjük az Urat, hogy adjon erőt, hogy neki tetszően éljünk, és helyesen sáfárkodjunk a javainkkal. (Prókai Árpád, Boldva)
****
Imádság:
Uram! Tetszésedet keresem. Te mutass rá gyengeségeimre és azokra a mulasztásaimra is, melyekről nem is gondolom, hogy bűneimet szaporítom. Ámen
***
A nap gondolata:
Ha mindenünket Istennek adjuk, Ő mindent kamatostól ad vissza.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige Mária és Erzsébet találkozásaOttó, valamint Ottokár napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
Napi igék

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. (Zsolt 139,9-10)

Jézus mondja: És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20b)

Olvasmányok

Jn 4,5-14(15-18)Bír 15,1-16,3

Mária és Erzsébet találkozása

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve. (Gal 4,4)

Lekciók: Lk 1,39-561Tim 3,16

Igehirdetési alapige: Ézs 11,1-5

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nyár elején úrrá lehet rajtunk a menekülés és az elrejtőzés szándéka. Lakatlan szigetre vágyódunk. Ahol nem kell szélmalomharcot vívni rendetlenkedő gyermekekkel, ahol lelkesedésünk nem törik meg közömbös arcú embereken. Olyan helyre vágyunk, ahol nincs ítélet, nem vár számadás, és nem szól még a saját lelkiismeretünk sem. Valós dolog az elfáradás, és szükséges a pihenés is. De ha jól meggondoljuk, ilyenkor talán a mulasztásaink, rossz munkamódszereink, sőt akár bűneink elől menekülünk.

A zsoltáros is felismerte önmagában a szándékot: jó lenne oda menekülni, ahol nincs ott az Isten. Miután lélekben bebarangolja az egész világot, felismeri, nincs is ilyen hely. Pontosabban egy mégis van, ez a pokol. Ennek kulcsai Megváltónk kezében vannak, aki megváltott minket a kereszten. Vele rendezhetjük minden tartozásunkat, tőle kérhetünk naponkénti újulást.

Ha ő ennyire szeret minket, és mi is szeretjük őt, ez a legjobb dolog a világon. Akkor már nem is kell menekülni előle, a legnagyobb boldogság, hogy velünk van. Ő teheti áldásossá minden munkánkat. Az ő országában pedig csakis az a munka lehet eredményes, amelyet vele, az ő irányításával és vezetésével végzünk. Amely nem magánakció, hanem csapatmunka. Ha már mindenféleképpen futni akarunk, őhozzá fussunk, ilyenkor, nyáron is!


*

Belefáradtam, Uram, hogy nélküled próbálkoztam. Pedig megvolt bennem a jó szándék, de valahogy mégis kihagytalak a nagy sürgés-forgásban. Éppen azért fáradtam el, mert nem engedtelek közel magamhoz mint erőforrást. Te ígéred, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Eddig is minden úgy lett, ahogy ígérted. Segíts, hogy én is akarjak veled lenni minden napon a világ végéig. Ámen.

Szerző: Szabó András

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoraszombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 13. hét kedd

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Sarlós Boldogasszony ünnepéreKilencedik nap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

† Keresztvetés, külső-belső csend megteremtése, imaszándék felidézése

Bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária! Könyörögj érettünk, szegény bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen


Mária Hálaéneke

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát:
Íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,
mert nagyot művelt velem Ő, aki Hatalmas.
Ő, akinek a neve Szent.
Irgalma nemzedékről nemzedékre
az Istenfélőkön maradt.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt:
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsájtja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké


De profundis

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam!
Füled figyeljen fel könyörgő szavamra! 
Ha számon tartod a vétkeket,
ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram?


Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged. 
Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt, 
várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál az irgalom
és bőséges nála a megváltás.
Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.


Könyörgés

Édesanyánk, Szentséges Szűz Mária, gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Lk 10,1-12.17-20)Évközi 14. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Évközi 14. vasárnap

 

(Lk 10,1-12.17-20)

 

Bevezető

A mai evangéliumban az Úr Jézus Isten országának hirdetésére küldi tanítványait. Ennek a feladatnak a teljesítése magában foglalja a béke megteremtését. A békéhez első lépés a kölcsönös megbocsátás és a kiengesztelődés. Isten akarja és segíti ezt a folyamatot, mert Ő a harmónia, az egyetértés, és nem a békétlenség, nem a gyűlölet, nem a jogtiprás Istene. Ha békét akarok, ki kell vetnem magamból a bosszút, a gyűlölködést és minden jogtalanságot. Aki létrehozza magában a békét, az szeretetet áraszt maga körül, értékeli a nap melegét, a levegő tisztaságát, és boldognak érzi magát. A béke Isten országának tartozéka. Ezért kaptak az apostolok küldetést Isten országának terjesztésére. Mi is vegyük ki részünket a béke megteremtéséből és megőrzéséből.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, aki békét ajánl nekünk, és úgy figyel reánk, mint anya a gyermekére!

1.   Istenünk, erősítsd kegyelmeddel a misszionáriusokat, hogy bátran hirdessék az evangéliumot a pogány népek között.

2.   Tedd fogékonnyá híveidet az evangélium befogadására és az üdvösséget eredményező parancsaid teljesítésére.

3.   Add, hogy mindenkivel békében éljünk, és senkinek se fizessünk rosszal a rosszért.

4.   Adj lelki erőt azoknak, akik a háborúk és üldözések miatt szenvednek.

5.   Bátorítsd híveidet, hogy a békéért következetesen munkálkodjanak a társadalmi életben.

Úristen, Te ismered gondjainkat, szükségeinket, kívánságainkat. Add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. Mi hálát adunk minden adományodért ma, holnap és mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Örvendetes RózsafüzérSzombat

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki hitünket növelje!
... Aki reményünket erősítse!
... Aki szeretetünket tökéletesítse!

 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
... Akit Te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
... Akit Te, Szent Szűz a világra szültél.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyve

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyveA Boldogságos Szűz Mária litániája

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Krisztus, hallgass meg minket. Krisztus, szívesen hallgass meg minket. Atyaisten, aki a mennyben vagy, Mária dicsőséges Teremtője, könyörülj rajtunk. Fiúisten, a világ Megváltója, aki által Mária megismerte az anyaságot, könyörülj rajtunk. Szentlélekisten, aki Szent árnyékával eltakartad Máriát, könyörülj rajtunk. Szentháromság, egyetlen Isten, aki Máriát dicsőíti, könyörülj rajtunk. Szent Mária, aki az egész világegyetemet megvilágosítja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki felmagasztalod a szolgáidat, imádkozz értünk. Szent Mária, aki közbenjársz a bűnösökért, imádkozz értünk. Szent Mária, aki megvilágosítod a szívet, imádkozz értünk. Szent Mária, az irgalmasság forrása, imádkozz értünk. Szent Mária, a szent egyház pompája, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyal üdvözölt, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek árnyéka beborított, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az égben dicsőítenek, imádkozz értünk. Szent Mária, a tavasz gyönyörű rózsája, imádkozz értünk. Szent Mária, gyümölcsöző szőlő levelekkel díszítve, imádkozz értünk. Szent Mária, szelíd és szép szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Atyaisten dédelgetett házastársa, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten Igéjének predesztinált anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek vesz körül, imádkozz értünk. Szent Mária, akinek a méhében fogant Isten, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Istenembert hozott világra, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűzek mintáját hordozó szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Jesse szára, aki Krisztust szülte, imádkozz értünk. Szent Mária, az élet fája, aki gyümölcsöt ad, imádkozz értünk. Szent Mária, az asszonyok legszebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, az alázatosak közül a legalázatosabb, imádkozz értünk. Szent Mária, a szentek legszentebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, a legértékesebb a szeretetben, imádkozz értünk. Szent Mária, a legméltóbb külön dicséretre, imádkozz értünk. Szent Mária, a Teremtő Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a Megváltó Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, Krisztus Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a föld kívánt anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki rettenetes vagy a pokol erői előtt, imádkozz értünk. Szent Mária, a legkedvesebb anya, imádkozz értünk. Szent Mária, kegyelemmel teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, irgalommal teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, aki jámbor vigasztalásokat terjeszt, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűz becsület virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a Kelet ragyogása és fénye, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég erényeinek királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, az Úr ciprusának háza, imádkozz értünk. Szent Mária, a menny kristályos ablaka, imádkozz értünk. Szent Mária, az örök fény hajnala, imádkozz értünk. Szent Mária, a legszebb és legtiszteltebb szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, édes és hangzatos dallam, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Isten gyönyörével táplál minket, imádkozz értünk. Szent Mária, a mennyei udvar pohárnoka, imádkozz értünk. Szent Mária, a Paradicsom nyitott ajtaja, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten szeretett árnyéka, imádkozz értünk. Szent Mária, a szüzek új öröme, imádkozz értünk. Szent Mária, a legáldottabb a nők között, imádkozz értünk. Szent Mária, a nyomorultak jámbor vigasza, imádkozz értünk. Szent Mária, az igazi üdvösség és az igazi boldogság, imádkozz értünk. Szent Mária, a szeretet nagyszerűsége, imádkozz értünk. Szent Mária, a kegyesség teljessége, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák ápolója, imádkozz értünk. Szent Mária, a kisgyerekek teje, imádkozz értünk. Szent Mária, a szenvedők támasza, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyalok szolgálnak és tisztelnek, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég nemes királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, akiben mind a férfi, mind a női szentek örömüket lelik, imádkozz értünk. Szent Mária, akit mindenki dicsér és tisztel, imádkozz értünk. Kedvezz nekünk, bocsáss meg, Úrnő. Kedvezz nekünk, szabadíts meg, Úrnő. Minden rossztól szabadíts meg minket, Úrnő. Minden gonosz kísértéstől szabadíts meg minket, Úrnő. Isten haragjától és felháborodásától szabadíts meg minket, Úrnő. Veszélytől és kétségbeeséstől szabadíts meg minket, Úrnő. A büszkeségtől, amely tönkretesz, szabadíts meg minket, Úrnő. A harag és az irigység éles bűnéből szabadíts meg minket, Úrnő. A test kísértésétől, amely minden oldalról ér bennünket, szabadíts meg minket, Úrnő. A gonosz ellenség támadásától szabadíts meg minket, Úrnő. Krisztus megtestesülése fölötti örömünk által szabadíts meg minket, Úrnő. Az ő szenvedése fölötti bánat és gyötrelem által szabadíts meg minket, Úrnő. A feltámadása feletti öröm és csodálat által szabadíts meg minket, Úrnő. A mennybemenetele fölötti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A Szentlélek küldetésébe vetett hited által szabadíts meg minket, Úrnő. A te koronázásod feletti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A halálunk pusztító és elhagyatott órájában szabadíts meg minket, Úrnő. Az ítélet súlyos vizsgálatakor szabadíts meg minket, Úrnő. A pokol szörnyű gyötrelmeitől szabadíts meg minket, Úrnő. Mi bűnösök, könyörgünk, hallgass meg minket. Mivel te, a legjámborabb királynő méltóságot szereztél a szent Egyház védelmére, kérünk téged, hallgass meg minket. Te méltóztatsz dicsőséget szerezni az igazak számára, és kegyelmet nyújtani a bűnösöknek, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz vigaszt szerezni a sanyargatottak számára, és szabadságot a foglyoknak, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megvigasztalni a szolgákat és a szolgálólányokat, akik odaadóan szolgálnak téged, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megtartani a te keresztény népedet, megmentve a te Fiad értékes vérét, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz a hitben elhúnytaknak örök nyugalmat nyújtani, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Isten anyja, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. A szeretett anya, a Szűzanya, szánjon meg minket, és örök nyugalmat adjon nekünk. Ámen. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Mi atyánk stb., és ne essünk kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. V. Mondtam, Úrnő, könyörülj rajtunk. R. Gyógyítsd meg a lelkemet, mert vétkeztem ellened. V. Az irgalmadat fordítsd ránk. R. És légy kedves a szolgáidhoz. V. Mutasd meg a te hatalmad ellenségeinkkel szemben. R. Annak érdekében, hogy te minden nemzet előtt megigazulhass. V. Irgalmazz a te szolgáidnak, akik a te nevedet hívják. R. És ne hagyd őket a kísértéseik áldozatául esni. V. Ne űzz el minket a halálunk óráján. R. És támogasd a lelkünket, amikor elhagyja a testünket. V. Légy nekünk az erő tornya. R. És egy bevehetetlen szikla az ellenség ellen. V. Segíts nekem, Úrnő, hogy ne engedjek neki. R. Zúzd őt szét a lábam alatt. V. Kedvezően hallgasd az imámat és a könyörgésemet. R. És engedd, hogy az ellenfeleim semmivé váljanak. Imádkozzunk. Mindenható és örök Isten, aki számunkra a legtisztább Szűz Mária születését tervezted, arra késztetsz, hogy tiszta testtel szolgáljunk téged, és szerény elménkkel kedveskedjünk neked. Imádkozunk hozzád is, legjámborabb Szűz Mária, a Világ Királynőjéhez és az angyalok uralkodójához, hogy felfrissülést szerezz azok számára, akiket a tisztítótűz tüzei megtisztítanak, hogy kegyelmet nyerj a bűnösöknek, és adj kitartást a méltó jócselekedetekben. Védj meg minket, akik oly gyengék vagyunk, minden veszedelemtől, amely bennünket fenyeget. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SSZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Amint köszöntést mond a Szűz,
A Lélek száll le késztetőn:
Ím János mozdul, rejtekén
Ujjong a méhben szunnyadó.
 
2. Megérzi rejlő Istenét,
És tanúságot tenni kész,
Nagy titkot hirdet – néma bár –
A Várvavártról ad jelet.
 
3. A Megváltó és hírnöke
A küldetést vállalja itt:
Nem lehet anyjuk méhe gát,
Hogy már ellássák tisztüket.
 
4. Áldott fiú, áldott szülő!
Szent papnak áldott otthona,
Hová mint vendég száll az Úr
A szűz anyának terheként.
 
4. Lelkünk megváltó Istene,
Fiú dicsérünk szüntelen,
A Lelket és a jó Atyát
Dicsérjük, áldjuk egyaránt. Ámen.
 
1. antifóna Lk 1,39-40
Mária * útrakelt a hegyek közé, Júda egyik városába. Köszöntötte rokonát, Erzsébetet megérkezve Zakariás házába.
 
84. zsoltár • Imádság békéért
Isten megáldotta földjét: Megváltónkat a földre küldte. – Origenész
 
Megáldottad országod, Uram, * jóra fordítottad Jákob sorsát.
 
Megbocsátottad néped vétkét, * elengedted minden bűnét.
 
Indulatodnak féket vetettél, * eloltottad haragod tüzét.
 
Teremts újjá minket, megváltó Istenünk, * haragodat fordítsd el tőlünk!
 
Vajon örökké neheztelsz miránk, * s nemzedékről nemzedékre terjed haragod?
 
Miért nem keltesz újra életre minket, * hogy örvendhessen néped tebenned?
 
Engedd, Uram, irgalmad látnunk, * és megváltásodat add meg nékünk!
 
Hadd halljam, hogy mit mond az Úr, az Isten! * ő valóban a békét hirdeti.
 
Békét népének és minden szentjének, * és azoknak, akik szívből hozzá térnek.
 
Közel van üdvössége az istenfélőkhöz, * hogy dicsőség lakja földünket.
 
Találkozik majd hűség és irgalom, * együtt lesz akkor béke és igazság.
 
Hűség sarjad a földből, * igazságosság néz le a mennyből.
 
Az Úr megadja áldását, * s földünk meghozza gyümölcsét.
 
Igazságosság jár az Úr előtt, * békesség követi lépteit.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Lk 1,39-40
Mária * útrakelt a hegyek közé, Júda egyik városába. Köszöntötte rokonát, Erzsébetet megérkezve Zakariás házába.
 
2. antifóna Lk 1,41
Mikor Erzsébet * meghallotta Mária köszöntését, a magzat fölujjongott méhében, s Erzsébet, eltelt Szentlélekkel.
 
Ószövetségi ének (1Sám 2,1-10) • Anna hálaéneke
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosakat, éhezőket tölt be minden jóval. – Lk 1,52
 
Felujjong szívem az Úrban, * Istenem erejéből emelt fővel járok.
 
Ellenségeimmel szemben megnyílt ajkam, * mert szabadításodnak örvend a szívem.
 
Nincs olyan szent, mint az Úr, † bizony nincs más rajtad kívül, * nincs olyan szikla, mint a mi Istenünk.
 
Ne beszéljetek annyit büszkén, gőgösen, * ne nyíljon szátok kevély szavakra.
 
Mert mindentudó Úr a mi Istenünk, * és tetteinket mérlegre teszi.
 
Összetört az erősek íja, * de erővel övezték fel magukat mind a gyengék.
 
Kenyérért szegődtek el, kik azelőtt bőségben éltek, * és jóllaktak mind az éhezők.
 
Sok fiat szül, aki meddő volt, * de a sok gyermekes anyát elhagyja ereje.
 
Az Úr ad halált és életet, * ő visz le az alvilágba, s hoz vissza onnét.
 
Az Úr tesz szegénnyé s gazdaggá, * megaláz ő és fölemel.
 
Fölsegíti a porból az ínséget szenvedőt, * kiemeli a sárból a szegényt,
 
Hogy fejedelmek mellé üljön, * s elfoglalja a dicsőség székét.
 
Az Úré a föld minden sarka, * a földkerekséget rájuk helyezte.
 
Szentjeinek léptét megóvja, † de a gonoszok a sötétben elvesznek, * mert nem a maga erejéből győz az ember.
 
Megfélemlíti az Úr azokat, akik ellene támadnak, * mennydörögni fog az égben fölöttük.
 
Megítéli az Úr az egész földet, * hatalmat ad királyának és dicsőségre emeli Fölkentjét.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Lk 1,41
Mikor Erzsébet * meghallotta Mária köszöntését, a magzat fölujjongott méhében, s Erzsébet, eltelt Szentlélekkel.
 
3. antifóna Lk 1,42
Hangos szóval fölkiáltott: * „Áldott vagy te az asszonyok, s áldott a te méhed gyümölcse.”
 
145. zsoltár
 
Dicsérd, lelkem, az Urat! † Egész életemben az Urat ldom, * amíg élek, Istenemnek zsoltárt zengek.
 
Ne higgyetek a fejedelmeknek, ne bízzatok emberben, * segítséget nem leltek nla!
 
Ha kileheli lelkét és porba tér az ember, * akkor megsemmisül minden terve.
 
Boldog, akinek oltalma Jákob Istene, * s akinek Istenben, az Úrban van reménye.
 
Ő teremtette az eget s a fldet, * a tengert s ami él benne, mindent.
 
Megőrzi a hűséget mindörökk, † az elnyomottnak jogát megvédi, * az éhezőnek ő ad kenyeret.
 
Megszabadítja az Úr a foglyokat, * megnyitja az Úr a vakok szemét.
 
Fölemeli az Úr a grnyedőt, * kedveli az igaz embert.
 
Megvédi az Úr a jövevényeket, † gyámolít árvát, zvegyet, * ám a gonoszok lépteit tévtra vezeti.
 
Mindörökké uralkodik az r, † a te Istened, Sion, * nemzedékről nemzedékre. Alleluja.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
3. antifóna Lk 1,42
Hangos szóval fölkiáltott: * „Áldott vagy te az asszonyok, s áldott a te méhed gyümölcse.”
 
Olvasmány Jo 2,27-28a
Tudni fogjátok, hogy Izraelben lakom, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és nem más; és népemet soha többé nem éri szégyen. Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok jövendölni fognak.
 
Válaszos ének Zsolt 97,2-3
Megmutatta az Úr megváltó erejét, * tudtul adta igazságát.
Megemlékezett jóságáról és hűségéről népe iránt. * tudtul adta...
Dicsőség... Megmutatta az Úr...
 
4. antifóna Lk 1,45
Boldog vagy, íme Mária, * mert hitted, hogy mindaz teljesül, mit az Úr mondott néked, alleluja.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Lk 1,45
Boldog vagy, íme Mária, * mert hitted, hogy mindaz teljesül, mit az Úr mondott néked, alleluja.
 
Könyörgések I.
Testvéreim, ünnepeljük Megváltónkat, aki Szűz Máriától született, s könyörögve mondjuk:
Tekints boldogságos Anyádra, s hallgass meg minket, Urunk!
vagy: Járjon közben értünk / Édesanyád, Urunk!
 
Igazság Napja, akit a szeplőtelen Szűz mint fényes hajnal előre jelzett,
– add, hogy mindig látogatásod világosságában járjunk.
Örök Ige, aki Máriát romolhatatlan hajlékodnak választottad,
– szabadíts meg minket a bűn romlottságától.
Üdvözítőnk, édesanyád ott állt kereszted mellett,
– közbenjárására add, hogy örömmel vállaljunk részt szenvedésedből.
Jóságos Jézusunk, aki a kereszten függve Máriát édesanyjául rendelted Jánosnak,
– add, hogy (a névnapos N. atya/testvér és mi) mindnyájan úgy éljünk, hogy Mária gyermekeinek ismerjenek bennünket.
 
Könyörgések II.
Testvéreim, ünnepeljük Megváltónkat, aki Szűz Máriától született, s könyörögve mondjuk:
Tekints boldogságos Anyádra, s hallgass meg minket, Urunk!
vagy: Járjon közben értünk Édesanyád, Urunk!
 
Világ Üdvözítője, aki a megváltás erejével megőrizted édesanyádat a bűn minden szennyétől;
– őrizz meg minket a bűntől tisztának.
Megváltónk, aki Szűz Máriát legtisztább hajlékoddá és a Szentlélek szentélyévé tetted;
– Lelked örök templomává tégy bennünket!
Örök Ige, aki édesanyádat megtanítottad arra, hogy a legjobb részt válassza;
– add, hogy őt követve keressünk olyan eledelt, amely megmarad az örök életre!
Királyok Királya, aki édesanyádat testével és lelkével magadhoz vetted a mennybe,
– add, hogy gondolataink mindig azokra irányuljanak, amik onnét felülről valók.
Ég és föld Ura, aki Máriát királynőként állítottad jobbodra;
– add meg nekünk, hogy (a névnapos N. atya/testvér és mi) mindnyájan részt kapjunk abban a dicsőségben.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás I.
Ismerjétek meg üdvözítő Istenünk jóságát és emberszeretetét, akik reménybeli örökösei vagytok az örök életnek!
 
Áldás II.
Isten kegyelmével éljetek buzgón e világban, várjátok a boldog reményt, Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét.
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!ä
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

Jézus Szíve hónapja A Szív Útjának megélése

Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

A spirituális utazás segít abban, hogy Jézus Szívére hangolódjunk, és tanítványait elérhetővé teszi a világ iránti együttérzés küldetésében.

 

A Pápa Világméretű Imahálózata (az Imaapostolság) egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a pápa havi imaszándékainak az egész világon való terjesztése. Ezeket a szándékokat az emberiség és az Egyház számára valódi kihívásoknak tekintik, mivel a Szentatya mai világ miatti aggodalmait fejezik ki. Célunk, hogy ezek a szándékok irányítsák az adott hónapban cselekvésünket és imáinkat.

Ezt a hálózatot azok alkotják, akik elérhetõvé teszik magukat a Krisztus küldetésében való együttműködés számára életük mindennapi felajánlásával, bármilyen helyen vagy helyzetben. A misszióra való felhívás az a tűz, amely őket apostolokként az Atya szívéből a világ szívébe küldi.

Az ima világméretű hálózatát 1844. december 3-án, Xavier Szent Ferenc ünnepén alapította Gautrelet jezsuita atya. Azoknak a fiatal diákoknak, akik misszionáriusként szerettek volna eljutni a világba, azt mondta: „Legyetek misszionáriusok imádkozva, a mindennapi életetek felajánlásával. Küldetésetek itt és most van, a tanulmányok és a mindennapi kis dolgok által. Ha Isten akaratára való nyitottsággal teljesítitek ezt, akkor már az egész Egyháznak segítő apostolok vagytok.”

Törekedjünk arra, hogy Krisztust életünk középpontjába helyezzük, és bensőséges barátságban éljünk vele. Ez ösztönözzön arra minket, hogy az Ő meghívására Vele együttműködő apostolokká váljunk.

Ferenc pápa megújította felhívását minden ember számára, arra kérve mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, ehhez a nagy küldetéshez, és hívjuk fel a figyelmet egyre inkább a körülöttünk lévők igényeire. Ezt a meghívást az Angelus utáni üzenetében tette meg 2017. január 8-án.

Szeretném felkérni Önt, hogy csatlakozzon A Pápa Világméretű Imahálózatához, amely a közösségi hálózatokon keresztül is terjeszti azokat az imaszándékokat, amelyeket havonta javaslok az Egyház számára. Ilyen módon az imaapostoli szolgálat előre halad és növekszik a közösség.

A Szentatya azt akarja, hogy tisztában legyünk a világ minden táján jelenlévő testvéreink szenvedéseivel, imádkozzunk értük, és gondolkozzunk új módszerekről szenvedésük enyhítésére.

Újítsuk meg a Szentatya havi imaszándékaival kapcsolatos törekvésünket, és tekintsünk magunkra misszionáriusként mindennapi életünkben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

Sürgős imakérésa Szeretetláng csoportból:

Reggeli ima46 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏🙏 | 05/27/2022 05:14

Békesség Istentől
Máj
27

A pesti barátnőm csípője eltörött. Bent van a fiumei úti kórház baleseti osztályán. Emőkének hìvják, sürgősen imát kérek érte! Kedves testvérek segítsetek! Köszönöm szépen!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."