KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

55570 ima található a honlapon, összesen 121749 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az igaz testvériségért2022 január

Napi Ima109 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Imádság

Urunk Jézus Krisztus, Te arra hívsz minket, hogy testvérek legyünk,
hogy testvéri harmóniában, egymást szeretve és tisztelve éljünk.
Különbözőségünkben és értékes sokféleségünkben;
küldd el Szentlelkedet a szívünkbe,
hogy megtanuljunk egymásra nézni és szeretettel bánni egymással,
ugyanazzal a szeretettel, amellyel Te szeretsz minket.
Add, hogy egyazon Atya szeretett gyermekeinek érezhessük magunkat,
testvéreknek és nővéreknek, akik képesek befogadni egymást,
elősegítve a párbeszédet és a találkozást.
Fogadd szívedbe azokat, akiket hitük megélése miatt diszkriminálnak, és adj nekünk nagy szívet,
hogy vigasztalást és békét nyújtsunk nekik fájdalmukban.
Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Testvériség
Építsetek olyan városokat és országokat, amelyek - miközben megőrzik kulturális és vallási identitásukat - nyitottak a különbözőségekre, és tudják, hogyan kell azokat az emberi testvériség szellemében előmozdítani.” (Ferenc pápa, FT, 129) A nyitottság és befogadókészség konkrét gesztusait fogom elősegíteni azokkal az emberekkel, akikkel különbözőségeim vannak.

Találkozás
A szeretet az egyetemes közösség felé is ösztönöz bennünket. Senki sem érik meg és nem találja meg a beteljesülést, ha elzárkózik másoktól.” (Ferenc pápa, FT, 95) Közelebb fogok kerülni azokhoz az emberekhez, akikkel távolságot tartok. Kezdeményezni fogom, hogy közelebb hozzam őket.

Üdvözlés
Amikor megnyitjuk a szívünket azok előtt, akik mások, ez lehetővé teszi számukra, hogy - miközben továbbra is önmaguk maradnak - új utakon fejlődjenek.” (Ferenc pápa, FT, 134) Javaslatokat teszek másoknak anélkül, hogy erőltetném őket, és úgy fogadom a másikat, ahogy van.

Elismerés
Az, hogy minden ember elidegeníthetetlen méltósággal rendelkezik, olyan igazság, amely minden kulturális változástól függetlenül megfelel az emberi természetnek.” (Ferenc pápa, FT, 213) Milyen konkrét gesztusokkal érhetem el, hogy testvéreim érezzék, hogy értékelik és megbecsülik őket, még akkor is, ha vannak különbözőségeink?

Párbeszéd
A békéhez vezető út nem azt jelenti, hogy a társadalmat uniformizáljuk, hanem azt, hogy az embereket rávesszük, hogy együtt, egymás mellett dolgozzanak olyan célokért, amelyek mindenki számára előnyösek.” (Ferenc pápa, FT, 228) Különös figyelmet fogok fordítani arra, hogy beszéd előtt meghallgassam, és megpróbálom megérteni a másik ember álláspontját.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Ma arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok #Ukrajna békéjéért: Kérjük az Urat, adja meg, hogy az ország a testvériség szellemében növekedjen, és hogy a megosztottságot leküzdjék. Mai égbe szálló imáink érintsék meg a világ vezetőinek gondolkodását és szívét.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO2019

Napi Ima60 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
04

https://youtu.be/_LoDEAQvwyM

 

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Ferenc pápa - 2022 január

Hogyan lehetséges, hogy jelenleg sok vallási kisebbség szenved megkülönböztetést vagy üldöztetést?
Hogyan engedhetjük meg, hogy ebben a civilizált társadalomban vannak olyan emberek, akiket üldöznek pusztán azért, mert nyilvánosan megvallják a hitüket? Ez nem csak elfogadhatatlan, hanem embertelen, őrületes.
A vallásszabadság nem korlátozódik az istentisztelet szabadságára - vagyis arra, hogy az emberek a szent könyveik által előírt napon istentiszteletet tarthatnak. Inkább arra késztet, hogy értékeljük a többieket különbözőségükben, és elismerjük őket igazi testvérekként.
Emberi lényként annyi közös vonásunk van, hogy egymás mellett élhetünk, és a testvéri lét örömével fogadhatjuk különbözőségeinket.
És egy kis különbség, vagy egy lényeges különbség, mint például a vallási különbség, ne homályosítsa el a testvéri lét nagyszerű egységét.
Válasszuk a testvériség útját. Mert vagy testvérek vagyunk, vagy mindannyian veszítünk.
Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Úrangyala Isten igéje átalakítja életünket

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai liturgia evangéliumában azt látjuk, hogy Jézus megkezdi prédikáló tevékenységét (vö. Lk 4,14–21): ez Jézus első beszéde. Názáretbe megy, ahol felnőtt, és részt vesz a zsinagógában tartott imán. Feláll, hogy felolvasson, és Izajás próféta tekercsében a Messiásról szóló részt találja, aki a szegények és elnyomottak számára a vigasztalás és felszabadítás üzenetét hirdeti (vö. Iz 61,1–2). A felolvasás után „mindenkinek a szeme rászegeződött” (Lk 4,20). És Jézus így kezdi: „Ma beteljesedett ez az Írás" (Lk 4,21). Álljunk meg ennél a ma szónál. Ez Jézus prédikációjának első szava, melyet Lukács evangéliumában találunk. Ez az Úr által kimondott „ma” egy minden koron átívelő és mindig érvényes „mára” utal. Isten igéje mindig „ma” szól hozzánk! Egy „ma” kezdődik: amikor Isten igéjét olvasod, egy „ma” kezdődik a lelkedben, ha jól érted. Ma! Izajás próféciája évszázadokra nyúlik vissza, de Jézus „a Lélek erejével” (Lk 4,14) időszerűvé teszi, és főként beteljesíti. Rámutat arra is, hogy miként fogadjuk Isten igéjét: ma. Nem ősi történetként, nem: ma! Ma szól a szívedhez!

Jézus honfitársai megdöbbennek szavain. Még ha – előítéletektől elhomályosítva – nem hisznek is neki, észreveszik, hogy tanítása különbözik a többi tanítóétól (vö. Lk 4,22): érzik, hogy Jézusban több van. Micsoda? A Szentlélek kenete. Előfordul, hogy prédikációink és tanításaink általánosak, elvontak maradnak, nem érintik meg az emberek lelkét és életét. Miért? Mert ennek a „mának” az ereje hiányzik. Amit Jézus a Lélek erejével „értelemmel tölt meg”, az a ma. Ma hozzád szól! Igen, néha hallunk kifogástalan előadásokat, jól felépített beszédeket, de ezek nem mozgatják meg a szívet, és így minden marad a régiben. Sok homília is – tisztelettel, de szomorúan mondom – elvont, és ahelyett, hogy felébresztené a lelket, elaltatja. Amikor a hívők elkezdik az órájukat nézni – „mikor lesz már ennek vége?” –, elaltatja a lelket. Az igehirdetésnek ez a veszélye: a Lélek kenete nélkül elszegényíti Isten igéjét, a moralizmus vagy az elvont fogalmak hibájába esik; az evangéliumot távolságtartóan mutatja be, mintha az időn kívül, a valóságtól távol lenne. Nem ez a járható út! Az a beszéd, amelyben nem lüktet a „mának” az ereje, nem méltó Jézushoz, és nem segíti az emberek életét. Ezért a prédikátoroknak kell lenniük az elsőknek, akik megtapasztalják Jézus „máját”, hogy azt mások „májában” is közvetíteni tudják. És ha valaki előadásokat, konferenciabeszédeket akar tartani, hát tartson, de máshol, ne a homília helyén, ahol úgy kell az igét adni, hogy az felrázza az emberek szívét.

Kedves testvéreim, ma, Isten igéjének vasárnapján szeretnék köszönetet mondani az igehirdetőknek és az evangélium hirdetőinek, akik hűek maradnak a szívet felrázó igéhez, akik hűek maradnak a „mához”. Imádkozzunk értük, hogy megélhessék Jézus „máját”, Lelkének édes erejét, aki élővé teszi az Írást. Isten igéje ugyanis élő és hatékony (vö. Zsid 4,12), megváltoztat bennünket, belép megéléseinkbe, megvilágítja mindennapjainkat, vigasztal és rendet teremt. Ne feledjük: Isten igéje bármely napot átalakít olyan „mává”, amelyben Isten szól hozzánk. Vegyük hát kezünkbe az evangéliumot, mindennap olvassunk el egy kis részletet, akár többször is! Vigyétek magatokkal az evangéliumot, a zsebetekben vagy a táskátokban, hogy útközben bármikor olvashassátok! És nyugodtan olvassátok! Idővel rájövünk, hogy ezeket a szavakat éppen nekünk írták, a mi életünk számára. Segítenek abban, hogy minden napot jobb, derűsebb szemlélettel fogadjunk, mert amikor az evangélium belép a „mába”, akkor azt Istennel tölti meg. Szeretnék javasolni valamit. A mostani liturgikus év vasárnapjain Lukács evangéliumát, az irgalmasság evangéliumát olvassuk. Miért ne olvashatnánk egyénileg is, mindennap egy kis szakaszt? Egy kis szakaszt. Kerüljünk szoros, mindennapos kapcsolatba az evangéliummal, s ez elhozza nekünk Isten újdonságát és örömét!

Isten igéje egyben az irányfény is, mely az egész Egyházban elindult szinódusi folyamatot vezeti. Miközben igyekszünk meghallgatni egymást, figyelemmel és megkülönböztetéssel – mert a szinódus nem az, hogy összegyűjtjük a véleményeket, hanem az, hogy az ige fényénél megkülönböztetést végzünk –, együtt hallgatjuk Isten igéjét és a Szentlelket. És a Szűzanya szerezze meg számunkra az állhatatosságot, hogy mindennap táplálkozzunk az evangéliumból!

 *

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap San Salvadorban boldoggá avatták Rutilio Grande García jezsuita atyát és két világi társát, valamint Cosme Spessotto ferences atyát, ők mind a hit vértanúi. A szegények mellett álltak, tanúságot tettek az evangéliumról, az igazságról és az igazságosságról egészen vérük ontásáig. Hősies példájuk ébressze fel mindenkiben annak vágyát, hogy a testvériség és a béke bátor munkásai legyenek! Tapsoljuk meg az új boldogokat!

Aggodalommal követem a növekvő feszültségeket, melyek azzal fenyegetnek, hogy újabb csapást mérnek Ukrajna békéjére, és megkérdőjelezik az európai kontinens biztonságát, s mindez szélesebb körű következményekkel is járhat. Sürgető felhívást intézek az összes jóakaratú emberhez, hogy imádkozzanak a Mindenható Istenhez, hogy minden politikai cselekvés és kezdeményezés az emberi testvériséget szolgálja, ne pedig részérdekeket. Akik saját céljaikat mások kárára követik, megvetik saját emberi hivatásukat, mert mindannyian testvérek vagyunk. Ezért és a jelenlegi feszültségek miatt aggódva javaslom, hogy jövő hét szerda, január 26. legyen imanap a békéért.

A keresztények egységéért tartott imahét keretében elfogadtam sokak javaslatát, és Lyon-i Szent Iréneuszt egyháztanítóvá, az egyetemes Egyház tanítójává nyilvánítottam. Ennek a szentéletű pásztornak és tanítónak a tanítása olyan, mint egy híd Kelet és Nyugat között: ezért neki az egység tanítója, doctor unitatis nevet adjuk. Adja az Úr, hogy közbenjárására mindannyian együtt dolgozhassunk a keresztények teljes egységéért!

És most szeretnélek köszönteni mindannyiatokat, kedves római hívek, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok. Külön köszöntöm a Szenvedés Szolgái lelki családot és a laziói AGESCI cserkészcsapatát. Látom, van egy csoport honfitársaimból is: köszöntöm a jelenlévő argentinokat! A Szeplőtelen Fogantatás-plébániához tartozó fiatalokat is!

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár3. évközi hét csütörtök

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

3. évközi hét csütörtök

OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből

Dávid király köszönete az Úrnak családja kiválasztásáért.
Nátán próféta közölte Dáviddal az isteni ígéretet családja örök fennmaradásáról. Ekkor Dávid király az Úr elé járult, és így imádkozott:
„Ki vagyok én, Uram, Istenem, és mi az én (királyi) házam, hogy engem ilyen magasra emeltél? Sőt még ez is kevésnek látszott előtted, Uram, Istenem, azért hosszú időre szóló ígéretet tettél szolgád házának. Ilyen sokra becsültél engem az emberek sorában, Uram, Istenem?
Választott népedet biztosítottad, hogy mindörökre néped lesz, mivel te, Uram, az ő Istenük lettél.
Nos tehát, Uram, Istenem, teljesítsd mindörökre ígéretedet, amelyet szolgádnak és házának tettél! Tégy úgy, ahogy előre mondottad, hogy magasztalják nevedet mindörökké, és hirdessék: Izrael Istene a Seregek Ura! S akkor szolgádnak, Dávidnak háza állandó lesz színed előtt.
Seregek Ura, Izrael Istene! Te nyilatkoztattad ki szolgádnak a szót: Házat építek neked. Azért volt olyan bátor a szolgád, hogy ezzel az imádsággal fordult hozzád.
Nos tehát, Uram, Istenem, te mindenható vagy, és szavad valóra válik. Hiszen te ígérted szolgádnak mindezt a jót. Láss tehát hozzá, és áldd meg szolgád házát, hogy fennmaradjon előtted mindörökké! Hiszen a te szavad ez, Uram, Istenem, és áldásod fogja kísérni szolgád házát mindörökké.”
Ez az Isten igéje.
2Sám 7,18-19.24-29

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Néki adja Urunk, Istenünk, * atyjának, Dávidnak trónját. (Vö. Lk 1,32a - 7. b tónus)
Előénekes: Emlékezz meg, Uram, Dávidról, * és arról, hogy mennyit buzgólkodott,
mert az Úrnak megesküdött, * fogadalmat tett Jákob erős Istenének:
Hívek: Néki adja Urunk, Istenünk, * atyjának, Dávidnak trónját.
E: „Nem lépek addig házam belsejébe * és nem lépek nyugvóhelyemhez,
nem engedem szunnyadni szememet, * nem hunyom álomra szempillámat,
míg nem találok az Úrnak lakóhelyet, * hajlékot Jákob erős Istenének.”
H: Néki adja Urunk, Istenünk, * atyjának, Dávidnak trónját.
E: Esküt tett az Úr Dávidnak, † igaz esküjét nem vonja vissza: * „Véredből származó utódot ültetek trónodra.
Ha megtartják szövetségemet fiaid és a parancsokat, melyekre tanítom őket, * akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökre.”
H: Néki adja Urunk, Istenünk, * atyjának, Dávidnak trónját.
E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül:
„Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom.”
H: Néki adja Urunk, Istenünk, * atyjának, Dávidnak trónját.
Zsolt 131,1-2.3-5.11.12.13-14

ALLELUJA
Lámpás a te igéd lábam előtt, * és ösvényem világossága. Zsolt 118,105 – 1 D2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Keresztény életünk példájával világítanunk kell embertársainknak.
Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!”
Majd így folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 4,21-25

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárcsütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

2022.01.27. csütörtök

(Merici Szent Angéla)

Ki vagyok én, Uram, hogy eljuttattál engem idáig?

 


2Sám 7,18-19.24-29

Bement erre Dávid király az Úr elé, leült, és így szólt: ,,Ki vagyok én, Uram Isten, s mi az én házam, hogy engem ennyire felemeltél? Sőt még ez is kevésnek tűnt színed előtt, Uram, Isten, s a messze időre vonatkozólag is szóltál szolgád házáról, mert ez a törvénye az embernek, Uram, Isten! Örökre népeddé tetted ugyanis népedet, Izraelt, s te, Uram Isten, lettél az Istenük. Most tehát, Uram Isten, tartsd fenn szavadat, amelyet szóltál szolgádról s házáról, mindörökké, s tégy, ahogy szóltál, hogy magasztalják nevedet mindörökké és mondják: ,,A seregek Ura az Istene Izraelnek'' -- s akkor szolgádnak, Dávidnak a háza állandó lesz az Úr előtt. Seregek Ura, Izrael Istene, mivel te nyilatkoztattad ki szolgád hallatára a szót: ,,Házat építek neked'', azért merített szolgád bátorságot arra, hogy ezzel az imádsággal forduljon hozzád. Most tehát, Uram Isten, te Isten vagy és szavad igaz lesz, mert te mondtad szolgádnak e jókat! Méltóztasd tehát megáldani szolgád házát, hogy fennmaradjon előtted örökké, hiszen, Uram Isten, te mondtad és áldásod meg is fogja áldani szolgád házát mindörökké.’’

Zs 131

Zarándok-ének. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról, és minden gyötrődéséről, arról, hogy megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős Istenének: ,,Nem lépek be házam sátorába, nem megyek föl fekvőhelyem nyugalmába, nem engedem szememet aludni, pilláimat szunnyadozni, amíg helyet nem találok az Úrnak, hajlékot Jákob erős Istenének!’’ Íme, hallottuk, hogy Efratában volt, és rátaláltunk Jaár mezején. Lépjünk be az ő hajlékába, boruljunk le lábának zsámolyához! Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, te és a te hatalmad ládája! Papjaid öltözzenek igazságba, szentjeid pedig ujjongjanak. Dávidért, a te szolgádért, ne vesd meg fölkentednek színét! Igaz esküt tett az Úr Dávidnak s azt nem másítja meg: ,,Ágyékod gyümölcsét ültetem királyi székedbe. Ha fiaid megtartják szövetségemet, s e törvényeimet, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindenkor trónodon ülnek majd.’’ Mert Siont választotta ki az Úr, lakásául azt választotta. ,,Ez lesz a nyugvóhelyem mindörökre, itt lesz a lakásom, mert ezt szeretem. Özvegyeit áldva megáldom, szegényeit jóllakatom kenyérrel. Papjait felruházom segítségemmel, s ujjongva ujjonganak majd szentjei. Dávid hatalmát itt növelem meg, fölkentemnek fáklyát készítek. Ellenségeit szégyenbe öltöztetem, rajta azoban ragyogni fog koronája.’’

Mk 4,21-25

Aztán így szólt hozzájuk: ,,Vajon arra való a gyertya, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem arra, hogy a tartóra tegyék? Mert nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!’’ Majd így folytatta: ,,Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is, sőt ráadást is adnak nektek. Mert akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeMERICI SZENT ANGÉLA

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

*Desenzano, 1474. március 1. +Brescia, 1540. január 27.

Angéla 1474-ben a Garda-tó melletti Desenzanóban született egyszerű emberek gyermekeként. Már tíz éves korában elveszítette szüleit, ezért a szomszédos Salóban élő nagybátyja vette magához nővérével együtt. A két kislány elválaszthatatlanul ragaszkodott egymáshoz. Szívesen játszottak „kolostort”, és két „karban” imádkozták ilyenkor a zsoltárokat. Annál súlyosabb csapás volt Angéla számára nővérének váratlan halála. A gyerekes játékokat lassan fölváltották a komoly, a tökéletességre törekvést szolgáló gyakorlatok. Először, hogy remete lehessen, megszökött otthonról, de nagybátyja hazavitte. Akkor belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, és azon volt, hogy az evangéliumi tanácsokat minél tökéletesebben valóra váltsa.

Amikor Angéla huszonkét éves lett, meghalt a nagybátyja, ő pedig visszatért Desenzanóba. Ott fölfigyelt arra, hogy a legtöbb gyermek iskolai és hitbeli képzés nélkül nő fel. Iskolakötelezettség nem volt még, de a szegény emberek meg sem tudták volna fizetni gyermekeik iskoláztatását. Maguk a szülők is többnyire teljesen tudatlanok voltak, még a hit dolgaiban is.

Angéla néhány barátnőjével többször megvitatta ezt a helyzetet. Ezek a fiatal nők sem befolyással, sem vagyonnal nem rendelkeztek. Angéla lelkesedése azonban magával ragadta őket, és mind kijelentették, hogy készek neki segíteni. Már akkor kitűnt, hogy Angélának határozott tehetsége van mások vezetésére és irányítására. Kiegészítette ezt kellemes megjelenése és megnyerő lénye.

Barátnőivel hozzálátott, hogy a szomszédok apró lánykáit összegyűjtse és hittanra tanítsa. Ebből a tevékenységből olyan szemmel látható áldás fakadt, hogy Angéla meghívást kapott: jöjjön a közeli Bresciába, és ott is hozzon létre valami hasonlót. Egy nemes házaspár szívesen befogadta. Vendéglátói révén megismerkedett a város jelentősebb családjaival, és egyre többen gyűltek köréje, hogy munkájában segítségére legyenek.

Angéla azonban nemcsak tanított. Szegényeket és betegeket látogatott, fölkereste a kézművesek műhelyeit. Működése nyomán sokan megtértek, és sikerült ősi ellenségeskedéseket is megszüntetnie.

Látóköre egyre tágult. Kezdetben csak a szegény lányok hitoktatása volt a szándéka, de lassan a nők teljes nevelésére és formálására is kiterjedt figyelme. A kiteljesedett reneszánsz kora volt ez, amikor az emberek a kereszténység előtti antik világ ideáljai felé fordultak. A komoly értékek felszínre hozása mellett azonban egyre inkább lazultak az erkölcsök. Az erkölcsi megújulás érdekében szükségessé vált a családokkal, elsősorban az asszonyokkal és anyákkal való törődés. Angéla ebben ismerte föl saját működési területét.

Igen szeretett zarándoklatra járni. Időről időre fölkereste hazájának egy-egy szentélyét, s minden alkalommal a szellemi energiák új lendületét hozta magával.

Életének egyik kiemelkedő eseménye volt a Szentföldre tett zarándoklat 1524-ben. Útközben Kréta szigetén hirtelen elveszítette szeme világát. Erős lélekkel hárította el a gondolatot, hogy visszatérjen, s mélységes összeszedettségben elvégezte a zarándoklatot. Hazatérőben pedig ugyanazon a helyen hirtelen visszanyerte látását.

Egy évvel később -- 1525 szentév volt --, immár ötvenévesen Rómába zarándokolt, hogy elnyerje a jubileumi búcsút. VII. Kelemen pápa magánkihallgatáson fogadta. Oly nagy hatással volt rá szent egyénisége, hogy Rómában akarta tartani. Angéla azonban érezte, hogy Bresciában még nagy feladat vár rá, s erről a pápát is meg tudta győzni.

Egyelőre azonban nem sokat tudott tenni, mert hazaérkezése után háború tört ki: V. Károly császár serege bevonult Bresciába, és a terület kiürítése miatt Angéla néhány társával együtt kénytelen volt Cremonába távozni. Csak négy év múlva állt annyira helyre a béke, hogy visszatérhetett.

Bresciában ekkor közösségbe fogta össze segítőtársait. Közülük tizenketten Angélával együtt laktak, a többiek családjuknál maradtak. Ami Angéla szeme előtt lebegett, azt ma világi intézménynek kellene mondanunk. Elgondolása szerint a lányok Isten és az Egyház szolgálatának szentelik magukat, de a világban maradnak, és rendi ruházat nélkül, koruk viseletében járva végzik munkájukat az iskolákban és a plébániákon. Elsősorban az egyszerű, szegény nép leányait nevelik, akikkel senki sem törődött akkoriban.

1535-ben huszonnyolc leány Istennek szentelte magát és csatlakozott Angéla művéhez. Ezzel a lépésükkel azonban annyira megelőzték korukat, hogy megértésre nem találhattak.

Az ősegyházban a diakonisszák jelentős szerepkört töltöttek be: a beteg nőket még meg is áldoztathatták. Az 5. század folyamán azonban eltűnt ez az intézmény, és egy évezreden keresztül az Istennek élő nők számára csak a szigorú klauzúrát ismerték. VIII. Bonifác pápa 1298-ban kijelentette: „Ezen rendelkezésünkkel megparancsoljuk, hogy az összes apácák és közülük minden egyes személy, bármilyen rendbe tartoznak is, mostantól fogva állandó klauzúrában éljenek kolostoraikban”.

Hogy Istennek szentelt nők a világban éljenek és rendszeres apostoli munkát végezzenek, sok egyházi méltóság szemében elképzelhetetlennek látszott. A Merici Angéla által kidolgozott szabályzatot a veronai püspök engedélyezte ugyan, és később a pápa is jóváhagyta, de ez a mozgási szabadság, sajnos nem sokáig tartott.

Társasága, amelyet Szent Orsolya oltalma alá helyezett -- később ezért nevezték őket orsolyitáknak --, eleinte még az alapítónő szellemében dolgozott tovább. De alig néhány évvel halála után klauzúra alá helyezték őket. 1566-ban a Szentszék elrendelte minden olyan női rend föloszlatását, amely nem klauzúrás és nem ünnepélyes fogadalmas. Az orsolyiták is kénytelenek voltak szerzetesruhát ölteni. A rend Angélának köszönhető előretörését azonban már nem lehetett teljesen visszafordítani. Az orsolyiták számára a klauzúra csak a közös ima szempontjából lett kötelező. Ez pedig már hatalmas újításnak számított az addigi gyakorlattal szemben.

Angéla 1540. január 27-én szentség hírében halt meg Bresciában. Sírja hamarosan zarándokhely lett, Borromei Károly bíboros sokat fáradozott boldoggá avatása érdekében. Mindazonáltal Angélát több mint 250 évvel a halála után avatták szentté, és még később, 1861-ben terjesztették ki ünnepét az egész egyházra. Alapos oka volt ennek: elgondolásai túlságosan modernek voltak. Abban a korban, amikor a rendi szabályzatok megmerevedtek és megváltoztathatatlanoknak látszottak, Angéla arra biztatta segítőtársait, hogy „alkalmazkodjanak mindig az adott korhoz, még akkor is, ha ehhez a szabályok megváltoztatása szükséges”. Azokban az időkben, amikor a nevelés szinte embertelenül szigorú volt, Angéla ezt írta lelki lányainak: „Könyörögve kérlek titeket, arra törekedjetek, hogy lányaitokat szeretettel kapcsoljátok magatokhoz, szelíd és jóságos kézzel vezessétek őket, ne parancsolgatva vagy szigorúsággal. Ez más szóval azt jelenti, hogy fölszabadítjuk a lelkeket, ha a gyengékbe és bátortalanokba bátorságot öntünk, szeretettel intjük őket, mindenkinek példánkkal prédikálunk, és hirdetjük nekik azt a nagy örömet, amely ott fenn készen vár rájuk.”

Merici Szent Angela ünnepét 1861-ben vették föl a római naptárba, május 31-re. Amikor a Boldogságos Szűz királynői méltóságának ünnepét erre a napra tették (1955), Angélát áthelyezték június 1-re, majd 1969- ben halála napjára, január 27-re.


Hogy a gyermekekhez forduljon, és életét a keresztény pedagógiának szentelje, arra egy látomás adott alkalmat, amelyben 1506-ban részesült. Ezt a látomást a desenzanói templom mennyezetének freskója örökítette meg számunkra. Szülőföldjének tavánál egy helyet látott, melyről egy létra emelkedett egészen az égig. E létrán angyalok és leányok jártak föl és alá. Angéla ebből arra következtetett, hogy neki olyan művet kell létrehoznia, amely ehhez a létrához hasonlít.

Nagy beleérző képességével Angéla nemcsak a fiatalokhoz talált utat, szentséget sugárzó egyénisége nagy hatással volt a felnőttekre is.

Egy példa: Két patrícius elkeseredett ellenségeskedésben élt Bresciában. A herceg és a püspök hiába fáradozott kibékítésükön. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót a feszületre mutatva, elszállt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak.


Kérünk, Istenünk, Szent Angéla szűz szüntelenül ajánljon minket irgalmadba, hogy az ő szeretetének és okosságának nyomdokain haladva megőrizhessük és megvallhassuk tanításodat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentMERICI SZENT ANGÉLA SZŰZ, NEVELŐ

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Teljesíteni Isten akaratát. Napi feladat, egész életre szóló feladat. Szent Angéla is napról napra ezt tette, és ezáltal vált példaképpé korában, és segítőnkké nekünk is az Isten útján.

1474 március 21-én született Desenzanoban. Korán árvaságra jutott, és hamar elvesztette egyetlen nővérét is. 13 éves volt, amikor elsőáldozó lett. Nemsokára Szent Ferenc harmadik rendjébe lépett.

1497 nyarán látomása volt, és attól kezdve érett lelkében a leány-ifjúság nevelésének gondolata. 1516-ban Bresciába költözött. 1524-ben elzarándokolt a Szentföldre, a következő évben pedig Rómában részt vett a Szentéven. 1530-ban 12 leánnyal társulatot alapított, és Szent Orsolya oltalmába helyezte művét. Tíz év alatt már 76-an lettek, akik a leányok nevelésére szentelték életüket.

1540 január 24-én halt meg Bresciában.

Példája:
Segíts minden veszélyeztetett emberen!

http://www.katolikus.hu/szentek/0127.html

Élete mozgatója volt az Úr mondása, amit a szentmise Kezdőénekében ismételünk:
Engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne küldjétek el őket,
mert ilyeneké az Isten Országa - mondja az Úr.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Akik az igazságra oktatnak sokakat, tündökölni fognak, miként a csillagok. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az igazság hordozói lehessünk.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a szolgáló szeretetet adtad az üdvösség elérése eszközéül:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk az örök élet igazságait:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akit befogadhatunk, amikor gyermeket fogadunk vagy szolgálunk:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

SZENTLECKE 1Pét 4,7b-11
Nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést, hogy az Úr eljövetelekor készen álljunk. A szeretet cselekedeteivel kell valósítanunk Isten akaratát. A felebaráti szeretet szolgálatában és a szenvedések elviselésében hasonlóvá kell válnunk Krisztushoz.

EVANGÉLIUM Mk 9,33-36
Jézus tanításából megtanulhatjuk, életével és halálával példát adott rá: Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Tegye pedig ezt gyermeki lelkülettel, gyermeki alázatossággal.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük Urunkat, Testvéreim, kegyelmével formálja a nevelők szívét, hogy ne csak az értelmi tudást, hanem a szív tudományát is ültessék el tanítványaik lelkében.

  1. Add, Urunk, hogy akik az ifjúság nevelésén fáradoznak, szeretetedre is megtanítsák a rájuk bízottakat.
  2. Add, hogy a nevelők példája legyen a leghatásosabb nevelési eszköz.
  3. Add, hogy az ifjúság gyakorlatilag is megtanulja az erényes életet.
  4. Add, Urunk, hogy az iskolai és a családi nevelés összhangban legyen, és a kegyelmi élet növekedését is megadja.
  5. Add, hogy a nevelők és tanítványaik egyaránt eljuthassanak Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt akartad, hogy a fiatal szívek ifjúságunk tiszta lelkesedésével szolgáljanak Neked. Kérünk, Merici Szent Angéla közbenjárására adj példás életű nevelőket, akik az örök élet tudományát is továbbadják tanítványaiknak. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Kérünk, Istenünk, Szent Angéla szűz szüntelenül ajánljon minket irgalmadba, hogy az ő szeretetének és okosságának nyomdokain haladva megőrizhessük és megvallhassuk tanításodat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Merici Szent Angéla szűz (1470-1540)Orsolyita nővérek alapítója

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Élete

+ Angéla Olaszország Lombardia régiójában született.

+ A Szent Ferenc Harmadrend tagja, a szegény lányok szolgálatának szentelte magát.

+ 1535-ben Angéla az imádságnak és a szolgálatnak szentelt nők csoportját hozta össze, a szűz és vértanú Szent Orsolya védnöksége alatt. A „Szent Orsolya társasága” az egyik első tanító nővér közösség volt az Egyházban.

+ Az orsolyita nővéreket vallási közösségként létrehozó pápai bullában III. Pál pápa dicsérte Angélát, aki kijelentette: „Anyai szeretettel ölelt magához minden teremtményt ... Szavai izzottak, hatalmasak és kedvesek voltak, és olyan hallatlan hatékonysággal szóltak, hogy mindenki kénytelen volt azt mondani: „Itt van Isten”.

+ Merici Szent Angéla 1540. január 27-én halt meg, és 1807-ben szentté avatták. A fizikai fogyatékossággal élők pártfogójaként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„ Próbálj meg hűséges lenni ahhoz, amire Isten elhívott.” - Merici Szent Angéla

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház megemlékezik Boldog Matulaitis Györgyről is. Egy szegény családban született Litvániában (majd a cári ellenőrzés alatti Oroszország), képes volt belépni a  Szeplőtelen Fogantatás Máriáinak Kongregációjába  és pappá szentelték, 1898-ban dolgozott, hogy megreformálják a vallási közösség és későbbi alapításai: a Szeplőtelen Fogantatás Nővérei és Jézus szolgálóleányai az Eucharisztiában. 1918-ban a litvániai Vilnius érsekévé nevezték ki, és az első világháború után az Egyház jogainak védelmében segített. Boldog György 1927-ben halt meg, és 1987-ben boldoggá avatták.

Imádság

Urunk, Istenünk, szüntelenül ajánljon minket irgalmadba Merici Szent Angéla szűz közbenjárása, hogy szeretetének és okosságának lelkesítő példáját követve, tanításodat megtartsuk és életünkkel megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumPál fordulása

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Pál fordulása, pálfordulás, az Érdy-kódexben Szent Pál apostolnak megfordulatja, a Debreczeni-kódexben Szent Pál apostolnak megtérése, Beythe Istvánnál Szent Pál megtérölése napja, a szegedi nép ajkán Jóraforduló Pál az apostol megtérésének (conversio S. Pauli) ünnepe. Időjárásából a termésre, a gazdasági élet kilátásaira következtetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul.

Az első idevonatkozó, még középkori hazai följegyzés) egy misekönyvünkben olvasható:

 

Clara dies Pauli notat anni fertilitatem
Si nix uel pluuia – designat tempora rara.
Si fuerint nebule pereunt animalia queque cara,
Si fuerint venti consurgunt prelia genti.

 

Tehát a jó idő jó termést jelent, a köd pedig a jószág pusztulását, a szelek pedig háborút. A szentesi elnépiesedett regula is így tudja: hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.* Ez a tudatlan embereknél – írja Bod Péter egy deák versezetnek, az előbbi változatának közlésével* – Dies criticus, oly nap, melyből jövendölnek. Ha tiszta, bőv termést, ha ködös, döghalált, ha essős, havat, szükséget jelent ama versek szerint:

 

Clara dies Pauli bona tempora denotat anni,
Si fuerint venti; designat proelia genti.
Si fuerint nebulae; pereunt animalis quaeque.
Si nix, Si pluvia, designat tempora cara.
 
Pál napja ha tiszta, jelent nagy bővséget.
Ha szeles, hoz földre rabló ellenséget.
Ha ködös pediglen, halált veszettséget,
Ha havas és essős, kenyérben szükséget.

 

Későbbi kalendáriumi eredetű regulák is így tudják:

 

Ha fényes Szent Pál,
Minden termés szépen áll.
Ha Pál fordul köddel,
Jószág húllik döggel.

 

Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már eltelt.*

Sajátos, de szintén a gazdasági élettel összefüggő klárafalvi hiedelem szerint e napon meg kell a ludak fenekét piszkálni, hogy szaporán tojjanak.

Magyarbánhegyes öregasszonyai így szoktak könyörögni: Pál, fordítsd meg a rostát, hiszen ezen a napon fordul meg az idő. Ha Pál napján süt a nap, itt is még nagy hidegekre számítanak a tél végén.

Vásárosdombó hajdani vízimolnárai e napon kiállottak a széljárást kémlelni. Ha alulról fújt, akkor tudták, hogy még jeget kell törni. Sajátos módon éppen a déli szélből jósoltak hideget.*

Kiskanizsa öregjei szerint pálfordulás: fele kenyér. Azt akarják vele mondani, ha a télire eltett élelem és takarmány fele még megvan, akkor nincs baj: a család már kitelel.* Székesfehérvár-Felsővároson így mondják: pálfordulás: fele kenyér, fele bor. Kissé bővebb a zalaszentbalázsi sentencia: fele kenyér, fele széna, fele fa. Bókaháza: Pálnak fordulása, fél tél elmúlása.* Hasonló Németbólyé is: Paul Bekehr halber Winter hin oder her.

Öcsöd békési faluban pálpogácsa sült még századunk elején is e napon. Hasonlóképpen pavlovnika sül a szomszédos szlovák evangélikusságnál is. A hozzá fűződő hiedelmek a lucapogácsával egyeznek: még sütés előtt a család minden tagja kiválaszt egy-egy pogácsát és libatollat dug bele. Akinek a pogácsáján a toll megpörzsölődik, még abban az esztendőben meghal.* Egyező hagyományt őriz Dunaszekcső is.

Különös somlóvidéki, oroszi hiedelem, hogy e napon a határban minden esztendőben megfagy valaki, mert a tél megköveteli a maga áldozatát.*

Pál fordulása ritka patrociniumként is előfordul. Elenyészett a középkori Isabor (Pacsa táján, 1337).* Máig él Zsolna (Žilina, 1695),* Alsóesztergály (Dolné Strehany), Dalmand (Domadice), Garamújfalu (Nová Dedina), Néved (Nevidzany), Polony (Poloma, középkori), Szinyeújfalu (Chminianska Nova Ves, 1782), Kálló (Nógrád, 1774), Nagycsoltó (Čoltovo, középkori), Rimaszécs (Siač, 1803), Monostorapáti (1753),* Csíkpálfalva (Pauleni) dedikációja.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 január „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk,hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

Napi Ima61 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

Ezekről a szavakról csak Máté evangéliuma számol be. Néhány „tudós” szájából hangzottak el, akik messziről, jobbára titokzatos módon érkeztek a Kisjézus látogatására.

Egy kicsiny csoportról van szó, akik egy halvány fényt követve nagyon hosszú utat tettek meg egy erősebb, egyetemes Fény, a világban már megszületett és jelen lévő Király felé. Nem is tudunk róluk ennél többet, de keresztény életünkre vonatkozóan nagyon elgondolkodtató ez a részletgazdag esemény.

Idén ezt a mondatot választották a közel-keleti keresztények az egység imahetének mottójául. Jó lehetőség ez arra, hogy együtt induljunk tovább, kölcsönösen befogadva egymást, és mindenekelőtt Isten tervét, hogy az ő szeretetéről tegyünk tanúságot a földön minden ember és minden nép előtt.

 

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”

A közel-keleti keresztények így írnak az imahétre készült dokumentumban: „A Júdea egén feltűnt csillag a remény régen várt jele, amely a bölcseket – és valójában a föld minden népét – oda vezérli, ahol az igaz Király és Megváltó megnyilatkozik. Ajándék ez a csillag, Isten szerető jelenlétének jele az egész emberiség számára. […] A keletről elindult bölcsek – mágusok, csillagászok, tudósok, akik tanúságtevői a népek Istentől született egységének – az újszülött királyt keresték, míg a célnál megpillanthatták és megismerhették a világ Megváltóját újszülöttként. A kis betlehemi barlangban gyűlnek össze, hogy tiszteletüket tegyék, és átnyújtsák ajándékaikat. A különböző kultúrájú, fajtájú és nyelvű keresztények közös vonása, hogy Krisztust keresik, és mindannyian arra vágynak, hogy imádhassák. Ezért a keresztények küldetése az, hogy mint ama csillag, jellé legyenek, amely az Istenre sóvárgó emberiséget vezérli, mindannyiukat Krisztushoz vezeti, és Isten eszközévé teszi, amelynek segítségével Isten minden nemzet egységét megvalósítja.”[1] A bölcsek csillaga mindenkinek ragyog, mindenekelőtt azok számára gyullad ki, akik hagyják, hogy a szeretet bevilágítson lelkiismeretük mélyére. Mindannyian tágra nyithatjuk a szemünket, hogy felismerjük, és követésére indulhatunk a cél felé, hogy igazán találkozzunk Istennel és a testvéreinkkel a mindennapjainkban, és mindenkivel megosszuk kincseinket.

 

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”

Nagyon fontos, hogy imádjuk Istent, és belássuk előtte, kik is vagyunk: kicsik és törékenyek, akik mindig rászorulunk az ő irgalmára, és ezért mi is őszinte irgalommal fordulunk mások felé. A csak Istent illető tiszteletünk az imádásban fejeződhet ki teljesen.

Chiara Lubich szavai segítségünkre lehetnek ebben: „Mit jelent »imádni« Istent? Olyan cselekedetről van szó, amely csak Őt illeti meg. Imádni azt jelenti, hogy azt mondjuk Istennek: »Te vagy a minden«. Más szóval: »az vagy, aki vagy«, én pedig végtelenül kiváltságos vagyok, hogy ezt felismerhettem. Imádni azt jelenti, hogy […] »én semmi vagyok«; és ezt nemcsak szavakkal mondjuk ki. Ahhoz, hogy imádjuk Istent, semmivé kell válnunk, hogy Ő győzedelmeskedjen bennünk és a világban. […] Van egy biztos út, amelyen eljuthatunk annak megvallásához, hogy mi semmik vagyunk és Isten a minden. Ahhoz ugyanis, hogy megsemmisítsük gondolatainkat, nem kell másra gondolnunk, csak Istenre, és az evangéliumban kinyilatkoztatott gondolatait kell magunkévá tennünk. Ahhoz, hogy megsemmisítsük akaratunkat, nem kell mást cselekednünk, mint megtenni az Övét, amit a jelen pillanat mutat meg nekünk. Ahhoz, hogy megsemmisítsük rendetlen érzéseinket, elég, ha az iránta való szeretet van a szívünkben, és szeretjük felebarátainkat, megosztva velük vágyaikat, gyötrelmeiket, problémáikat, örömeiket. Ha mindig »szeretet« vagyunk, akkor – anélkül, hogy észrevennénk – nem létezünk a magunk számára. És mivel semmiségünket éljük, létünkkel aláhúzzuk Isten felsőbbségét, azt, hogy Ő a minden. Ezzel nyitottá válunk Isten igazi imádására.”[2]

 

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”

Fontoljuk meg a közel-keleti keresztények befejező gondolatait: „A bölcsek meglátták az Üdvözítőt, és együtt imádták. Majd, miután álmukban utasítást kaptak, más úton tértek vissza hazájukba. Hasonlóképpen a közös imádságban megélt közösségnek arra kell ösztönöznie, hogy új utakon térjünk vissza életünkbe, egyházunkba és világunkba. […] Az evangélium mai szolgálatához szükség van az emberi méltóság védelme iránti elkötelezettségre, különös tekintettel a legszegényebbekre, leggyengébbekre és a peremre szorultakra. […] Az egyházak közötti új út a látható egység útja, amelyet áldozatosan, bátran és tántoríthatatlanul keresünk, hogy minden nappal egyre inkább »Isten legyen minden mindenekben« (1Kor 15,28).” [3]

 

Letizia Magri

 

[1] vö. https://www.meot.hu/dokumentumok/2021kereszteny/ImahetiFuzet2022.pdf

[2] C. Lubich, Az élet igéje, 2005. február, Új Város 2005. február

[3] uo.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetCél és kitartás

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Cél és kitartás

„Még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól (…) kaptam” (ApCsel 20:24)

Ahhoz, hogy az élet teljességét megélhesd, két dologra van szükséged: célra és kitartásra. Isten segít célt találni és kitartást fejleszteni magadban, ha kéred őt.

1) Először nézzük a célt!
Jack Londonnak, a Fehér agyar című híres regény írójának emlékművén ez a felirat áll: „Inkább hamu lennék, mint por. Jobban szeretném, ha szikrám ragyogó lángban égne ki, mintsem hogy száraz rothadás fojtsa el. Inkább fenséges meteor lennék minden atomomban gyönyörűségesen ragyogva, mint állandó pályán keringő, álmos bolygó. Az ember feladata: élni, nem csupán létezni. Nem pazarlom napjaimat arra, hogy meghosszabbítani próbálom őket. A nekem adott időt fogom kihasználni.”

Ahhoz, hogy valami jelentőset vihess véghez e földön, fel kell fedezned Istentől rendelt feladatodat, és 100%-ban el kell kötelezned magad mellette. Pál ezt tette. „Még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról” (ApCsel 20:24).

2) Nézzük most a kitartást!
1923-ban Eric Liddell rövidtávfutó versenyen vett részt Stoke-on-Trentben, melynek során megbotlott egy másik versenyző lábában, és elesett. Mire felállt, a többi futó jócskán leelőzte őt, így a győzelem valószínűtlennek tűnt. Ő azonban elszántan folytatta a versenyt, az utolsó néhány méteren leelőzte az addig vezető futót, és elsőként ért célba. A következő évben olimpiai aranyérmes lett. Ahogy ő eltökélte, hogy nem hajlandó feladni, az maga a tömény céltudatosság és kitartás!

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmadik hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Jelenlét

Istenem, Teremtőm, légy ma közel hozzám. Lelkem sóvárog jelenlétedre. 

Szabadság

Köszönöm, Uram, szabadságomat. Használjam arra ezt az ajándékot, hogy megtegyem, ami tőlem telik azokért, akiket elnyomnak, akik terheket hordoznak.

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mk 4,21-25
Ezután így folytatta: „Vajon azért gyújtanak lámpát, hogy a véka vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért, hogy a lámpatartóra tegyék? Mert nincs elrejtve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Azután így szólt: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sőt adnak is hozzá. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, azt is elveszik tőle, amije van, .”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Senki sem gyújt lámpát, hogy aztán letakarja. Hitünk fény a világnak, ne rejtsük el. Az üzenetet terjesztenünk kell, ne tartsuk titokban. Hányan tudják, hogy hívő emberek vagyunk? Hányan látják, hogy nyíltan gyakoroljuk hitünket?
  • Amit másoknak adunk, azt kapjuk vissza, sőt még többet is. „Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, azt is elveszik tőle, amije van.” Keresztény életünkben akkor nyerünk, ha adunk, nem amikor kapunk. Csak ha adunk, akkor kaphatunk.

Imabeszélgetés

Nem könnyen találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 3. hét – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
2Sám 7,18-19.24-29
 
Bement erre Dávid király az Úr elé, leült, és így szólt: „Ki vagyok én, Uram Isten, s mi az én házam, hogy engem ennyire felemeltél? Sőt még ez is kevésnek tűnt színed előtt, Uram, Isten, s a messze időre vonatkozólag is szóltál szolgád házáról, mert ez a törvénye az embernek, Uram, Isten! Örökre népeddé tetted ugyanis népedet, Izraelt, s te, Uram Isten, lettél az Istenük. Most tehát, Uram Isten, tartsd fenn szavadat, amelyet szóltál szolgádról s házáról, mindörökké, s tégy, ahogy szóltál, hogy magasztalják nevedet mindörökké és mondják: „A seregek Ura az Istene Izraelnek” – s akkor szolgádnak, Dávidnak a háza állandó lesz az Úr előtt. Seregek Ura, Izrael Istene, mivel te nyilatkoztattad ki szolgád hallatára a szót: „Házat építek neked”, azért merített szolgád bátorságot arra, hogy ezzel az imádsággal forduljon hozzád. Most tehát, Uram Isten, te Isten vagy és szavad igaz lesz, mert te mondtad szolgádnak e jókat! Méltóztasd tehát megáldani szolgád házát, hogy fennmaradjon előtted örökké, hiszen, Uram Isten, te mondtad és áldásod meg is fogja áldani szolgád házát mindörökké.”
 
Mk 4,21-25
 
Aztán így szólt hozzájuk: „Vajon arra való a gyertya, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem arra, hogy a tartóra tegyék? Mert nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Majd így folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is, sőt ráadást is adnak nektek. Mert akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.”
 

 

Csodálatos imádságot olvasunk a mai Olvasmányban Dávid királytól. Nemhiába tőle tanul imádkozni az egész egyetemes Egyház, amikor nap mint nap mondja és énekli a zsoltárok fönséges, Istentől sugallt, mégis mélységesen emberi, Jézus Krisztus szívén átszűrődött szavait. Ezek az imádságok olyan lélekből születtek, mely egyrészt Isten igéjéből él, Isten akaratába simul, és az ő ígéreteire hagyatkozik, másrészt napról napra az őszinte bűnbánatban teremtődik újjá az Úr mindenható kegyelme által.
 
Ahhoz, hogy imádságunk valóban igaz és szép legyen, nem elég szép szavakat mondani Istennek, hanem szívből is kell imádkoznunk. De még a szívbéli őszinteség sem elég, az igazi imádsághoz alázat is kell, amely pedig csak akkor születhet meg bennünk, ha Isten hatalmas tetteinek és ígéreteinek erőterébe helyezkedünk, s ha – mivel bűnösök vagyunk, méltatlanok a fölséges és szent Istenhez – eljutunk a szívbéli töredelemre. Mekkora mélységet nyerne, és micsoda magasságba emelkedne életünk és imádságunk, ha bennünket is az a két nagy valóság mozgatna, ami az imádkozó Dávid királyt: Istennek Jézus Krisztusban már teljessé és egyértelművé vált ígéretei testünk feltámadásáról és az eljövendő dicsőséges örök életről, valamint a töredelmes szívű bűnbánat, mely soha nem enged letérni az igaz útról, és megakadályozza, hogy valamiféle vallásos önámítás áldozatai legyünk.
 
Urunk Jézus, szítsd fel bennünk Szentlelkedet, az imádság Lelkét, hogy Dávid király sugalmazott imádságaiból tanulva a mi imádságunk is hiteles legyen, és meghallgatásra találjon az Atyánál. Kérünk, foglald egységbe bennünk az isteni magasságokat és mélységeket az emberi magasságokkal és mélységekkel, hogy az imádság által mind jobban a Te képedre formálódjunk, és így tartóra helyezett lámpásként a Te világosságodat sugározhassuk mindazokra, akik körülöttünk élnek.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Krisztus fényének hordozójaMerici Szent Angéla szűz

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Krisztus fényének hordozója

Evangélium:
Mk 4,21-25
Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” Majd így folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy a mai napon emlékeztetsz keresztény méltóságomra! Kegyelmeid, keresztségem, evangéliumi tanításaid által az Egyházban lelkemet elárasztod fényeddel. Jézusom, Te vagy az én világosságom!

Kérés: Jézus, segíts, hogy szereteted világosságának odaadó közvetítője legyek!

Elmélkedés:

1. Ajándékozó élet. Az életünk nem csak számunkra fontos. Arra szól a meghívásunk, hogy ajándék legyünk mások számára olyan ajándék, mely elvezeti őket Istenhez. Ez a legnagyobb érték az életünkben: az a hivatásunk, hogy életet adjunk. Arra kaptunk meghívást, hogy együttműködjünk Isten termékenységével. Az Atya egy különlegesen csodálatos feladatot bízott ránk: felruházott azzal a képességgel, hogy mi legyünk az Ő isteni szeretetének továbbadói a körülöttünk élő emberek számára. Ez egy lenyűgözően szép életcél, hiszen Isten számára nélkülözhetetlen a mi közreműködésünk. Ő teljesen kiszolgáltatta Önmagát a mi szabad akaratunknak, önkéntes beleegyezésünknek. Ha valóban szeretem Istent, akkor átérzem az Ő kirobbanó vágyát arra, hogy Szeretetét kisugározza az emberekre. Ugyanakkor felismerem kiszolgáltatottságát is, mert e vágya beleütközik az én szabad akaratomba. Rádöbbenek ekkor saját személyem megkerülhetetlen felelősségére. Istennek mindig szüksége van rám, egyetlen pillanatban sem vagyok felesleges!

2. Legyek világosság mások számára! Azáltal adunk valódi életet, hogy mások számára elvisszük a szeretet, az odafigyelés, az együttérzés és a gyengédség fényét. Az a fény, amely példánkon keresztül sugárzik, hatással van a lelkekre. A feladatom, hogy megmutassam másoknak: sokkal többek, értékesebbek lehetünk annál, mint amit emberi értelmünkkel el tudunk képzelni! Mert a mi Mennyei Atyánk sokkal nagyobb annál, mint amit nap mint nap magunk körül tapasztalunk ebben a világban. Kérjem újra ás újra Istentől ezt a sokkal többet és nagyobbat, és Ő nem fogja visszautasítani kérésemet! Ne csak azt kérjem, amit ismerek és az értelmemmel fel tudok érni. Kérjem az Atyát arra is, hogy adja meg azokat a kegyelmeket, melyeket csak Ő ismer. Isteni hatalmával segítsen nekem túllépni saját emberi korlátaimon. Egy egészen új, csodálatos világba: a mennybe fogok így bepillantást nyerni Isten nekem ajándékozott kegyelmein keresztül. Csak legyek nyitott meghaladni saját emberi határaimat!

3. Aki szeret, az kap. Isten talán igazságtalannak tűnik a mai evangéliumi szakasz utolsó mondatában. De Jézus itt egy nagyon fontos igazságra figyelmeztet minket. Ha gyakoroljuk a szeretetnek azokat az erényeit, melyeket már megkaptunk Istentől, pontosan ez az az út, melyen a kegyelmi ajándékok további özönét nyerhetjük el. Aki ezzel szemben kényelemből és önszeretetből még annyi jót sem tesz, amennyit képességei alapján megtehetne, az egyre jobban eltávolodik Istentől; emiatt az Atya nem tudja életben tartani benne a már megkapott jót sem.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm ezt a csodálatos hívást, amelyre az Atya megteremtett! Tölts el szereteted fényével, hogy én is fénnyé váljak mások számára. Segíts, hogy bízzak kegyelmed erejében! Uram, adj bátorságot, hogy a Te fényedet még nagyobb odaadással akarjam tükrözni a környezetemben! 

Elhatározás: Imádkozom azért, hogy ne csak az értelmemmel, hanem a szívemmel is átérezzem Atyám mély vágyát arra, hogy az Ő isteni szeretete sugárzásával munkatársa legyek testvéreim üdvösségének kimunkálásában.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi harmadik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Evangélium

Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” Majd így folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”
Mk 4,21-25

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus egy rövid példát mond a lámpa értelméről. Ezek szerint a lámpa arra való, hogy világítsanak vele és fényét ne rejtsék el. A hasonlat a lámpa meggyújtásának mozzanatával kezdődik, szinte magunk előtt látjuk a ház gazdáját, amint sötétedéskor odalép a lámpához és meggyújtja azt. Az eredeti görög szövegben azonban szó sincs erről a mozdulatról, emberi tevékenységről, csupán a magyar fordítás sajátossága ez. Az eredeti szöveg szó szerint talán így fordítható: „a lámpa azért jön”, „a lámpa azért kerül elő”, hogy a lámpatartóra tegyék. Ez a szóhasználat egyértelművé teszi, hogy Jézus itt a saját jöveteléről, küldetéséről beszél. Ő az, aki fényként jön a világba, ő az a világosság, ami felragyog az egész világ számára. Ő, valamint az ő cselekedetei és tanítása az, amit nem lehet elrejteni az emberek elől. Ha az emberek lelki vaksága miatt pillanatnyilag rejtve is marad a Jézus által hirdetett üdvözítő tanítás, el fog jönni az idő, amikor mindenki felismerheti ennek a tanításnak az igazságát.
A példázat ugyanakkor minden keresztény ember küldetésére is rávilágít. A hit fényét, amelyet mindannyian Istentől kapunk, nem szabad elrejtenünk, hanem mások számára is fel kell mutatnunk, mert ezt jelenti a keresztény tanúságtétel. Mivel a krisztusi tanítás az üdvösség szempontjából elengedhetetlen számunkra, nekünk is gondoskodnunk kell terjedéséről.
© Horváth István Sándor


Imádság

Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te egyszülött Fiadnak. Add, hogy minden élethelyzetben ki tudjam mondani: Legyen meg a te akaratod! Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni. Adj nekem erőt és alázatot az engedelmességhez! Szentlélek, jöjj, és taníts, hogy Isten dicsőségére éljek, az ő akaratát cselekedve, mindenkor hitben és alázatban. Köszönöm, Uram, irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy mindig felismerjem akaratodat és a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220127.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 3. hét csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Veszélyes dolog, ha azt akarjuk, hogy mindenki ugyanazon az úton haladjon; s még rosszabb, ha másokat önmagunkhoz mérünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Az Istent szerető lélek nem kíván szeretetéért Istenen kívül más jutalmat. Vagy ha mást kíván, akkor nyilván mást, és nem az Istent szereti.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár breviáriuma

Prohászka Ottokár breviáriumaMerici Szent Angéla

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Az evangélium szeretetre tanít. Én azonban nem maradok ennél a sokszor használt és sokszor semmit sem jelentő frázisnál, én megmondom, hogy mit kíván kegyetektől. A szeretet kívánja elsősorban a halálos bűnnek mindenekfölött való kerülését, a lelki életnek legnemesebb motívumokból való kifejlesztését egész az extatikus szeretetig. Hogy azután mennyire emelkedik valaki a magasba az Úr Jézus édes és lángoló szeretetében, az inkább a kegyelemnek, mint a jó akaratnak műve — értem a természetes akaratot, — de ami illeti a szeretetnek országútját, melyen mindenkinek járnia kell, az abba az irányba vezet, hogy a halálos bűnt ösztönszerű gyűlölettel gyűlöljük. Bele kell magunkat nevelnünk abba, hogy az isteni Megváltóhoz szenvedélyesen ragaszkodunk és ezt a szeretetet a keresztáldozatból, az eucharisztiából és a názáreti házból, az evangéliumnak e három titkából merítjük. Kereszt, eucharisztia, názáreti ház, mind a három leheli a bensőséges, mélységes szeretetet az aranyos, édes gyermek, az édes ifjú s az ideális tökély, Jézus iránt. Mind a három leheli az áldozatkész, igénytelen, de mindig tüzes szeretetet, melyet az Úr Jézus hozott magával és amelyet ki akar árasztani szívünkre.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 93. old.]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

A bűnbánat felkeltése - a szentséghez úgy hozzátar­tozik, hogy nélküle az Isten nem ad feloldozást. Ennek a bánatnak természetfölöttinek kell lennie, a hit­ből kell fogannia. A szentségi bánat a bűnben annak a hit által meglátott kárhozatos voltán bánkódik. Hisz minden bűn, a bocsánatos is - az Istennek megbántása. A bűnbá­nat lét legfontosabb indító oka: a büntetéstől való féle­lem, és az Isten szeretete. A bűnbánat szelleme a lélek iga­zi alázatosságában gyökerezik. Az alázatosságon kell épül­nie minden erényünknek, egész lelkiéletünknek. Aláza­tosság nélkül nincs igazi önismeret, enélkül nincs igazi bűnbánat sem. Csak az alázatosság segít ahhoz, hogy a hit látásával lássuk magunkban azt a gyarló, törékeny esen­dő bűnöst, aki semmivel sem dicsekedhetik önmagából, mert minden jót az Istentől kapott. Az alázatosság mutat­ja meg, hogy mi magunknak csak a bűnt tulajdoníthat­juk, de ezt kizárólag magunknak. Ami jó van bennünk, az az Isten ajándéka.
A gyóntatószék ítéleteiben is ott van a mélységes titok: az Úr irgalmának és igazságának végtelensége, az Ő Szívé­nek fölmérhetetlensége - ebben a pár szóban: Én téged feloldozlak.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzellemi  egyesülés az orthodoxokkal

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Szellemi  egyesülés az orthodoxokkal

Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem...
Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és életadóban...
Az apostolok és atyák e hitét ünnepélyesen hirdette és tanítását megerősítette a konstantinápolyi zsinat 381-ben. Mi... spirituális egységben testvéreinkkel, akik a jubileumi liturgiát celebrálják a konstantinápolyi Öku­menikus Patriarchátus katedrálisában, ezt kívánjuk hir­detni magunk is, ugyanolyan tisztán és erősen tanítva ezt ebben az évben... ahogyan ama tiszteletreméltó zsi­nat hirdette és tanította tizenhat évszázaddal korábban.
Szeretnénk megújítani a II. Vatikáni Zsinat tanítását ennek fényében, a mi időnk zsinati tanítását, mert ez a zsinat lett a mi nemzedékeink hangja és elkötelezettsé­ge, és szeretnénk a régi zsinatok tanítását mélyebben megérteni, különösen annak a zsinatnak a tanítását, me­lyet ezerhatszáz évvel ezelőtt tartottak Konstantiná­polyban.
Tekintetünket annak az egyetlen testnek a titkára függesztjük, mely különböző tagokból áll; ennek fényé­ben fejezzük ki leghőbb vágyunkat, hogy ezt az egysé­get elérjük, Krisztus egységét, melyhez meghívást nyernek mindazok — Szent Pál szavai szerint — akik „meg  vannak keresztelve egyetlen Lélekben, hogy egyetlen testet alkossanak”; mindazok, aki „ittak az egyetlen Lélek forrásából”.
A mai napon különös súllyal fejezzük ki ezt a kíván­ságunkat, amikor azokra az időkre emlékezünk, amikor az Egyház osztatlan volt. Ezért kiáltjuk: „Ó áldott fény, hatolj be mélyen hűséges szolgáid szívébe.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó Az Atya terve a világgal

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Akkor az Atya szemével látnám a világmindenséget, a történelmet.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziHol voltam, amíg nem voltam?

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
Hol voltam, amíg nem voltam?
A te szereteted szólított elő a semmiből,
parancsoltad, hogy legyek, és lettem,
parancsoltad, hogy genetikai láncolatom
keveredjen el a mindenség kábelrengetegében,
és megtörtént, addig futott a kód a szerteágazó
családfán, míg le nem pottyantam a létezés
futószalagjáról. S mivel nagyanyám kizsarolta,
hát megkereszteltek engem, s bár tudatlan
voltam egészen a te útjaid felől, te számon
tartottad a velem kötött szövetséget,
az a kis szentelt víz, mely a fejemre fröccsent,
úgy láncolt veled össze, mint mennyei vérség
köteléke. Üzentél napfény izzította lombokban,
sehonnan sem kellett volna tudnom, hogy ott vagy,
hiszen senki sem okított engem hittanra,
egyedül te kerested velem a kapcsolatot,
aki a teremtés kezdetén mesterséges
légzést adtál nekem, saját leheleteddel
elevenítettél meg, aligha van ennél
természetesebb légzés. Keringetted
bennem a vért, és szívem kalapácsával
csilingeltetted minden másodperc üllőjét,
minden útkereszten értem feszült fel fiad,
s én templomokat rajzoltam, bár alig értettem,
ki lakik ott, és lejártam a fogadalmi kereszthez
kamaszként, zuhogó esőben beszélgetni
életemről, amit talált tárgynak hittem,
azzal, aki értem adta az életét.
Rám találtál, vagy inkább hagytad,
hogy rád találjak, s ezzel egyben magamra is,
mint mikor felnőtt bújócskázik a gyerekkel.
Szép lassan hámozni kezdtél, mint a hagymát,
egyenként szabadítasz meg függéseim
és pótcselekvéseim rétegeitől,
és egyre beljebb vonzol jelenlétedbe,
a szeretet puha kötelékeivel.
Megígérted, hogy keserűségeimet
édességgé változtatod, hogy betegeimet
meggyógyítod, hogy elvetett igéidet kizöldíted,
szórjam csak nyugodtan, hogy szétszórt
gyermekeimre gondot viselsz, hogy testvéreket
pecázol nekem a FÖLD nevű halastóból,
és hűséges voltál ígéreteidben, sokszorozod,
gyarapítod áldásodat, járok benne,
tetőtől talpig forró hóviharban,
szájamba süvítenek az olvadó pelyhek,
mint megtöretett tested édes foszlányai,
alig jutok tőlük szóhoz, ha szólok is,
csak téged szólhatlak immár,
téged a mindenben s benned a mindenséget.
 
Kép: Dishant Jaisinghani
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 2. vasárnap

Napi Ima26 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

https://youtu.be/bEt-8g9W58M

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 3. vasárnap

Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

https://youtu.be/9ux3uMea5ZI

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése MaÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok”. Szent Lukács, aki evangéliumában különleges módon figyel és hívja fel figyelmünket a Szentlélek szerepére, most egy kiváltságos pillanatról beszél.

Jézusra már megkeresztelkedésekor rászáll a Lélek. A Szentlélekkel eltelve tér vissza a Jordántól, majd a Lélek viszi a pusztába negyven napra, ahol az ördög kísértette. A Lélek erejében tér vissza Galileába, ahol elterjed a híre és tanít. Amikor pedig szombaton, szokásához híven elmegy a zsinagógába és feláll olvasni, Izajás próféta könyvtekercsét adják neki, amiből erre a részre talál: „Az Úr Lelke rajtam, ő kent föl engem”.

Gyakran előfordul, hogy a figyelmünk a Lélek létén és tevékenységén túl rögtön arra fókuszál, hogy általa mit hirdet Jézus és kinek. Az előbbire a válasz az örömhír, a szabadulás, a látás, a szabadon bocsátás és az Úr esztendejének elérkezte. A kiknek kérdésére szintén fontos a felelet: a szegényeknek, a foglyoknak, a vakoknak és a megtörteknek. Pápai enciklikák sora elemzi a szöveg kimeríthetetlenül gazdag távlatait. Szent II. János Pál a katekétikai, evangelizációs, szociális, karitatív, missziós és életvédelmi szempontokon túl a keresztény életstílussal, különösen a megszentelt élettel, a papi és püspöki szolgálattal kapcsolatos szempontokról tanít. Benedek pápa a hittel, Ferenc pedig az evangélium örömével, a hivatás meghallásával, megfontolásával és megélésével kapcsolatban elmélkedik róla.

A „mit” és „kiknek” kérdéseire felelő gondolatok azonban csak akkor érthetők és érzékelhetők igazán, ha egészen közel hajolunk az eseményhez. Olyannyira, hogy szinte az arcunkon érezzük a Lélek lehelletének cirógatását. Mint egykor Órigenész, aki egy alvó kisgyermek fölé hajolva azt mondta, hogy „itt lélegzik a Szentlélek”. 

Izajás prófétai szövege ugyanis kulcsfontosságú az egész Ószövetség „Lélekről” szóló tanításában. Híd a régi szentírási „Lélek” fogalom – amelyet „karizmatikus lehelet”-nek értelmeztek – és a „Szentlélek” között, aki személy és ajándék a személy számára. A Dávid családjából való Messiás ugyanis maga is személy, akin rajta van az Úr lelke.

A korábbi filozófiai-teológiai gondolkodás az ember személyes valóságával kapcsolatban az egyediség, az értelem, a szabad akarat és a halhatatlan lélek mozzanatait emelte ki. Manapság - mindezek igazságát megőrizve - egy újabb felismerés válik egyre fontosabbá. Személy az, aki kapcsolatban van. Az emberi személy szétszakíthatatlanul kapcsolódik az élettelen és élő világhoz, más emberekhez és Istenhez. Személy csak más személyekkel való közösségben létezhet, bontakozhat ki és teljesedhet be.

Krisztus tevékenysége, messiási küldetése, prófétai, pásztori és papi szolgálata is csak létének és személyének, vagyis istenkapcsolatának titka felől közelíthető meg. Ebből ered az Egyház misztériuma, közössége és küldetése is. Ebben részesül és ezeket hivatott szolgálni minden megkeresztelt ember, a királyi és a szolgálati papság, a karizmák és a szent rendek ajándékainak Krisztustól s a Lélektől ajándékozott módja és mértéke szerint.

Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok”. Jézus nemcsak térben és személyes relációban, hanem az időben is beteljesedettnek mondja a Lélekkel való kapcsolatát. A kegyelem esztendejét meghirdető Istenember ma van jelen a rá szálló Lélek számára és nyitja meg számunkra is a Szentháromság minden képzeletünket felülmúló végső, eszkatológikus idejét. A „végső dolgokról” szóló elmélkedés ugyanis nem csupán a halálunk utáni események, az utolsó ítélet, a test feltámadása, a mennyország, a tisztító tűz és a kárhozat lehetőségének ideje, hanem az irgalmas és emberszerető Isten Jézus által végérvényesen és visszavonhatatlanul meghirdetett kegyelmi esztendejének örök mai napja.

Az Izajás prófétát olvasó Jézus emberi természetének a Lélek beteljesítő jelenlétére nyitott valósága így meghívás minden Szentírást olvasó ember számára is. Az invitálást elfogadó jelenlétünk azonban nem csak Isten Szentlelke, hanem egymás és önmagunk számára sem magától értetődő.

Notker Wolf, emeritus bencés prímás apát, aki Szent Benedek regulája alapján többek között csúcsmenedzsereknek is tartott lelkigyakorlatokat, a „Szánj időt magadra, hogy életed legyen” című könyvében egy három karikatúrából álló képsorral tanít. Az elsőn egy elegánsan öltözött üzletember ül az irodájában és egy gondolati buborékban a golfpályán van. A másodikon ugyanő a golfpályán a szerelmére gondol. A harmadikon a szerelmével van, és a munkájára gondol. Soha sincs ott, ahol éppen lennie kellene! Vajon mi képesek vagyunk arra, hogy jelen legyünk egymás és Isten színe előtt?

A „Szentlélek” személy és ajándék a személy számára. Szent Lukács, az ige szemtanúinak és munkatársainak tanúságtétele nyomán maga is az ajándék nyomába eredt, hogy a Személy titkának tanúja és munkatársa legyen. A Krisztust felkenő Lélek erejében minket is ebbe az eleven kapcsolatba, közösségbe, küldetésbe és titkos beteljesedésbe invitál, még ma!

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 2. vasárnap

Napi Ima27 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül neked Istened 

Bevezetés

Jézus, miután megkeresztelkedett a Jordán vizében, megkezdte nyilvános működését Galileában. Nem véletlen, hogy embereket üdvözítő cselekedeteinek, s csodáinak sorozatát egy lakodalommal kezdte meg, a galileai Kánában.

Az ifjú pár, aki meghívta Jézust a menyegzőre minden bizonnyal örült, hogy Jézus elfogadta meghívásukat.

A mai ifjúpárok meghívják e Jézust a lakodalomra? S mi mit teszünk, hogy meghívják? Hogy templomi esküvőjük is legyen? Hogy az Úr áldásával induljanak el a házasélet útján? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia

Urunk! Bocsásd meg, hogy közömbösek vagyunk a házasságot ért támadásokkal szemben. Uram irgalmazz!

Urunk! Bocsásd meg, hogy közömbösen vesszük tudomásul, hogy honfitársaink többsége nem él szentségi házasságban. Krisztus kegyelmezz!

Urunk! Bocsásd meg, hogy nem teszünk semmit az elvált házastársakért. Uram irgalmazz!

Evangélium után

Jézus, miután megkeresztelkedett a Jordán vizében, megkezdte nyilvános működését Galileában. Nem véletlen, hogy embereket üdvözítő cselekedeteinek, s csodáinak sorozatát egy lakodalomban, a galileai Kánában kezdte meg.

Az ifjú pár, aki meghívta Jézust a menyegzőre minden bizonnyal már hallott a "Názáreti Prófétáról". Azt azonban nem sejtették, hogy ezzel a meghívásukkal, jóllehet névtelenül, de bekerülnek az evangéliumba, és ahol csak azt hirdetik, róluk is szó lesz.

Ez a történet nem csupán régmúlt eseményre irányítja figyelmünket, hanem figyelmeztetni akar egy fontos dologra. Nevezetesen arra, hogy milyen áldás fakad abból, ha meghívjuk Jézust életünkbe. Lehet, hogy a világ előtt ismeretlenek maradunk, de nevünk, ha nem is az evangéliumba, de az Élet Könyvébe bekerül.

A kánai házaspár tette azt mutatja, hogy Jézust hívni kell, a házasságkötéskor is, a házas életben is!

Az Úr Jézus elfogadta az ifjú házaspár meghívását és megtisztelte őket jelenlétével, hiszen nem világtól elforduló aszkéta Ő, aki megveti az élet tiszta örömeit. Követői sem azok, és nem is lehetnek azok.

Ezzel jelezni akarta azt is, hogy Ő olyan értékekkel gazdagítja a házasságot, amelyek nélkülözhetetlenek annak tartós boldogságához.

Mégis mennyi olyan házasságkötés van, amelyikre nem hívják meg, csak polgári kötésben élnek, vagy úgynevezett élettársi kapcsolatban.

Mennyi olyan házasságkötés van, amelyikre meghívják ugyan Jézust a házasélet kezdetén, a házasságkötéskor, de amikor jönnek a házaséletben a problémák, nem Jézushoz fordulnak segítségért, hanem az elkereszténytelenített közvéleményhez, és elfogadják az általa sugallt megoldást. Hűtlenné lesznek egykori esküvői ígéretükhöz: „a holtomiglan - holtáiglan” –hoz, és újabb házasságkötéssel próbálkoznak. Ezekre már nem is hívják meg Jézust, mert ezek már csak polgárilag köthetők meg.

Azonban ne dobjunk rájuk sohasem követ. Nagy probléma ez számukra, a társadalom számára, de az Egyház számára is! Évtizedek óta keresi maga az Egyház is számukra a kedvező megoldást. Hiszen többségük buzgó, templombajáró hívők és mintaszerűen nevelik családjukat Isten és emberszeretetre.

A mai evangéliumi elbeszélést hallva nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Jézus első csodáját Mária közbenjárására cselekedte. A jó asszony fejlett empátia érzékével mindig észreveszi a bajt, és résztvevő szívvel fordul a bajban lévők felé. Nem csoda tehát, ha Mária, elsőnek veszi észre a lakodalmas ház zavarát. Elfogyott a boruk és emberileg lehetetlen gondoskodni gyors pótlásáról. Ezért fiához fordul, csodát vár, segítséget kér és remél.

„Mit akarsz tőlem, Asszony! Még nem jött el az én órám” hangzik Jézus válasza.

Sokan erre a jézusi mondatra hivatkoznak, amikor igazolni akarják Mária-tisztelet ellenességüket. Protestáns testvéreink közül sokan még ma is, az egységkeresés napjaiban is.

Pedig akik ismerik a keleti népek szokásait és szólásait, azok jól tudják, hogy ez, a kérés udvarias visszautasítása, illetve csak az elodázása volt. A Szűzanya nem vette ezt sértésnek, nem vette elutasításnak sem. Ezt bizonyítják a szavai: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond.”

Amint az evangélium további elbeszélésből tudjuk, Jézus nem elutasította, hanem megtette azt, amit Anyja, Mária kért. Erre kellene felfigyelniük protestáns testvéreinknek, de nekünk is hívő katolikusoknak! Jézus, amit Mária közvetít feléje, teljesíti.  

Máriának e szavait pedig: „Tegyetek meg mindent, amit fiam mond!” sohasem lenne szabad elfelejtenünk. Ez a Szűzanya-tisztelet lényege! Ő Jézushoz, Istenhez irányítja azokat, akik Őhozzá fordulnak.

Ma nekünk mondja: „Tegyétek meg mindazt, amit Jézus mond nektek”. Ha megtesszük, akkor, miként a kánai menyegzőn résztvevőké, úgy a mi egyéni, családi és nemzeti életünk is örömtelibb lesz.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - TÜZET HOZTAM! Az örömhír mindenkiéÉvközi 4. vasárnap

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

1. Jeremiás meghívása (Jer 1, 4–5. 17–19)

A próféta épp gyengesége el- és beismerésével válik képessé arra, hogy Isten hasznára legyen. Az igazi próféták alkalmatlanságuk tudatában állnak Isten rendelkezésére.

 

2. A szeretethimnusz (1Kor 12, 31–13, 13)

Az eredeti Szent pál-i szövegben túlnyomórészt igék szerepelnek: hosszan tűr, jót tesz, nem féltékenykedik. Az apostol mintegy ezzel húzza alá, hogy a szeretet elsősorban cselekszik. Ahogy Teréz anya mondaná: ha azt mondod, hogy szeretsz valakit, én azt kérdem: mit teszel érte? Képes vagy áldozatot hozni, szenvedni, tűrni, megbocsátani?

Manapság kiforgattuk a szeretet értelmét. Inkább szeretnénk birtokolni, mint egy tárgyat, szeretteinket is inkább lecserélni, ha „elhasználódtak”… A szeretet valójában tevékeny alkotás. A házasságban is, a barátságban is. Állandóan azon lenni, hogy remekművet hozzunk létre. Szeretlek, annak ellenére, hogy… Felszínre hozom a benned rejlő jót, szárnyakat adok szeretetednek. Ezt tanuljuk Jézus Krisztustól. Mert Isten maga a szeretet.

 

3. A názáreti fogadtatás (Lk 4, 21–30)

Ma ott folytatjuk, ahol a múlt vasárnap abbahagytuk. A názáreti ács fia otthon, honfitársai körében hirdeti Isten szabadításának örömhírét. Eleinte ámulnak szavain, csodálkoznak az ékes beszéden, csüggnek a prófétai prédikáción. Már az is provokálóan hat, amikor kijelenti: ma beteljesedett mindaz, amit az imént hallottatok. A kicsiny názáreti zsinagógában pattanásig feszült a légkör. A levegő várakozással telítődik, valaminek történnie kell. Maga Jézus a kezdeményező. Valósággal felkorbácsolja az indulatokat, idézi a közmondást: orvos gyógyítsd meg magadat. A názáretiek ugyanis elvárnák, hogy olcsó népszerűségért földijük csodákkal bizonyítsa prófétai tehetségét.

Jézus – dacára annak, hogy szereti szülőföldjét, véreit – nem akar mindenáron kedveskedni nekik. Nem szeretne a nemzetieskedő, a nepotizmus vádjával illethető csodadoktorok sikeréhségének csapdájába esni. Ugyan csalódott honfitársaiban, mégsem enged a közvélemény ingatag széljárásának. A lincselési hangulat ellenére sem köt kompromisszumot övéivel. Tudva azt, hogy a prófétát sosem becsülték saját hazájában, értésükre adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak. Ő nem azért jött, hogy kedvükben járjon. Küldetése előtt tárva az egész világ. És ezzel nem becsülte le őket, nem tagadta meg hovatartozását. Sőt, velük még szigorúbb, tőlük még többet várna el: azt, hogy elfogadják Isten egyetemes üdvözítő szeretetét. Miközben nem zár ki egyetlen népet sem a mennyek országából. És ha otthon, a próféta hazájában nem fogadják szívesen az örömhírt, elviszi a kívülállóknak, a pogányoknak, a föld minden népének.

Mintha csak mi lennénk ma a názáretiek. Amikor egyházunktól-egyházainktól is olyasmit kérünk számon, amivel elvitatnánk a kereszténység lényegét. Az ún. nemzeti egyházak éppen ennek sajnálatos példái…

De az Úr Jézus Názáretben a keresztény misszió tágassága, az evangélium újszerűsége mellett tör lándzsát. Sem a nemzeti identitást feladó vagy elmosó globalizáció, sem a beszűkült, nemzetieskedő köldöknézés „vonzóbb” útját nem választja, hanem a mindenki felé nyitott, mindenkit befogadó és mégis testre szabott isteni szeretet életfelfogását hirdeti meg.

Ez a kilátás megfélemlíti a názáreti hallgatóságot. Felháborodnak, gyilkos szándékaikat nem rejtve véka alá le akarják taszítani a szakadékba az előbb még csodált rabbit. De aztán csak nem mernek hozzányúlni. Ő áthaladt köztük és elment.

Milyen jó lenne, ha felismernénk prófétáink szavában az idők teljességét. Milyen jó lenne az egyszeri, hétköznapi eseményekben is felfedeznünk az isteni jelzéseket, kihívásokat, különleges csodavárás nélkül. Isten akaratának, az üdvösségnek közvetítője személyes életünkben lehet, hogy épp házastársunk, főnökünk, gyermekünk, szomszédunk. De az is lehet, hogy egy utcán kéregető koldus vagy egy felénk kiabáló idegen képében szól hozzánk. Nem föltétlen nagyszabású fordulatokra, világégésszerű katasztrófákra van szükség a megtéréshez, hanem annak meghallására, hogy az üdvösség, a kegyelem órája itt, most, nekem szól! Biblikusok meglátása szerint azért, hogy ami Názáretben elkezdődött, az a Golgotán beteljesedhessék.

Mert a kereszten is ez volt a végszava: beteljesedett!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedése Mindig van betlehemi csillag az égen azok számára,akik bíznak Istenben - Vízkereszt ünnepe

Napi Ima40 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
06

Vízkereszt ünnepének központi mondanivalója az, hogy a három napkeleti bölcs látogatása által nyilvánvalóvá lett, hogy Jézus Krisztus a világ Megváltója, és mindenki üdvösségéért testesült meg az Isten Fia.

A napkeleti bölcsekről szóló evangéliumi részt olvasva elgondolkodhatunk azon, hogy nemcsak az Isten indult el felénk, amit karácsonykor ünnepeltünk, a megtestesülés és megszületés történetében, hanem az ember is „mozgásba lendül”-t.

A Gyermek, aki Betlehemben Máriától született, nemcsak a választott néphez jött, akit a betlehemi pásztorok jelképeznek, hanem az egész emberiséghez, akit ma a napkeletről érkezett bölcsek, a „háromkirályok” képviselnek.

 

Valójában éppen a bölcsekre és az ő Messiást kereső vonulásukra, és a megtalálás örömére irányítja ma az egyház figyelmünket, hogy elmélkedjünk róla. Hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit tanulhatunk ma a csillagot követőktől, akik a Messiást keresve a semmiből indultak, és senki sem tudta megakadályozni őket abban, hogy célba jussanak.

A napkeleti bölcsek felismerték, az Isten nem e világ hatalmában jelenik meg, hanem szeretetének alázatában fordul felénk. Ezért a napkeleti bölcsek evangéliuma mindannyiunkhoz közel áll, karácsony titkát mélyíti el bennünk.

 

Érdemes megfigyelni az események kettős vonalát: az igazság keresését, a haladást, a megtalálás örömét és az igazság keresésének a megakadályozását, az ellenállást, a félelmet, a zavart, a háborgást. A kettő nagyon jól elkülönül egymástól, személyekben, helyzetekben, viselkedésben, de még a történetben szereplő városok neveiben is.

A haladást képviselik a bölcsek, akik őszinte, nyílt emberek, egyszerűek, örömteliek. Az ellenállást, Heródes vezeti, és környezete osztozik benne, a képmutatók, a gyanakvók, az aggódók. A haladás kis, vidéki városkája Betlehem, míg az ellenállás, a gőgös, öntelt hatalom városa Jeruzsálem. A két front, a két tűz között található az a szelíd Jézus, aki gyermek, védtelen, szótlan, elfogadó, az igazi hatalom birtokosa, aki miatt ez a kettősség ennyire láthatóvá válik.

A haladás és az ellenállás valamiképpen mindig tényezője az emberiség történelmének. Természetesen nem az ateista értelemben, nem osztályharcra, inkább az örök igazságra kiélezetten.

 

Van azonban az ellenállásnak, a feltámadó heródesi indulatoknak egy másik következménye is: nemcsak Heródes rémül meg, hanem az evangélista szerint „vele együtt egész Jeruzsálem”(Mt 2,3). A nagyzolástól szenvedő, hatalomféltő király félelme érthető, hiszen Jézus „a zsidók újszülött királya” egy esetleges rivális, vetélytárs is lehet…

De a nép nem éppen Heródestől szenved? Miért nem örül egy új király feltűnésének? Miért nem szánja el magát, hogy útra keljen a bölcsekkel és felkeresse a Kisdedet?

Talán azért, mert a passzivitás, a kényelem szeretet, a megszokás visszahúzó ereje rajtuk is elhatalmasodik. Így voltak a zsidók annak idején Egyiptomban, bár szenvedtek a fáraótól, mégsem volt erejük ledobni magukról az igát, inkább elnyomták magukban a szabadságvágyat. Egyedül Mózes volt a haladás embere, aki nem altatta el magában az emberekért érzett felelősségtudatot.

 

Ma is fellelhető a világban, néha még a szívünkben is ez a lelkület: a heródesi visszahúzó erő, amely aztán kioltja belőlünk a keresés, a lelkesedés, a hűség, az igazi emberi érzések tüzét, s helyükben kínlódunk a fenyegetettséggel, az erőszakkal, a magánnyal, a tehetetlenséggel, a félelemmel.

De ugyanígy gondot jelent az is, amikor azon kapjuk magunkat, hogy keményen hajtunk, kutatunk, könyöklünk, törtetünk ezerrel, de nem a Betlehemi Kisded felé, hanem az evilági hamis biztonságtudat megteremtése, a tiszavirág életű hatalom megszerzése, a csalfa karrier felépítése, az áldozattól mentes, kényelmes élet megvalósítása felé!

Igaza van az egyik neves gondolkodónak (Erich Frommnak), aki szerint a ma emberét: „Egy rémkép kerítette hatalmába... legfőbb célja az anyagi teljesítmény és a maximális fogyasztás”- és semmi más.

 

A napkeleti bölcsek feladata akkor sem, ma sem egyszerű. „Látták csillagát napkeleten” és elindultak a keresésére, hittek benne, bátran vállalkoztak, nem tartóztatta őket vissza az utazás fáradalma, veszélye, a megszokott életforma kényelmének feladása.

Erre a nagy vállalkozásra szólít minket is keresztény hivatásunk. A heródesi ellenállást leküzdve, egy Jeruzsálemnyi hitetlen, közömbös, céltalan, képmutató emberrel szemben vállalnunk kell a hit harcát, megpróbáltatásait, de azután a megtalálás páratlan örömét is!

 

Visszahúzó erő lehet a belső tehetetlenségünk, kényelmünk, kísértéseink, a kettős életformához: az Istenes élet mellett, a bűnös életvitelhez, a testi vágyak kielégítéséhez való, minden felelősség, elkötelezettség vállalás nélküli ragaszkodásunk, vagy az anyagiak féktelen harácsolása, illetve a mások verejtékén való gyors meggazdagodás, vagy épen a káros szenvedélyek mindenáron való kielégítése miatti elszegényedés, illetve a lustaságból, a becsületes munka kerüléséből származó nincstelenség. Buta módon, talán önmagunkat is becsapva azt gondoljuk, hogy mindkettőt egyszerre élhetjük: szerethetjük Istent, miközben fittyet hányunk törvényeire, és semmibe vesszük embertársainkat.

Évente, vagy a nagyobb ünnepek alkalmával megszokásból elvégezzük szentgyónásunkat, de eszünk ágában sincs változtatni helytelen, bűnös, kicsinyeket botránkoztató életvitelünkön, gondolkodásmódunkon.

 

Egyik korábbi állomáshelyemen történt, hogy bérmálkozásra készülőben a szentségekkel, köztük a házasság szentségével, annak felbonthatatlanságával, a sírig tartó házastársi hűséggel foglalkoztunk. Hittanóra után megkeresett az egyik fiatal és föltette az őt foglalkoztató nagy kérdést. Ha igaz mind az, amit a házasságszentségével kapcsolatosan mondtunk, akkor mégis, hogyan lehetséges, hogy az ő hívő, templomba járó, igaz a szentségekkel nem élő nagybátyja, akinek családja, felesége, gyereke van, időnként a munkahelyi feladatokra hivatkozva eltűnik otthonról és a közeli városban együtt él egy másik asszonnyal és esze ágában sincs változtatni ezen? Hogyan lehetséges, hogyan egyeztethető össze ez a kettős életforma az öntudatos keresztény élettel, a házasságszentségével kapcsolatosan vallott keresztény felfogással? – kérdezte a nyolcadikos fiatal. Azt hiszem, az ilyen és ehhez hasonló esetekkel kapcsolatban írja szent Máté evangélista: „aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék”(Mt 18, 6). 

 

Lehetnek tárgyi visszahúzó erők is, mint például a kor divatja szerint élő külvilág. Olykor a rosszul használt internet, TV, a manipulált és keresztény ellenes média. De lehet a rossz barát, társaság, akik megpróbálnak lebeszélni, akik kinevetnek a keresztény értékrendhez való ragaszkodásunk miatt – mint amilyen a hitünk gyakorlása, az igazmondás, a becsületesség, a házasság előtti tisztaság megőrzése, a házastárshoz való feltétlen hűség, a becsülettel végzett munka, az igazságos bér megadása, a társadalom peremére szorultak, a szükséget szenvedők megsegítése… 

 

A mai ünnep legbensőbb értelme, hogy az Isten Fia megjelent közöttünk, és az ő fénye, tanítása „kiragadott minket a sötétség hatalmából” (Kol 1,12), így a bölcsek csillaga, a hit fénye minket is vezethet, de csak akkor, ha nyitottak vagyunk rá, ha befogadjuk életünkbe. Ne feledjük, hogy azok számára mindig van betlehemi csillag az égen, akik bíznak Istenben.

A bölcsek életéből láthatjuk, hogy a kereső és megtaláló emberek élménye csodálatos: látnak, örvendeznek, szívük tele van hálával, s ennek következtében ajándékaikkal leborulva hódolnak az Istengyermek előtt, majd pedig más úton térnek vissza hazájukba.

Ez a sors vár mindannyiunkra, ha készek vagyunk legyőzni a visszahúzó erőket, ha Heródes félelmein, aggodalmain túllépve elindulunk a keresés éjszakájában, és a tiszta szeretet Krisztusát akarjuk megtalálni.

 

A vízkereszti, a betlehemi Gyermekkel való találkozás után, a bölcsekhez hasonlóan utunkat már mi sem folytathatjuk a megszokott kerékvágásban, a bűnös életforma, a kényelmes divat szerint. A napkeleti Bölcsek példájára mi sem térhetünk vissza „Heródeshez, Jeruzsálembe”, az isteni törvényekre fittyet hányó, a krisztusi tanítástól idegen, botránkoztató életformához, hanem más úton kell tovább mennünk. Más úton, mégpedig a hitnek az útján, az öntudatos hitnek olykor göröngyös ösvényén kell folytatnunk életvitelünket. A betlehemi Gyermekkel való találkozás után nem járhatjuk a korábbi kettős életutat, mert az elkötelezett keresztény ember életében nincs helye: a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon elvnek.

 

A mai evangéliumi történet nemcsak arról beszél, hogy a vágyakozó, a szomjazó ember keres, aztán amikor talál, a forrásnál, semmivel sem törődve, mintegy rátapad a friss vízre. Hisz a bölcsek, miután megtalálták a betlehemi Kisdedet és leborulva hódoltak az újszülött Király előtt, azután „fölnyitották kincses ládájukat, és ajándékokat adtak neki”- mert nem üres kézzel érkeztek hozzá.

Egy karácsonyi festmény szerint (Alfred Gottwald) az egyik térdeplő király kezében aranyaktól, láncoktól, koronától roskadozó tál látható, a kopasz, fehér szakállú öreg bölcs egy élet gyűjteményét tartja a kezében. Mások, később csak parányi semmiséggel érkeznek, mint a kenyérszaporításkor a fiú: „öt árpakenyérrel és két hallal” (Jn 6,9), vagy az özvegyasszony két fillérrel; az Úr azonban mindent örömmel fogad, itt is ott is.

 

Valamit nekünk is vinnünk kell a betlehemi Kisdednek. Valamit nekünk is adnunk kell, magunkból ajándékoznunk, amikor megtaláltuk az Istent. Zakeus, a vámos is adott, a vagyona felét (Lk 19,8), a szegény asszony két fillérét, azaz teljes megélhetését (Lk 21,2), Pál és a többi apostol is odaadta az egész életét.

Hogy lehetne üres a kezünk, amikor feléje indulunk, hisz övé az életünk, az időnk, a tehetségünk, az ötleteink, a sikereink, szeretteink, szolgálatunk…

 

A mai szentmisében kérjük Istent, nyissa meg értelmünket, szemünket, Krisztus fénye ragyogja be szívünk sötétségét, hogy keresni tudjuk, hogy kegyelmével a hozzá vezető útra rátaláljunk és arról soha le ne térjünk. Hogy az a számtalan sok ember, aki rá vár, ne hiába kutassa. S, hogy valamennyien odaadással induljunk a nyomába, hogy felismerjük őt, a betlehemi Kisdedben, a segítségre szoruló embertársban, a szentmiseáldozat átváltoztatott fehér ostya színében, s a bölcsek hitével és áldozatos lelkületével hódoljunk mi is előtte. Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója CLIOÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

CLIO

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.

 

Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez van írva. Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok. Lk 4,1-4; 14-21

 

Meggyőzés

Mottó: Hogy meggyőződjél róla. – Lukács ars poeticája fontos közleményt tartalmaz az evangéliumok és az evangélisták szándékát illetően. Nem történelmet írnak, nem a megtörtént dolgokat mesélik el hagyományőrzés vagy példaadás okán, mint a krónikások. Az evangéliumok apologetikus írások, hitvédelmi iratok, és ez bevallott céljuk. Nem szórakoztatni akarnak, hanem hitünket megszilárdítani. Ennek a stratégiának része ugyan, hogy a szerző utánajár az eseményeknek, de nem a teljesség, hanem kizárólag a hitelesség kedvéért. Hogy higgyünk: azért törekszik hitelességre, nem a szakma becsületéért, nem is a szerző hírnevéért. És nem a történész hideg tárgyilagossága vezeti, hanem őszinte lelkesedés. Nem semleges, hanem szenvedélyes. Nem tárgyi tudást, nem tényeket akar megosztani, hanem elkötelezettséget a történelmi Jézusnak, aki egyúttal a történelem felett áll, annak ura. Ez a hatalom már ott rejlett az írásokban, mint ígéretben is, és a mai szemelvény pont azt a pillanatot rögzíti, amikor a kettő találkozik. Az (isteni) Ígéret a jövőről a Mában találkozik a történelemmel. Boldogok, akik megérték ezt a pillanatot! Az írások hatalma, hogy ennek kétezer év távlatában is szemtanúi, résztvevői lehetünk. Ma is igaz: ma beteljesedett az Írás.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 1,1–4; 4,14–21 „Az Úr lelke rajtam…”Évközi 3. vasárnap

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Lk 1,1–4; 4,14–21 „Az Úr lelke rajtam…”

Egyes racionalisták szerint nincs többé szükségünk prófétákra, mert ők, az elmúlt korok ellenőrizhetetlen gondolkodói a prófétasággal oly sokszor visszaéltek, hogy hasznosabb, biztonságosabb a kiegyensúlyozott racionális gondolkodás. Másrészt nem tagadhatjuk, hogy a racionális gondolkodás korában is léteznek szegények, megtörtek, foglyok. Az emberi társadalomnak ezt a problémáját nem számolta föl az ipari és műszaki fejlődés. Ez a probléma nem tűnt el a legfejlettebb, leggazdagabb és legjobban szervezett társadalmak életéből sem.

De mi is a prófétaság? Nem pusztán a Bibliában és nem csupán a zsidóságban található sajátos intézmény, hanem az egész keleti kultúrában mindenütt működtek, és ezt a Szentírás sem tagadja. Bár a köztudat a bibliai prófétákat pozitív személyeknek tekinti, valójában nem minden bibliai próféta pozitív. Már az ókorban is felfedezték ezzel az intézménnyel visszaélőket. Csak a Jahve prófétákat tekintették igazán pozitív személyiségeknek. Működésük minden esetben meghívási történettel kezdődött. Ettől kezdve olyan belső parancsot éreztek az Isten ügye, és az igazság képviseletére, amely az életösztönnél, és a józan veszélyérzetnél erősebb felhívást jelentett számukra. A próféták bírálták az ószövetségi rituális vallásosságot és a szív-vallásosságot szorgalmazták. Őket tekintjük a zsidó vallási fejlődés motorjainak.

Jézus az Istenhez fűződő viszonyát írja le, amikor a prófétától vett idézettel kijelenti: „Az Úr lelke rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.” Jézus mindegyik szava és cselekedete Örömhír. A gyógyításai, a csodái, a beszédei, a bírói ítéletei, mind az egyén és a közösség számára szolgáló örömhírek.

Jézus nem a zsidó vallási kötelességét teljesíti, hanem Isten örömhírét hirdeti szóval és tettel. Úgy viselkedik, mint az Isten, mégis tőle senki sem retten meg, mert úgy gondoskodik, és úgy szeret, úgy bocsát meg, mint az Isten. Nagyon hamar fölfedezi, hogy az élet folyamata önmagában, az emberek pedig egymás számára is rengeteg rettenetet, félelmet teremtenek. Fölfedezi, hogy kora vallása is inkább nyűg, rettenet, félelemkeltő eszköz, mint segítség a

110 jóra, szabadulás a természetes és természetfölötti szorongásától. Ilyen általánosan és hatásosan örömhírt hirdetni csak az tud, akit nem gyötör sem földi sem égi szorongás.

Jézus nem csak megszabadítani, vagy ahogyan azt vallási nyelven mondjuk, megváltani jött, hanem maga is szabad volt a szó legnemesebb és legteljesebb értelmében. Szabad volt az emberi előítéletek szorongásától. Szabad volt a fájdalom rettenetétől, nem azért, mert nem érezte, hanem mert tudta, hogyan kell elviselnie. Szabad volt a hatalmasok gőgjének megalázásától, azért mert olyan hatalmat, amelyet azok birtokoltak, még a szíve legmélyén sem kívánt magának. De szabad volt az istentisztelet lesújtó, félelmet keltő jellegétől, mert ő az Istent úgy szerette, mint jó gyermek a jó apját.

Ezt a lelki és testi állapotot akarta meggyökereztetni a földön. Egy hitet, amely nem csak a bölcsőtől a sírig, hanem még azután is elkíséri az embert. A szívjóságból adó jócselekedetet, amelyek nem várnak viszonzást és nem kívánnak nyilvánosságot. Számára ezt jelentette, hogy az Úr Lelke rajta van, vagyis az Isten Lelke teljes egészében hatása alá vonta a személyiségét.

Bennünk is működik valamilyen lélek. Persze nem biztos, hogy az Isten, hanem a harag, a kétségbeesés, a sóvárgás, az irigység vagy valamilyen más egyáltalán nem pozitív, a Biblia nyelvén „tisztátalan lélek”.

De a tisztátalan lélekkel teli közösség, társadalom nem képes sem felfedezni, sem megoldani az emberi nyomorúságot. Az Úr Lelke még sokhelyütt hiánycikk. Ezért szenvedünk annyi mindentől. Pedig könnyen beszerezhető, tiszta szívben megtartható és mindenki által működtethető. Azt hiszem a boldog kor akkor jön el, amikor ezt a kijelentést többes számba tehetjük: „Az Úr Lelke rajtunk”.

A zsinagóga szolgájának imája

Drága Uram, Jézus! Fölkent Szabadító! Amikor az imént a zsinagógában odanyújtottam neked Izajás próféta könyvét, még nem tudtam ki vagy valójában, csak azt, hogy a József nevű ács fia vagy, akit én is ismertem. De miután felolvastad a könyvből a jövendölés szavait, és visszaadván a tekercset a szemembe néztél, abban a pillanatban megértettem, hogy miről beszélt Izajás próféta és a többi próféták, akik a Messiást megjövendölték. Örül és örvend a lelkem, hogy felismertetted velem az igazságot, hogy eljött az idő, amikor az Úr, a mi Istenünk az ő Fölkentje által Örömhírt és szabadulást hoz, látást és gyógyulást az Igaz Izraelnek.

Köszönöm Jézus, hogy te vagy az, akit epedve várunk! Köszönöm, hogy kihirdeted az Úr kedves esztendejét, hogy gyászunk végre ünnepre forduljon. Kérlek, Uram, Jézus, te akiben felismertem az Üdvözítőt, adj erős hitet, hogy követni tudjalak ezután életem minden napján! Adj bátor szívet, hogy mindenki előtt én is merjem hirdetni, hogy te, a názáreti Jézus vagy a Krisztus, a Megváltó! És kérlek, add, hogy mindazok, akik most itt vannak és hallgatnak téged a názáreti zsinagógában, fölismerjék hatalmadat és küldetésedet, és mindazok, akik majd hallgatnak téged, a városokban, az utcákon, a tereken, a mezőn járva vagy a hegyen, mind felismerjenek téged, hogy az egész nép és az egész föld színe megújulhasson általad. Dicsőítelek és áldalak, hogy ma a mi fülünk hallatára teljesedett be ez az Írás! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Az Isten szeretete fölülmúlja az életet ésaz emberektől kapott megbecsülést

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Mindez kezdetben nagyon nehéznek tűnik föl -- és nem ok nélkül --
mert hiszen önmagunk ellen kell harcolnunk. De ha az ember egyszer
belefogott, Isten oly erősen működik a lélekben és úgy elárasztja
kegyelmeivel, hogy csekélységnek tartja mindazt, amit az életben
tehet. Mi szerzetesek pedig meghozzuk a legnagyobb áldozatot is,
amennyiben Isten iránti szeretetből lemondunk szabadságunkról;
akaratunkat másénak rendeljük alá; s annyi fáradságot, böjtöt,
hallgatást, elzárkózottságot és közös imádságot vállalunk, hogy még ha
keresnők is a pihenést, ugyancsak ritkán juthatunk hozzá. Sőt az is
igaz, hogy sok kolostort láttam, de nem találtam bennük egyetlen
kényelemszeretőt sem, kivéve önmagamat. Ha tehát külsőleg úgyis
gyakoroljuk az önmegtagadást, miért ne tennők azt belsőleg is, mikor
ezáltal minden sokkal rendszeresebb, érdemszerzőbb és tökéletesebb
lesz s minden fáradság édessé és könnyűvé válik. Ezt a belső
önmegtagadást pedig azáltal gyakoroljuk, ha, mint mondottam, nem
cselekszünk saját akaratunk és érzéki vágyunk szerint még a legkisebb
dolgokban sem, míg végre sikerül a testet a léleknek alávetnünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

A levélnek ez az utolsó része azt a boldogságot idézi, melyet akkor éreztem, mikor hazajött a Vizitációból; ön, anyám, engem vett karjára és Mária Célinet; nem győztem önt simogatni és hátrahajoltam, hogy megbámuljam nagy hajfonatát ... – ezután egy táblácska csokoládét adott, amit három hónapon át nekem tartogatott. Képzelheti, micsoda ereklye volt ez számomra! Mansba tett utazásomra is emlékszem, ekkor ültem először vonaton. Micsoda öröm volt kettesben utazni Mamával! ... De nem tudom már, hogy miért, sírni kezdtem és szegény kis Mamám Mansban nagynénémnek csak egy hitvány kis csúfságot tudott bemutatni, aki útközben vörösre sírta magát ... A társalgóban tett látogatásból semmi más emlékem nem maradt, csak az az egyetlen pillanat, mikor nagynéném odaadott egy kis fehér egeret és egy kartonpapír-kosárkát, tele bonbonnal, a tetejében éppen az én ujjamra való két szép cukorgyűrű díszelgett, rögtön ezt kiáltottam: – „Micsoda boldogság! Lesz gyűrű Céline- nek.” De ó, fájdalom! megfogom kosaram fülét, a másik kezemet Mamának adom s elindulunk; néhány lépés múlva megnézem kosaramat s látom, hogy csaknem minden cukrom elszóródott az utcán, mint Hüvelyk Matyi kavicsai ... Közelebbről is megnézem s látom, hogy az értékes gyűrűk egyikét is utolérte a bonbonok végzetes sorsa ... Nem volt mit adnom Céline-nek! ... Erre már kitör a fájdalmam, s kérem, hogy menjünk visszafelé, mama szemmelláthatóan ügyet sem vet rám. Ez már több volt a soknál, a könnyeket bőgés követte. Nem tudtam megérteni, hogy miért nem osztozott keserveimben s ez nagyban növelte fájdalmamat ...

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz utikalauzaa hétköznapi életre

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

„És nem bántam meg, hogy átadtam magam a Szeretetnek. Erősködött: Ó nem, nem bántam meg! Ellenkezőleg.” 27

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

A Szentlélek Úristen, mint szerető, gondos Édesatya, vagy Édesanya áll mellettünk és igyekszik gyógyítani lelkünk sebeit, betegségeit. [I. 21/1]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Edith Stein a végestől az örökkévalóig

Szent Terézia Benedikta a végestőlaz örökkévalóig

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Tudom, hogy van valaki a közelemben, akiben fenntartás nélkül megbízhatok. És ez olyan dolog, ami nyugalmat és erőt ad.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTSzent Pál apostol megtérése

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Szent Pál apostol megtérése
Saulból,Szent Pál.
Saul.
Benjamin törzséből származom, zsidó vagyok a zsidók közül. A törvény megtartásában farizeus, az Egyház üldözésében szenvedélyes, a törvény szerinti jámborságban feddhetetlen voltam. - mondja magáról a megtért Szent Pál a Filippiekhez irt, 3,5-től.
Majd a Galatáknak írt levélben az 1,14-ben így beszél A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományainak.
Nagyon betartotta a szabályokat. Nem volt buta! Hitte, amit megtanult. Üldözte a keresztényeket. Saul leesett a lóról és meg is vakult. Sőt, amikor azt hallja: Saul, Saul miért üldözöl engem? Nem tudja, ki szól hozzá Ki vagy, Uram?- kérdezi. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!
Le kell esnie a lóról, meg kell vakulnia, hogy végre jól lásson. Ahhoz pedig tanulnia kell, hallgatni, olvasni, tanulmányozni, mi az, amit eddig hitt, és mi az, amire meghívta Jézus. Nagyon kemény lecke volt a Saulból Pál-lá alakuló számára. Egy megtért embert nem lehet becsapni. Saját nyomorúságának mélységéből kell kimásznia. Izzadni! Mi volt? Milyen akar lenni. Nagyon sokan küzdenek különböző okokból, drog, alkohol, rendetlen élet, számos területen, és mégis az Isten különös kegyelméből újjá teremtődnek. Ki mernek állni, tanúságot tenni arról, mint Szent Pál is, ez voltam, ilyen! De Isten megmentett!!
Lehetne minden megtért példaképe Szent Pál? Nagyonis! Lehet is kérni a segítségét, mert ha valaki, Ő aztán nagyon is megszenvedett a hitéért. Olvassuk csak el a szentek élete könyvből a róla irt sorokat.
Mi van azokkal, akik templomba járnak és hisznek? Nincs az a szekér amire nem fér egy is ismétlés. Például! Hogyan fogadok egy ritkán látott embert a templomban? Na, ez meg most az első padba ült?... Szállj ki, ez az én helyem!" Ez is egy fajta üldözés! Szavam, tettem, mondataim milyenek?
Örülünk neki? Örülünk, ha nem huszan vagyunk, hanem harmincan? Hogyan viselkedünk?
Szent Pál apostol! Könyörögj érettünk!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1965. június 18III/231-232-233-234

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Reggel szentmisehallgatás közben ismét nagy nyugtalanság vett erőt rajtam. Lelkemben kétségbeejtő küzdelem támadt, hogy ezek az érvek mind csak hazugságaim kitalált ellenérvei, melyekkel csak ámítom magam. Egy szó sem igaz mindebből, és ezáltal a vétkek úgy megszaporodtak lelkemben, (hogy) nem járulhatok a szentáldozáshoz, mert hazug vagyok. Én Isten irgalmára hagyatkozva mégiscsak magamhoz vettem az Úr Szent Testét. S abban a pillanatban kegyetlen kínnal, mint egy villámcsapás, teljes elmémben világosság támadt, hogy Isten nem akar lelkembe térni, mert bűneim sokasága miatt undort érez irántam, legszívesebben elhagyná testemet, és ajkamon keresztül kikívánkozik belőlem. Ajkamat nagyon össze kellett szorítanom minden erőmmel, hogy az Úr Szent Testét magamban tudjam tartani. Egész nap a lelkiismeret-furdalás miatt szenvedtem, mert éreznem kellett, hogy az Úr Jézus nem kíván velem egyesülni megrögzött hazugságaim miatt. Borzalmas lelkiállapotba kerültem. Ebben a szörnyű kínlódásomban arra gondoltam, drága jó nővérkém, hogy Öntől kérek tanácsot, mitévő legyek? Mert ez az állandó sok hazugság kárhozatba visz. Hisz már annyiszor meggyóntam, de hiába, nem tért be lelkembe a tartós nyugalom. Nem tudok a feloldozásban hinni, mert ha egyszer meggyóntam, miért kell nyugtalankodnom miatta? Tépelődésemben ugyanaz a meglátásom, hogy fel kell hagynom minden hazugságommal és meg kell semmisítenem azokat. S elhatároztam, hogy soha többé egy betűt sem írok le. Azóta lelkemben többször is hallottam, de nem írtam le, sőt igyekeztem elhárítani ezeket magamtól. Végképp fel akarok hagyni mindennel, ami miatt Isten kivet, vagyis kikívánkozik belőlem. Ez olyan szenvedés, melyhez hasonlót soha életemben nem éreztem, hogy a méltatlanul vett Szent Test nem akar velem egyesülni megrögzött bűnösségem miatt. Közben minden erőmmel Isten irgalmáért esedeztem és elhatároztam, hogy bármennyire érzem is lelkemben az ellenkezést, hogy Isten nem kíván velem egyesülni, én mégis bátorkodom alázatos bűnbánattal holnap is magamhoz venni. De ebben a pillanatban gondolataim zavarosak lettek és félelmemben visszariadtam: nem, ez szentségtörés lenne! S amint szombat reggel ilyen lelkiállapotban mégis magamhoz vettem az Úr Szent Testét, még szörnyűbb kínom lett, mely végképp visszatartott. Most már nemcsak az Úr Jézus erős ellenkezését éreztem, mely által nem kíván velem lenni, hanem abban a pillanatban én is undort éreztem önmagam iránt, szóval undora lettem önmagamnak. Hogyan lettem ennyire vakmerő? E világos és tiszta tények után nem cselekszem ezt többé, mert ezek után tisztán látom, hogy valóban vétkezem, és csak ítéletemet súlyosbítom. Nem tudom, ki tud engem feloldozni. Úgy érzem, senki. De vakmerőségemben még harmadnap is meg akartam áldozni, és már a puszta gondolatra is elfogott a rosszullét, mely aztán végképp visszatartott. Sőt még az is megtörtént velem, hogy amikor csak rágondolok a szentáldozásra, az Úr Szent Testére, mintha nyers testet kellene magamhoz venni, mely átváltozás nélküli, és iszonyat tölt el. Hisz úgyis állandóan visszajön a szervezetemből az étel, és ez még csak fokozza bennem az amúgy is nagy küzdelmet. Szóval mindenképpen el kell fogadnom azt, hogy megátalkodott bűnösségem miatti szenvedéseimet így kell elviselnem, minden égi erő nélkül. Borzalmas egy élet ez, szünet nélkül abban a tudatban élni, hogy Istent bántom meg, és Ő nem kívánkozik hozzám. Neki is fájt ez a méltatlan egyesülés, és ily módon adta tudtomra, hogy bűneim miatt mennyire undort érez irántam. Így adta értésemre eddigi helytelen cselekedeteimet. Ebben a nagy lelki kínban nem csoda, hogy most is – úgy, mint előzőleg is írtam – csak a halál kívánatos nekem. Mert akkor mentesítve leszek ezektől az állandó hazugságoktól, amelyekkel még gyóntatómat is megtévesztem.A halál az, amely megszüntetné lelkem borzalmas kínjait, s odaát boldog örömmel szenvednék el mindent, amit Isten reám mér ezek miatt, mert itt a földön sem jóvátenni, sem lemondani nem tudok. Az ebben való erőlködésem már teljesen elhagyott, egészen össze vagyok törve lelkileg, de testi erőm is felőrlődött a bűnnek tudatában, s már erőm sincs ahhoz, hogy megszabaduljak tőle. Életemnek semmi célja, így élni, Isten nélkül. Már második hete nem voltam szentmisén, csak a kötelező vasárnapin. Szentáldozás nélkül maradt lelkemet csak a lelki áldozásból táplálom, sötét és céltalan előttem minden. Az élet számomra különös. Hogy tudjak Isten nélkül Istenért élni? Ez sehogy sem megy. Eddig ezt adtam át az atyának. Ez a mellőzött körülmény igen különös gondolatokat termelt ki belőlem. Nővérkém, ne lepődjön meg ezen, lehet, hogy az Ön részére szokatlan, hogy én ilyen zavaros és gyerekes gondolatokkal akarom helyrehozni lelkem tűrhetetlen nyugtalanságát. Megkérem, hogy menjen el Gy. atyához és beszéljen vele lelkem érdekében, hogy ezek után mitévő legyek? Én részemről teljesen meg vagyok győződve (róla), hogy az egyetlen ember a Szentatya lenne, aki meg tudna nyugtatni, miután átvizsgálná ügyemet. Mert ha ő nem találja igaznak, megadja a feloldozást szövevényes hazugságaimra. Szeretném, ha Önök velem együtt átéreznék igen nehéz helyzetemet, és jóindulattal segítenének rajtam. S ha ezt nem tanácsolják is, én sajnos most ez esetben nem tudom, hogy fogok igent vagy nemet mondani. Megmaradt kevés erőmmel elmegyek a Szentatyához, bármilyen különösnek is találják. Le fogok küzdeni minden nehézséget, mert én tovább így, tétlenül, ebben a kegyetlen, kínzó lelkiismeretmardosásban élni nem tudok. Nem bánom, ha semmi ajánlót sem lesznek hajlandóak adni, én akkor is megteszek minden erőfeszítést, mellyel visszaszerzem lelkem elvesztett nyugalmát. Anyácskám, hisz Ön mindenkinél jobban tudja azt, amit már évek óta átélek és szenvedek. Ez a bizonytalanság és elhagyatottság az oka annak, hogy ilyesmire szánom el magam. Vagy-vagy, de ezt az életet nem folytatom, mert vagy bolond és hazug vagyok, vagy igaz az, ami bennem van. S ha ez igaz, én nem bírom tovább így, ilyen tétlenül hagyni a lelkek elvesztését. A sátán megvakítása, mely lelkemben dereng, nem egy olyan (dolog), mely el tud riasztani, bármilyen áldozatot is kell meghoznom. Ha az én ügyefogyottságom az, melyet latba kell vetnem, hát legyen. Ha pedig a másik oldalt nézem, a lelkem megnyugvását, akkor legyen meg az. Anyácskám, most az egyszer igen forrón kérem, ne halogassa ügyemet! Minden nap a borzalmas kínokat növeli lelkemben. Gy. atya, amikor utoljára beszéltem vele, vagyis a szentgyónás után, azt mondta, július 5-től augusztus 5-ig szabadságra megy, tehát ő most még otthon található, 28-án.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás MIÉRT FONTOS AZ EGYHÁZ SZÁMÁRA AZ EUCHARISZTIA?4. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Már az Apostolok Cselekedeteiből látjuk, hogy az Egyház a kezdetektől fogva úgy jelenik meg a világ­ban, mint eucharisztikus közösség (ApCsel 2,42). A keresztény ember már a keresztségben Krisztus Testének és az újszövetségi Isten népének tagja lesz, de a Krisztushoz és az ő Egyházához való tartozá­sát a szentmise közösségében éli meg.

Az eucharisztikus egyházszemlélet szerint kevés, ha csak azt mondjuk, hogy az Eucharisztia az egyházi élet középpontjában áll. Axiómaként is állíthatjuk: „Az Egyház hozza létre az Eucharisztiát, az Eucharisztia pedig az Egyházat". Ahol az Eucha­risztiát ünneplik, ott létrejön az Egyház, mint a Krisztusban hívők helyi közössége. Az Egyház pedig az Eucharisztiából fakadó lelki, kegyelmi közösség. XVI. Benedek pápa meglátása szerint „az Eucharisztiával maga az Egyház jön létre". Jézus azzal valósított meg valami újat tanítványai előtt, hogy egybegyűjtötte és közösséggé formálta őket" (A názáreti Jézus, 2. köt., 109). Az Eucharisztia, az Utolsó Vacsorára való szakramentális emlékezés nemcsak a közösségben megy végbe, hanem Krisztus akaratából közösség alkotó ereje van. Amint a hívők természetfeletti szinten az Eucharisztiával táplálkozva élnek és növekednek, ugyanúgy az Egyház is „állandóan ebből a kenyérből él és általa növekszik" (LG 26).

A II. Vatikáni Zsinaton nemcsak az Egyházról szóló zsinati határozat, hanem a liturgikus konsti­túció is hangsúlyozta az Eucharisztia és az Egyház különleges kapcsolatát. A konstitúció meghatározá­sa szerint a szentségek, főként az Eucharisztia azon túl, hogy az embereket megszentelik, Istennek megadják a tisztelet, valamint a tanítást is szolgál­ják, egyszersmind építik Krisztus testét (SC 59). Az Egyház az Eucharisztia révén jön létre, él és növek­szik folyamatosan. így az Eucharisztia konstitutív valóság az Egyház számára: „Egyetlen keresztény közösség sem fog kiépülni, hacsak nem teszi meg alapjának és szegletkövének a szent Eucharisztiát" - tanítja a zsinat (PO 6).

Amikor az Egyház megünnepli az Eucharisztiát, mindig önmagát valósítja meg, legmélyebb lénye­gét fejezi ki a mindig jelenlévő, keresztre feszített és megdicsőült Krisztussal való egységét és közössé­gét. A szentmise az Egyház legtökéletesebb megva­lósulása. Az Eucharisztiában minden együtt van, ami az Egyházat Egyházzá teszi: az Egyház feje, Jézus Krisztus, a hierarchikus struktúra és Isten országa eljövetelének várása. „Az Egyház a legkivá­lóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Isten szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában, mindenekelőtt az Eucharisztia ünnep­lésében, az egységes imádságban az egyetlen oltár körül, melynél a közösség élén ott áll a papságától és segédkezőitől körülvett püspök" (SC 41).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3651061-1065

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

AMEN

1061 Mint a Szentírás utolsó könyve, [655] a Credo is a héber "Amen" szóval végződik. E szó gyakran megtalálható az Újszövetség imádságainak végén. Ugyanígy az Egyház imádságait "Amen"-nel zárja.

1062 A héber "Amen" ugyanabból a gyökből származik, mint a "hinni" szó. E szógyök szilárdságot, megbízhatóságot, hűséget fejez ki. Így érthető, hogy miért állítható az "Amen" Isten irántunk való hűségéről és a mi belé vetett bizalmunkról egyaránt.

1063 Izajás jövendölésében található az "igazság Istene", szó szerint "az Amen Istene" kifejezés, azaz Isten hűséges ígéreteihez: "Mindaz, aki áldást mond magára a földön, az Amen Istenében mond áldást magára" (Iz 65,16). A mi Urunk gyakran használta az "Amen" szót, [656] olykor megkettőzve, [657] hogy hangsúlyozza tanítása megbízhatóságát és saját, Isten igazságán alapuló tekintélyét.

1064 A hitvallás végső "Amen"-ja megismétli és megerősíti annak első szavát: "Hiszek". Hinni azt jelenti, hogy "Amen"-t mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira; teljesen rábízzuk magunkat arra, aki a végtelen szeretet és a tökéletes hűség "Amen-"ja. A mindennapok keresztény élete tehát "Amen" lesz keresztségi hitvallásunk "hiszek"-jére.

"Hitvallásod legyen számodra olyan, mint a tükör. Szemléld magadat benne, hogy lássad, valóban hiszed-e azt, amiről mondod, hogy hiszed. És örvendezz minden nap a hitedben." [658]

1065 Jézus Krisztus maga az "Amen" (Jel 3,14). Ő az Atya irántunk való szeretetének végső "Amen"-je; Ő átveszi és tökéletessé teszi a mi Atyának mondott "Amen"-ünket: "Ahány ígérete csak van Istennek, az Őbenne »Van«; ezért hangzik Általa ajkunkon az »Amen« Isten dicsőségére" (2Kor 1,20):

"Őáltala, Ővele és Őbenne
a tiéd, mindenható Atyaisten
a Szentlélekkel egységben
minden tisztelet és dicsőség
mindörökkön örökké. Amen."

[659

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaMiért?

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

"Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok..." (Jób 42,5-6)

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás szakadt rá, hogy alig tudta elviselni. Gyermekeire ráomlott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette minden vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még a felesége sem állt igazán mellette. Szíve tele volt kérdésekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért?

Először önmagában töprengett. Saját magával akarta megbeszélni azt, amit nem értett, de semmire sem jutott.

Akkor meglátogatták barátai, nekik tette fel kérdéseit. Ők azonban nem ezekre válaszoltak, hanem mondták a magukét. Sok beszédük, vádjuk csak még keserűbbé tette ezt a szenvedő embert.

Ezután elsorolta miértjeit Istennek. Isten végighallgatta, azután emlékeztette őt arra, hogyan teremtette a világot, és ahogy hallgatta Isten nagy tetteit, Jób előtt felragyogott az Úr páratlan nagysága, szentsége, s ez többet mondott neki, mint ha egyenként felelt volna kérdéseire. Átélte, hogy nem egyenrangú felek társalognak, Isten a teremtő, ő pedig csak teremtmény. De van gazdája a világnak, akinek gondja van mindenre és mindenkire. Ő tudja, hogy mit cselekszik. Ismeri Jób helyzetét, és nála már készen van a szabadítás. Felismerte, hogy hiányos információk alapján vont le téves következtetéseket.

Isten jelenléte, hatalmának, bölcsességének, szeretetének megtapasztalása lett az igazi válasz Jób kérdéseire. Még mindig nem értett sok mindent, de bízni kezdett Istenben, és békesség, reménység, bizonyosság ébredt a szívében. Isten pedig levette róla szenvedése terhét.

Pillanatnyi szenvedésének szemüvegén át nem mindig a valóságot látja az ember. Ez a szemüveg torzít. De Isten elé állva világosságot nyer a szenvedő, s kiderül, hogy nem minden kérdésére kell választ kapnia. Meglátja, hogy

"A világ Isten-szőtte szőnyeg,

Mi csak visszáját látjuk itt,

És néha - legszebb perceinkben

-A színéből is valamit."

(Reményik Sándor)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett (6) „…az Úr, a te Istened megy veled…”(5Mózes 31,1–13)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

(6) „…az Úr, a te Istened megy veled…” (5Mózes 31,1–13)

Nézzük versről versre mai Igénk első szakaszát!

Mózes hosszú életet kapott az Úrtól, elfáradt, de nem megfáradt emberré lett, ezért már nem tudott népével járni-kelni. Mózes sem volt tökéletes; tévesztései miatt nem mehetett be az Ígéret Földjére (1–2), de Jézus megdicsőülésének történetéből tudjuk (Máté 17,1–11), hogy Isten kegyelme által ott van a mennyei Ígéret Földjén. Eljön mindannyiónk számára az itteni szolgálat vége, amikor már nem is tudunk és nem is „hivatalunk” tovább cselekedni. Nincs olyan ember, aki tökéletesen végezte volna a rá bízott szolgálatát, ezért nélkülözhetetlen az Úr kegyelme. Ez a megtartó és tévesztéseket elfedező kegyelem azonban arra hatalmaz fel bennünket, hogy egyre tökéletesebben, minden erőnket megfeszítve szolgáljunk, amíg tart a küldetésünk (Máté 5,48). Isten kegyelme küldi majd az áldást is, miközben teljessé teszi töredékes igyekezetünket. Az Úr kegyelme arra is késszé tesz bennünket, hogy az Őáltala rendelt időben félre tudjunk állni, el tudjuk engedni azt, amit az Úr már kivett a kezünkből. Elég az Úr kegyelme! (2Korinthus 12,9)

Az Úr jár népe előtt. Ő majd „elintézi” népének ellenségeit. Ez egy fontos üzenet. Nem Isten népének kell megoldani az ellenséges népekkel kapcsolatos ügyeket. Majd az Úr megoldja, elintézi, elrendezi a nehéz ügyeket, a megoldhatatlan helyzeteket. Az Úr pedig mindent jól intéz, Ő nem téved. Urunk, könyörülj, Te vedd ki utunk elől a gonoszt; Te győzd meg, térítsd meg szívünket, ha egymás ellenségei lennénk (3–5). Isten népének, az Úr gyermekeinek nincs mitől félni, hiszen bátorrá, alázatossá tesz bennünket a velünk járó Isten, aki nem marad el tőlünk (6–8), aki még a nehéz ügyek között is lehetőséget készít a krisztusi szeretetre.

Józsué lett Mózes utóda (3). Milyen zavartalanul történik itt az „őrségváltás”. Isten választ, és ezt örömmel, hittel, bizalommal fogadja Isten népe. Ha Isten választ, akkor a nép egységben marad; ha emberek választanak, akkor vita és ellenségeskedés mérgez meg mindent. Itt Isten választ, ezért egység, áldás és békesség jellemzi ezt az „őrségváltást”. Mózes, az előd is békességben adja át szolgálatát az utódnak, miközben az utód megbecsüli az elődöt. Ez az egységes, áldott, békességes rend méltó hozzánk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat A gyógyító Úr közelébenSzerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
A gyógyító Úr közelében
„ ... megkérdezte tőle: akarsz-e megyógyulni?” (Jn 5,6b)
*******************************
Harmincnyolc éve feküdt ott az a bethesdai beteg. Körülötte már sokan meggyógyultak, ám lassan negyedik évtizede, hogy vele semmi nem történik. Ezt a beteg, sánta embert talán már nem is látogatja senki. Egyik nap telik a másik után, és nincs változás.
Nem jutsz előre, megoldást nem találsz? Ám jöhetsz a gyógyító Úr közelébe! Az örömhír ez: jön Jézus, Ő közeledik hozzád. Érdeklődik, kérdezősködik felőled. Mi is ismerjük a sok próbatételeken átment felebarátainkat. Bízzuk őket közbenjáró módon teljes hittel a mi Jézusunkra!
Jézus újból ott van Jeruzsálemben. A Juh-kapunál megy be Isten Báránya. Az irgalmasság házánál (Bethesda) megáll, s keresi azt, akin segíthet. Útközben áldott csodák történnek. Útközbeni életünkhöz kérjünk mi is érzékeny szívet, látó szemet, könyörülő kezet! Jó meglátni: az irgalmasság házában ott van az irgalmas Úr.
Ő kérdez a beteg felől, s kérdezi a beteget. Megkérdez téged is: mit akarsz? Az űrt csak Ő tudja benned is, bennem is kitölteni. Hogy állsz lelkileg? Hol nyomorodtál meg? Békességet veszted életed beismerte-e már: szükségem van a Szabadítóra, a Gyógyítóra?! Krisztusi szeretettel, krisztusi indulattal akarsz-e élni? Van-e már ilyen vágyad? Szeretnél-e úgy élni, ahogyan Ő adná?
Ez a beteg ember csak panaszkodik és spekulál: nincs emberem, aki bevigyen. Az Emberfia ott áll előtte, s ő arról beszél, nincs ki rajta segítsen. Ebben a lemondó állapotodban nem hagy el téged sem. Gyógyító igét mond: kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! Jézus szavára viszi az ágyát. Ágyát cipeli szombaton, s ebbe csak belekötni tudnak. Kezedet tördelő, panaszkodó életedből Ő ma is felállít, megsegít. Ne mondj le se magadról, se másról! Ő reménységet ad a reménytelennek is. (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
*****************************************************
Imádság:
Köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy Te odafigyelsz a legkisebbek életére is. Te a mi emberünkké lettél. Segíts, hogy elmondhassam Neked, mi az, amiből csak Te tudsz életre, lábra, talpra állítani! Veled szeretnék most is újat kezdeni, s átélni, hogy közeledben ma is csodák sorozata történik velem. Taníts Előtted őszintén megnyílni, észrevenni Téged, s becsülni az órát, a percet, a jelenléted! Ámen.
***************************************************************
A nap gondolata:
A gyógyító Úr közelében békességgel, örömmel és vigasztalódással telhet meg minden nap a szívünk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeAngelika, valamint Angéla, János, Lotár napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
Napi igék

De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét… (Zsolt 103,17-18)

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)

Olvasmányok

ApCsel 13,42-52Józs 10,1-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Azt, hogy mit jelent az a szó, hogy "mindörökké", véleményem szerint nagyon nehéz megértenünk, ha egyáltalán lehetséges, mert az egész életünket térbeli és időbeli korlátok közötti tapasztalásban éljük. Nagyon kevés érintkezési pontunk van az örökkel vagy a végtelennel. A zsoltáros szinte megmosolyogtató módon két nemzedéknyi idővel hangsúlyozza az Úrnak az istenfélők mellett álló örök szeretetét: még az unokákról sem feledkezik meg!

És talán elég is az az egyetlenegy találkozásunk az örökkel és a végtelennel, amelyet ma az ószövetségi igénk az Úr szereteteként, az újszövetségi igénk pedig Jézus Krisztusként ír le, és ami valójában egy és ugyanaz. Az Úr szeretete Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus az Úr szeretete. Hitvallási mélységű örök igazság ez, amely utat nyit számunkra is a korlátok közül való kilépésre, hogy egyúttal az öröklét szabadságába hívjon bennünket.

A "mindörökké" szava így vált Jézus Krisztusban testet öltött valósággá, amikor belépett a világunkba és az életünkbe, és nekünk ajándékozta az örök élet reménységét a mulandóság ellenében.


*

Urunk! Te ott álltál a nagyszüleink mellett szereteteddel, ahogyan minket is szövetségedbe fogadsz, és reméljük, unokáinkat sem taszítod el magadtól. Bűneinkkel sokszor vétettünk a veled való szövetség ellen, de hála tölti el a szívünket, hogy örök szereteted nagyobb a hűtlenségünknél. Őrizz meg minket az örök élet reménységében, hogy életünk minden napját dicsőséges ragyogásában tudjuk tölteni. Ámen.

Szerző: Pápai Attila

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével4. nap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

NEGYEDIK NAP

„Ma hozd elém a pogányokat, és mindazokat, akik még nem ismernek Engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket Irgalmam tengerébe!”

„Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged,
Mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt.”

Ó, Uram, Hazánk történelme sok lelket megrendített,
s megcsappant a Hit ott, hol nem értettek Téged.
Mély fájdalom támadt a szívekben, s üresség a fejekben,
De éppen így szerepelt minden a „sötétség” elképzelésében.
Ó, Jézus! Irgalmad legyen az, mi Fényt áraszt szívünkbe, elménkbe
Te Urunk, s az Irgalmasság Anyja vezessen minket győzelemre!

 

Legkegyelmesebb Jézus! Világ Világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok, és megtévedtek lelkét, akik még nem, vagy nem jól ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék Irgalmasságod csodáit.
Ne engedd őket soha eltávozni Irgalmas Szívedből! Jó Urunk, add nekünk Szentlelked Erejét, és Biztonságát, hogy szeretettel tudjuk megsegíteni bizonytalankodó embertársainkat a Te Tanításodban és dicsőségedre.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok, a megtévedtek és megtévesztettek, valamint a kiüresedett emberek lelkére, akik helytelen istenképpel léteznek, de akiket Jézus Irgalmas Szíve minden Szeretetével Magához ölelni kíván! Töltsd be őket az Evangélium Világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni! Add, hogy ők is örökké dicsérjék bőkezű Irgalmadat. Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoracsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 3. hét csütörtök

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vasárnapi ima

Vasárnapi imaA zsinagóga szolgájának imája

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

A zsinagóga szolgájának imája

Drága Uram, Jézus! Fölkent Szabadító! Amikor az imént a zsinagógában odanyújtottam neked Izajás próféta könyvét, még nem tudtam ki vagy valójában, csak azt, hogy a József nevű ács fia vagy, akit én is ismertem. De miután felolvastad a könyvből a jövendölés szavait, és visszaadván a tekercset a szemembe néztél, abban a pillanatban megértettem, hogy miről beszélt Izajás próféta és a többi próféták, akik a Messiást megjövendölték. Örül és örvend a lelkem, hogy felismertetted velem az igazságot, hogy eljött az idő, amikor az Úr, a mi Istenünk az ő Fölkentje által Örömhírt és szabadulást hoz, látást és gyógyulást az Igaz Izraelnek.

Köszönöm Jézus, hogy te vagy az, akit epedve várunk! Köszönöm, hogy kihirdeted az Úr kedves esztendejét, hogy gyászunk végre ünnepre forduljon. Kérlek, Uram, Jézus, te akiben felismertem az Üdvözítőt, adj erős hitet, hogy követni tudjalak ezután életem minden napján! Adj bátor szívet, hogy mindenki előtt én is merjem hirdetni, hogy te, a názáreti Jézus vagy a Krisztus, a Megváltó! És kérlek, add, hogy mindazok, akik most itt vannak és hallgatnak téged a názáreti zsinagógában, fölismerjék hatalmadat és küldetésedet, és mindazok, akik majd hallgatnak téged, a városokban, az utcákon, a tereken, a mezőn járva vagy a hegyen, mind felismerjenek téged, hogy az egész nép és az egész föld színe megújulhasson általad. Dicsőítelek és áldalak, hogy ma a mi fülünk hallatára teljesedett be ez az Írás! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Lk 1,1-4.4,14-21)Évközi 3. vasárnap

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Évközi 3. vasárnap

 

(Lk 1,1-4.4,14-21)

 

Bevezető

A mai szentmise evangéliuma ezzel a mondattal fejeződik be: „Ma teljesedtek be az írás szavai.” E szavakkal az Úr Jézus nyíltan megvallotta, hogy ő az a Messiás, akiről az ószövetségi próféta jövendölt. így is mondhatta volna: Én vagyok a várva várt Messiás. A hallgatóság ennek hallatára felháborodott, olyannyira, hogy az Úr Jézust közös erővel le akarták taszítani egy magas hegyről. A Szentírás szavait ma is be lehetne fejezni ezzel a mondattal: Ma teljesedtek be az írás szavai. Az Úr Jézus tanítása ugyanis, amit az újszövetség könyvei tárnak elénk, ma is felháborodást szül egyesekben, és rátámadnak azokra, akik az evangélium igazságait nyíltan hirdetik. 1996-ban 206 hithirdetőt öltek meg a világban. Imádkozzunk ma azért, hogy az Úr Jézus örök igazságainak ne ellenségei, ne kritizálói legyünk, hanem hirdetői és megvalósítói. Így teljesedjék be az írás szava rajtunk ma, holnap és mindörökké.

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk az Úr Jézushoz, aki azért jött közénk, hogy üdvösséget szerezzen minden embernek!

1.   Hálát adunk Urunk magasztos tanításodért, amelyet számunkra Egyházad kétezer éves története is hitelesített.

2.   Istenünk! Te alkottál mindent. Add, hogy a teremtett világban meglássuk kezed alkotásait, és észrevegyük benne végtelen bölcsességedet.

3.   Te véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy kegyelmed erejével parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzád.

4.   Vérednek üdvösséges patakjával mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.

Mindenható Istenünk! Tekints jóságosán a Te népedre, amely a dicséret és a kiengesztelődés áldozatát mutatja be neked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Világosság RózsafüzérCsütörtök

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 
Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.
 
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki megtisztítson minket!
... Aki lelkünk békéjét megőrizze!
... Aki a Szentségekben megerősítsen!

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.
 
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
... Aki Kánában kinyilvánította Isteni Erejét.
... Aki meghirdette Isten Országát.
... Aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni Dicsőségét.
... Aki az Eucharisztiában nekünk adta Önmagát.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen.
 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája 7. fejezet:Az alázatosság

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

10Az alázatosság első foka tehát az, ha az ember Isten félelmét mindenkor szem előtt tartja, róla soha meg nem feledkezik, 11ha folyton gondol mindazokra, amiket Isten parancsol, szüntelen lelkében forgatja: egyrészt mint égeti a pokol bűneik miatt az Istent megvetőket, másrészt hogy örök élet vár az istenfélőkre. 12Így az ember mindig őrizkedni fog a bűntől és a vétkektől, nevezetesen a gondolatok, a nyelv, a kéz, a láb, továbbá az önakarat bűneitől, de a test vágyaitól is. 13Legyen arról meggyőződve, hogy Isten őt az égből mindig, minden időben szemmel tartja, tetteit Isten szeme mindenütt látja, és az angyalok minden órában jelentik neki. 14Ezt azzal bizonyítja nekünk a próféta, hogy rámutat a gondolatainkban mindig jelen levő Istenre, aki "szíveket és veséket vizsgáló Isten" (Zsolt 7,10). 15És másutt: "Az Úr ismeri az emberek gondolatait" (Zsolt 93,11). 16Ugyancsak ő mondja: "Belelátsz gondolataimba távolról is" (Zsolt 138,3). 17És: "Mivel az ember gondolata is neked tesz vallomást" (Zsolt 50,11). 18Ezért, hogy szorgosan vigyázzon helytelen gondolataira, a jóra törekvő testvér mindig azt mondja szívében: "Akkor leszek ártatlan előtte, ha őrizkedem rosszaságomtól" (Zsolt 17,24).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SCSÜTÖRTÖK

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
CSÜTÖRTÖK
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Dicsérő szót ki mondhat itt,
Nevedhez méltót, Istenünk?
Éjünket fénnyel oszlatod,
S feltárod üdvünk titkait.
 
2. Hitet vársz tőlünk, s adsz hitet,
Ez legfőbb hódolat neked,
Lelkünkből tévelyt ez töröl,
Szívünk ez hajtja ég felé.
 
3. Hibátlan bár az áldozat,
A Lélek nélkül mit sem ér
A tiszta szívnek rejteke
Áldozhat méltón csak neked.
 
4. Szívünkkel egybecseng szavunk,
Méltón adózunk így, neked,
S készséges emberajkakon
Igazság szól majd üdvhozón.
 
5. Kevélynek mindig ellenállsz,
De kedveled, ki egyszerű,
Szívünknek gőgjét űzzed el,
Növeljed bennünk szent hitünk.
 
6. Atyánk, tenéked hódolunk,
Dicsérünk, egyszülött Fiú,
Ki véred árán adsz hitet,
És áldunk, Lélek, téged is. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 107,2
Kész az én szívem, Istenem, * hogy énekeljek és zsoltárt zengjek. ♦
 
107. zsoltár (2-7) • A nép reggeli imája
Mivel Isten Fia az égig emelkedett, dicsőségét az egész földkerekség hirdeti. – Arnobius
 
Kész az én szívem, Istenem, ksz az én szvem, * hogy énekeljek és zsoltárt zengjek.
 
♦ Ébredj, lelkem, ébredj, citera, hrfa, * hadd ébresszem gy a hajnalt!
 
A nemzetek közt, Uram, megvallak, * énekkel magasztallak a npek kzött.
 
Mert nagy a te irgalmad s felér az egekig, * hűséged a magas felhőkig.
 
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek flébe, * dicsőséged ragyogja be az egész fldet!
 
Hallgass meg és terjeszd ránk jobbodat, * hogy megszabaduljanak, akiket szeretsz!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 107,2
Kész az én szívem, Istenem, * hogy énekeljek és zsoltárt zengjek. ♦
 
 
2. antifóna 1Sám 2,1
Felujjong szívem az Úrban, * erővel tölt el Istenem, mert nincs olyan szent, mint az Úr, és nincs oly erős, mint a mi Istenünk.
 
Ószövetségi ének (1Sám 2,1-10) • Anna hálaéneke
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosakat, éhezőket tölt be minden jóval. – Lk 1,52
 
Felujjong szívem az rban, * Istenem erejéből emelt fővel jrok.
 
Ellenségeimmel szemben megnyílt ajkam, * mert szabadításodnak örvend a szvem.
 
Nincs olyan szent, mint az r, † bizony nincs más rajtad kvül, * nincs olyan szikla, mint a mi Istenünk.
 
Ne beszéljetek annyit bszkén, gőgösen, * ne nyíljon szátok kevély szavakra.
 
Mert mindentudó Úr a mi Istenünk, * és tetteinket mérlegre teszi.
 
Összetört az erősek ja, * de erővel övezték fel magukat mind a gyengék.
 
Kenyérért szegődtek el, kik azelőtt bősgben ltek, * és jóllaktak mind az hezők.
 
Sok fiat szül, aki meddő volt, * de a sok gyermekes anyát elhagyja ereje.
 
Az Úr ad hallt és letet, * ő visz le az alvilágba, s hoz vissza onnét.
 
Az Úr tesz szegnnyé s gazdaggá, * megaláz ő és flemel.
 
Fölsegíti a porból az ínsget szenvedőt, * kiemeli a sárbl a szegényt,
 
Hogy fejedelmek mellé ljön, * s elfoglalja a dicsőség szkét.
 
Az Úré a föld minden sarka, * a földkerekséget rjuk helyezte.
 
Szentjeinek léptét megóvja, † de a gonoszok a söttben elvesznek, * mert nem a maga erejéből győz az ember.
 
Megfélemlíti az Úr azokat, akik ellene tmadnak, * mennydörögni fog az gben flöttük.
 
Megítéli az Úr az egész fldet, * hatalmat ad királyának és dicsőségre emeli Flkentjét.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna 1Sám 2,1
Felujjong szívem az Úrban, * erővel tölt el Istenem, mert nincs olyan szent, mint az Úr, és nincs oly erős, mint a mi Istenünk.
 
3. antifóna Zsolt 146,2
Alleluja. Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és széjjelszórt népét összegyűjti. ℞ Alleluja, alleluja.
 
146. zsoltár • A Mindenható himnusza
Isten Báránya legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket, Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet. – Jel 7,17
 
Dicsérjétek az Urat, † mert jó a mi Istenünknek zsoltárt zengeni, * mily nagy öröm dicséretet mondani nki!
 
Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és összegyűjti a széjjelszórt Izraelt. ℞
 
Meggyógyítja a megtört szveket, * bekötözi minden sebüket.
 
Ő szabja meg a csillagok szmát, * és mindegyiket nevén szlítja. ℞
 
Nagy a mi Urunk, erős és hatalmas, * bölcsességének nincsen határa.
 
Az alázatost az Úr magához emeli, * a gonoszat porig alázza. ℞
 
Énekeljetek hlát az rnak, * Istennek hárfán zsoltárt zengjetek!
 
Az égre ő borít felleget, * a földre tőle száll eső. ℞
 
A hegyeken ő sarjaszt gyepet, * füveket az ember javára.
 
Eleséget oszt az igás llatnak, * és a hozzá kiáltó hollófiaknak. ℞
 
A lovak erejében nem leli kedvét, * a harcosok izmaiban nincsen röme.
 
Az Úr az őt félőkben találja römét, * akik irgalmába vetik reményük. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men. ℞
 
3. antifóna Zsolt 146,2
Alleluja. Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és széjjelszórt népét összegyűjti. ℞ Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány III. hét 1Pét 4,10-11
Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.
 
Válaszos ének Zsolt 32,12
Boldog az a nép, melynek az Úr az Istene, * a nemzet, melyet kiválasztott.
Jókhoz illik a dicséret, ujjongjatok az Úrban igazak. * a nemzet...
Dicsőség... Boldog az a nép...
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség”, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Evangéliumi ének (Jn 6,48.51bc.53-58) • Jézus az élet kenyere
 
Én vagyok az élet kenyere, * aki e kenyérből eszik, élni fog rökké.
 
A kenyér, melyet adok, * az én testem a világ letéért.
 
Ha nem eszitek az Emberfia testt, † és nem isszátok az ő vrét, * nem lesz let bennetek.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én vremet, * annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.
 
Az én testem valóban tel, * s az én vérem valban ital.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én vremet, * bennem marad, s én őbenne.
 
Amint engem küldött az élő Atya, † és én az Atya által élek, * úgy aki engem eszik, élni fog ltalam.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség”, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Könyörgések III. hét
Adjunk hálát a mindenható Atyának, aki szeretettel vezeti és táplálja népét:
     Dicsőség néked, Urunk, mindörökkön-örökké!
 
Kegyelmes Atyánk, szereteted indít bennünket dicséretedre,
– mert csodálatosan megalkottál és még csodálatosabban újjá teremtettél bennünket!
A nap kezdetén öntsd szívünkbe a szolgálat lelkületét,
– hogy mindig téged dicsérjenek gondolataink és tetteink!
Tisztítsd meg lelkünket minden gonosz vágytól,
– hogy mindig akaratod szerint akarjunk élni!
Engedd, hogy szívünket soha ne zárjuk be testvéreink előtt;
– add, hogy (a névnapját ünneplő N. testvér/atya és) minden testvérünk érezze szeretetünket tebenned!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés III. hét
Mindenható, örök Isten, világosítsd meg a halál árnyékában ülő népeket ragyogó dicsőséged fényével, amellyel meglátogat a magasságból Felkelő: Jézus Krisztus, a mi Urunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás III. hét
Szolgáljatok egymásnak az Istentől nyert erővel, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja Az Imaapostolság felajánló imádsága2022 január

Napi Ima62 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Imádság

Urunk Jézus Krisztus, Te arra hívsz minket, hogy testvérek legyünk,
hogy testvéri harmóniában, egymást szeretve és tisztelve éljünk.
Különbözőségünkben és értékes sokféleségünkben;
küldd el Szentlelkedet a szívünkbe,
hogy megtanuljunk egymásra nézni és szeretettel bánni egymással,
ugyanazzal a szeretettel, amellyel Te szeretsz minket.
Add, hogy egyazon Atya szeretett gyermekeinek érezhessük magunkat,
testvéreknek és nővéreknek, akik képesek befogadni egymást,
elősegítve a párbeszédet és a találkozást.
Fogadd szívedbe azokat, akiket hitük megélése miatt diszkriminálnak, és adj nekünk nagy szívet,
hogy vigasztalást és békét nyújtsunk nekik fájdalmukban.
Ámen

Felajánló ima

Atyám, köszönöm végtelen szeretetedet, irgalmadat irántam és az egész világ iránt. Köszönöm, hogy gyermeked és Fiad barátja lehetek. Jézusom, Szíved végtelen szeretetére és irgalmára bízom önmagam, egész napom találkozásait, munkáit, örömeit és nehézségeit. Jézus, bízom benned! Szentlelked vezessen és töltsön el. Mária, oltalmadra bízom magam, és veled imádkozom a Szentatya e havi szándékáért. Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Szent férfiak és nők, akik előttünk jártak

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

... szent férfiak és nők, akik előttünk jártak, és a mennyei haza felé vezető utat mutatták. Az életük biztató példák számunkra, akik mindennap küzdünk a „keskeny úton.”

Néha a keresztény élet elkeserítő, és gyakran érezzük magunkat egyedül. Kétségbe esünk minden egyes alkalommal, amikor elesünk, és azt gondoljuk, hogy soha nem leszünk szentek és soha nem jutunk a mennybe. A legjobb esetben azt reméljük, hogy Isten könnyen be fog engedni minket az utolsó pillanatban.

A jó hír az, hogy ha a szentek életét nézzük, akkor biztosan találunk egy „testvér” vagy „nővér” szentet, aki nagyon hasonló hozzánk, hasonló körülmények között küzdött és nőtt fel.

 

MAXIMILIAN KOLBE imája Máriához

Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó, Szűz Mária!
Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged!
Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam, szenvedjek, lemondjak magamról és érted haljak meg!
Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot!
Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet a legnagyobb magasztalást tudjam megadni!
Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni, amit még senki nem tudott!
Engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében engem felülmúljanak, és utána én őket, és így ebben a nemes versenyben a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak, úgy, ahogyan elvárja tőlem az, Aki téged oly kimondhatatlan módon mindenki fölé rendelt.

Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten, ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot. Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem!

Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó, Szűz Mária!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."