KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

68448 ima található a honlapon, összesen 158266 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kis- és középvállalkozókért2022. augusztus

Napi Ima48 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Egyetemes: A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Hozzáállás a mindennapokban

Támogasd a kisvállalkozásokat

„Nagyon sokféle paraszti és kisvállalkozói élelem-előállítási rendszer létezik, amelyek ma is a világ lakosságának nagyobb hányadát látják el élelmiszerrel, kisebb mértékben használják fel a földterületet és a vizet, kevesebb hulladékot termelnek, legyen szó akár kis mezőgazdasági telkekről, gyümölcsösökről, akár vadászatról, vadon termő növények gyűjtéséről vagy kisipari halászatról.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) A kistermelőktől és vállalkozóktól vásároljuk meg, amire szükségünk van.
 

Segíts

„Annak érdekében, hogy továbbra is lehetséges legyen a foglalkoztatás, elengedhetetlen olyan gazdaság előmozdítása, amely kedvez a termelői sokféleségnek és a vállalkozói kreativitásnak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hozd nyilvánosságra és népszerűsítsd a lakóterületeden lévő kistermelők és vállalkozók tevékenységét.
 

Dolgozz jól

„A munka szükségszerű, hozzátartozik az élet értelméhez ezen a földön, út az éretté váláshoz, az emberi kibontakozáshoz és a személyes önmegvalósításhoz.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 128) Végezd jól a munkád, bármilyen kicsi legyen is az, és segítsd testvéreidet az övékében.
 

Keresd a megoldásokat

„A hatóságoknak joga és felelőssége, hogy a kistermelőknek és a termelői sokszínűségnek egyértelmű és erős támogatást nyújtó intézkedéseket hozzanak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik válság idején kisvállalkozásukkal az alapvető szolgáltatásokat biztosítják? Például a pékeknek, gyógyszerészeknek, a mezőgazdaságban … dolgozóknak.


Működj együtt másokkal

„A vállalkozói tevékenység nemes hivatás, amelynek célja, hogy gazdagságot hozzon létre és mindenki számára jobbá tegye a világot; nagyon termékeny módja lehet azon térség fejlesztésének, ahová telephelyeit építi, különösen, ha megérti, hogy a munkahelyteremtés a közjó szolgálatának nélkülözhetetlen része.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Kerülj közelebb a lakóhelyeden lévő kisvállalkozókhoz, és ismerd meg a helyzetüket, hogy figyelemmel kísérd őket és felismerd a segítségnyújtás lehetőségeit.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO üzenete A kis- és középvállalkozókért2022 augusztus

Napi Ima23 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02


Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

A világjárvány és a háborúk következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal néz szembe. Ezt még mindig nem vesszük észre!
A leginkább érintettek között vannak a kis- és középvállalkozások.
Üzletek, műhelyek, takarító vállalkozások, szállítmányozó vállalkozások és még sokan mások.
Akik nem szerepelnek a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb listáin, és a nehézségek ellenére munkahelyeket teremtenek, eleget téve társadalmi felelősségüknek.
Azok, akik a közjóba fektetnek be ahelyett, hogy adóparadicsomokban rejtegetnék a pénzüket.
Ők mindannyian hatalmas kreatív kapacitást szentelnek annak, hogy alulról felfelé haladva változtassák meg a dolgokat, ahonnan mindig a legjobb kreativitás származik.
Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozattal fektetnek be az életbe, jólétet, lehetőségeket és munkát teremtve.
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa katekézise az időskorról 17. Az „Ősöreg.” Az időskor megnyugvást adaz élet céljáról, ahol soha többé nem halunk meg

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
17

Kedves testvéreim, buongiorno (jó napot kívánok)!

Dániel álmának imént hallott szavai (Dán 7,9) Isten titokzatos és egyben ragyogó látomását idézik. A Jelenések könyvének eleje a Látnok számára Messiásként, papként és királyként megjelenő feltámadt Jézusra utal, aki örökkévaló, mindentudó és változhatatlan (Jel 1,12-15). Kezét a Látnok vállára teszi, és megnyugtatja: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké” (17-18. v.). Így eltűnik a teofánia által mindig is gerjesztett félelem és szorongás utolsó gátja: az Élő megnyugtat bennünket, biztonságot ad. Ő is halott volt, de most elfoglalja a neki szánt helyet: az Első és az Utolsó helyét.

A szimbólumoknak ebben az összefonódásában - itt nagyon sok a szimbólum - van egy olyan szempont, ami talán segít jobban megérteni ennek a teofániának, Isten megjelenésének a kapcsolatát az élet körforgásával, a történelem idejével, Istennek a teremtett világ fölött való uralmával. Ez a szempont éppen az időskorral kapcsolatos. Lássuk csak: Mi köze van ehhez?

A látomás a frissesség és az erő, a nemesség, a szépség és a báj benyomását közvetíti. A ruha, a szemek, a hang, a lábak, mind pompásak ebben a látomásban: ez egy látomás! A haja azonban fehér: mint a gyapjú, mint a hó. Mint egy öregemberé. Az idősekre vonatkozó leggyakoribb bibliai kifejezés a „zaqan” szóból eredő „zaqen”, ami „szakállt” jelent. A fehér haj a nagyon hosszú idő, az örökkévaló múlt, az örök létezés ősi szimbóluma. Nem szabad mindent megfosztani a mitologizálástól a gyermekek számára: a hófehér hajú ősi Isten képe nem ostoba szimbólum, hanem nemes és egyben gyengéd bibliai kép. A Jelenések könyvében az arany gyertyatartók között lévő alak átfedésben van Dániel próféciája „Ősöregének” alakjával. Ő egyidős az egész emberiséggel, de még annál is idősebb. Ősi és új, mint Isten örökkévalósága Mert Isten örökkévalósága ilyen, ősi és új, mert Isten mindig meglep minket az ő újdonságával, mindig, minden nap különleges módon jön elénk, hogy találkozzon velünk, abban a pillanatban, a mi számunkra. Mindig megújul: Isten örökkévaló, minden időktől fogva van, mondhatjuk, hogy Istenben megvan az öregség, de másképp, Ő örökké megújul.

A keleti egyházakban az Úrral való találkozás ünnepe, amelyet február 2-án tartanak, a liturgikus év tizenkét nagy ünnepének egyike. Ez Jézusnak az idős Simeonnal a templomban való találkozását emeli ki, az öreg Simeon és Anna által képviselt emberiség találkozását a kis Úr Krisztussal, az emberré lett Isten örökkévaló Fiával. Ennek a jelenetnek egyik gyönyörű ikonját Rómában a Santa Maria in Trastevere mozaikjain csodálhatjuk meg.

A bizánci liturgiában a püspök Simeonnal imádkozik: „Ő, a Szűztől született gyermek: Ő az Ige, Isten az Istentől, aki értünk megtestesült és megváltotta az embert”. És így folytatja: „Nyíljon meg ma a menny ajtaja: az Atya örökkévaló Igéjét, amely evilági természetet vett fel, anélkül, hogy isteni mivoltát feladta volna, akaratából a Szűz Mária által bemutatják a Törvény templomában, és az Őrző a karjába veszi őt." Ezek a szavak az első négy Ökumenikus Zsinat hitvallását fejezik ki, amelyek minden Egyház számára szentek. De Simeon cselekedete egyúttal az időskor különleges hivatásának legszebb ikonja is: Simeonra tekintve az időskor legszebb ikonját látjuk: a világra érkező gyermekeket szüntelenül Istennek ajándékozni, tudván, hogy egyikük az Isten saját bensőségességében, minden idők előtt keletkezett Fiú.

Az időskornak, amely útban van egy olyan világ felé, amelyben az Isten által a Teremtésbe oltott szeretet végre akadályok nélkül sugárzik, meg kell valósítania ezt a Simeon és Anna által végrehajtott gesztust, mielőtt elmegy. Az időskornak tanúskodnia kell – számomra ez az öregség magja, legközpontibb aspektusa –, hogy az időskornak tanúsítania kell a gyerekeknek, hogy ez áldás. Ez a tanúság abban áll, hogy – gyönyörű és nehéz – beavatják életünk céljának misztériumába, amelyet senki sem tud megsemmisíteni, még a halál sem. A hit tanúságtételét a gyermek elé hozni annyi, mint elhinteni ezt az életet. Az emberségről és a hitről is tanúságot tenni az idősek hivatása. Megadni a gyerekeknek azt a valóságot, hogy tanúként éljük meg, hogy tanúskodjunk. Mi, öregek arra vagyunk hivatva, hogy tanúskodjunk, hogy előrevezethessünk.

Az idősek tanúsága a gyerekek számára hiteles. A fiatalok és a felnőttek nem képesek olyan hitelesen, gyengéden, megrendítően tanúskodni, mint az idősek. Ellenállhatatlan, amikor egy idős ember megáldja az az útjába kerülő életet, és félretesz az élet elmúlásakor minden haragot. Nincs keserűség, mert az idő múlik, és ő hamarosan továbbmegy. Nem. Ott van a jó bor öröme, a boré, amely az évek során megérlelődött. Az idősek tanúsága egyesíti az élet nemzedékeit, ugyanúgy az idő dimenzióival: a múlttal, a jelennel és a jövővel, hiszen ezek nemcsak az emlékek, hanem a jelen és az ígéret is. Fájdalmas – és ártalmas – látni, hogy az életkorokat külön világként képzelik el, egymással versengve, és mindegyik a másik rovására akar élni: ez nem helyes. Az emberiség ősi, nagyon ősi, ha az órával mért időt tekintjük. De Isten Fia, aki asszonytól született, minden alkalommal az Első és az Utolsó. Ez azt jelenti, hogy senki sem esik az örökkévaló nemzedékén, dicsőséges erején, szeretetteljes közelségén kívül.

A szövetség – és mondom, hogy szövetségaz idősek és a gyerekek szövetsége menti meg az emberiséget. Van egy jövő, ahol a gyerekek, a fiatalok beszélnek az idősekkel. Ha ez a párbeszéd nem megy végbe az idősek és a fiatalok között, a jövő bizonytalan. Az idősek és a gyermekek szövetsége fogja megmenteni az emberiséget. Visszaadhatjuk a születni tanulni vágyó gyermekeknek a haldoklás bölcsességét birtokló idősek gyengéd tanúságát? Vajon ez az emberiség, amely minden fejlődésével egy tegnap született kamasznak tűnik, képes lesz-e visszanyerni az idős kor kegyelmét, amely szilárdan ragaszkodik úti célunk horizontjához? A halál minden bizonnyal mindannyiunk számára nehéz átkelés az életből, nehéz átmenet. Mindannyiunknak el kell mennünk oda, de ez nem könnyű. De a halál is egy szakasz, amely lezárja a bizonytalanság idejét, és eldobja az órát. Ez nehéz, mert át kell mennünk a halálon. Hiszen az élet szép része, határ nélküli ideje, pontosan ekkor kezdődik. De ez azoknak az embereknek, az időseknek a bölcsességéből indul ki, akik képesek tanúskodni a fiatalok előtt. Gondoljunk a párbeszédre, az idősek és gyerekek szövetségére, az idősek és a fiatalok közötti szövetségre, és tegyünk úgy, hogy ez a kötelék ne szakadjon meg. Legyen az időseknek öröm szólniuk, kifejezni magukat a fiatalok számára, a fiatalok pedig keressék az időseket, hogy megkapják tőlük az élet bölcsességét.

________________________________

Különleges köszöntés

Üdvözlöm a mai Audiencián részt vevő angolul beszélő zarándokokat és látogatókat. Kérem rátok és családjaitokra a mi Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét. Isten áldjon benneteket!

_________________________________

A Szentatya szavainak összefoglalása

Kedves Testvéreim! Folyamatos katekézisünkben az időskorról Isten igéjének fényében, most az „Ősöreg” titokzatos alakjához fordulunk, aki Dániel próféta látomásában mutatkozott be (Dn 7,9) és a Jelenések könyvében újra felhangzik. (vö. Jel 1:13-14) Az Atyaistennek ez a korában és tekintélyében tiszteletreméltó képe Isten transzcendenciáját, örökkévalóságát és e világgal és történelmével kapcsolatos állandó törődését fejezi ki. Az „Emberfiához hasonló” alak Jézusnak, az Atya örökkévaló Fiának a próféciája, akit a mi üdvösségünkért küldtek a világunkba. Templomi bemutatásán a gyermek Jézust Simeon és Anna, két idős ember ölelte át, akik felismerték benne Isten ígéreteinek régóta várt beteljesedését. Az idős házaspár jelenléte az idősek különleges hivatásáról szól: üdvözölni a fiatalokat világunkban, áldásként ünnepelni életüket, és tanúságot tenni a különböző nemzedékek egységéről Isten üdvözítő tervének kibontakozásában. Az idősek nélkülözhetetlen szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok bölcsességére érjenek, amely a múlt folytonosságában gyökerezik, és előre tekint a remény jövőjére, amelyet Isten, az „Ősöreg” mindannyiunk előtt megnyit.


Forrás: 
https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2022/documents/20220817-udienza-generale.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár20. évközi hét péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

20. évközi hét péntek

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Isten Lelke új életet áraszt a halott csontokba: feltámasztja porig alázott népét.
Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt és egy völgybe vitt, amely tele volt csontokkal. Körbe vezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a völgyben, és teljesen ki voltak száradva.
Az Úr így szólt hozzám: „Emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok?” Így feleltem: „Uram, Istenem, te tudod.”
Ekkor így folytatta: „Jövendölj ezekről a csontokról! Így beszélj: Ti, kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát! Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak: »Íme, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal és húst növesztek rajtatok, bőrrel borítalak titeket és éltető leheletet adok nektek és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.«”
És én jövendöltem, miként a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam: ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük.
Ekkor így szólt hozzám: „Jövendölj az éltető leheletről, jövendölj, emberfia, mondd az éltető leheletnek: Ezt mondja az Úr, az Isten: »Gyere elő a négy szél hazájából, és fújj ezekre a megöltekre, hogy megelevenedjenek.«”
Ekkor jövendöltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak: egy igen nagy sereg.
Akkor így szólt hozzám: „Emberfia, ezek a csontok: Izrael egész háza. Lám azt mondják: »Elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van.« Jövendölj ezért és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten:
»Íme, kinyitom sírjaitokat, én népem, kihozlak sírjaitokból, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondom ezt, és végbe is viszem« – mondja az Úr.”
Ez az Isten igéje.
Ez 37,1-14

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. 1. vers.
Előénekes: Így szóljanak azok, akiket az Úr megváltott, * akiket megmentett az ellenség kezéből,
és akiket minden tájról összegyűjtött, † napkeletről és napnyugatról, * északról és délről.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
E: Bolyongtak a sivatagban, a pusztában, * lakott város felé utat nem találtak.
A szomjúságtól és az éhségtől * szinte elepedt a lelkük.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
E: Gyötrelmükben az Úrhoz fordultak, * aki szorult helyzetükből kiragadta őket.
Egyenes úton vezette őket, * hogy lakott városba jussanak.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
E: Adjanak hálát irgalmáért az Úrnak, * az emberek fiaival tett nagy csodáiért,
mert a szomjazóknak bő vizet adott, * az éhezőket ellátta javakkal.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Zsolt 106,2-3.4-5.6-7.8-9

ALLELUJA
Taníts meg ösvényeidre, Uram, * igazságod szerint vezess engem! Zsolt 24,4b és 5a – 8. G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Legfontosabb dolgunk a földön: szeretni Istent és az embereket.
Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 22,34-40

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
Lektor: 1. Urunk, Te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Urunk, Te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárpéntek: SZENT BERNÁT

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

2022.08.19. péntek: SZENT BERNÁT

(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)

Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket

 


Ez 37,1-14

Akkor az Úr rám helyezte kezét, az Úr lelkében kivezetett és letett a mező közepén, ami telve volt csontokkal. Körülvitt engem azok mellett mindenfelé; igen nagy volt a számuk a mező színén, és teljesen ki voltak száradva. Azt mondta nekem: ,,Emberfia, vajon életre kelnek még ezek a csontok?’’ Azt feleltem: ,,Uram Istenem! Te tudod!’’ Erre így szólt hozzám: ,,Prófétálj ezekről a csontokról, és mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok meg az Úr igéjét! Így szól az Úr Isten a csontokhoz: Íme, én lelket bocsátok belétek, hogy életre keljetek! Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.’’ Erre én prófétáltam, amint megparancsolta nekem. Miközben prófétáltam, zaj támadt és íme, zúgás hallatszott, és egyik csont a másikhoz közeledett, mindegyik a saját ízületéhez. És láttam, hogy íme, izom és hús nőtt rajtuk, és bőr feszült rájuk, de lelkük nem volt. Akkor azt mondta nekem: ,,Prófétálj a léleknek; prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az Úr Isten: A négy szél tájékáról jöjj elő, lélek, és fújj ezekre a megöltekre, hogy új életre keljenek!’’ Prófétáltam, amint megparancsolta nekem; erre beléjük szállt a lélek, és életre keltek; a lábukra álltak, mint valami igen nagy sereg. Akkor azt mondta nekem: ,,Emberfia, ezek a csontok Izrael háza; ők azt mondják: ,,Kiszáradtak csontjaink, elveszett a reménységünk, elvesztünk!'' Azért prófétálj és mondd nekik: Így szól az Úr Isten: Íme, én megnyitom sírhantjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és bevezetlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor megnyitom majd sírjaitokat és kihozlak titeket sírhantjaitokból, én népem! A lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek, és nyugodt lakóhelyet adok nektek földeteken; akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és meg is cselekedtem’’, -- mondja az Úr Isten.

Zs 106,2-9

Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megszabadított az ellenség kezéből, s egybegyűjtött az országokból, napkeletről és nyugatról, északról és délről. Kietlen pusztában bolyongtak, nem találtak utat lakott város felé. Éhséget és szomjúságot szenvedtek, a lélek elepedt bennük. De szorongatásukban az Úrhoz kiáltottak, s ő gyötrelmükből kiragadta őket. Ráterelte őket a helyes útra, és lakott városhoz jutottak. Áldják tehát az Urat irgalmasságáért, az emberek fiaival művelt csodáiért, mert a szomjazók elteltek és az éhezőket eltöltötte minden jóval.

Mt 22,34-40

Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: ,,Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?’’ Ő azt felelte neki: ,,,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből'' [MTörv 6,5]. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat'' [Lev 19,18]. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeCLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

a világegyházban augusztus 20. *Fontaines, 1090. +Clairvaux, 1153. augusztus 20.

A citeaux-i „új kolostor”, amelyet Molesmes-i Szent Róbert és társai alapítottak, ahol a szerzetesi élet szellemét Alberich és Harding Szent István apátok határozták meg, az alapítás után néhány évtizeddel hanyatlani kezdett. A szerzetesek kemény aszkézise és végletekig menő szegénysége már nem vonzott új hivatásokat, és úgy tűnt, a kolostor ki fog halni. Egy váratlan fordulat következtében mégis sokak számára kívánatossá vált, hogy beléphessenek ebbe az erdei magányban lévő kolostorba.

1112 nagyböjtjén kérte felvételét ebbe a kolostorba az akkor huszonegy éves Bernát. 1090-ben született Fontaines várában, amely a hercegi város, Dijon előőrse volt. Nemesi családban született, első iskolája Chatillon-sur-Saine káptalani iskolája volt. Itt szerezte meg alapműveltségét és ismerkedett meg a klasszikus szerzőkkel. Életrajzírója, St-Thierry Vilmos hangsúlyozza, hogy Bernát műveltségével kiemelkedett kortársai közül. Érthető tehát, hogy a rokonság azzal próbálta eltéríteni a kolostorba lépés szándékától, hogy németországi egyházi-tudományos karriert kínáltak fel neki. De édesanyjának emlékezete, aki 1103-ban halt meg, visszatartotta attól, hogy Németországba menjen, és megerősítette korábbi szándékában, hogy belépjen a citeaux-i kolostorba. És nem is egyedül érkezett, hanem egész csapat ment vele, akiket a rokonságból és ismerősei köréből vitt magával: már házas testvérei is, sőt, öreg korában atyja is követte, mikor Bernát már Clairvaux-ban volt.

Megragadó látvány lehetett Bernát és harminc társa, amint bebocsátást és felvételt kértek a kihalófélben lévő kolostorba. Citeaux ezáltal vált egy új szerzet, a ciszterci rend bölcsőjévé, mert még ugyanebben az évben hozzá kellett fogniuk egy új kolostor építéséhez. Amikor letelt a novíciátus esztendeje, 1113. május 18-án teljes gazdagságában megindulhatott az anyakolostorban a szerzetesi élet ciszterci formája.

Egy év múlva az észak felé lévő Pontigny-ben is kolostor nyílott. Az angolszász származású István apát Citeaux-ban a szerzeteseivel, köztük természetesen Bernáttal, kidolgozta azt a szabályzatot, amely Charta Caritatis néven vált ismertté a szerzetesség történetében. E szabályzat újdonsága abban állott, hogy évenként általános káptalanon ápolták az egyébként egymástól független apátságok egységét és életmódjának azonosságát. Így Bernátot a ciszterci rend társalapítójának tekintik, mert nemcsak a rendi alkotmány megalkotásában volt jelentős szerepe, hanem a rend elterjedésében is.

1115. június 25-én a mindössze huszonöt éves, törékeny testalkatú Bernátot apátnak nevezték ki, és megbízták egy új kolostor építésével a Szajna egyik mellékfolyója, az Aube mentén. A völgyet addig a Keserűség völgyének hívták, de a szerzetesek hatására a Világosság völgye, Clairvaux lett belőle.

Ugyanebben az időben küldte a citeaux-i apát Arnoldot -- aki korábban a kölni székesegyházi iskolában a tanítványa és Bernát társa volt -- kelet felé, a frank királyság és a német-római császárság határvidékére azzal a feladattal, hogy a Moiremont környékén lévő remetéket gyűjtse össze, és építse be a ciszterciek szervezetébe. Közösen építették föl a Flambart-patak partján a morimondi kolostort, amelynek neve: Mori mundo azt jelenti: meghalni a világnak.

Ezzel a fiatal szerzetesrend már a német nyelvterület felé is elindult, mert később, 1123. január 31-én innen alapították az alsó- rajnavidéki Altenkamp kolostorát. Morimondot nem sokkal később Bernát mentette meg a széthullástól.

1127. július 25-én Bernát egy másik barátja, Ádám apát a steigerwaldi Eberbachban alapított kolostort. Innen sugárzott tovább a ciszterci rend az Alpok vidékére, amikor 1129/30-ban a stájerországi Reinben szintén kolostort alapítottak.

A citeaux-i kolostor megalapítása, amelynek kiváltó oka a clunyi ideáloktól való eltérés volt, vitákat váltott ki a clunyi és a citeaux- i bencések között. Amikor aztán megalakult az önálló ciszterci ág, a vita -- néha nagyon élesen -- folyt tovább. A központi kérdés pedig az volt, hogy hogyan kell élnie az igazi szerzetesnek?

Bernát még teljes hevességében látta e vitát, és részt is vett benne. Különös, hogy a két vitatkozó tábor vezetője, Bernát és a clunyi Péter apát, aki Petrus Venerabilis néven ismert az egyháztörténelemben, személyesen igen jó barátok volták, de a vita hevében kölcsönösen nem kímélték egymást. Péter így írt a cisztercieknek: „Ti farizeusok! A fiaitok úgy vélik, hogy utolérhetetlen magasságban állnak mások felett. Így beszélnek a próféta szavával: ťHozzám ne nyúlj, mert én szent vagyok!Ť” Bernát nem kisebb éllel bírálta a clunyieket: „Ó, én boldogtalan szerzetes! Meg kellett érnem hogy a Rend (Clunyben) ilyen mélyre süllyedt... Hát ízét vesztette a só? Akiknek példát kellene mutatniuk az élet útjáról, pompaszeretetről és iszákosságról tanúskodnak! Vakoknak vak vezetői!”

Éppen ez a tény, hogy két ilyen szent folytatta a vitát, jelzi, hogy nem oktalan, előítéletekre támaszkodó gyűlölködésről, hanem a bencés szerzetességnek két, egymáshoz nagyon közel álló, de egymást kizáró felfogásáról volt szó. De Bernát tevékenysége nem korlátozódik erre a két szerzetesrendre: prédikációi nagy hatással voltak a többi szerzetesre, a világi papságra és a laikus hívőkre egyaránt. Levelezése szélesebb körre terjedt ki, mint a kortárs pápáké, vagy császároké.

1119-ben a francia lovagok rendet alapítottak Jeruzsálemben, s mivel házuk az egykori jeruzsálemi templom területén állt, templáriusoknak, templomos lovagoknak nevezték rendjüket. Regulájukat, amelyet a troyes- i zsinat hagyott jóvá (1128), lényegében Bernát írta meg. Készített egy népszerűsítő iratot is Az új lovagság dicsérete címmel, amelyben a templomos lovagokat mint a keresztény lovagi ideált magasztalja: „A világ tele van lovagokkal és szerzetesekkel, de ami eddig soha nem volt, most megszületett: a két állapot egybekapcsolása... Így alakult ki a keresztény lovagi tanítás törvénykönyve, mely fegyveres erő a gyengék, az árvák, az özvegyek és a szent Egyház jogainak védelmére.”

Amikor 1130-ban, II. Honorius pápa halála után veszélybe került az Egyház egysége, Bernátnak és szerzeteseinek oroszlánrésze volt abban, hogy a szakadás veszedelmét sikerült elhárítani. Az történt ugyanis, hogy néhány órával Honorius halála után megválasztották II. Incét. Nem sokkal később a bíborosok zöme egy második választást rendezett, amelyen II. Anaklét néven a Pierleoni nevű római bankárcsalád fiát emelték pápaságra. A római nép támogatása mellé Anaklét hamarosan megszerezte magának a normann Dél-Itália, Aquitánia és Skócia támogatását, és elűzte Incét. Ince mögé azonban felsorakoztak a szerzetesek, elsősorban a franciák. Főleg Bernát fáradozásainak gyümölcseként a többi európai ország Ince mellé állt, aki szintén Bernát hatására nem fogadta el Anaklét ajánlatát, hogy független bíróság vizsgálja meg az ügyet, és döntsön. Bernát ugyanis azon a véleményen volt, hogy a kérdés azzal el van döntve, hogy Európa nagyobb része Incét ismeri el törvényes pápának.

Annak ellenére, hogy Bernát meg volt győződve a pápaság isteni küldetéséről, nem riadt vissza a kemény bírálattól. 1145-ben III. Jenő néven Bernát egykori clairvaux-i tanítványa került a pápai székbe. Bernát neki írta A szemlélődésről c. művét. Ebben keményen ostorozza a pápai udvarban fellelhető visszaéléseket, hatalmaskodásokat, pompaszeretetet, a sok „kiváltságot” és a fellebbezési joggal való fondorlatokat. A pápa ugyanis sokszor és túlságosan beavatkozott világi peres ügyekbe, s ezek az ügyek annyira igénybe vették, hogy elfelejtette: neki elsősorban Isten emberének kell lennie. Bernát komolyan figyelmeztette a pápát: „Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezekkel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál.”

Bernát bírálatának, amelynek szándéka szerint gyakorlati célja volt, alapvető, elméleti jelentősége lett. Elismeri ugyanis, hogy a pápa egyedülálló nagyság és méltóság birtokosa, de amikor selyembe öltözik, pávatollakkal, arannyal és drágakövekkel ékeskedik, fehér lovon katonák és szolgák hadával körülvéve lovagol, akkor inkább Nagy Konstantin, mint Szent Péter utódának látszik. Hiszen a pápa hatalma nem uralkodás, hanem szolgálat, gondoskodás a Menyasszony, az Egyház körül mindaddig, amíg zarándokútját járja a Vőlegény, Krisztus távollétében.

De a püspökök is a Vőlegény barátai, akikre szintén rábízatott a Menyasszony gondja. Ők is Krisztus földi helytartói, és tekintélyüket nem a pápától kölcsönzik. A pápa nem úr a püspökök felett. Bernát figyelmeztet, hogy a püspöki joghatóság megsértése és kikapcsolása a sokféle kiváltság és fellebbezés által, eltévelyedés az Isten előtt kedves rendtől, olyan, mint egy szörnyű daganat az Egyház testén. És - - mondta --, még ha békaként pocsolyába kergetik is, akkor sem hagy fel azzal, hogy „brekegésével” keltegesse az alvókat. A nyájhoz tartozik, amelyre az alvó pásztoroknak jobban kellene vigyázniuk, de „ugatásával” éppen a pásztorokat akarja felverni álmukból.

Néha úgy tűnt, hogy az Egyházat érintő kritikája találkozik a kor szektás irányzataival. Nem is szégyelli, hogy olyan kifejezéseket használjon, amelyek egy-egy szekta különös jellemzői voltak, de tántoríthatatlanul az Egyház pártján áll. Engedelmes összeköttetésben maradt a hierarchiával, és mentes minden lelki egyoldalúságtól. Tudja, hogy az Egyház élete a Megtestesülés misztériumának folytatása. Látja, hogy az Egyház olyan, mint az Énekek énekében a menyasszony: fekete és szép egyszerre. Szép, mert ékességét a Völegénytől kapja, és fekete, mert a megalázott és megcsúfolt Völegény képmása.

A szektás vándorprédikátorok bírálata nemcsak a pápa és püspökök ellen irányult, hanem az Egyház ellen általában. Lelki elmélyülést hirdettek, nem is mindig felismerhető eretnekség formájában. Lausanne- i Henrik például az egyházi tekintély ellen tüzelte fel a népet. Bresciai Arnold, aki főleg Dél-Itáliában működött, a francia püspököket és papságot arra biztatta, hogy önként mondjanak le minden birtokukról. Amikor Bernát szembeszegült velük, elűzték a vidékről.

Sokkal veszedelmesebb volt ezeknél az a mozgalom, melynek tagjai tisztáknak, kataroknak nevezték magukat. Ezek apostoli szegénységet, szigorú vezeklést hirdettek, elvetették a felszentelt papságot, a hierarchiát és a szentségeket. Bernát ellenük prédikálva bejárta egész Dél-Franciaországot, s ahol a pápai küldötteket „szamárordítással és dobszó lármájával fogadták”, ott Bernátot meghallgatták. Sokakat megtérített, de végső megoldást ő sem tudott találni.

III. Jenő pápa új feladattal bízta meg: meg kellett hirdetnie a keresztes háborút. Gyújtó hatású beszédeivel sokakat megnyert a keresztes háború eszméjének, akik kötelezték magukat arra, hogy elindulnak a Szentföld visszaszerzésére. Ugyanakkor szembeszállt Radulffal, aki szintén ciszterci szerzetes volt, és Európa-szerte a zsidók üldözésére lázított. Bernát így írt ellene: „A zsidókat nem kell üldözni, még csak kiutasítani sem kell őket. A pogányok (az arabokra gondol) támadtak ránk erőszakkal, és ezért kell erővel visszavernünk a támadásukat.”

Egész Európában viharos lelkesedést keltett a keresztes háború ügye mellett. A kereszténység legjelentősebb uralkodói indultak meg a szavára: VII. Lajos francia király és III. Konrád német császár, akit 1146 karácsonyán a speyeri dómban nyert meg az ügynek, ámbár Konrád tudta, hogy a birodalmi érdekek inkább azt kívánnák, hogy Itáliában tartózkodjék.

A második keresztes hadjárat azonban teljes kudarccal végződött Palesztinában. Lisszabont sikerült visszafoglalni a móroktól, s ez megszilárdította az új Portugál királyságot. A hadjárat részvállalkozása, a szlávok közötti keresztes háború szintén csak káros következményekkel járt.

Bernátnak mindezért súlyos támadásokat kellett elszenvednie. De lelkének prófétai erejét hirdeti, hogy a súlyos szenvedés után, amit a hadjárat elvesztése jelentett, ki tudta mondani: „Áldott legyen, Uram, minden ítéleted!” Az természetesen tagadhatatlan, hogy Bernát prédikációi a keresztes hadjáratra és a Krisztus követésének feltüntetett fegyveres harc között áthidalhatatlan szakadék tátong.

Bernát azonban nemcsak kifelé harcolt a keresztény hitért, hanem akkor is a csatatérre sietett, amikor az Egyházon belül fenyegette veszély a hit tisztaságát. Sokszor vetették a szemére, hogy tudományellenes, mert felemelte szavát Gilbertus Porretanus és Abaelard ellen. S jóllehet igaz, hogy vannak olyan megnyilatkozásai, amelyekkel szemben fel lehet hozni a tudományellenesség vádját, az azonban tagadhatatlan tény, hogy jó barátságban állt korának jelentős tudósaival, Clairvaux-ban nagy könyvtárat rendezett be, művelődésre biztatta a tehetséges fiatalokat, sőt, egyes írásai az újonnan kialakuló teológiai iskola tankönyveként szerepeltek.

A szíve mélyén azonban érezte és látta, hogy a teológia tudománya -- amely az istenismeretből és az önismeretből születik, és az istenszeretet hevíti -- veszélybe került az újonnan jelentkező és egyre jobban eluralkodó dialektikus módszer miatt. És nemcsak ő, hanem Szentviktori Hugó, a híres párizsi ágostonos kanonok is úgy ítélte, hogy a dialektikus módszer új tévtanítások melegágya lesz. Ezért hívták Bernátot, hogy küzdjön meg Gilbertus Porretanusszal, amikor ennek elmélete hamis végkövetkeztetésekre vezetett a Szentháromsággal kapcsolatban. Bernát rá tudta venni őt, hogy az 1148. évi reimsi zsinaton vonja vissza tanítását.

Abaelarddal már korábban sikeresen harcolt a hit tisztaságáért, amikor az a módszeres kételkedést a teológiában is az igazságra vezető útnak vallotta. Bernát hívő buzgóságát állította szembe Abaelard túlhangsúlyozott racionalizmusával. Bernát azt vallotta, hogy a legszentebb igazságok feletti vitatkozások megtörik azt a szükséges áhítatot és tiszteletet, amellyel a hitnek a kinyilatkoztatáshoz kell közelítenie. A hitet nem lehet háttérbe szorítani a filozófiával. A teológia és a lelki élet közötti különbségtétel számára még teljesen idegen, „hiszen az Atyát senki meg nem ismerheti, ha előbb tökéletesen meg nem szereti őt”. Úgy tartotta, hogy megélni és -- a kegyelem misztikus látásában vagy a mindenki számára elérhető elmélkedésben -- átélni a hitet minden bölcselkedő beszédnél százszorta többet jelent.

Így válik érthetővé az a kemény bírálat, amelyet Abaelard felett mondott, miután gondosan áttanulmányozta annak tanítását. És hatására a sens-i zsinaton (1141) Abaelard tizenkilenc tételét el is ítélték.

De mindezen viták és harcok közepette Bernát a szíve mélyén visszavágyott a kolostor magányába, a szemlélődés csendjébe. Jámborsága A lélek felemelkedése Istenhez c. első írásától kezdve, amelyet a Grande Chartreuse priorjának, Guigónak megbízásából írt, a húsz éven át készített Homíliák az Énekek énekéről c. műig folyamatosan a Szentírás és az egyházatyák írásaiból táplálkozott. De azoknál a jámborsági formáknál, amelyek a hagyományban éltek és Krisztus személyére koncentráltak, Bernát többre értékeli és jobban szorgalmazza a Krisztus embersége iránti bensőséges, érzelmileg is meleg tiszteletet. „Akár beszélsz, akár írsz, nem ízlik nekem a szó, ha Jézus neve nem hangzik fel közben” -- írja. De ez a Krisztus embersége iránti bensőséges szeretet nem öncél, hanem arra szolgál, hogy a szív érzületét a szellemi szeretet, az agapé magasságaiba emelje. S ennek a szeretetnek a célja, hogy a lélek egyesüljön az Igével.

Bernát újra meg újra kiemeli a lélek és az Ige közötti jegyesi egyesülést. Tudja, hogy a test akadályozza és nehezíti ezt, de tapasztalja és tanítja, hogy az a megvilágosodási folyamat, amely éppen ezt az egyesülést készíti elő és belőle következik, a testre is kihat, és majd a feltámadásban válik tökéletessé.

Bernát, aki önmagát „a század agyrémének” nevezte -- mert tartósan világi dolgokkal kellett foglalkoznia, pedig nem volt világi ember; és be kellett avatkoznia az Egyház dolgaiba, pedig nem volt tagja a hierarchiának --, 1153. augusztus 20-án halt meg Clairvaux-ban. Az egész korszakot, amelynek ő volt a legnagyobb alakja, Szent Bernát korszakának nevezik az egyháztörténelemben. Ő a bizonyság arra, hogy a legszigorúbb aszkézis sem butít el, hanem nagyon is termékennyé teszi az embert. Megvalósult benne a monasztikus életforma alapvető rendeltetése: formálni a világot a világból való elmenekülés által.

0

Bernátot már életében szentként tisztelték. III. Sándor pápa, aki korábban a Bernát által annyira támadott Abaelard tanítványa volt, 1174-ben avatta szentté, VIII. Pius pápa pedig 1830-ban az egyházdoktorok sorába iktatta. Ünnepét a 13. században vették fel a római naptárba augusztus 20-ra. A magyar naptárban Szent István király miatt augusztus 19-én ünnepeljük.


Ez a szent szerzetes, aki hallatlan energiával fényesebben ragyog az Egyház emlékezetében, mint korszakának pápái és császárai, aki a hívők tudatában mint a mézajkú doktor él, s aki azt hirdette: „taníts gyengéden, bölcsen és bátran szeretni!”, cselekedeteivel és műveivel ad képet önmagáról.

Egy régi forrás arról beszél, hogy Bernát fiatal korában nagyon vonzó jelenség volt: „Egész lényéből szeretetreméltóság és vonzerő áradt, úgyhogy veszedelmesebb volt ő a világra nézve, mint a világ őrá.” Körülrajongták a nők; az egyik ismételten megpróbálta elcsábítani, mindaddig, amíg egy hirtelen fordulat után az addig körülrajongott ifjúról kénytelenek voltak ezt a megállapítást tenni: „Az anyák és a fiatal leányok réme lett; a barátok attól féltek, hogy miatta elveszítik barátaikat”, mert sorban csatlakoztak hozzá az emberek, hogy nagyon kemény, vezeklő életet éljenek.

Olykor kemény harcai voltak a tisztaságért, egyszer olyan heves kísértés lepte meg, hogy egy jéghideg tóba vetette magát, és benne maradt mindaddig, amíg a teste le nem csillapodott. A citeaux-i kolostor aszkézise is kemény iskola volt Bernát számára. Mivel fizikailag nagyon gyenge, a gyakorlati dolgokban pedig ügyetlen volt, a legegyszerűbb szolgálatokat bízták csak rá a kolostorban. Egy napon ezt már nem bírta elviselni. Aratás ideje volt, s a szerzetesek kinn dolgoztak a mezőn. Bernát is nagy elhatározással kért egy kaszát, hogy ő is aratni fog, de több volt benne a jószándék, mint az erő és az ügyesség a kaszáláshoz. Egyszerűen nem boldogult a kaszával, s a végén már maga az apát figyelmeztette, hogy hagyjon fel a próbálkozással. Teljesen kimerülten letette a kaszát és térdre borulva imádkozni kezdett. Azt kérte, hogy Isten adjon neki erőt az aratáshoz. És valóban: új erő áradt a tagjaiba, és megragadván a kaszát most már határozottan kezdte vágni a rendet, úgy, hogy a többi szerzetes elmaradt mögötte. Ő lett a kolostor első kaszása.

Már ez az eset is jelzi, hogy Bernát novícius korától kezdve mennyire egységbe tudta olvasztani a külső tevékenységet, a természettel való kapcsolatot és az Istennel való bensőséges együttlétet. Egyik barátjának később ezt írta: „Higgy nekem és a saját tapasztalatomnak. A fák és a kövek olyasmit fognak neked megtanítani, amit a tanítóktól soha meg nem hallhatsz.”

Ugyanakkor nem hagyta, hogy a külső dolgok kizökkentsék Istennel való kapcsolatából. Már egy évet töltött novíciusként a kolostorban, és még mindig nem tudta, hogy a termük mennyezete boltozatos-e, vagy gerendázott, és elámult, amikor a többiek arról beszélgettek, hogy a templom szentélyében nem egy, hanem három ablak van. Később egyszer egy egész napon át a Genfi-tó partján lovagoltak. A társai este áradoztak a táj szépségéről, ő pedig megjegyezte, hogy azt sem vette észre, hogy tó partján járnak.

Amikor az új clairvaux-i kolostor elkészült, Bernát apát egy kicsi cellát választott magának a lépcső alatt. Kegyetlen aszkézisével pedig úgy lerombolta az egészségét, hogy a többi ciszterci apát elhatározta, kúrára fogják. Vilmos, aki a halálosan kimerült beteget akkoriban látogatta, elmondja: „Megkérdeztük tőle, hogy érzi magát, és hogyan telnek a napjai? Ő a reá annyira jellemző mosollyal válaszolta: ťTökéletesen jól érzem magam. Korábban ugyanis értelmes emberek féltek tőlem, most pedig Isten méltányos ítélete szerint én félek egy esztelen embertől.Ť Ezzel a beképzelt orvosra utalt, akire rábízták, és azzal dicsekedett, hogy ő majd meg fogja gyógyítani.”

A trubadúrok világában Bernát a Szűzanya dalnoka volt, akit a történelem viharai felett nyugodtan tündöklő, mentő csillagként dicsőített. Egyszer betegen feküdt, és nagy fájdalmai voltak. Az egyik szerzetest elküldte a templomba, hogy imádkozzék érte. Miközben az imádkozott, a betegnek megjelent a Szűzanya, Szent Lőrinc és Szent Benedek kíséretében. A Szűzanya szelíden megérintette, meggyógyította, majd eltűnt. Egy másik képe azt a pillanatot ábrázolja, amikor a Szűzanya Bernát karjába helyezi a kicsi Jézust. Ezért írta egyik kortársa: „Ha Úrnőnk szeme fényét bántani akarod, akkor írj valamit az ő Bernátja ellen.”

Tüzes természetével -- ami „ijesztő és emberfeletti tekintélyt kölcsönzött neki” -- vetette bele magát kora vitáiba. Clunyben élő, lelkileg alvó szerzetestársainak ilyen szemrehányást tett: „Ha beszélgettek, soha nem a Szentírásról, vagy a lelkek megmentéséről van szó köztetek, hanem csak nevetséges dolgokról fecsegtek. Étkezésnél az egyik fogást a másik után tálaljátok fel. Hogy a hústalan ételekért kárpótoljátok magatokat, egymás után kétszer is hoznak az asztalhoz kitűnő halat, és minden étkezés közben kétszer vagy háromszor hozzák a félig töltött borospoharat. Kidagadt erekkel és elnehezült fejjel keltek föl az asztaltól, s utána már nem lehet mást tenni, csak aludni... Igazán mondom, láttam egy apátot, akit több mint hatvan lovas követett. Inkább törekszünk a hívők adományaira, mint javára. Aranytól roskadozó ereklyeszekrények előtt nyílnak meg az erszények. Megmutatjuk a nagy szenteket az embereknek, és azt hisszük, hogy minél színesebbek, annál szentebbek. Mindenki odasiet, csókolgatják a szobrot, mint magát a szentet. Drágakövekkel ékes lámpákkal díszítjük a templomainkat. Ám hiúságok hiúsága! Az Egyház ragyog az épületeiben, de meghal a szegény emberek lelkében... Az Istenre kérlek titeket, hát nem szégyellitek magatokat mindezért? De legalább a kiadások miatt szégyenkeznétek!”

III. Jenő pápának a következő figyelmeztetést küldte: „Most a vincellér metszőkésére van szükség, és nem jogarra. Nem uralkodást, hanem szolgálatot bíztak ránk. Egyszerre képtelen vagy minden rosszat kijavítani, ezért légy okos, és lépésenként haladj előre. Fogd be a hazugok száját, akik igazságtalanul szólnak, és mindig készen állnak arra, hogy igazolják a hazugságaikat. Legyen gondod az özvegyek és az árvák ügyére, akik neked nem tudnak semmit viszonozni. A többi ügyet pedig nyugodtan bízd másokra. Az intrikus bajkeverőket ne hallgasd meg, hanem ragadj ostort, és verd ki őket, ahogyan Krisztus tette...”

Bernát szólt a világi rendek lelkiismeretéhez is: „Ti, mai lovagok, igazolhatatlan tévedésekben vagytok, és a kegyetlenségtek tűrhetetlen! Nagy költséggel és fáradsággal háborúztok, s bűnnel és halállal fizettek érte. De háborúitoknak csak a féktelen gyűlölet, a dicsőség utáni vágy és a kincsek utáni sóvárgás az oka. Ilyen indokok alapján nem ölhetitek meg nyugodt lelkiismerettel a felebarátot!”

Amikor az arabok meghódították Edesszát, III. Jenő pápa meghirdette a keresztes háborút, és Bernátot bízta meg azzal, hogy prédikálva hirdesse meg a szent háborút Európában. Bernát teljes szívével Isten |gye mellé állt: Franciaországban kezdte, s a német birodalomban folytatta keresztes prédikációit. Bárhová érkezett: Konstanzba, Freiburgba, Strassburgba, Speyerbe, Koblenzbe, Kölnbe, Aachenba vagy Lüttichbe, mindenütt meghúzták a harangokat, és özönleni kezdett a nép, mert mindnyájan hallani akarták Isten emberét. Néha a pillantásától betegek gyógyultak meg, s bár nem beszélte a német nyelvet, mindenki értette a prédikációit. Még mielőtt a tolmácsok lefordították volna a szavait, az emberek kiáltva kérték a keresztet, jelezvén, hogy részt akarnak venni a hadjáratban.

Frankfurtban a dóm úgy megtelt, hogy beszéde végeztével Bernát képtelen volt elhagyni a templomot. Végül a hatalmas termetű császár karjába kapta, és ő vitte ki a kis szerzetest.

E prédikációs körútjának csúcspontja a speyeri birodalmi gyűlés volt. Itt Konrád császár a nép tomboló tetszésnyilvánítása közepette magára vette a keresztet; a régóta ellenségeskedő Staufok és Welfek kibékültek, és együtt indultak a keresztes háborúba. A kijárathoz odavittek egy béna gyermeket. Bernát megérintette, és így szólt hozzá: „Járj!”, és a gyermek elindult. A csoda láttára a nép magán kívül volt a lelkesedéstől, Bernát pedig a császárhoz fordult, és azt mondta neki: „Miattad történt ez a csoda, hogy megtudd: Isten veletek van, és tetszésére szolgál a vállalkozástok.”

Nem sokkal ezután azonban mély belátásra jutva így írt: „Mi békét hirdettünk, és most nincs békénk. Győzelmet ígértünk, és vereséget szenvedtünk. Semmi kétség, Isten ítélete igazságos.” Mainzban véres üldözés tört ki a zsidók ellen. Jesua ben Meir később így nyilatkozott Bernátról: „Ha ez az igaz ember nincsen, egyikünk sem menekült volna meg!”

Halálának évében Bernát még egyszer megjelent a nyilvánosság előtt. Viszály támadt ugyanis Metz városa és a lotaringiai herceg között. Végső szükségében a trieri érsek Clairvaux-ba ment, és felkérte békeközvetítőnek Bernátot. A halálosan beteg apát összeszedte utolsó erőit, és a távoli csatatérre indult. A csapatok már ott álltak egymással szemben, ütközetre készen a Mosel folyó két partján, Bernát pedig tárgyalni kezdett a két szembenálló sereg vezérével hol az egyik, hol a másik parton. Végül sikerült elérnie, hogy a vezérek a Mosel egyik szigetén találkozzanak, és aláírják a békeszerződést. Ennek megpecsételéséül Bernát meggyógyított egy beteg asszonyt. Ezt látva a nép és a katonák oly hevesen ünnepelték Bernátot, hogy majdnem agyontiporták. Ezért a nagy tömegből észrevétlenül eltűnt, és egy csónakon elhagyta a szigetet.

Amikor eljött utolsó órája, több püspök és számos szerzetes vette körül. Utolsó szavait lesve figyelték, s ő így szólt: „Három dolgot ajánlok nektek, amiket életem során legjobb képességeim szerint megfigyeltem: Kisebb hitelt adtam a saját véleményemnek, mint mások ítéletének. Nem lobbantam haragra a másoktól kapott bántások miatt. Senkit nem akartam haragra ingerelni, s ha mégis, amennyire tudom, kibékültünk.” Valamennyien sírtak, ő maga is könnyezett, de hamarosan derű öntötte el az arcát. Később Aquinói Szent Tamás így magasztalta: „Istentől kiválasztott ember, akinek arany szája volt, és édes borával megitatta az egész földkerekséget.”


Istenünk, ki úgy akartad, hogy Szent Bernát apát a házadért való buzgóságtól égve világosságot és meleget árasszon Egyházadban, kérünk, engedd az ő közbenjárására, hogy ugyanannak a Léleknek tüzében mi is a világosság fiaiként éljünk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Ef 6,10–20. Evangélium Jn 17,1–11Loyolai Szent Ignác pap, a jezsuita rend alapítója

Napi Ima23 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Testvéreim! Loyolai Szent Ignácban megcsodáljuk azt, hogy mire képes a kegyelemmel az ember. Megcsodáljuk azt, hogy egy nagyon alkalmatlan – legalábbis szerintünk és világi szempontok szerint alkalmatlan – történelmi helyzetben mit tud a kegyelem egy emberrel létrehozni.

Ugyanis Szent Ignác 1491 és 1550 között élt. A történelemnek ezek az évtizedei a világ nyugati végén, Spanyolországban óriási fölszabadulásnak és fölvirágzásnak az ideje. Hispánia, Spanyolország 700 év után végre fölszabadult az iszlám hatalma alól, kiűzték az arabokat, és fölfedezték Amerikát. Ez ott és akkor olyan kulturális, gazdasági, vallási fölbuzdulást és föllendülést hozott, amit addig Spanyolország soha nem látott.

Közben Luther Németországban, Kálvin Franciaországban és Svájcban elindítja a reformációt. Magyarországon elérkezik 1514, a nagy parasztlázadás ideje, azután jön 1526, és kezdődik a török világ.

Ezek után az első, amin el kell csodálkoznunk az, hogyan lehetséges, hogy ez az Ignác nem Amerika egyik fölfedezője vagy legalábbis meghódítója lett, mint annyi más kortársa. Vagy miért nem ő a harmadik nagy reformátor?! Minden adva volt, hogy az legyen. És nem az lett!

Hanem rendalapító lett – és ez a második, amit megcsodálunk Ignácban –, mert olyan fölismerések születtek meg, olyan adottságok koncentrálódtak kegyelemként benne, amiből megszületett az új kor szerzetesrend-típusa. Ami korábban nem volt!

Mindehhez adva van egy élet, mely pompásan indul. Ignác főnemesi családban születik, a sok gyerek közül ő a legfiatalabb, éppen ezért őt a papa arra szánta, hogy majd elmegy a királyi udvarba, apród lesz, azután lovag lesz, ... azután ki tudja, hogy a királynak milyen magasrangú tisztviselője lesz?! Mert a családi birtok már biztosítva van. – A kis Ignác el is indul a madridi királyi udvarban mint apród. De mocorogni kezd benne, hogy nem királyi főtisztviselő lesz, hanem ő alighanem Spanyolország hadvezére lesz. Katona lesz.

Lett is! Alig 20 éves, és már Pamplona várának egyik főtisztje.

Azután háborúskodás zajlik, ostrom éri Pamplonát, s ez a ragyogó reményekkel a fővezérséget megcélzó lélek megsebesül. Lesántul. Amikor az orvosok megmondták neki, hogy hosszú folyamat lesz, amire meggyógyul, s alighanem a lába nem fog hajlani, Ignác fölfogta, hogy a katonai karriernek vége.

Azután a betegágyon elindul a megtérése. Olvassa Jézus életét, olvassa a szentek életét, és kezd játszadozni a gondolattal: mi lenne akkor, ha én azt csinálnám, amit csinált a Szent Ferenc? 219 – Ezen aztán órákig elgondolkodott. Vagy máskor: mi lenne akkor, ha én azt csinálnám, amit a Domonkos csinált?

Ezekből a kezdetben unaloműző, játékos gondolatokból egyszer csak hangzani kezdett feléje a hívás: „Csináld meg azt, amit a Ferenc! Csináld azt, amit a Domonkos!” – És amikor talpraállt, nem a katonaság felé indult el vissza, hanem elment Montserratba, meggyónt, azután elment Manrézába, és ott megpróbálkozott azzal, amit a Ferenc meg a Domonkos csinált.

Egy barlangban elkezdett aszkétaként élni. S egyszer csak kivilágosodott előtte: Uram, Istenem, ez az egész világ az Istené! A mennyország az Isten udvara, vára, a világ pedig a váralja. És itt bajok vannak! Mert a hírek akkor is jártak, eljutottak hozzá. Hallotta, hogy mi történik Németországban, mi történik Párizsban, mit csinál Kálvin, mit csinál Luther, mi történt Mohácsnál. Ezeket ő hallotta, és összeálltak benne az adatok, hogy az Egyházat, az Isten világát támadások érik, s elhódítanak területeket, mégpedig nem kicsinyeket! Ugyanakkor hallotta azt is, hogy Amerikában emberek élnek, az a földrész lakott, és nem ismerik Krisztust.

Akkor megszületett a szívében a fölismerés: nekem azért kellett megsebesülnöm, hogy ne Spanyolország fővezére legyek, hanem a lelkek rendjében állítsak föl egy olyan csapatot Krisztus számára, amelyik védekezni tud és meg tudja védeni a megtámadottakat, illetve hódítani tud.

Ebből született a jezsuita rend. Ami azért teljesen új jelenség a szerzetesség történetében, mert nem klauzúrás kolostorhoz kötött közösség – még csak a zsolozsmát sem imádkozták közösen, mindig kötelezően –, hanem Ignác arra jött rá, hogy a papoknak a szellem fegyvereivel és a tudománynak a fegyvereivel is fölruházva föl kell készíteniük a fiatalokat, még mielőtt megfertőződnének. Illetve a meggyőzés eszközeivel el kell magyarázni a felnőtteknek, hol van az igazság.

És hatott. Párizsban egyetemista, amikor néhány társa fölfigyel Ignácra, és kezdik kérdezgetni: mit csinálsz te tulajdonképpen? S egyszer csak öten az egyetemista társai közül fölfogják, hogy itt valami hatalmas dologról van szó. Többről, mint Spanyolország fővezérségéről, többről mint egy királyságról. És társai lettek.

A kegyelem csodákat tud művelni az emberrel. Hálát adunk Szent Ignácért az Úrnak, meg a jezsuitákért, akik annyi jót tettek nálunk is, meg tesznek szerte a világban Szent Ignác szellemében. Védik a megtámadottakat, és hódítanak az igazság fegyverével.

Azután egy villanásnyira érdemes arra is gondolnunk: ugyanaz a kegyelem, amivel ő így együttműködve 65 éves korában szentként halt meg, ugyanaz a kegyelem szólongat mindegyikünket. Imádkozzon értünk Szent Ignác, hogy el ne felejtsük: az Istenhez tartozunk! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Clairvaux-i Szent BernátApát és egyháztanító (1090-1153)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Élete

+ Bernát Dijon közelében, Franciaországban született, 1111-ben belépett a Citeaux ciszterci apátságába.

+ A Clairvaux új alapításának első apátjaként választott Bernátot felkérték a ciszterci házak közötti viták rendezésére, az Egyházat fenyegető schizmusok leküzdésére, és a második keresztes hadjárat előmozdításával bízták meg. Kora egyik legbefolyásosabb szellemi és politikai erejének tekintették.

+ Emlékezetes számos teológiai és lelki műve, különösen nyolcvanhat prédikációja az Énekek énekéről.

+ A Clairvaux-i Szent Bernát 1153-ban halt meg, és 1174-ben avatták szentté.

+ 1830-tól az egyháztanítóként tiszteljük, XII. Pius pápa a „Mézédes doktor” címet adta neki, akinek tanításai „édesebbek, mint a méz”.

Imádságra és elmélkedésre

„Mivel az Isten iránti szeretet manapság sokak szívében fokozatosan kihűl, vagy akár teljesen megszűnik, úgy gondoljuk, hogy a „mézédes doktor” ezen írásait körültekintően meg kell fontolni; mert tartalmukból, amely valójában az evangéliumokból származik, egy új és mennyei erő folyhat át mind az egyéni, mind a társadalmi életbe, erkölcsi útmutatást adva, összhangban a keresztény tanítással, és így képes lesz időben orvosolni az emberiséget sújtó számos súlyos betegséget.” - XII. Pius pápa

Imádság

Istenünk, ki úgy akartad, hogy Szent Bernát apát a házadért való buzgóságtól égve világosságot és meleget árasszon Egyházadban, kérünk, engedd az ő közbenjárására, hogy ugyanannak a Léleknek tüzében mi is a világosság fiaiként éljünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT BERNÁT APÁT, EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumIlona császárné

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
18

Ilona császárné. Fiának, Nagy Konstantinnak buzdítására keresztelkedett meg († 326). Élete utolsó éveiben egyszerű zarándokként végigjárta a Szentföldet, ahol az Olajfák hegyén és Betlehemben templomot emeltetett. Az ő sürgetésére ásták ki a Szent Keresztet, amelynek legendájáról Feltalálásának ünnepénél már szólottunk.

Szent Ilona szórványos tiszteletét nyilvánvalóan éppen a keresztkultusz magyarázza. Az Ilona leánynév kedveltségét melleste a középkori Trója-regény Helénája és az Árgirus-mese Tündér Szép Ilonája is ihlette.

Középkori oltárai: Pest (1444), Vác (1474).*

Falképei: Csetnek (Štitnik), Etrefalva (Turičky, XV. század), Feketeardó (Cornyj Ardov, XV. század), Gömörrákos (Rákoš, 1400), Nagytótlak (Selo, XV. század).*

Gótikus táblaképei: Bártfa (1524, múzeum), Berzenke (Bzinov, 1500), Besztercebánya (1509), Illés (Ilja, 1500), Kassa (Mária látogatása-oltár, 1516), Kispalugya (Paludzka, 1510, pozsonyi múzeum), Liptószentkereszt (Križ, 1510, turócszentmártoni múzeum), Lőcse (Szent Erzsébet-oltár, 1493), Ludrófalva (Ludrová, 1510), Szepeshely (Spišské Pohradie, Mária-oltár, 1480, Szépművészeti Múzeum), Szepesszombat (Spišska Sobota, Szent Anna-oltár, 1520), Zsidve (Jidveu, 1508). Ilona híres női szentek: Katalin, Borbála, Margit, Magdolna együttesében jelenik meg.*

Faszobrai: Körmöcbánya (1500, múzeum), Zólyomszászfalu (Sásová, Ilona és Egyed-oltár).*

A földvári bencés apátságot II. Béla alapította,* nyilván felesége, Ilona védőszentjének tiszteletére. Többi későbbi patrociniumai inkább már csak keresztnévi eredetűek: a kegyúr, templomalapító feleségének, leányának nevét örökítik meg.

Esztergom: Nagyszombat, Süttő (kápolna).

Besztercebánya: Szentilona, Litvaberzseny (Brezany, Brezan).

Nyitra: Menyhe (Mechenice).

Rozsnyó: Királyi, másként Királykiliti (1318, elenyészett),* Kazár.

Szepes: Arnótfalva (Emaus, Arnutovce).

Eger: Büdszentmihály (1912).

Szatmár: Tiszaújlak (1812).

Veszprém: Gyenesdiás (kápolna), Nagyvázsony, Nádasladány.

Szombathely: Tömörd, Perestó.

Erdély: Vágás (Vagaş).

Ilona önálló népi kultuszáról, hagyományvilágáról nem tudunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 20. hét – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
Ez 37,1-14 
 
Akkor az Úr rám helyezte kezét, az Úr lelkében kivezetett és letett a mező közepén, ami telve volt csontokkal. Körülvitt engem azok mellett mindenfelé; igen nagy volt a számuk a mező színén, és teljesen ki voltak száradva. Azt mondta nekem: ,,Emberfia, vajon életre kelnek még ezek a csontok?” Azt feleltem: ,,Uram Istenem! Te tudod!” Erre így szólt hozzám: ,,Prófétálj ezekről a csontokról, és mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok meg az Úr igéjét! Így szól az Úr Isten a csontokhoz: Íme, én lelket bocsátok belétek, hogy életre keljetek! Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” Erre én prófétáltam, amint megparancsolta nekem. Miközben prófétáltam, zaj támadt és íme, zúgás hallatszott, és egyik csont a másikhoz közeledett, mindegyik a saját ízületéhez. És láttam, hogy íme, izom és hús nőtt rajtuk, és bőr feszült rájuk, de lelkük nem volt. Akkor azt mondta nekem: ,,Prófétálj a léleknek; prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az Úr Isten: A négy szél tájékáról jöjj elő, lélek, és fújj ezekre a megöltekre, hogy új életre keljenek!” Prófétáltam, amint megparancsolta nekem; erre beléjük szállt a lélek, és életre keltek; a lábukra álltak, mint valami igen nagy sereg. (...) 
 
Mt 22,34-40 
 
Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: „Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?” Ő azt felelte neki: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.”

 

Ezekiel látomása a megelevenedő csontmezőről kinyilatkoztatást ad arról, hogy Isten nem feledkezett meg az ő népéről, nem vonta meg tőle éltető leheletét, s így ami lehetetlennek látszik, megvalósul: a csontok összeforrnak, újra megtelnek élettel, vagyis a kétfelé szakadt nép – a fogságba hurcoltak és az otthon maradt elnyomottak közössége – felkelve az elesettségből, a szolgaságból ismét eggyé válik. Ám ez a látomás, mint minden nagyszabású, a teremtő Istentől kapott prófécia túlhaladja a konkrét, az adott kor emberének szóló értelmezést, és egy felfoghatatlanul új jövő felé nyit horizontot. Van egy egyetemes, még sokkal nagyobb horderejű és ma is érvényes üzenete is ennek a látomásnak, ami nem más, mint a holtak testben való feltámadása az utolsó napon. 
 
A kulcsszó Ezekiel látomásában az éltető lehelet, mely Isten teremtő tevékenységére utal. A csontmező életre keltése, valamint az, amit ez előre jelez: az eljövendő egyetemes feltámadás az első és legcsodálatosabb isteni tett, a semmiből való teremtés végleges befejezése, illetve a végső megszabadítás a fogságból, végérvényes diadal a sátán és a kárhozat hatalma felett. A teremtő Isten megállapítása, hogy amit alkotott, az „nagyon jó”, vagyis méltó az örökkévalóságra, Húsvét hajnalán nyerte el végső értelmét, s Pünkösdkor, az éltető Szentlélek által vált nyilvánvalóvá Krisztus Egyháza számára. 
 
Urunk, Jézus Krisztus, vésd szívünkbe, kérünk, Ezekiel próféta látomását, hogy mi, akik az új teremtés csíráját hordozzuk bensőnkben, élő hittel és reménnyel várjuk a test feltámadását, s a holtakat meg­elevenítő Lélekben szeressük viszont Istent, szeressük önmagunkat és embertársainkat.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszadik hét – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Jelenlét

Uram, most, hogy eljöttem hozzád, töltsd be szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával.

Szabadság

Isten kegyelméből szabadnak születtem. Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett. Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, szerető gondoskodásodba vetett bizalommal.

Tudatosítás

Mindnyájan zarándokok vagyunk, úton feléd, Urunk. Elmélkedjünk földi életedről, és segítségeddel lépjünk lábad nyomába.

Isten igéje

Mt 22,34-40
Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: »Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?« Ő azt felelte neki: »‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’ (MTörv 6,5). Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’ (Lev 19,18). Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • ‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’. Ez a legnagyobb parancs, mely kulcsfontosságú az Úr küldetésében is. Felebaráti szeretetünk Isten iránti szeretetünk kifejezése, mert azt a meghívást kaptuk, hogy Krisztust lássuk a másik emberben. Szeresd felebarátodat, mint magadat – ezen van mit gondolkodni! Önmagunk szeretetét sokféleképpen értelmezhetjük. Az önszeretet olyan gyakran félresiklik, önző, individualista stb. De ha úgy szeretjük felebarátunkat, ahogy Isten vágyik rá, és magunkat is úgy kell szeretnünk, mert Krisztus bennünk is jelen van, mi a helyzet az önmagunkról való gondoskodással, az önmagunk iránti együttérzéssel?
  • Érzed, hogy hozzád szól most ez az üzenet? Van valaki az életedben, akit nehezen tudsz szeretni? Hívd be az Urat ebbe a szituációba.

Imabeszélgetés

Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Szeretni minden erőnkkelÉvközi huszadik hét – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Szeretni minden erőnkkel
Szent Bernát apát és egyháztanító

Evangélium:
Mt 22,34-40
Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Egyedül Te vagy képes megválaszolni a kérdést: „Melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Egyedül Te ismered Isten szívét és gondolatait. Kérlek, látogass meg közelségeddel ebben az imában, és ültesd szívembe a szeretetről szóló bölcsességedet! Növeld bennem, kérlek, a Te isteni szeretetedet!

Kérés: Uram, növeld bennem az önzetlen nyitottságot és áldozatkészséget embertársaim iránt!

Elmélkedés:
1. Túl sok parancs. Jézus korában a zsidó írástudók az ószövetségi Szentírásban 248 pozitív parancsot tartottak számon („ennyi csontja van az embernek”) és 365 tilalmat („egy évben ennyi nap van”), azaz összesen 613-at. Ezekkel a számokkal azt akarták kifejezni, hogy az Istentől kapott parancsokat az embernek minden képességével: „minden porcikájával” és minden időben: az év minden napján meg kell tartania. Ez azonban sajnos könnyen felszínes és rideg szabálykövetéshez vezetett, melyben éppen a lényeg: Isten szeretetteljes lelkülete veszett el.

2. „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus a legalkalmasabb személy arra, hogy ezt a kérdést feltegyék neki, s rögtön meg is válaszolja: a legfontosabb a szeretet. A helyes szeretet azonban nem egy múló érzelem vagy a másik iránti önző ragaszkodás! Az Istentől származó szeretet: meg nem szűnő jóakarat és áldozatkészség a másik személy iránt. Mindenekfelett Isten iránt, akinek végtelen hálával tartozunk felénk irányuló jóságáért. Másfelől pedig embertársaink iránt, személyválogatás nélkül. Jézus azt mondja, hogy „e két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták”. Ami azt jelenti, hogy ez a két parancs a kinyilatkoztatás összefoglalása. „A második hasonló ehhez” – tanítja Jézus; tehát a kettő nem választható külön egymástól. Ezt fogalmazza meg János apostol is első levelében: „Ezt a parancsot kaptuk tőle: aki az Istent szereti, szeresse testvérét is.” (1Jn 4,21)

3. Isten- és emberszeretet. Mennyire fontos, ugyanakkor nehéz is e két parancs összekapcsolása! Nagy a kísértés bennünk, hogy ha elegendően sokat imádkozunk, akkor zöld lámpát kapunk a Mennybe. De Jézus egyértelműen a felebaráti szeretet tetteit teszi meg mércének! Nem a szavaink, hanem a cselekedeteink alapján leszünk megítélve. Az imádság arra való – amint ezt Jézus életében is láttuk –, hogy képessé tegyen és erőt adjon az emberi adottságainkat meghaladó szeretet-cselekedetekhez. Amikor Jézus e két parancsolatot összekapcsolta egymással, új mércét adott. Isteni mércét, amit csak imádkozva, szüntelenül Isten segítségét kérve lehetünk képesek megvalósítani. Az Istenszeretet parancsa éppen az emberszeretet által nyilvánul meg az életünkben! Hiszen Isten leghőbb vágya, hogy az Ő szeretete elérjen minden embert.  És ezt a Szeretetet mi magunk vagyunk hivatottak közvetíteni testvéreink felé! „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34) Isten szeretetével szeretni egymást: ez a boldog élet alapja és forrása.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bölcs Mesterem! Köszönöm, hogy arra tanítasz: az Istenszeretet elválaszthatatlan embertársaim szeretetétől. Légy velem szüntelen, és add isteni erődet és kegyelmedet ahhoz, hogy tanításodat meg tudjam valósítani az életemben!

Elhatározás: Ma keresem az alkalmat, hogy lemondjak egy számomra kellemes dologról azért, hogy hogy helyette embertársamat szolgáljam.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 20. hét – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Evangélium

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Mt 22,34-40

Elmélkedés

Jézus korában mindenki tudta a farizeusokról, hogy a törvények legaprólékosabb megvalósítására törekszenek, illetve arra, hogy hozzájuk hasonlóan mások is maradéktalanul megtartsák azokat. Részletes törvénymagyarázatot adtak mindenre, aminek az lett a következménye, hogy a kisebb törvények is nagyobb jelentőséget kaptak. Az írástudók ugyan kiismerték magukat a törvények bonyolult világában, időnként megpróbálták meghatározni a legfontosabb parancsokat, s erről a különféle vallási csoportok képviselői sokat vitatkozhattak.
Jézust is egy ilyen vitába akarják bevonni, amikor a legfőbb parancsról kérdezik. Ezzel szólítják meg: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Egyrészt próbára akarják tenni, hogy mennyire ismeri a törvényeket, másrészt állásfoglalásra akarják késztetni, hogy melyik vallási csoport magyarázatát fogadja el.
Válaszában Jézus az Isten iránti szeretetet teszi az első helyre, illetve rögtön odateszi a felebaráti szeretet kötelességét. A kettő egymás mellé helyezése újdonság. Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy e két parancsot nem szabad egymás ellen kijátszani, azaz egyiket sem szabad elhanyagolni a másikra való hivatkozással. Az Isten és a felebarát iránti szeretet egymást feltételezi. Ezt Jézus később még kiegészíti az ellenségszeretet parancsával, hiszen Isten is megmutatja szeretetét kivétel nélkül minden ember felé.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Minden alkalommal, amikor a szentmisében felidézzük az utolsó vacsora eseményét és minden alkalommal, valahányszor a te keresztedre emeljük tekintetünket, a te szüntelenül megújuló és megnyilvánuló isteni szeretetedre gondolunk. Ez segítsen minket a szeretetben való állandó megújulásban! A te szereteted jele az a kenyér, amelyben önmagadat adod nekünk. A te jelenléted teszi különlegessé e kenyerünket, amely szándékod és rendelésed szerint mindennapi lelki táplálékunk. Segíts minket, hogy szeretetedet továbbsugározzuk környezetünkre és a te minden ember felé megnyilvánuló szereteted igaz tanúi legyünk.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220819.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 20. hét péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 augusztus Uram ha vét ellenem testvérem, hányszor kell nekimegbocsátanom? Talán hétszer? (Mt 18,21)

Napi Ima27 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” (Mt 18,21)

“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?” (Mt 18, 21)

 

Máté evangéliumának 18. fejezete igazán velős, mivel itt Jézus útmutatást ad a nem rég megszületett közösségen belül megélt kapcsolatokra vonatkozóan. Péter kérdése felidézi, amit Jézus nem sokkal korábban mondott: „Ha a testvéred vétkezik ellened…”[1] Jézus beszél, mond valamit, és Péter kisvártatva félbeszakítja, mintha ráébredne, hogy nem értette jól, amit a Mestere mondott. És föltesz egy kérdést, az egyik legfontosabbat a tanítványi úton. Hányszor kell megbocsátani?

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

A hit útján járva is sok kérdés merül fel. A hívőknek sincs birtokukban minden válasz, de a kérdések ellenére hűségesek maradnak. Péter kérdése nem az Isten ellen elkövetett bűnök megbocsátására vonatkozik, hanem inkább arra, amikor egy testvér a másik testvérrel szemben elkövet valamit. Péter jó tanítványnak gondolja magát, aki hétszer is megbocsát.[2] És nem vár Jézustól ilyen gyors, és minden korábbi biztonságát megingató választ: „Mondom neked, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.” (Mt 18,22) A tanítványok ismerték Káin vérengző fiának, Lámechnek a történetét, akit hetvenhétszer bosszulnak meg.[3] Jézus épp erre utal, és a határtalan bosszúval szemben elénk állítja a végtelen megbocsátást.

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

Nem arról van szó, hogy mentsünk fel valakit, aki folyamatosan megbánt, hanem inkább arról, hogy a szívünkben újra és újra bocsássunk meg. Az igazi megbocsátás szabaddá tesz, és többnyire fokozatosan alakul ki. Nem érzelem és nem is felejtés kérdése, hanem egy döntés, amelyet nekünk, hívő embereknek nem csak akkor kell meghoznunk, ha újra és újra megbántanak, hanem akkor is, valahányszor a megbántás eszünkbe jut. Ezért kell hetvenhétszer megbocsátanunk.

Chiara Lubich ezt írja: „Jézus válasza tehát elsősorban a keresztények közötti, illetve ugyanazon közösség tagjai közötti kapcsolatokra vonatkozik. Vagyis mindenekelőtt azokkal kell így viselkedned, akik testvéreid a hitben; a családban, a munkahelyen, az iskolában, vagy – ha tartozol ilyenhez – egy közösségben. Tudod, hogy milyen gyakran vissza akarjuk fizetni a sértést egy annak megfelelő tettel vagy szóval. Tudod, hogy a jellemek különbözősége, vagy az idegesség miatt, vagy más okokból mennyire gyakori, hogy olyan személyek között, akik együtt élnek, hiányzik a szeretet. Ne feledd hát, hogy csak a megbocsátásnak egy folyton megújított magatartása képes fenntartani a békét és az egységet a testvérek között. Mindig meglesz benned a kísértés, hogy testvéreid hibáira gondolj, hogy visszaemlékezz múltjukra, hogy másnak akard őket, mint amilyenek… Meg kell szoknod, hogy új szemmel nézz rájuk, hogy újnak lásd őket: hogy fogadd el őket mindig és azonnal olyannak amilyenek, akkor is, ha nem bánják tetteiket.”[4]

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

Mindannyian a „bocsánatot nyertek” közösségébe tartozunk, mert a megbocsátás Isten ajándéka, amelyre mindig szükségünk van. Folyamatosan rácsodálkozhatunk az Atya végtelen irgalmára, aki megbocsát, ha mi is megbocsátunk.[5]

Vannak helyzetek, amikor nem könnyű megbocsátani: politikai, szociális vagy gazdasági helyzetekből fakadó ügyek, ahol a megbocsátás közösségi méreteket ölthet. Sok ember példáját látjuk, akik a legkeményebb körülmények között is meg tudtak bocsátani az őket támogató közösség segítségével.

Osvaldo Kolumbiában él. Halálos fenyegetést kapott és látta, ahogy megölték a testvérét. Ma egy olyan gazdaszövetség elnöke, ahol a fegyveres harcokban egykor közvetlenül részt vett embereket foglalkoztatnak.

„Könnyű lett volna újabb erőszakkal válaszolni a bosszúra, de én nemet mondtam – beszéli el Osvaldo. Nagyon-nagyon nehéz megtanulni a megbocsátás művészetét, de a fegyver és a háború soha nem lehet megoldás az életünkre. Az átalakulás útja más, közel kell jutnunk a másik ember lelkéhez, de gőggel és hatalommal ez lehetetlen, alázatra van szükség, és ez a legnehezebben felépülő erény.”[6]

 

Letizia Magri

 

[1] Mt 18,15

[2] A hetes szám a teljességet jelenti: Isten hét nap alatt teremti a világot (vö. Ter 1,1-2,4). Egyiptom földjén hét bő esztendő volt és hét szűk esztendő (Ter 41,29-30).

[3] „Ha Kaint hétszer bosszulják meg, Lámechet hetvenhétszer.” (Ter 4,24).

[4] C. Lubich, Az élet igéje 1981. szeptember

[5] vö. Miatyánk imádság, Mt 6,9-13

[6] A békét egységnek hívják: Chiara Lubich stratégiája, szerk. Maddalena Maltese, Città Nuova, Roma, 2020, p.37.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetDolgozz azért, hogy jó házasságod legyen!

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Dolgozz azért, hogy jó házasságod legyen!

„És lesznek ketten egy testté.” (Máté 19:5)

Dr. Joyce Brothers egyszer így viccelődött: „A férjem és én soha nem gondoltunk a válásra… gyilkosságra néha igen, de válásra soha!” Összeházasodni könnyű; jól működő házasságban élni nehéz. Hogyan lehet jó a házasságotok? Ha beazonosítjátok a megoldandó problémákat, dolgoztok rajtuk, a többivel pedig megtanultok együtt élni! Horkolás, végtelen meccsnézés, a kommunikáció hiánya, piszkos zoknik szertehagyva a padlón, bevetetlen ágy – házastársad szokásai talán az őrületbe kergetnek. Jézus azonban azt mondta: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!” (Máté 19:6).

Hogyan kell hát kezelni a felmerülő konfliktusokat?

1) A problémát támadjátok, ne egymást!
2) Ne emeld fel a hangodat, maradj higgadt, így nagyobb valószínűséggel fog rád figyelni a házastársad.
3) Válaszd ki a legalkalmasabb időt a kérdés kezelésére, ne olyankor hozakodj elő vele, amikor a gyerekek éhesek, vagy mindketten fáradtak vagytok.
4) Ne feledd, hogy a férfiak és a nők másképp látják a dolgokat! Tehát, amikor a házastársad kifejti a nézőpontját, ne sóhajtozz és ne forgasd a szemed! Alkalmazd a házassággondozók „aktív hallgatásnak” nevezett módszerét: az átfogalmazva visszakérdezés segít megbizonyosodni, hogy jól értetted a másikat. Fejezd ki, hogy értékeled a véleményét, igyekezz pozitív visszajelzéseket adni!
5) Lesznek idők, amikor mindkettőtöknek engednie kell.
6) Válogasd meg a szavaidat! „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják” (Efezus 4:29). „Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is” (1Thesszalonika 5:11). „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak” (Efezus 4:32). „Imádkozzatok egymásért” (Jakab 5:16). „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk” (Zsidók 10:24). „Egymás terhét hordozzátok” (Galata 6:2). „Legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10).
Dolgozz azért, hogy jó házasságod legyen!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Valóban ritka az olyan ember, aki minden gyengeségét jól ismerné, hacsak Isten különösen fel nem tárja azokat neki.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

A szentek istenszeretete tudatuknak centrális, min­denre kisugárzó élménye... A teológia a tudatél­mények alapján osztja az istenszeretetet tökéletlen szere­tetre, melyben az Istent, mint saját boldogítónkat szeret­jük és tökéletesre, melyben az Istent önmagáért, mint leg­főbb jót szeretjük.

Az istenszeretet különböző motívumokból táplálkozik. A legtöbbje a (misztikus) istenmegtapasztalás által ragad­ja meg Istenben a legfőbb jót, a legnagyobb életértéket. Az értelmi hit kontempíatív116 elmélyítése, az elmélkedés; a többi értékek elméleti összehasonlítása az Istennel, mint a legfőbb értékkel; a „vanitatum vanitas" értelmi fölfogá­sa is hozzásegíthet az istenszeretethez, a szentek istensze­retete rendszerint nem a filozófus szeretete az igazság, jó­ság, szépség absztrakt eszméivel szemben...

Az Isten jósága tehát nem filozófiai absztrakció, mert így nem igen alkalmas arra, hogy a tudatot teljesen ural­mába hajtsa; így alig alakul ki vele szemben a szeretet, melyről Szent Pál himnusza szól (I.Kor.13. 1-13).

A szentek az Isten jóságát nem pusztán elgondolják, hanem?

(A SZENTEK LÉLEKTANA)

116. Kontemplatív — szemlélődő, elmélkedő, elmélyedő

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaA hősies, lovagi szeretet útján

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Ne szennyezd be magadban Isten képét; miért aggodalmaskodsz?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA pap Isten ajándéka Egyházának

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

A pap Isten ajándéka Egyházának

Üdvözlöm a papokat, mind a világi, mind a szerzetes papságot, akik osztoznak a Főpap, Krisztus egyetlen papságában, „mert minden főpapot az embe­rek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért” (Zsid. 5:1). Jelenlé­tetek nagy öröm és testvéri támogatás számomra.
Felismerem bennetek a jó pásztort, a hűséges szolgát, a magvetőt, aki elmegy, hogy jó magot vessen, a szőlő-munkást, a halászt, aki kiveti hálóját. Ti vagytok Krisz­tus közeli barátai: „Barátaim vagytok...” (Jn. 15:15).
Papokként fel kell ismernünkk a kegyelem misztériu­mát életünkben. Mert ez ajándék. A bizalom gesztusa Krisztus részéről, amikor meghív minket, hogy legyünk „Isten titkainak gondnokai” (1 Kor. 4:1). Szentségi együttlét ez Krisztussal, a Főpappal. A papság nem a miénk, hogy azt tegyük vele, amihez kedvünk van. Nem találhatjuk fel újra jelentését személyes nézeteink szerint. A mi dolgunk az, hogy hűségesek legyünk Hozzá, aki meghívott bennünket.
A papság ajándék számunkra. De bennünk és álta­lunk a papság ajándék az Egyháznak is. Soha ne vá­lasszuk el papi életünket és szolgálatunkat a teljes szív­vel átélt egységtől az egész Egyházzal. Testvéreim a papi szolgálatban, mit vár tőletek az Egyház? Az Egy­ház azt várja, hogy ti és a ti testvéreitek és nővéreitek, a szerzetesek legyetek mindig az elsők, akik szeretitek, meghalljátok szavát és kövessétek sugallatát, hogy ko­runk embereit hatékonyan szolgálhassátok.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó Üdvözlégy Mária!

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Jézus Krisztus, Isten Fia, egyúttal közülünk való asszonynak is a fia. Így, hála Máriának, ő még jobban hozzánk tartozik; Mária révén Jézus is ,,közülünk való''.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpuszi– Uram, milyen legyen

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
18
– Uram, milyen legyen a te szolgád?
Adj nekem egy listát, és én szép sorra
kipipálgatok minden tételt,
kiképzem magam feketeöves híveddé,
csak hogy a kedvedben járjak.
Tudom, állhatatosnak kell lennem,
kedvesnek mindenkivel, akár méltó
a szeretetre az illető, akár nem,
derűvel eltűrni bántásokat,
kérlelhetetlennek maradnom
a bűnnel szemben,
azt keresni, ami szép, jó és tiszta,
munkálkodni a szőlődben,
terjeszteni igédet, hogy jusson
mindenkinek, akinek nyitott a szíve,
ne térjen vissza az égbe a szó úgy,
hogy ki ne fejtette volna hatását.
Jól bemagoltam a leckét?
Mi hiányzik belőlem?
Mit tehetnék ennél is többet?
Van valami titkos összetevő?
Csupa fül vagyok!
– Ne félj, nincs ebben semmi
ravaszság vagy különleges trükk.
Csak annyi, hogy a legelsőről,
a legfőbbről ne feledkezz meg,
én ugyanis olyan lakomát rendeztem,
amely minden képzeletet felülmúl,
az aperitifek közül már
kóstoltál is ezt-azt,
vízesést, asszonytestet, gyermekarcot,
naplementét, szivárványt, muzsikát,
őzek szökellését, lombok harsogó zöldjét.
És mielőtt pipálgatni kezded a listádat,
melyen csupa szeretetreméltó dolgok vannak,
idézd emlékezetedbe, amit mondtam:
meghívót kaptál, és ez azt jelenti,
hogy először is gyere hozzám,
mielőtt bármit tennél, mondanál,
mielőtt elkezdenéd mérgezettegér-
futkosásodat fel-alá a világketrecben.
Jöjjetek hozzám mind, ez a legfőbb
parancs, és megszakadhattok bár
a tevékenykedésben,
ha nem jöttök hozzám,
ez csak becsülendő jóemberi
jószándék marad.
Mit ér annak szerelme,
aki lehozza a csillagot az égről,
kacsalábon forgó palotát épít,
a legdrágább ruhát veszi kedvesének,
de sosincs otthon, rá se néz?
Ugye, nem sokat?
Bizony, ez az, ami legkedvesebb nekem,
a jelenléted, melyre az egész világ sóvárog:
netes cégek, tartalomkészítők, filmkonszernek,
motivációs trénerek, jósok, guruk,
pártok, mozgalmak, önjelölt megváltók,
sportbizniszek versengenek legfőbb
kincsedért, a figyelmedért,
én pedig mindennél inkább örülök,
ha ezt napról napra megosztod velem,
én is rád figyelek végtelen szeretettel
a világ kezdetétől a végéig, s túl azon is.
 
Kép: Nikola Saric
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima58 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 20. vasárnap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
14

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése MotivációÉvközi 21. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
18

Az álpróféták közös jellemzője mindig is az volt, hogy a nép vezetőinek a fülét olyan beszédekkel csiklandozták, amit hallani szerettek volna. Az Isten Szentlelke által vezetett valódi próféták ellenben többnyire az árral szemben úsztak. Amikor mindenki elbizakodott, volt bátorságuk figyelmeztetni, sőt fenyegető ítéletet hirdetni. Amikor pedig a kétségbeesés lett úrrá az népen, akkor vigasztaltak és bátorítottak. A fogság kilátástalanságában hirdetik a szabadulás reményét Izajás szavai (Iz 35,3)

Az Isten nevében szóló próféták igehirdetésének létezett azonban egy szokatlan – nem könnyen értelmezhető – műfaja, a paradox prófétai beszéd. Ennek sajátos dinamikája valójában provokáló motiváció. A próféta egy nyilvánvalóan igazságtalan helyzetet hoz létre vagy ír le. Ez a méltánytalanság felháborítja az embert. A felindulás cselekvésre ösztönöz: az igazságtalanság elleni lázadásra és a helyzetet megváltoztatására.

Izajás híres látomásban például ezt halljuk: „Menj, mondd meg ennek a népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. Tedd érzéketlenné e nép szívét, süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével és ne értsen a szívével, s így ne térjen meg és ne gyógyuljon meg”(Iz 6,9-10).

Jézus a magvetőről szóló tanítás után, kissé módosítva idézi a próféta szavait: „Érzéketlenné lett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket” (Mt 13,13-15).

Lényeges a párhuzam, de a különbség még fontosabb. Izajásnál az Úr megbízására a próféta teszi lehetetlenné a nép megértését, megtérését és gyógyulását. Máténál a nép saját elzárkózása akadályozza meg a bűnbánatot és a megváltást.

A provokáló prófétai beszéd célja végső soron az, hogy hallgatói elgondolkozzanak azon, nem kerültek-e saját hibájukból olyan képtelen helyzetbe, ami a kézenfekvő lehetőség ellenére lehetetlenné teszi számukra a látást, a hallást, a megértést, a megtérést és az üdvösséget.

Lukács evangéliumában hasonló helyzettel találkozunk. Valaki azt kérdezi, hogy kevesen vannak-e akik üdvözülnek. Erre Jézus - kis közbevetéssel - egészen megdöbbentő módon lényegében úgy válaszol, hogy igen, mert sokan vannak, akik nem tudnak bemenni a szűk kapun. Rémületünket csak fokozza, hogy a kérdezővel együtt mindnyájunkat a „ti pedig kint rekedtek”-hez sorol, akikről a ház ajtaját bezáró úr, mindenféle hivatkozás ellenére sem tudja, hogy honnan valók. Hozzánk beszél, amikor azt mondja, hogy „Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan”.

C. S. Lewis a „Csűrcsavar levelei” című művének stílusa is hasonlít a paradox prófétai beszédhez. Itt egy főördög ad tanácsot kezdő unokaöccsének, hogy miként kell a hit útjára lépni szándékozó fiatalembert a leghatékonyabban kísérteni, vagyis az Isten- és emberszeretettől eltántorítani. A humoros görbe tükör valójában tűéles képet mutat a hittel kapcsolatos ismereteink és hívő életünk gyakorlatának esélyeiről és veszélyeiről. Hasonlóképpen megfontolandó a könyv bevezetőjében leírt tanács. Eszerint az ördöggel kapcsolatban két hibát véthetünk. Az egyik, ha túl sokat, a másik, ha túl keveset beszélünk róla. Minden bizonnyal így van ez a kárhozattal, és ennek lehetőségével kapcsolatban is. A pokolról nem lenne szabad túl sokat, de túl keveset sem beszélni. Mert a túlzott félelem megbénítja az embert. A teljes gátlástalanság pedig ön- és közveszélyessé tesz. Már Arisztotelész tudta, hogy a gyávaság és a vakmerőség között a bátorság erénye a helyes közép. A bölcs szülő is akkor szereti jól a gyermekét, ha figyelmezteti a rá leselkedő veszélyekre, de nem irtja ki a lelkéből a kezdeményezőkészséget. Ha önbizalmat ad neki, de megóvja az önelégültségtől. Optimális esetben az orvos sem a betegségekkel riogat, hanem az egészséges életvitellel kapcsolatban ad tanácsokat és a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Lelkiismeretlen lenne azonban, ha nem hívná fel a figyelmet az egészségre káros életmód veszélyeire, vagy ha valamilyen betegség esetén elhallgatná a diagnózist és nem tenne meg mindent a gyógyulás érdekében, még akkor is, ha a terápia súlyos kellemetlenségekkel vagy nagy fájdalommal jár.

Az evangéliumban számtalan példát találunk Isten végtelen irgalmasságára, megbocsátó szeretetére. Mi emberek azonban hajlamosak vagyunk arra, hogy ezzel visszaélve elfelejtkezzünk arról, hogy üdvösségre jutásunk nem automatikus. Szent Ágoston sem véletlenül írja, hogy „aki megteremtett téged a megkérdezésed nélkül, nem üdvözít az együttműködésed nélkül”.

Jézus most életünk elhibázásának lehetőségével szembesít bennünket. A gyermekéért aggódó Atya gondossága, az életét értünk adó barát szeretetének Lelke szól általa. Üdvös félelmet ébresztő tanításának célja nem a kétségbe ejtés, hanem a minden szeretet-energiánkat itt és most mozgósító motiváció.

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 20. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
14

Jézus az évközi 20. vasárnap evangéliumában tűzről beszél. Olyanról, amelyet Ő hozott: „Tüzet jöttem bocsátani a földre.” Ez nem fizikai tűz, hanem jelképes: az életigenlés, a buzgóság és az apostolkodás tüzéről van itt szó.

Mi is tüzes lelkülettel hirdetjük az evangéliumot?

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié Litánia

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk. Uram irgalmazz!

Evangélium után

„Tüzet jöttem bocsátani a földre.”

A görög mitológia szerint Prometheus ellopta az istenektől a tüzet és lehozta a földre. A tűz segítségével képes lett az ember világítani, melegíteni és energiát fejleszteni. Ezzel megszüntette a sötétséget, hideget és tehetetlenséget. Az istenek azonban büntetésül a Kaukázus sziklájához láncolták.

A monda mély igazságot tartalmaz. Rámutat arra, milyen nagy szüksége van az embernek a tűzre. De téved abban, mintha az Isten irigyelné a tüzet az embertől. Sőt! Ő maga hozza el a tüzet.

Hol van szükség Jézus tüzére?

Hogy a céltalanság sötétségébe világosságot hozzon.

Jeremiást elfogta egyszer a csüggedés. Ő rátette életét egy szent célra: elvezetni népét az Istenhez. A nép vezetői ezért életére törtek. Vízverembe dobták. Összeomlott előtte minden. Olyan válságba került, hogy Isten előtt így fohászkodott: törölj ki Uram engem az Élet Könyvéből.

Az élet értelmetlenségének kísértése nem áll messze a mai embertől sem. Sokan ismételgetik: „Céltalan a létezés. Nem érdemes küzdeni, dolgozni.” Amíg gazdagság, siker, egészség veszi körül, addig megvannak. De a legkisebb nehézségnél összeroppannak. Kihunyt parazsak, elszenesedett üszkök.

Ki fogja bennük az élet alapvető értelmességének lángját felgyújtani? Ki fogja a céltalanság mélységéből kiemelni őket? Jézus Szíve lángjának fáklyájánál tudnak csak tüzet fogni.

Jézus! Hozd el a világosság tüzét a sötétségben botorkáló emberek számára, hogy lássák életük célját. Legalább egy lépésnyire világíts előttük az élet útján.

A lelki életben a buzgóság tüzére.

Az ember belekerülhet a sötétségnek egy másik útvesztőjébe is. Amikor úgy érzi, az imaéletben, az erénygyakorlásban, tökélesedésben nincs komoly előrejutás. Ilyenkor nagy a kísértése az embernek, hogy abbahagyja a vallási élet gyakorlatait, imáit, önmegtagadását. Lanyhaság lesz úrrá a lelken. A lanyhaság nagyobb baj, mint a súlyos bűn, mert az nem egyszeri aktus, hanem állapot. És aki abban jól érzi magát, ott a belsőélet kialakítása lehetetlen.

Akik érzik magukban a lelkiélet tüzének elhamvadását, imádkozzanak: „Jézus, hozz tüzet, amely a lanyhaság szárazságát lángra lobbantja és a langyosságot felizzítja.” Szent Pál buzdítja híveit: „Legyetek tüzes lelkűek!”

Az Egyház életében az apostolság tüzére.

Isten ügyének szolgálatában is beállhat a tűz hiánya. A tehetetlenség, a rezignáció, az elkeseredett lehangoltság. Főleg, amikor súlyos vészfelhők tornyosulnak az Egyház ege fölé.

A történelemben elég gyakran előfordult ilyen korszak. Ma is hasonló krízisnek vagyunk alanyai. De Jézus hozza a tüzet. Ő megígérte: „A pokol kapui sem vesznek erőt rajta.” Az Egyház fennmaradása mellett isteni garancia áll. Ami Krisztusban megtörtént, az, az Egyházban is bekövetkezik. A Mestert keresztre lehetett feszíteni, át lehetett szúrni a szívét, de csak Nagypénteken! Húsvétvasárnap megfordult a kocka. És azóta minden Nagypéntekre következett még Húsvét.

Urunk! Szítsd fel az Egyház tagjaiban az apostolkodás és a missziós szellem energiáját, hogy a te tüzed lángba borítsa a füstölgő mécsbeleket, a szolgálat lángszórója pedig fellobbantsa a parázsló zsarátnokot és a történelem sötét óráiban se felejtsük: „Gomolygó, sötét felhő felett örökké kék az ég!”

Cocteau francia írótól egyszer megkérdezték: Mit vinne magával égő házából? „A tüzet!” – hangzott a felelet. Mintha a Mennyei Atya is megkérdezte volna Szent Fiát: „Mit viszel magaddal a földre?” „A tüzet!” – válaszolta Jézus. Mintha az apostolok is megkérdezték volna Mesterüket: „Mit hoztál magaddal az égből?” „Tüzet jöttem bocsátani a földre és mi mást akarnék, minthogy végre fellobbanjon.” Lángra kapjon az életigenlés, a buzgóság és az apostolság tüze! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - TÜZET HOZTAM! Szűk a kapuÉvközi 21. vasárnap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
18

1. Íme, eljövök, hogy összegyűjtsek minden népet… (Iz 66–21)

Izajás könyvét ezzel a vízióval fejezi be: a pogány népek is meghódolnak az Úr előtt.

 

2. Akit az Úr szeret, megfenyíti (Zsid 12, 5–7. 11–13)

A fenyítés a nevelés egyik eszköze. Istennel szemben nem hivatkozhatunk „személyiségi jogainkra”.

 

3. Törekedjetek bemenni a szűk kapun… (Lk 13, 22–30)

Vajon hányan üdvözülnek? – teszik fel Jézusnak a szónoki vagy inkább újságírói kérdést a mai evangéliumban. A kérdezőt, az utca emberét, a bulvárt, a paprikajancsit nem az érdekli, ami a legfontosabb, hanem amit a zsigerei diktálnak. Szemtelen, mindenhová betolakodó médiája szemében semmi sem szent, semmit nem tisztel, ha botrányt szimatolhat. Kíváncsi olyasmire, ami izgalmas, ami érdekes (lehet), de igazából nem érinti őt. Hányszor koppan falnak a fejünk amiatt, hogy kíváncsiak voltunk, hogy abba próbáltunk belerondítani, ami nem ránk tartozik. Sok bajunk épp abból származik, hogy olyasmik izgatnak, olyasmik feszítik szét érdeklődésünket, amik valójában nem fontosak, nem érintenek, és amelyekben nem vagyunk illetékesek. A gonosz tudásának fájáról szednénk le gyümölcsöket, amelyeket nem mi termeltünk, nem érdemlünk meg, amelyektől nem leszünk jobbak, szentebbek, bölcsebbek. És mivel hamar megunjuk a szenzáció, a pletyka újdonságát, mindig más és más téma köti le figyelmünket. Kiállhatatlanok, izgágák leszünk, akik állandóan mások búját-baját fogyasztják. A nagy szabadságban mindig más baja lesz az érdekes, s ezzel a magunkét takargathatjuk. A szűkszavú székely, amikor azt kérdezték tőle: hová mész, ezt válaszolta: mindjárt jövök…

Jézus sem válaszol a kíváncsiskodónak, aki az üdvözültek száma felől érdeklődik, hanem azt mondja: Törekedjetek bemenni a szűk kapun! Mintha azt sugallná, hogy ne legyünk tömegemberek. Ne tolongjunk oda, ahol könnyen emészthető, fülcsiklandozó szenzációt, leszállított árú üdvösséget kínálnak. Ha a keresztény névhez méltók szeretnénk lenni – ahogyan egy gyermek is a szülőhöz szeretne hasonlítani –, törekedjünk a fáradságosabb, de tartós életmegoldásokra. Vagyis nem az a kérdés, kevesen vagy sokan vannak-e, hanem hogy én személyesen bejutok-e az üdvösségre. Ott már nem lesznek előjogai senkinek. Nem lesznek haverok, előre engedett ismerősök, protekciók és „előre levajazott” egyezségek, hátsó bejáratok, nem lehet a portást lefizetni.

Mindenkinek – a közösségben is – személyesen kell megjárnia az élet keresztútját, és bejutnia a szűk kapun. Ahogyan hegyre föl sincs autópálya, csak kijelölt turistaösvény, ahol egymásba, a korlátba kapaszkodva, és jó erőnléttel, lélekjelenléttel és bátorsággal lehet a csúcs felé haladni.

Jézus „missziós útja” Jeruzsálemen túl is folytatódik. Bennünk. Talán lehangoló, és nem ad okot derűlátása a szűk kapu képe. De ez az áldozat és a szolgálat útja. Mint az atlétikában, lelkileg is edzenünk kell magunkat – lemondásokkal, önmegtagadással, önzésünket „ráncba szedve” -, hogy bemehessünk dicsőségébe.

A többség által kitaposott út nem okvetlenül az üdvösség útja. Ehhez személyes kockázatot is kell vállalni. S ez nem mindig a könnyebbik megoldás. Sőt. De az úton végig velünk van az, aki előttünk végigjárta. Nemcsak hátba vereget és egyetért velünk, hanem kihívásokat ad, hogy növekedjünk a szeretetben. Ezért ne féljünk az erőfeszítésektől, s ne essünk kétségbe akkor sem, ha a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Isten a javunkra fordítja néha azt is, amiről már-már lemondtunk, vagy fájdalmas tapasztalatként szeretnénk mihamarabb elfelejteni.

Nemrég olvastam egy vándorkereskedőről, aki különböző árucikkekkel megrakott ládával járta a falvakat, Afrikában. Történt egyszer, hogy lakatlan vidéken lepte meg az este. Nem maradt más hátra, minthogy az erdő szélén, egy hatalmas fa lombja alatt töltse az éjszakát. Mivel az éjszaka hűvösnek ígérkezett, elővett a ládájából egy hálósapkát, és a fejére húzta. Hamarosan elaludt, és nem vette észre a fa lombjai között tanyázó majmokat. Mivel a majmok látták a sapkafeltevés műveletét, sorban lemásztak a fáról, kivettek a ládából egy-egy hálósapkát és a fejükre húzták. Reggelre meglepve látta a kereskedő, hogy valaki turkált a ládájában, és minden hálósapkáját elvitte. Először tolvajra gondolt, de amint fölpillantott a fára, meglátta a majmokat, fejükön a hálósapkával. Ezen egy jóízűt nevetett, majd dobálni kezdte az állatokat, abban a reményben, hátha visszaadják a sapkákat. A majmok ide-oda ugráltak a kövek elől, de a sapkákat nem adták vissza. Ekkor a kereskedő dühében földhöz vágta a sapkáját, és íme, a majmok is – követve utánzó hajlamukat –, földhöz vágták a sapkákat.

A kereszténység teljesen más értelemben „Krisztus-utánzás”. Nem majmolás, nem csordaszellem, hanem személyes elkötelezettség. Tudatosan engedünk a jó vonzásának. Válasz arra, hogy Krisztus megbabonázott, eljegyzett minket az ő szeretetével. Imitatio Cristi. Kövess engem! – szólít fel Urunk oly sokszor a Bibliában. „Ő a lehető legszűkebb kapun ment be: kínzatásától a pokoljárásig.” (Czakó Gábor) Ha szűk is a kapu, ha magas is a „bejutási küszöb”, biztos, hogy mindannyiunk számára van hely nála. Nem könnyű bejutni, nincs is nagy tolongás, de a kaput ő maga nyitja ki. És beenged.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója SzembenállásÉvközi 20. vasárnap

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Szembenállás

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkeresztelkednem. Mennyire vágyom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” Lk 12,49-53

Mottó: Mennyire vágyom, hogy ez beteljesedjék!

 

Lángra lobbanjon

Milyen ritka is az evangéliumokban, hogy Jézus belelkesedik! Annál meglepőbb, hogy miért is lelkesedik? Nem többségre vágyik. Kettő három ellen, három kettő ellen: mintha az eredmény mindegy volna! Döntést akar, döntést vér tőlünk, egyértelmű döntést. Akár szeretteinkkel szemben is. Nekik is dönteniük kell. Jézus mellett vagy ellen. Az ellentétek kisimítása, ugye, ezt várjuk tőle? A konfliktusok mindenképp kerülendő? Éljenek a kompromisszumok? Hát nem – mondja Jézus. Akkor sem, ha ez „politikailag nem korrekt.” A tűzoltók sürögnek forognak, de ez a láng kiolthatatlan. Akarod a keresztséget?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 1,39–56 „Áldott vagy az asszonyok között!”Nagyboldogasszony

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
15

Nagyboldogasszony
Lk 1,39–56 „Áldott vagy az asszonyok között!”

A legősibb Mária-ünnep az Egyházban, Mária halálának és mennybevételének emléknapja. Az 5. századtól ismerték. Jeruzsálemben augusztus 15-én az „Istenszülő napjaként” ünnepelték. Kon-stantinápolyban erről az eseményről december 26-án emlékeztek meg. Neve „Natale”, vagyis mennyei születésnap. Dormitiónak, elszenderülésnek is nevezték, görögül pedig Komesisnek. A gall liturgiában a 6–7. században tűnt fel Mária mennybevételének ünnepe. Rómában augusztus 15-én tartották.

A Mária-kultusz biblikus alapjait Lukács evangéliumában találhatjuk meg. Lukács egyébként is kiemelt szerepet tulajdonít a nőknek. A gyermekségtörténetben számos kiemelkedő jámbor nő szerepel: Mária, Erzsébet, Anna prófétaasszony. Ezek a történetben nemcsak isteni titkok hordozói, hanem teológiai műveltségükben is a férfi szereplők méltó partnerei. Mária teológiai műveltségére leginkább a neve alatt megjelenő „Magnifikát” (46–56) néven ismertté vált énekből következtethetünk. A problémát az okozza, hogy néhány latin kéziratban ennek az éneknek a szerzője a 46. versben nem Mária, hanem Erzsébet, akinek lelkiállapotára éppen úgy ráillik a himnusz mondandója. A szöveg, ha jobban megvizsgáljuk, egy halom bibliai idézet gyűjteménye. Mária a himnuszban a szegények egyházának szószólója. Saját állapotát megalázottságnak deklarálja, aki az üdvösség rendjében és Jézus születése miatt magasba emelkedik. Pontosan tudja, élete összekapcsolódik az Egyházzal, és a hívek egyetlen nemzedéke sem fog megfeledkezni róla. Lukács evangélista ebben az énekben megszólaltatja a maga Egyházának Mária-tiszteletét, egyben dokumentálja azt is, hogy Jézus anyja a maga korában, Kr. u. 70 körül elnyeri a közösségben kiemelt tiszteletét.

Az énekből az látszik, hogy a társadalom a vagyonosok, és a szegények csoportjára oszlik, amely megfelel a hatalom és az elesettség két csoportjának is. A hatalmasok egyben uralkodnak is alattvalóikon, tulajdonuknak tekintik az embereket. De akik saját maguknak emeltek trónt, azoknak az életében fordulat következik be, mert onnan Isten maga taszítja le őket. Isten ugyanis az így felszabaduló helyeket kedveltjeinek adja, hogy a korábban megalázottakat felemelje.

Köztudott, hogy XII. Pius pápa 1950. november 1-jén dogmaként hirdette ki, hogy Mária testestül lelkestül felvétetett a mennybe (Munificentissimus Deus bulla). Ezzel együtt azonban nem mondta ki, hogy Mária halála és feltámadása ugyanaz lenne, mint Jézusé, az ő Fiáé, egyébként is ez a kijelentés ún. „sententia pia” vagyis jámbor kijelentésnek számított csupán. De annyi bizonyos, hogy amint ezen elképzelés gyökerei után kutatunk, már a 2. században találunk nyomokat. Ami azt jelenti, hogy Mária elszenderüléséről és tranzitusáról ettől az időtől kezdve olvashatunk történeteket, jeleként a mennybemenetelével kapcsolatos hit narratív megfogalmazásának. Mindezek a halhatatlanság kérdését körvonalazzák, Mária tranzitusának leírása az apokrifekben hasonló Hénok és Illés mennybemeneteléhez. Mária elszenderüléséről vagy mennybemeneteléről, valamint mennyei tartózkodásáról a 2. századi apokrif írás, Mária evangéliuma is beszámol. Az 5. században az etióp irodalomban találkozunk az elszenderülés könyvével. Mária temetéséről is először az 5. században olvashatunk. A korabeli Pszeudo-János könyve is beszámol Mária elszenderüléséről és mennybeviteléről.

Szent Bernát azt írja: „A dicsőséges szűz ma felmenvén a menynyekbe, minden bizonnyal nagymértékben növelte az égi lakók örömét. Hiszen ő az, akinek üdvözlő szavára azok is örömben törtek ki, kik meg sem születtek.”

Mária üdvtörténeti szerepe az Újszövetségben gyakran kapcsolódik fájdalmas és megalázó eseményekhez. Ezekkel a gyötrelmekkel ellentétben áll ez a himnusz, amely egy Istenben ujjongó aszszony énekét tárja elénk. Az ősegyházban igen tisztelték Máriát, nem tudták elfogadni, hogy élete tragikus véget érjen. Akit a hívek között elsőnek tartottak, arról úgy vélték, mennyei megjelenése is dicsőséges. Isten saját anyját bizonnyal megdicsőítette.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólSzent igénytelenség

Napi Ima46 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
05

a) „Ne aggódjatok éltetekről, mit egyetek, sem testetekről, mibe öltözzetek… Tekintsétek az égi madarakat; nem vetnek, nem aratnak… Nézzétek a mezei liliomokat… nem munkálkodnak és nem fonnak” (Máté 6,25). Dolgozni, ez az első evangélium, melyet a Teremtő hirdetett. Ez nagyságunk s uraságunk útja, tévedéseink kiigazítója, kételyeink oldozója; s Krisztus ezzel nem ellenkezik, hanem elítéli azt a lázas, önző, egoista kegyetlenséget, melyben az ember töri magát s tönkretesz mást; azt az aggódó, versenyző, izgalmas gazdasági harcot; azt az esztelen gazdagodási vágyat, mely minél többet akar, s ezáltal szétszedi saját lelke szépségét s a világ harmóniáját. Minek fokozni az igényeket ételben, ruházatban? Van-e szebb élet, mint az egyszerű, énekes s virágos természet? Ha nagylábon éltek s mástól minél többet elragadtok, krízis lesz a vége. Ez a hajsza nem az evangélium programmja; „gazdagodjatok”, ez nem evangélium, hanem „dolgozzatok s lelkiek legyetek”. Nagylábon való életért az evangélium nem szavatol; a föld nincs arra berendezve, hogy milliomosok legyünk.

 

b) Kivált apostolaitól kívánja ezt az Úr. Tudjatok morzsákból élni! „Wer von Brodsamen nicht leben und für ein Schwert nicht alles entbehren kann, ist nicht geschickt zum Dienst der Wahrheit”. Mi lesz az evangéliumból, ha az apostolok pénzt keresnek? Az egyszerű élet, az igénytelenség adja a „pondus Evangelii”-t, az erkölcsi komolyságot. Lesznek mindig, kik az evangéliumért minden egyebet odaadnak. Valamint a harcos, midőn a tárogató szól, kibontakozik nejének s gyermekeinek karjaiból, elhagyja házát s otthonát: úgy az apostoli ihletű lelkek is tudnak lemondani mindenről s tarisznya s bot nélkül nekiindulni a világnak. Ez Jézus gondolata s kívánsága!

 

c) „Mondom pedig nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem volt így felöltözve, mint egy ezek közül.” Elragadtatással nézi az Úr Jézus azt az isteni pompát, melybe a mezei virág van öltözve. Szereti s élvezi s dícséri a szépséget; van lelke hozzá, mely isteninek látja azt. „Ha pedig a mezei füvet, mely ma vagyon s holnap kemencébe vettetik (miután avar, kóró, pozdorja lett belőle), az Isten így ruházza, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűeket!” Az Isten minket tehát szebben ruház; ad szép természetet, isteni vonásokat a kegyelemben, mintáz, alakít a segítő malaszt finom illetéseivel, fölséges érzéseket sző lelkünkbe: miért nem bízunk szerető művészetében?! Ijeszt tán a környezet, a sokféle kudarc, az üres szépség? Igen, el lehet rontani a szép lelket s üressé tenni szépségét, de az ne zavarjon; kórók, avar dacára kifeslik a napsugárban a mezei virág! Hordozzam lelkemben kincsemet, az Istent, éljem át kegyelmét; lesz harmat, lesz virág, lesz olaj, lesz illat a lelkemen; de óvom is e virágot s lelkesülök érte jobban, mint Salamonnak s az egész történelemnek pompájáért, mert íme én több vagyok ezeknél!

 

d) „Tekintsétek az égi madarakat… nem vetnek, nem aratnak.” Ime a szárnyaló madár, a természetnek ünnepnapi köntösbe öltözött kegyeltje; földet, létet arra használ, hogy emelkedjék és szárnyaljon. Emelkedni… töltekezni… imádkozni. De az emelkedés s a repülés nagy energia. Mily fölséges látvány az ég mélyein úszó sas! Mi kell tehát nekünk? 1. Függetleníteni a lelket a lelkiek lángoló szeretete által. Úgy szeretni, hogy el ne hanyagoljuk magunkat, még ha gondok ostromolnak is. 2. Úgy nevelni magunkat s másokat, hogy kevés igényünk legyen. Jézus így nevelte apostolait, s mégis kérdezni merte: szenvedtetek-e hiányt valamiben? úgy-e nem? 3. Nagy bizalom és megnyugvás Istenben: többször átélvezni a 90. zsoltárt: „Aki a Fölséges segítségében lakik, a menny Istenének oltalmában marad”.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja„Legyen meg a Te akaratod”

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Valahányszor erre gondolok, mosolyognom kell az olyanok fölött,
akik nem mernek az Úrtól szenvedést kérni, mert attól félnek, hogy
azonnal reájuk küldi. Nem azokat értem, akik alázatosságból nem merik
ezt megtenni, mivel azt hiszik, hogy nem lesz erejük a szenvedés
elviselésére; -- bár én azt hiszem, hogy aki az Úr sugallatából ezen
kemény eszközzel akarja kimutatni Isten irányában szeretetét s azért
imádkozik érte, az meg is fogja kapni felülről a szükséges erőt.
Azoktól azonban, akik a meghallgatástól való féltükben nem mernek
szenvedést kérni, én azt szeretném kérdezni, vajon miként értik azt,
amikor azt mondják az Úrnak, hogy teljesedjék az Ő akarata bennük?
Vagy talán csak azért mondják, mert mindenki mondja, de nem kívánják,
hogy tényleg úgy is legyen? Ez már mégsem volna szép dolog, nővéreim!
Gondoljátok meg, hogy az édes Jézus a mi követünk, aki magára
vállalta, hogy közbenjár értünk az Ő Atyjánál. Ez neki nem csekély
fáradságába kerül s igazán nem illenék, hogy ne vállaljuk magunkra
azt, amit a nevünkben fölajánl. Vagy pedig, ha igazán nem akarjuk
elvállalni, akkor legalább ne mondjuk ki e szavakat. Azonban egy másik
oldalról is meg akarom világítani ezt a dolgot. Vegyétek fontolóra,
leányaim, hogy az Úr akarata teljesedni fog égen-földön, akár akarjuk,
akár nem. Azért fogadjatok szót; higgyetek nekem; s csináljatok erényt
a szükségből.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. augusztus 26.II/115

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

„El kell indulnod szeptember hónapban Szeretetlángomat tovább sürgetni. Az Én szavaimon kívül semmit ne beszélj, csak add át üzenetemet a püspök atyának. Én kérem, vegye kezébe szent ügyemet. Csak ha kérdeznek, arra válaszolj, és légy nagyon alázatos!” Ezeket a sorokat az Úr Jézus kérésére húztam alá.

1963. augusztus 30.
 

Gyóntatóm nem engedett el a püspök atyához (Gy. atya volt).
 

„Ne akarj többnek tűnni! Tudod, miért mondom ezt? Légy tisztában az Én illemszabályaimmal. Csak írd szavaimat úgy, amint tudod. Nem kell azt neked másokkal kijavíttatni. Örülök, hogy szent tisztelettel vagy szavaim iránt, de nem kell az illem és helyesírás szabályaival megtisztelned. Te csak maradj egészen kicsi és tudatlan. Mondtam már, hogy így vagy kedves Nekem. Ne keress te semmi olyat, amitől okosabbnak látszanál. Ha Nekem úgy telne kedvem benned, Én megadtam volna a módot és lehetőséget is ahhoz. De Mi kicsiségeden, tudatlanságodon és főleg alázatosságodon keresztül akarjuk szent ügyünket általad elindítani.Vigyázz, ne engedd a hiúságot magadhoz férkőzni! Azért figyelmeztetlek, légy nagyon alázatos! Ez legyen minden törekvésed, mely által a többi erényeid is mind megszilárdulnak.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Fájdalmas RózsafüzérPéntek

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki értelmünket megvilágosítsa!
... Aki emlékezetünket megerősítse!
... Aki akaratunkat tökéletesítse!

 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki érettünk vérrel verítékezett.
... Aki érettünk megostoroztatott.
... Aki érettünk tövissel megkoronáztatott.
... Aki érettünk a Keresztet hordozta.
... Aki érettünk Keresztre feszíttetett.

 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaAki a hit szemével lát

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. (1Sám 17,46)

Dávid és Góliát története nagyon fontos igazságokra hívja fel a figyelmünket:

Aki a hit szemével nézi a valóságot, az a teljes valóságot látja. A rettegett óriást azonnal lefokozza: ez egy körülmetéletlen pogány, mi pedig Isten szövetséges népe vagyunk. Nemcsak a túlerő és a technikai fölény számít, hanem hogy kinek az oldalán van Isten!

Aki látja Isten páratlan nagyságát, az nem kerül a félelem igézetébe. Saul seregét az jellemezte, hogy „megrettentek és igen féltek". Ez már fél vereség. Ők csak Góliát méreteit és fegyverzetét látták, Dávid viszont elmondta neki: „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr..."

Mivel így bízik Istenben, ezért mer a hívő ember más eszközökkel harcolni. Dávid egyszerű parittyával, amit azonban Isten irányít majd. És az ilyen ember jobban bírja idegekkel is. A győzelemhez vezető legbiztosabb út Isten nevének komolyan vétele. A bukáshoz vezető út: Isten nevének gyalázása.

Dávid emlékezett arra, hogyan szabadította meg őt Isten már a vadállatok karmai közül is.

Ezzel a nagy hittel bírja az ember a magányt is - milyen egyedül van ott, még a testvérei is csak csúfolják! Akinek azonban Istennel ilyen közössége van, az soha nem lesz magányos. Még ő bátorítja a királyt és a harcosokat: „Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal."

Merünk-e mi hasonló éles helyzetekben ilyen életveszélyesen is bízni Istenben? Nem a szerencsében vagy a magunk rátermettségében, hanem a személyes, élő Istenben, akiről sok mindent tudunk, s akinek a szabadítására hittel várunk. Aki valóban bízik benne, azt nem hagyja megszégyenülni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd (11) „… nem lesz többé özönvíz,hogy elpusztítsa a földet.” (1Móz 9)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

„… nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet.” 1Móz 9

1 Isten megáldotta Nóét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! 2 Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. 3 Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek! Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt. 4 De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt! 5 Bizony, számon kérem a benneteket éltető vért! Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét. 6 Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. 7 Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta! 8 Isten azt mondta Nóénak és fiainak: 9 Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, 10 meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. 11 Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. 12 Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: 13 szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. 14 Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, 15 akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. 16 Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. 17 Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem. 18 Ezek voltak Nóé fiai, akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja. 19 Ezek hárman Nóé fiai, és ők népesítették be az egész földet. 20 Nóé, a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett. 21 Egyszer bort ivott, megrészegedett, és meztelenre vetkőzött a sátrában. 22 Hám, Kánaán ősatyja meglátta apja szemérmét, és elmondta kint levő két testvérének. 23 Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. 24 Amikor Nóé kijózanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, 25 ezt mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen testvérei között! 26 Ezután ezt mondta: Áldott az Úr, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája! 27 Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban! Legyen Kánaán a szolgája! 28 Az özönvíz után Nóé még háromszázötven évig élt. 29 Nóé teljes életkora kilencszázötven év volt, amikor meghalt.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd

(11) „… nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet.” (1Móz 9)

Isten ígéretet tett, noha senki nem kényszerítette rá. Ő nem leli örömét a rombolásban. Az égen húzódó szivárvány azóta is erre az ígéretszövetségére emlékezteti Istent és az embert is. Nekünk ez jut eszünkbe a szivárványról. Számos szövetségkötésről beszámol a Szentírás, ezekben az ember soha nem egyenrangú, de máskor mégis aktív résztvevő fél. Ábrahám megértette, hogy a szövetség megköveteli a férfiak körülmetélését, Mózesnek a hegyre kellett felmennie a kőtáblákért. A szivárvány jelével egybeforrt Nóé-szövetség más, itt az ember semmit nem tesz, csak elfogad. Nóé megtapasztalta a teremtés rendjének fejtetőre állását, túlélte a túlélhetetlent. A határok közé szorított vizek a szeme láttára törtek elő, eltűnt a száraz, a földi élőlények lelke kihunyt, ő pedig tehetetlenül ült fénytelen lélekvesztőjében. Egy darabig hallotta víz zúgását, aztán már azt sem. De túlélte. Nem volt még ember a földön, aki nála jobban értette volna, mit jelent ajándékba kapni az életet. Talán nem csoda: ő, a túlélő, a szövetségkötés során (1–17) egyetlen szót sem szól. Néha el kell némulni Isten előtt – az elfogadás nem igényel szavakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Engedd előre az Urat!Péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
Engedd előre az Urat!
Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. (ApCsel 5:38-39)
Olvasandó: ApCsel 5,17-20; 25-26;29-42
Mi közünk van a zsidó nagytanács vitájához? Mi közünk van ehhez a Gamáliél nevű farizeushoz? Minket az apostolok érdekelnek. Mi nekik szurkolunk. Foglalkozzunk inkább azzal, mi lett velük; ők hogy jöttek ki szorult helyzetükből!
Azzal foglalkozunk! Arról beszélünk, hogy Isten felhasznált valakit a másik oldalról! Arról van szó, hogy ha az Ő, ha Isten ügyében kell eljárni, akkor még az apostolai ellenfeleit is a saját szekere elé fogja.
Gamáliél szájából azt parancsolja: Ne akadályozd azt, amit Isten elkezdett!
Fogadd meg a nem református, de még csak nem is keresztyén zsidó farizeus Gamáliél tanácsát, amikor szembe kell nézned azzal, amiről Isten tud! Isten Ura a helyzetnek. A tiednek is. Uradként véd, és irányít.
Ha munkát ad neked; ha adott helyzetben, időben Istentől kapott dolgod van, akkor állj bele teljes erővel!
De ha nem rád bízta, ha téged most pihentet, akkor maradj a … helyeden! Azt csináld, azon dolgozz, amit már megértettél, és ne hátráltasd Isten munkáját a felesleges buzgalmaddal!
Hogy mondta Gamáliél? - „még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen” harcolsz.
Azt pedig nem akarod, ugye? Holmi kis csaták nyereségéért miért kockáztatnád azt a jutalmat, amit Isten oldalán kétségtelenül elnyerhetsz? Isten majd intézkedik. Felesleges egy pohár vízzel, egy kegyes hőbörgéssel oda futni, ahol a tűzoltó már megnyitotta a fecskendőt. Ahol Isten már oltja az istentelenség tüzét.
Engedd előre az Urat! (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
******
Imádság:
Erős Isten! Csavard ki a Bibliát hadonászó kezünkből. Tedd elénk, akkor majd nem csak lóbáljuk, hanem megint olvasni fogjuk, így aztán nem mi találjuk ki, hogy mikor, mit, mire adsz nekünk. Ámen
****
A nap gondolata:
S nem hajszolják azt, ami égi érdek, / Olyan buzgón, hogy az nem érdeke az égnek. Moliére /Tartuffe/
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeHuba, valamint Bernát, Lajos, Marián napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
Napi igék

Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. (Zsolt 63,9)

Pál írja: Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze… (2Tim 1,12)

Olvasmányok

Jer 1,11-191Krón 15,1-16.25-29

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Valamiben hinni kell. Mindenki hisz valamiben. Ezek és hasonló mondatok állandóan elhangoznak a hittel kapcsolatban. Erre építik sokan azt a világnézetet, amelyet több vallás összemosásával tartanak saját hitük tárgyának. Amelyben megfér egymás mellett Jézus és a babona, az egyistenhit és a távol-keleti vallások mindent befogadó gyakorlata.

Pál apostol egészen határozottan szólal meg: tudom, kiben hiszek! Pál számára az az Isten, akit megismert vallásos zsidó neveltetése kapcsán, az a Krisztus, akivel találkozott a damaszkuszi úton, elegendő volt hite mögötti élő fedezetnek. Ebben az Istenben hitt Pál. És benne hiszünk mi is. A kegyelmét számtalan módon megmutató Urunkhoz ragaszkodik lelkünk. Nem pusztán azért, mert ő támogat, mintegy viszonzásként. Sokkal inkább azért, mert tudjuk, hogy mindent tőle kaptunk.

Dicsekedhetünk sok mindennel, de nehéz lenne azt gondolnunk, hogy Istenünknek ne lenne köze mindahhoz, amit kaptunk. Mert ő az, aki bennünket támogat. Ő az, aki bennünket segít naponként. Tudom, benne hiszek!


*

Uram! Oly sokszor kerít hatalmába a kételkedés és a kishitűség. Pedig te végtelen hatalmadat mutattad meg nekünk, és azzal segítesz minket naponként. Kérünk, Urunk, Szentlelked erősítse bennünk a hitet naponként. Add, hogy szereteted ereje lendítsen újra és újra a jóra. Add, hogy teremtő, támogató valóságod legyen jelen mindig életünkben hitünk által. Ámen.

Szerző: Nagy Zoltán

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Mt 7,24-29)Szent István király

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Szent István király

 

(Mt 7,24-29)

 

Bevezető

Ma kettős ünnepünk van. Azért mondom kettősnek, mert első királyunkban egyrészt a szentet tiszteljük, másrészt a honalapítót. Akit egyházunk a szentek sorába iktat, az nem csak saját hazájában részesülhet nyilvános tiszteletben, hanem az egész világegyházban. így vált világhírűvé első királyunk, akit szigorú vallásossága, példamutató jótékonysága miatt határainkon túl is számon tartanak. Ő tehát azért részesül nyilvános tiszteletben, mert komolyan vette a kereszténységet. Vannak, akik csak ezért tisztelik, akik csak államférfiúi kiválóságát értékelik, és nem akarnak tudomást venni a szentről. Mi nem tartozunk ezek közé. Mi azt valljuk, hogy első királyunkban nem lehet szétválasztani a szentet és a bölcs államférfit, mert nagysága éppen abban mutatkozik meg, hogy a kereszténységet tette meg nemzeti életünk sziklaalapjának. Ma is ebben a szellemben akarjuk őt ünnepelni.

 

Hívek könyörgése

Urunk! Szent István király közbenjárására add bőséges áldásodat nemzetünkre!

1.   Istenünk! Könyörgünk magyar népünkért, hogy Szent István nyomdokain haladva békében és jólétben éljen.

2.   Szentlelkeddel világosítsd meg országunk vezetőit, hogy komoly felelősséggel őrizzék, védjék azokat a keresztény értékeket, amelyek népünk jövőjét biztosíthatják.

3.   Áldd meg gyermekeinket, ifjúságunkat, akik a magyar jövő zálogai lesznek, ha Szent István örökségét szívükbe fogadják.

4.   Istenünk! Add, hogy a magyar földön mindig jó viszony legyen az egyház és az állam vezetői között.

5.   Kérünk, tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre.

Istenünk, gondviselő Atyánk! Áldd meg nemzetünket, hogy Nagyasszonyunk közbenjárására, és Szent István királyunk nyomdokain haladva békében és jólétben élhessen, és téged szívből magasztaljon, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652735-2741

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

MIÉRT PANASZKODUNK, HOGY NEM TALÁLTUNK MEGHALLGATÁSRA?

 

2735 Mindenekelőtt egy ténymegállapításnak meg kellene döbbentenie minket. Amikor Istent dicsérjük vagy jótéteményeiért általában hálát adunk, alig törődünk azzal, hogy vajon imádságunk tetszik-e Neki. Ezzel szemben mi elvárjuk, hogy lássuk kérésünk eredményét. Vajon milyen az istenkép, amely imádságunkat indítja: egy fölhasználandó eszköz vagy a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja?

 

2736 Meg vagyunk-e győződve arról, hogy "mi még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni" (Róm 8,26)? "Megfelelő javakat" kérünk-e Istentől? A mi Atyánk pontosan tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle; [21] mégis várja kéréseinket, mert az Ő gyermekeinek méltósága a szabadságukban rejlik. Tehát az Ő Lelkével kell imádkoznunk, aki a szabadság Lelke, hogy valóban megismerhessük, mi az Ő vágya. [22]

 

2737 "Nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyaitokban elpazaroljátok." (Jak 4,2--3) [23] Ha megosztott, "házasságtörő" [24] szívvel kérünk, Isten nem tud meghallgatni, mert Ő a javunkat, az életünket akarja. "Vagy azt gondoljátok, hogy hiába mondja az Írás: Féltékenyen vágyódik a Lélek, aki bennünk lakik" (Jak 4,5)? A mi Istenünk "féltékeny" ránk, ami az Ő szeretete igazságának jele. Lépjünk be Lelkének vágyába, és meghallgatásra fogunk találni:

"Ne akard mindjárt birtokba venni azt, amit kérsz; nagyon sok jót akar adni neked, ha kitartasz az imádságban." [25]

Isten "edzeni akarja vágyakozásunkat az imádságokban, hogy befogadhassuk azt, amit készít számunkra." [26]

HOGYAN VÁLIK HATÉKONNYÁ IMÁDSÁGUNK?

 

2738 Az imádság üdvtörténetben adott kinyilatkoztatása arra tanít, hogy a hit Isten történelmi tevékenységére támaszkodik. A gyermeki bizalmat leginkább ébresztő tevékenysége: Fiának szenvedése és föltámadása. A keresztény imádság együttműködés az Ő gondviselésével, az emberekre vonatkozó, szeretetteljes tervével.

 

2739 Szent Pálnál ez a bizalom merész, [27] mert a Léleknek bennünk való imádkozására és az Atya hűséges szeretetére támaszkodik, aki nekünk ajándékozta egyszülött Fiát. [28] Az imádkozó szív átalakulása az első válasz kérésünkre.

 

2740 Jézus imája teszi a keresztény imádságot hatékony kéréssé. Ő a példaképe. Bennünk és velünk imádkozik. Ha a Fiú szíve csak azt keresi, ami az Atyának kedves, a fogadott fiak szíve hogyan tapadhatna inkább az ajándékokhoz, mint az Ajándékozóhoz?

 

2741 Jézus értünk, helyettünk és a javunkra is imádkozik. Minden kérésünket egyszer s mindenkorra belefoglalta a kereszten elhangzott kiáltásába, és az Atya az Ő föltámadásában meghallgatta azokat, és ezért nem hagy föl a közbenjárással értünk az Atyánál. [29] Ha a mi imádságunk bizalommal és gyermeki merészségével egyesül Jézus imádságával, mindent elnyerünk, amit az Ő nevében kérünk, és még többet, mint ezt vagy azt a dolgot: magát a Szentlelket, aki minden adomány foglalata.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás MlT JELKÉPEZ A SZENTMISÉBEN A BOR ÉS A VÍZKEHELYBE ÖNTÉSE 33. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
15

Megszokott dolog számunkra, hogy a miséző pap felajánláskor a kehelybe nemcsak bort, hanem egy kis vizet is önt.

A víznek a borhoz való vegyítése egészen az őskereszténységbe visszanyúló szokás. Az első ke­resztény századok írói (Jusztinosz, Cyprianus), továbbá már a karthágói (397) és trullói (698) zsina­tok is említik ezt a hagyományt. Nemcsak a katoli­kus, hanem az ortodox egyházakban is megvan ez a szokás. A II. Vatikáni Zsinat után megújult katoli­kus liturgia is megtartotta ezt a rítust, mert szimbo­likus jelentőséget tulajdonít ennek a liturgikus cse­lekménynek, aminek az értelmére a miséző pap imádsága utal: „A bor és a víz titka által részesedjünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett embersé­günknek”.

Ennek az imádságnak kétféle értelmezésével is találkozhatunk. Az egyik, az un. „karácsonyi” jellegű értelmezés. Eszerint, a Keleti Egyházra inkább jel­lemző értelmezés szerint, ez az imádság a „csodála­tos csere” ill. „a megistenülés” (theoszisz) gondolatá­ra emlékeztet bennünket.  A Fiú  megtestesülése által lehetővé válik számunkra, hogy részesedjünk az isteni természetben. Ahogyan a víz egyesül a borral, úgy válik lehetővé számunkra, hogy a kegye­lem által az isteni élet részesei lehessünk.

A másik, a húsvéti misztériumra utaló értelmezés, amellyel már az egyházatyáknál is találkozunk. Szent Ágoston szerint a bor és a víz a Jézus oldalá­ból kifolyó vérre és vízre emlékeztet bennünket (Jn 19,34). A vér és viz pedig jelképezi a keresztségét és az Eucharisztiát, a két legfontosabb szentséget, amelyek az új élet, a kegyelmi élet szempontjából nélkülözhe­tetlenek számunkra. Ezek a szentségek az Egyházat is éltetik. Nemcsak az egyes ember, hanem az Egy­ház számára is alapvetően fontosak. Ágoston szerint az Egyház Krisztus kereszthalálából született: „Krisztus azért halt meg, hogy az Egyház megszü­lessék. Krisztus oldalát halála után átszúrták, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel Egyhá­zát élteti”.

A húsvéti jellegű értelmezés mellett szól az tény is, hogy a szentmisében Krisztus megváltó áldozata válik jelenvalóvá. A bor és víz ebben az összefüg­gésben arra emlékeztet bennünket, hogy a megváltó Jézus vére kiontatott a bűnök bocsánatára A kenyér és a bor külön választásának az értelme a szentmi­sén éppen az, hogy a kenyér és a bor (a test és a vér) így jobban emlékeztet bennünket Krisztus áldozati halálára, és a szentmise áldozat jellegére.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Istenes versek

Istenes versek Sík Sándor:Hullámmoraj

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Sík Sándor: Hullámmoraj

Szürke tenger és szürke ég.
Ó véghetetlen szürkeség!
Jajongva száll a sok sirály.
A lágy eső halkan szitál.
Vonagló, méla vízmoraj,
Örök-egyhangú mélyi dal.
És mégse, mégse szomorú.
Ó szürke, szép, komoly ború!

Ti szürke tenger-távolok,
Lám én is, én is itt vagyok!
Az a hatalmas, furcsa szél,
Amely nem tudni merre kél,
Eddig sodorta csónakom,
S most ülve szürke partokon
Fontolgatom, elmélgetem
Haminchatéves életem.

Mily különös, hogy itt vagyok,
Hogy hallom az örök habot
A véghetetlen ég alatt.
Hogy annyi minden elmaradt,
Hogy annyi volt és annyi van,
És el fog ülni nyomtalan:
Mint harsogó hullámhadak
A fövenyen elomlanak.

Mily különös: Ma itt vagyok,
És holnap tán már új habok
És friss szelek ölelik át
Életem ingó csónakát,
Új tengerek és új egek,
Új szürkeségek intenek:
S holnapután új partokon
A régi zúgást hallgatom.

Mondd, mondd, te gazdag szürkeség:
Mi jöhet új elémbe még?
Amit a szív tud sejteni,
Ami emberi s isteni
Engedtetett a Föld színén:
Mindent megértem, éltem én.
Már minden volt. Hogy élhetem
Még gazdagabbá életem?

Ha jönne most az alkonyat,
Amely bezárja útamat,
Úgy hagynám itt a szép nyarat:
Békétlen vágyam nem maradt.
Úgy hajtanám le arcom én
A hívó Isten kebelén,
Mosolygón, érten, gazdagon,
Halk Tedeummal ajkamon.

De hogyha élnem méretett,
Ha zúgnak még a tengerek,
És ismeretlen partokon
Kell még kikötni csónakom:
Kedves nekem az Akarat,
Melytől vitorlám megdagad,
S amely hajóznom rendelé
A láthatatlan part felé.

Csak zúgjatok, őrök habok:
Én is egy kis hullám vagyok.
Testvér nekem a mélyi dal,
S a lelkem rá rímet sugall.
Ó édes ülni köztetek,
Hullámok, rímek, életek,
S hallgatni szívem halk dalát:
Az öröklét mély dallamát.

Viareggio, 1925

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT BERNÁT

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
SZENT BERNÁT
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Thesaurus
Mindazt, mit Jézus meghagyott,
Tüzes lélekkel vállalod,
Kereszt zászlóját követed,
Bernát, s a mennyet megnyered.
 
2. Példáddal, szóddal hirdeted,
Amit tanít a szent Szabály,
S új hajtást támaszt égi kegy:
Nyílnak dicső monostorok.
 
3. Királyok, püspök-doktorok,
Kérték bírói bölcs szavad,
Magányban, csendben rejtező!
Hangzik nevedtől századod.
 
4. A boldog Házban esdj ki most
Békét földünknek, éltetőt,
Növelj lelkünkben hős erényt,
S gyúljon szívünkben szeretet.
 
5. A Hármas-Egynek tisztelet,
Látnunk ki adja önmagát,
Kinek jósága végtelen,
S vég nélkül ad szent örömet. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
Ószövetségi ének (Tób 13,8-11.12c-18) • Tóbiás imája
Megmutatta a mennyből, Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet, mely Isten dicsőségében ragyogott. – Jel 21,10.11
 
Áldjátok az Urat, mind az ő választottai, † dicsérjétek fenségét mindnyájan, * üljetek örömnapot és zengjetek hálát néki.
 
Jeruzsálem, te szent város! * Kezed műveiért fenyít meg téged az Úr.
 
Jótettekkel dicsőítsd az Urat, * és magasztald az örök Királyt,
 
Hogy örömmel építse fel sátrát újra benned, † és visszaszólítsa hozzád mind a foglyokat, * és örömöd legyen örökkön-örökké.
 
Ragyogó fénnyel tündökölsz, * és neked hódol a föld minden tája.
 
Hozzád jönnek messziről a népek, * ajándékkal kezükben imádják benned az Urat.
 
A nemzedékek hosszú sora örvendezik benned, † neved fennmarad minden időkre, * örökké áldottak lesznek, akik tisztelnek téged.
 
Örülj és vigadj az igazak fiain, † mert mindnyájan egybegyűlnek * és dicsőítik az örökkévaUrat.
 
Boldogok, akik szeretnek téged, * boldogok, akik örülnek békédnek.
 
Boldog minden ember, aki szomorkodik a téged ért csapások miatt, * mert majd örvendezik benned és örömödet látja örökké.
 
Áldjad, lelkem, az Urat, a nagy Királyt, * mert Jeruzsálem városában felépül háza örök időkre.
 
Boldog leszek, ha utódaim dicsőségedet látják, * és magasztalják az égnek Királyát.
 
Jeruzsálem kapui zafírból és smaragdból épülnek, * és minden fala drágakőből.
 
Jeruzsálem tornyai aranyból épülnek, † s színaranyból védőbástyái, * Jeruzsálem tereit rubin és Ofír köve borítja.
 
Jeruzsálem kapui öröméneket zengenek, * és így énekel minden háza:
 
Áldott legyen Izrael Istene, * és áldottak, akik dicsőítik szent nevét örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
150. zsoltár
[Alleluja!]
 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, * dicsérjétek őt erős vrában!
 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, * dicsérjétek végtelen flségéért!
 
Dicsérjétek őt harsonaszval, * dicsérjétek hárfával és citerával!
 
Dicsérjétek dobbal és tnccal, * dicsérjétek húrokkal és fuvolák hangjával!
 
Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, * dicsérjétek őt búgó cimbalommal!
 
Minden lélek az Urat dicsérje! * Alleluja, alleluja!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
Olvasmány 2Kor 6,16c-18
Testvéreim, ti az élő Isten templomai vagytok, amint Isten mondja: „Közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek, ők meg az én népem. Ezért távozzatok közülük, s váljatok el tőlük, mondja az Úr. A tisztátalant ne illessétek. Akkor fölkarollak titeket, s atyátok leszek, ti meg fiaim és leányaim lesztek, mondja az Úr, a Mindenható.”
 
vagy
 
Olvasmány Ef 4,11-13
Krisztus egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett, hogy istenszolgálatra neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus testét, amíg el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberré nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében.
 
Válaszos ének Zsolt 72,25-26
Senkim sincs rajtad kívül a mennyben, * ha veled vagyok, a világ sem kell nékem.
Te vagy kősziklám, Istenem, és osztályrészem örökké. * ha veled vagyok... Dicsőség... Senkim sincs...
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Könyörgések
Testvéreim, imádkozzunk most Krisztushoz, aki szolgálatának iskolájába hívott meg minket:
Krisztus, igaz Mesterünk, irányítsd szívünket!
 
Hogy közösségünk minden tagja hűséges legyen követésedben,
– és akaratodat készséges szívvel teljesítse mindenkor.
Hogy minden nap elforduljunk a rossztól és a jót tegyük,
– meghaljunk a bűnnek és Istennek éljünk.
Hogy az engedelmesség erős és dicső fegyverzetét öltsük magunkra,
– és hűségesek maradjunk egészen a halálig.
Hogy magunkat teljesen átadjuk neked,
– és testvéreinket készséges szívvel szolgáljuk.
Hogy fejezd be a jó munkát, amit (a névnapos N. testvérünkben és) mindannyiunkban elkezdtél,
– és vezess el bennünket az örök életre.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Bernát apát lelkében felszítottad a házadért való buzgóságot, hogy lángoljon és világítson Egyházadban. Közbenjárására add, hogy lelkülete buzdítson minket, és mindig a világosság fiaiként éljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Isten, hogy a hit erejével várjátok a Lélekben a megigazulásból fakadó reményt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja2. nap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

2. nap

Mónika életének titka az Isteni Bölcsesség, a megtestesült Ige iránti szeretet, amelyet a szent könyvekből szívott magába. Már a szülői házban, Tagastéban szívébe plántálódott az Isten iránti szeretet, nem annyira az édesanyjától, mint egy öreg szolgálótól, aki már Mónika apját is az ölében hordozta, és szent komolysággal, józan, gyakorlati bölcsességgel megáldott lélek volt.

Mikor eladósorba került, Mónikát a még pogány Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tettei által hagyta beszélni férjével az Urat. Férje hűtlenségeit és féktelen dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult meg, végül meghódította a férjét. Patricius élete vége felé katechumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az oltárból merítette: egyetlen napot nem mulasztott el szentmise nélkül, esténként is a templomba sietett az imádság órájában.

Istenünk, szomorúak vigasztalója, ki Ágoston megtérése által megmutattad, hogy irgalmasan elfogadtad Szent Mónika fiáért ontott könnyeit, közbenjárására kérünk, add meg, hogy bűneinket megsirassuk, és kegyelmedből bocsánatot nyerjünk!

Mi Atyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja - Az Imaapostolság felajánló imája Lisieux-i Szent Teréz imádsága alapján2022 augusztus

Napi Ima28 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai nap minden cselekvését a szándékokért és Jézus Szent Szívének dicsőségére.

A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen

Felajánló ima

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai napom minden cselekvését az e havi imaszándékért:
„Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.”  és Jézus Szentséges Szívének dicsőségére.
Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.
Istenem! Kérem a magam számára és mindazok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből elfogadjuk e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Ámen
 

Az Imaapostolság felajánló imája, Lisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."