Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja „És ne vigy minket a kísértésbe,de szabadíts mega gonosztól.” A kísértések fajtái

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
21

Kérjük tehát sokszor az Urat, leányaim, és könyörögjünk hozzá a
Miatyánkban, hogy ne engedjen bennünket kísértésbe jutni. Ne tűrje,
hogy a rossz szellem rászedjen bennünket. Segítsen meg, hogy
felismerjük a mérget, s hogy az ne vegye el tőlünk a világosságot. S
valóban, mennyire indokolt dolog, hogy a jó Mester ezt a kérelmet adja
az ajkunkra s Ő maga is ezért esedezik számunkra! Mert gondoljátok
meg, leányaim, hogy ezek a rossz szellemek nagyon sokféleképpen
okozhatnak nekünk kárt. Nem az az egyetlen veszedelem, hogy hamis
lelki örömöket keltenek bennünk és elhitetik velünk, hogy az Istentől
származnak. Nézetem szerint ez bizonyos tekintetben még a legkisebb
baj, ami az ő részükről fenyeget. Ezzel esetleg csak azt érik el, hogy
a lélek gyorsabban halad előre, amennyiben amaz élvezet kedvéért több
időt fordít az imádságra. És mivel nem tudja, hogy az egész az
ördögtől származik, méltatlanságának érzetében nem győz hálát adni
Istennek ama kegyelmekért, s úgy érzi, hogy hívebb szolgálatra van
Ővele szemben kötelezve. Ily módon, abban a hitben, hogy e kegyelmek
Istentől származnak, csakugyan méltóvá lesz az Ő igazi kegyelmeire.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."