Bencés zsolozsma L A U D E SAdvent 2. vasárnapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Advent 2. vasárnapja
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
A Jordán partját fölveri
Keresztelő kemény szava,
S a szent hírnöknek hangja ím,
Nyomasztó álmot űz tova.
 
2. A föld, az ég, a tengerár
Megérzi Isten lépteit,
Ujjong előre boldogan,
Hogy alkotója újra itt.
 
3. Mi is jobbítsuk életünk,
A fényes vendég már közel:
Útját készítsük gondosan,
S méltó hajléka kész legyen.
 
4. Jézus, te vagy csak támaszunk,
Erőnk, a bajra vigaszunk,
Szikkadt fűszálként nélküled
Halálraváltan sorvadunk.
 
5.Gyógyítón nyújtsd ki jobbodat,
Emeld fel mind, ki elbukott,
Mutasd meg arcod: s a világ
Kihunyt szépsége fölragyog.
 
6. Ki eljössz bűntől váltani,
Dicsérünk téged, Jézusunk!
A jó Atyát, a Lelket is,
Örökre áldja hű szavunk. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
117. zsoltár
[Alleluja!]
 
K Áldjátok az Urat, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Izrael hza, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Áronnak hza: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondják, akik félik az Urat: * M irgalma örökkvaló.
 
K1 Gyötrelmemben hívtam az Urat, * meghallgatott az Úr, és tágas térre vezetett engem.
 
K2 Velem az Úr, nincs mitől flnem; * ember mit árthat nékem?
 
K1 Velem az Úr, ő segít nkem, * megszégyenül minden ellenségem.
 
K Jobb az Úrban bízni, * mint emberekre hagyatkozni.
 
M Jobb az Úrban bzni, * mint hatalmasokra hagyatkozni.
 
K Körülvettek engem a npek, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Minden oldalról körülvettek engem, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Körülrajzottak mint a méhek, † de elhamvadtak mint a bozót lngja, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Üldöztek, taszítottak, hogy elessem, * M de az r megsegített.
 
K Dicsőség az Úr és erő nkem, * M ő lett az n üdvsségem.
 
K Ujjongás és diadal szava szól az igazak strából, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K Az Úr magasra emelte jobbkezét, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K1 Nem halok meg, hanem lek, * és hirdetem az Úr tetteit.
 
K2 Megfenyített az Úr, megfenyített engem, * de a halálnak át nem engedett.
 
K1 Nyissátok ki nékem az igazság kapuját, * belépek rajta, s áldom az Urat.
 
K2 Ez az Úr kapuja, * az igazak mennek be rajta.
 
K1 Hálát adok, Uram, mert rám figyeltél, * mert te lettél az n üdvsségem.
 
M A kő, amit megvetettek az pítők, * az lett a háznak szegletköve.
 
K Mindezt az Úr művelte, * csodálatos a szemnk előtt.
 
M Ezt a napot az Úr adta, * örvendezzünk s ujjongjunk ma!
 
K Küldj szabadulást, Uram, nkem, * M adj, Uram, gazdag letet!
 
K Áldott, aki jön az Úr nevében, * megáldunk titeket az r szentlyéből.
 
M Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog flöttünk.
 
K Ünnepeljetek zöldellő gakkal, * vonuljatok a szent oltárhoz!
 
K1 Te vagy Istenem, hálát adok nked, * Magasztallak, Istenem, téged.
 
K Áldjátok az Urat, mert jó, * M irgalma örökkvaló.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkn örökk. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges házában, * dicséretre méltó és dicsőséges örökkön-örökké.
 
Áldott vagy országod királyi székében, * dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok fölött, * dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örökkön-örökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Alleluja. Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Alleluja, alleluja.
 
148. zsoltár • A mindenség az Urat dicséri
Hallottam, hogy minden teremtmény, mely a mennyben, a földön és a tengerben van, így kiáltott: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké. – Jel 5,13
 
Dicsérjétek az Urat a mennyből, * dicsérjétek a magasságban!
 
Dicsérjétek mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek! ℞
 
Dicsérjétek, nap és hold, * dicsérjétek, fénylő csillagok!
 
Dicsérjétek, egeknek egei, * dicsérjétek minden vizek az g felett! ℞
 
Dicsérjék az r nevét, * mert ő parancsolt és ltrejöttek!
 
Odaállította őket minden időkre, * törvényt szabott nekik, mely el nem évül. ℞
 
Dicsérjétek az Urat a fldről, * tengeri szörnyek és vizek mlységei!
 
Tűz és jégeső, hó és kdfelhő,* dübörgő vihar, mely teljesíti akaratát! ℞
 
Minden hegyek és halmok, * gyümölcsfák és mind, ti cdrusok,
 
Vadak és minden llatok, * csúszómászók és mind, ti szrnyasok, ℞
 
Föld királyai és minden nemzetek, * fejedelmek és a föld minden brája,
 
Mind, ti ifjak és leányok, * öregek és gyermekek, ℞
 
Dicsérjétek az Úr nevét mindnyájan, * mert egyedül az ő neve magasztos!
 
Fönsége fölülmúlja az eget s a fldet, * dicsőségre emelte npe fejét. ℞
 
Dicséret minden szentjének, * Izrael fiainak, a népnek, amely kzel van hozz. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Alleluja. Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Iz 35,3-4
Erősítsétek meg a lankadt kezeket, szilárdítsátok meg a roskadozó térdeket! Mondjátok a kislelkűeknek: Bátorság, ne féljetek! Íme Istenetek bosszút áll és megfizet, maga az Isten jön, hogy szabadulást hozzon nektek.
 
Válaszos ének Zsolt 79,3b4
Ébreszd föl hatalmadat és jöjj el, * szabadíts meg minket, Istenünk. Állíts helyre, Istenünk, minket, és ragyogtasd ránk arcodat. * Szabadíts meg… Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Ébreszd föl hatalmadat...
 
4. antifóna (II. héten) Iz 40,3
Kiált egy hang a pusztában: * Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit és meglátjátok Isten dicsőségét.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna (II. héten) Iz 40,3
Kiált egy hang a pusztában: * Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit és meglátjátok Isten dicsőségét.
 
Könyörgések
2. és 4. vasárnap
Testvéreim, imádságos lélekkel kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, élők és holtak bíráját:
     Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk!
 
Krisztus Urunk, te eljöttél, hogy üdvözítsd a bűnösöket;
– a kísértések idején védelmezz bennünket!
Hisszük, hogy eljössz az ítéletre;
– üdvözítő hatalmadat mutasd meg rajtunk!
Add, hogy a lélek erejével megtarthassuk parancsaidat,
– és eljöveteledet szeretetben várjuk!
Add kegyelmedet, hogy szentül és buzgón éljünk a világban,
– és reményünk boldog beteljesedését várjuk!
Add, hogy közösségünk (a névnapját ünneplő N. testvérünkkel együtt)
– dicsőséges eljöveteledig állhatatos maradjon!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható és irgalmas Istenünk, buzgón készülünk a Fiaddal való találkozásra. Add, hogy semmi földi dolog ne akadályozzon bennünket ebben, a mennyei bölcsesség pedig tegyen minket annak testvéreivé, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
2. és 4. vasárnap
Urunk, Jézus Krisztus, akinek megjelenését várjátok, erősítsen meg benneteket, hogy feddhetetlenek legyetek az ő napján!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R AAdvent 2. vasárnapja

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Advent 2. vasárnapja
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Mon. des Heures
Jöjj el, megváltó Jézusunk,
Jöjj el, új élet hajnala,
Reményünk napja, űzzed el
Éjünk sötétlő árnyait!

2. Gyarló testünket fölveszed,
Száműzött sorsunk vállalod,
Így lesz, mi eddig büntetés,
Most égi ország záloga.

3. Tekints ránk, bűntől szenvedő
Szolgákra, s jöjj el, vigaszunk!
Terád várt annyi nemzedék,
Ne hagyd elveszni népedet!

4. Bűntől megváltó Jézusunk,
Imádunk téged, egy Fiú,
Atyádat és szent Lelkedet
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 118,41-42.38
Irgalmad, Uram, szálljon le rám, * mert reményem szavadba vetem. Teljesítsd, mit ígértél szolgádnak és azoknak, kik félnek téged.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
 
IV. (dálet)
Lelkem a porban hever: * önts életet belém igéddel!
 
Meghallgattál engem, mikor útjaimról beszéltem, * törvényeidre taníts meg engem!
 
Add rendeléseid útját értenem, * hadd fontolgassam csodás tetteid!
 
Bánatában könnyeket ont lelkem, * emelj fel igéddel engem!
 
Tarts távol a hazugság útjától, * jóságosan add nekem törvényed!
 
Igazságod útját választottam magamnak, * ítéleteidet állítottam szemem elé.
 
Rendeléseidhez ragaszkodom, Uram, * ne engedd, hogy szégyent valljak!
 
Sietve járok parancsaid útján, * mert szárnyaló szívet adsz nékem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
V. ()
Uram, tedd törvényemmé rendelésed útját, * és én megtartom mindvégig.
 
Nyisd meg értelmem, hogy kövessem törvényed, * és megőrizzem egész szívemmel!
 
Vezess végzéseidnek ösvényén, * mert abban találom örömöm.
 
Előírásaidra hajlítsd szívem, * kapzsiságba ne hagyj esnem!
 
A hiábavaló dolgoktól fordítsd el szemem, * utadon adj életet nékem!
 
Teljesítsd, amit ígértél szolgádnak, * mindazoknak, akik félnek téged.
 
Tartsd távol tőlem a gyalázatot, amelytől rettegek, * mert ítéleteid kedvesek nékem.
 
Íme, parancsaidra vágyódom, * igaz voltodban kelts életre engem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
VI. (wáw)
Szálljon rám, Uram, irgalmad, * és üdvösséged, amit ígértél.
 
Akkor megfelelek azoknak, akik gúnyolnak, * mert szavadba vetem reményem.
 
Ne vond meg számtól az igazság igéjét, * hiszen ítéleteidben bízva bízom.
 
Megtartom törvényed mindenkor, * és örökkön-örökké.
 
Akkor tágas tereken járhatok, * mert parancsod kutatom.
 
Előírásaid királyok előtt hirdetem, * és nem vallok szégyent előttük.
 
Végzéseidben örömöm telik, * szívből szeretem őket.
 
Kitárom kezem törvényeid felé, mert szeretem őket, * és fontolgatom igaz tetteid.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 118,41-42.38
Irgalmad, Uram, szálljon le rám, * mert reményem szavadba vetem. Teljesítsd, mit ígértél szolgádnak és azoknak, kik félnek téged.
 
Olvasmány Iz 42,6-7
Megtettelek a népnek szövetségül és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, s a tömlöcből azokat, akik sötétségben ülnek.
 
V Áldott legyen benne a föld minden törzse!
R Magasztalja őt minden nemzet! Zsolt 71,17
 
Zárókönyörgés
Mindenható és irgalmas Istenünk, buzgón készülünk a Fiaddal való találkozásra. Add, hogy semmi földi dolog ne akadályozzon bennünket ebben, a mennyei bölcsesség pedig tegyen minket annak testvéreivé, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SAdvent 2. vasárnapja

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Advent 2. vasárnapja
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Jön már a várva várt idő,
Mint elrendelte Istenünk,
És annyi sóvár év után
A fényes nap feltündököl.
 
2. Mert vétkezett a büszke ős,
Sok sebtől vérzett gyermeke:
Az emberfajt a zord halál
Sötétlő árnya fedte be.
 
3. E vészes romlás kárait
Ki hozza helyre, mily kezek
Nyújthatnak üdvös gyógyulást,
S kötik be azt a mély sebet?
 
4. Te Krisztus, csak te egyedül,
Ki trónról szállsz le, s jössz közénk,
Színt, formát adni csak te tudsz
Bukott képmásodnak, nekünk.
 
5. Egek, ti harmatozzatok,
Te föld, foganjon szűz öled,
S az üdvözítő Igazat
A dúlt világnak szülje meg.
 
6. Üdvünkre testté lett Ige,
Most téged áld, dicsér szavunk,
S Atyának, Léleknek veled
Áldás, dicsőség, tisztelet. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 24,1-2
Hozzád emelem * én Uram, a lelkem, Istenem, tebenned remélek, ne hagyd, hogy megszégyenüljek. 
 
110. zsoltár
[Alleluja!]
 
Teljes szívemből az Urat dicsérem * mikor az igazak tanácskozsra egybegyűlnek.
 
Csodálatosak az rnak művei, * kutassa mindaz, ki vágydik utánuk.
 
Nagyság és fölség minden tette, * igazsága megmarad rökre.
 
Csodáinak emlket szerzett, * irgalmas az r és kegyelmes.
 
Ételt adott azoknak, kik őt flik, * szövetségére emlékezik örkkön-rökké.
 
Megmutatta népének hatalmas műveit, † a nemzetek örökségét adta nkik: * hűség és igazság keze műve.
 
Igaz minden rendelése, † mindörökké szilrdan llnak, * igazság és méltányosság szlte őket.
 
Megváltást kldött npének, * szövetséget kötött vle rökre.
 
Félelmetes és szent az ő neve, * az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
 
Helyesen gondolkodnak, akik aszerint lnek. * Az Úr dicsérete megmarad rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörkkön rökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 24,1-2
Hozzád emelem * én Uram, a lelkem, Istenem, tebenned remélek, ne hagyd, hogy megszégyenüljek. 
 
 
2. antifóna Iz 40,10
Íme eljön az Úristen * hatalommal és fölséggel, mindent uralmába hajt erős karja.
 
112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52
 
Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, * dicsérjétek az Úr szent nevét!
 
Az Úr neve legyen áldott * most és örökkön-örökké!
 
Az egész földön kelettől nyugatig * dicsérjétek az Úr szent nevét!
 
Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége beragyog mindent.
 
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk? † A magasságban áll a trónja, * és szemmel tartja az eget s a földet?
 
Felkarolja a gyengét a porból, * fölemeli a szegényt a sárból,
 
Fejedelmek között juttat neki helyet, * népe vezérei közé ülteti.
 
A gyermektelen asszony úgy lakhat házában * mint a fiainak örvendő anya.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Iz 40,10
Íme eljön az Úristen * hatalommal és fölséggel, mindent uralmába hajt erős karja.
 
3. antifóna Iz 14,1
Alleluja. Közel van és eljön az Úr ideje * és napja nem késik sokáig. R Alleluja, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Kol 1,12-20) • Krisztus minden teremtmény elszőszülöttje, elsőszülött a holtak közül
 
Adjunk hálát örömmel az Atyának, * aki a szentek sorsára méltatott minket a világosságban.
 
Kiragadott minket a sötétség hatalmából, * és áthelyezett szeretett Fia országába. ℞
 
Benne van vére által szerzett megváltásunk, * minden bűnünk bocsánata.
 
A láthatatlan Isten képmása ő, * minden teremtmény elsőszülöttje. ℞
 
Benne teremtett mindent égen s földön, * a láthatatlanokat és a láthatókat,
 
Trónusokat és uralmakat, † fejedelemségeket és hatalmakat, * mindent általa és érte teremtett. ℞
 
Mindennél előbb van ő, * benne áll fönn minden.
 
Ő a feje a testnek, Egyházának, † ő a kezdet, elsőszülött a holtak közül, * hogy övé legyen az elsőség mindenekben. ℞
 
Úgy tetszett az Atyának, hogy az egész teljesség benne lakjék, * és általa békítsen ki magával mindent.
 
Keresztjén kiontott vére árán * békességet szerzett a földön s az égben mindeneknek. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Iz 14,1
Alleluja. Közel van és eljön az Úr ideje * és napja nem késik sokáig. R Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Iz 40,3-5
Így szól egy hang: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és mindenek látni fogják. Igen, az Úr szája mondta ezt így.”
 
Válaszos ének Zsolt 101,14
Kelj föl és könyörülj a népen, * irgalmazz, Uram, Sionnak! Itt az ideje, hogy megkegyelmezz néki, valóban itt az óra. * irgalmazz, Uram,… Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek.
 
4. antifóna Mt 11,10
Jézus ezt mondta Jánosról: * Ő az, kiről az Írás mondja: Íme, elküldöm követem, hogy előtted járjon és elkészítse az utat előtted.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 11,10
Jézus ezt mondta Jánosról: * Ő az, kiről az Írás mondja: Íme, elküldöm követem, hogy előtted járjon és elkészítse az utat előtted.
 
Könyörgések
2. és 4. vasárnap
Bizalommal imádkozzunk, testvéreim, üdvözítő Krisztusunkhoz, aki eljön az emberiség megváltására:
     Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk!
 
Krisztus Urunk, te testet öltöttél, hogy megmutasd isteni dicsőségedet a világnak;
– eljöveteled által kelts új életre bennünket!
Te magadra vállaltad gyöngeségünket;
– add, hogy irgalmadnak is részesei lehessünk!
Első eljöveteleddel megváltottad a világot a bűntől;
– tisztíts meg bennünket teljesen, amikor újra eljössz!
Te élsz és uralkodol mindeneken;
– engedd jóságosan, hogy eljussunk az örök életre!
Te az Atya jobbján ülsz;
– elhunyt testvéreinket örvendeztesd meg arcod fényével!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható és irgalmas Istenünk, buzgón készülünk a Fiaddal való találkozásra. Add, hogy semmi földi dolog ne akadályozzon bennünket ebben, a mennyei bölcsesség pedig tegyen minket annak testvéreivé, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Legyetek tiszták és kifogástalanok Krisztus napjára, és bővelkedjetek az igaz élet gyümölcseiben Isten dicsőségére!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."