Egyetemes könyörgések (Lk 9,11-17)Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének ünnepe

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18

Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének ünnepe

 

(Lk 9,11-17)

 

Bevezető

Ma az Oltáriszentség ünnepe van. Azt a nagy távolságot, ami Isten és ember között van, három híd köti össze. Az első híd akkor létesült, amikor Isten az embert saját képmására teremtette. A második híd akkor jött létre, amikor a Fiúisten emberré lett, és a bűnt kivéve mindenben azonosult velünk. A harmadik híd pedig az Oltáriszentség, amit ma ünneplünk. Az Oltáriszentség az Úr Jézus húsvéti nagy ajándéka, és szeretetének jele. Ahogyan az ószövetségi népet Isten mannával táplálta, ugyanúgy gondoskodik az újszövetség népéről, amikor saját testét adja lelki táplálékul a kenyér és a bor színében. Aki Istenre éhes, e nagy szentségben rátalál. „Vegyétek és egyétek”, és élni fogtok. Vizsgáljuk meg magunkat, mi akadályoz bennünket, hogy magunkhoz vegyük az élet kenyerét? Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz, aki Fiának testét és vérét adja lelkünk erősítésére!

1.   Urunk! Add, hogy hívő néped mindig örömmel ünnepelje a szentmisét!

2.   Kérünk, óvj meg minket a méltatlan szentáldozástól, és a templomban való tiszteletlen viselkedéstől.

3.   Urunk! Add, hogy életünk végén Szent Tested legyen útravalónk az örökkévalóság felé.

4.   Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet.

Istenünk! Köszönjük, hogy szeretetből önmagadat adtad nekünk az Oltáriszentségben. Legyen áldott érte szent neved, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."