Regnum Christi Elmélkedés A jó földÉvközi huszonnegyedik hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18
Regnum Christi Elmélkedés A jó föld Évközi huszonnegyedik hét – szombat

Evangélium:
Lk 8,4-15
Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
„Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”
Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.
A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”

Bevezető ima: Uram, alapvető szükségem van az imára. Hiszem, hogy a lelkemben lakozol. Arra hívsz, hogy bízzam benned, és szeresselek teljes szívemből. Tegyél képessé arra, hogy a szívemet teljesen megnyissam előtted!

Kérés: Úr Jézus! Add, hogy jó talaj legyek, ahol Igéd temérdek gyümölcsöt hoz!

Elmélkedés:
1. Jézus a magvető. Az Úr soha nem áll meg. Nincs olyan pillanat, amikor ne azon dolgozna, hogy közelebb kerüljek hozzá. Krisztus folyamatosan szórja a magvait a szívembe. Inspirációk, fények, tanítások, mások jó példája. Ezek Jézus erőfeszítései, hogy meghozzam az életszentség gyümölcsét. Isten elvetett magvai növekedhetnek a szívemben, és gyümölcsöt hozhatnak. Mindössze meg kell adnom nekik a helyet, hogy növekedhessenek. Lelki növekedésem azon múlik, hogy mennyire vagyok képes együttműködni az Ő szeretetével. Felszabadítani az útját, és megfékezni az önteltségemet és makacsságomat, hogy azzal meg ne fojtsam őket. 

2. Madarak és kövek. Krisztus felfedi előttünk, hogy valójában mi munkálkodik bennünk. Megmutatja a három akadályt, amivel mindnyájunknak szembe kell nézni. Az első a szív keménysége, ami megakadályoz minket abban, hogy változzunk, jobbak legyünk. Lelkünk fő ellensége nagy előnyt kovácsol e ragaszkodásunkból, gátolja fejlődésünket. Krisztus hatalma hasztalan, ha a szívemet bezárom előtte, amikor azt gondolom, hogy nekem nem kell javulnom, mert már így is elég jó vagyok... A második akadály az érzelmesség és a felszínesség. Könnyen összetéveszthetem a Krisztus-követést az érzelemgazdag imádsággal. Gyakran azt gondoljuk, elég azt éreznünk, hogy „fel vagyok dobva” lelkileg, vagy elegendő a „lelkiismeretemet megnyugtatom” imádság. E kettő veszélye, hogy csak addig követem Jézust, amíg jólesik, mert valójában nem akarom elmozdítani a köveket, a valódi akadályokat, amik az életembe ágyazódtak. Amint Jézus a köveket akarná eltávolítani, akkor már nem is vágyódom annyira a Jézussal való mély kapcsolatra. Ez nem igazi szeretet, sokkal inkább az önzés kifinomult formája.

3. Tövisektől a jó talajig. A harmadik akadályra sose gyanakodtunk volna. Gondoljuk egy aggódó, elkötelezett emberre, aki mindent meg akar csinálni, aki az élet összes kihívásának meg akar felelni. Ezért mutat rá Jézus, hogy sokszor magunknak gyártjuk a problémákat, magunkat kötjük gúzsba. Ez valami furcsa megelégedettséghez is vezet. Talán túlzottan félünk Krisztus követésének szabadságától, mert az valódi felelősség? Könnyedén bújunk a „túl sok dolgom van” kifogás mögé. A földi kötelezettségeink rabjává válunk, és nem marad időnk az Életre, ami mögötte van. Például az igazán őszinte, elmélyült imára vagy arra, hogy a saját elképzeléseink helyett meghalljuk szívünk mélyén Isten akaratát: a Szentlélek sugallatait.  Amikor Krisztus a szívembe néz, jó talajt lát, és gazdag termés lehetőségét. Az akadály és a veszély a fegyelmezetlenségem és a mértéktelenségem.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, köszönöm, hogy tanítasz engem! Segíts, hogy teljesen őszinte legyek előtted! Alázatosan elfogadom, hogy az életem a Te ajándékod. Adj erőt, hogy neked tetszően éljek, és sok termést hozzak!

Elhatározás: Kérem Isten kegyelmét, hogy megszabaduljak az elvárásoktól való félelmemtől. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."