Regnum Christi Elmélkedés Isten eszközei – Szűz Mária látogatásaErzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Isten eszközei
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Evangélium:
Lk 1,39-56
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Bevezető ima: Mária, ma téged figyellek, hogy tanuljak példádból. Neked olyan mély kapcsolatod volt Istennel, hogy készségesen odaajándékoztad Neki minden percedet. Természetes volt számodra, hogy nem önmagaddal vagy elfoglalva, mint oly sok ember, hanem egészen nyitott a szíved mások nehézségei és szükségletei felé. Kérlek, járj közben értem, hogy növekedjek az önajándékozó szeretetben!

Kérés: Úr Jézus, teljesen a tiéd akarok lenni, mint Mária! Segíts egyre jobban megszabadulnom önzőségeimtől!

Elmélkedés:
1. „Azokban a napokban Mária útra kelt.” Látjuk Máriát, amint áldott állapotban is vállalja a fárasztó és veszélyekkel teli utat azért, hogy segítségére lehessen rokonának, Erzsébetnek. Pedig bizonyára ő is gyöngének és fáradtnak érzi magát várandóssága első hónapjaiban. De nem kér, hanem ad segítséget. Példát mutat ezzel minden kereszténynek az önmagunkról megfeledkező ajándékozásra. Ez a legegyenesebb út, amely Istenhez vezet!

2. Áldott az asszonyok között. Mária a legáldottabb minden ember között. Isten egy különleges küldetésre hívta, és ő vállalta a feladatot. Ábrahám hasonló volt ebben a tekintetben. Isten azt ígérte neki: „Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe.” (Ter 26,4) Hitt Istennek, annak ellenére, hogy minden józan érv ellenkezett ezzel az ígérettel. Minket is akkor ér áldás, akkor leszünk kedvesek Isten előtt, amikor teljesen rábízzuk magunkat az Ő akaratára. Ez az áldás mindig kihat a környezetünkre is.

3. Isten hatalmas. Isten az, aki csodákat művel. Mi csupán eszközei vagyunk. Mégis láthatjuk, milyen csodálatos Isten eszközének lenni. Másokat megsegíteni nehéz helyzetükben, a hit igazságában vezetni valakit, hűnek lenni elköteleződéseimhez, Isten kegyelmét árasztani szavaimon keresztül, teljesíteni Istentől kapott küldetésemet: mindez igazi kegyelmi ajándék. Miként Isten Máriát választotta ki arra, hogy világra hozza Fiát, Jézust, ma minket választ kegyelmének és a béke üzenetének közvetítőivé.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, segíts a Te követeddé válnom! Adj kérlek még nagyobb kitatást az imádságban, hogy több lehetőséget adjak Neked kegyelmeid osztogatására.

Elhatározás: Ma beszélek a hitemről egy számomra ismeretlen emberrel.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."