Regnum Christi Elmélkedés Tegyetek ti is tanúságot rólam!Húsvét hatodik hete – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23

Tegyetek ti is tanúságot rólam!
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

Evangélium:
Jn 15,26-16,4
Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: „Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Azért mondtam el ezeket, hogy ha majd eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.”

Bevezető ima: Uram, küldd el a Szentlelket, és újítsd meg a föld arculatát! (vö. 104. Zsoltár, 30) Kezdd a szívemmel és értelmemmel: újíts meg engem, erősíts meg és vezess engem! Tegyél még jobb követeddé! Formálj kegyelmeddel a mai imádságban is, hogy minél alkalmasabbá váljak tanúságot tenni szeretetedről!

Kérés: Uram, ajándékozz meg Szentlelkedbe vetett szilárd bizalommal, Aki megadja nap mint nap a kegyelmet arra, hogy egyre jobban szeressek.

Elmélkedés:
1. A Szentlélek az első és legfőbb tanúságtevő. „Ő majd tanúságot tesz rólam” – mondja Jézus tanítványainak a Szentlélekről. És valóban: a Szentlélek tevékenysége azóta is szüntelenül megtapasztalható Krisztus Egyházában. A Szentlélek első nagy tanúságtétele Jézus feltámadása volt, amely a biztos alapot adja hitünknek. De Ő nem hagyja cserben a Benne hívő tanítványokat évezredek múltán sem. Jelenlétével, működésével folyamatosan építi, növeli és gazdagítja az Egyházat – azok életén keresztül, akik bíznak Benne, és Őrá merik építeni az életüket. Mennyi csodálatos tanúságtévő szentet, lenyűgöző életpéldát adott nekünk a Szentlélek Egyházunk történetében! Mi is közéjük tartozhatunk, csak higgyünk!

2. „Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok.” Az apostolok éveken keresztül együtt éltek Jézussal. Egészen elven, élő példaként állt előttük Isten nagylelkű, túlcsorduló szeretete, amely minden emberre ki akar áradni, és mindenkivel jót akar tenni. Mindennap megtapasztalhatták Jézus emberi értelmet meghaladó szelídségét és alázatát. Megismerhették imádságos lelkületét: bármit tett, mindenhez az Atya áldását és segítségét kérte. Láthatták Jézus lenyűgöző ráhagyatkozását a Mennyei Atya terveire, akaratára. Jézus azt kéri tőlük, hogy egyszerűen tegyék meg mindezt maguk is, amit tőle láttak. Ne féljenek attól, hogy nem fog sikerülni, hiszen most már a Szentlélek maga fogja megerősíteni őket. Talán én nem tudnék ugyanígy tanúságot tenni Jézusról? Hiszen az Evangélium lapjairól én is megismerhetem az Ő életét, s a Szentlélek készen áll, hogy lenyűgöző kegyelmein keresztül engem is képessé tegyen arra, hogy minden helyzetben a szeretet szerint cselekedjek.

3. „…nehogy megbotránkozzatok.” Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a szenvedés Jézus dolga volt; Ő már eleget szenvedett helyettünk is, mi pedig itt vagyunk, hogy learassuk Urunk szenvedésének gyümölcseit. Ezért figyelmezteti apostolait – és bennünket is – Jézus, hogy a szeretet győzelméért való szenvedéseket bizony, nem lehet megkerülni. „Szenvedés nélkül nincsen szeretet” – tanítja XVI. Benedek pápa is. Ez ne riasszon el minket, hiszen nem csak a vértanúk hősies szenvedéseiről lehet szó. Legtöbbünket arra hív Isten, hogy a hétköznapok feladataiban való szeretetteljes helytállással tegyünk tanúságot Krisztus élő jelenlétéről. Amikor munka után elcsigázottan mégis vesszük a fáradságot, és együttérzéssel, figyelemmel fordulunk gyermekeink, házastársunk vagy a szeretetben, törődésben szükséget szenvedő ismerőseink felé... Amikor szolgálunk másokat a szükségben, bár már magunk is elgyötörtek vagyunk. Ezek a mindennapi kisebb-nagyobb áldozathozatalaink emelnek az Evangélium hősies tanúságtevői közé bennünket is!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm, hogy Szentlelked által Te mindig jelen vagy az életemben. Adj világosságot, hogy minél jobban észrevegyem ezt! Adj, kérlek, nagyon erős bizalmat, hogy akkor is biztos legyek segítő és támaszt adó jelenlétedben, amikor éppen nem érezlek és nem tapasztallak meg Téged. Segíts, hogy akár érzékellek, akár nem, mindig hűséges legyek Hozzád, és a Te igazságodat szavaimmal és tetteimmel meg tudjam mutatni másoknak!

Elhatározás: Ki fogom ma használni a lehetőséget, hogy megosszam a hitemet legalább egy ismerősömmel.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."