Szent II. János Pál Minden napra egy imaA gyermekek a házasság legértékesebb ajándékai

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
21

Isten tervének megfelelően a házasság egy szélesebb közösség, a család alapja, hiszen a házasság és a házas­társi szerelem arra rendeltetett, hogy gyermekeket nemzzen, felnevelje őket, és ebben találja meg jutalmát.
A szeretet legmélyebb valósága az odaadás, és míg a házastársi szeretet elvezeti a házastársakat ahhoz a köl­csönös „megismeréshez", melyben „egy testté" válnak, nem áll meg a házasok kapcsolatánál, hanem képessé teszi őket a legnagyobb odaadásra, melynek eredmé­nyeképp Isten alkotótársaivá válnak az élet ajándéká­nak és egy új emberi lénynek a megteremtésében. így, míg a házastársak teljesen átadják magukat egymásnak,önmagukon túl hozzák létre a gyermek valós létét, mint szeretetük élő visszatükröződését, a házasság egységé­nek maradandó jelét és élő, szétszakíthatatlan összegzé­sét az ő anyai és apai létüknek.
Azzal, hogy szülőkké lesznek, a házastársak Istentől egy új felelősség ajándékát kapják. Szülői szeretetük arra hivatott, hogy a gyermekek számára Isten szere­tetének látható jele legyen, aki mennyben és földön mindenek atyja.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy ha a gyermekek nemzése valamiért nem lehetséges, az nem jelenti azt, hogy a házasélet elvesztené értékét. A fizikai korlátok alkalmat adhatnak a házastársaknak ar­ra, hogy más fontos szolgálatokat tegyenek az emberi életnek, mint például örökbefogadás, különböző oktató- és nevelőmunkák, más családok, szegény vagy fogyaté­kos gyermekek segítése.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."