Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzellemi  egyesülés az orthodoxokkal

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Szellemi  egyesülés az orthodoxokkal

Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem...
Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és életadóban...
Az apostolok és atyák e hitét ünnepélyesen hirdette és tanítását megerősítette a konstantinápolyi zsinat 381-ben. Mi... spirituális egységben testvéreinkkel, akik a jubileumi liturgiát celebrálják a konstantinápolyi Öku­menikus Patriarchátus katedrálisában, ezt kívánjuk hir­detni magunk is, ugyanolyan tisztán és erősen tanítva ezt ebben az évben... ahogyan ama tiszteletreméltó zsi­nat hirdette és tanította tizenhat évszázaddal korábban.
Szeretnénk megújítani a II. Vatikáni Zsinat tanítását ennek fényében, a mi időnk zsinati tanítását, mert ez a zsinat lett a mi nemzedékeink hangja és elkötelezettsé­ge, és szeretnénk a régi zsinatok tanítását mélyebben megérteni, különösen annak a zsinatnak a tanítását, me­lyet ezerhatszáz évvel ezelőtt tartottak Konstantiná­polyban.
Tekintetünket annak az egyetlen testnek a titkára függesztjük, mely különböző tagokból áll; ennek fényé­ben fejezzük ki leghőbb vágyunkat, hogy ezt az egysé­get elérjük, Krisztus egységét, melyhez meghívást nyernek mindazok — Szent Pál szavai szerint — akik „meg  vannak keresztelve egyetlen Lélekben, hogy egyetlen testet alkossanak”; mindazok, aki „ittak az egyetlen Lélek forrásából”.
A mai napon különös súllyal fejezzük ki ezt a kíván­ságunkat, amikor azokra az időkre emlékezünk, amikor az Egyház osztatlan volt. Ezért kiáltjuk: „Ó áldott fény, hatolj be mélyen hűséges szolgáid szívébe.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."