65142 ima található a honlapon, összesen 152022 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

A nap szentje Szent Péter és Pál apostolok (első század)„Egyek voltak ők ketten.”

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29
A nap szentje Szent Péter és Pál apostolok (első század) „Egyek voltak ők ketten.”

Történetük

+ Simon, aki később a Péter nevet kapta, galileai halász volt. 

+ Péter gyakran a tizenkettek szóvivőjeként tevékenykedett, és különösen nagy hitvallásáról emlékeznek rá: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.” Erre Jézus azt válaszolta, hogy Péter a „szikla”, amelyre Jézus az Egyházat építeni fogja. (vö. Mt 16:17-19)

+ Jézus feltámadása után Péter háromszori tagadása megbocsátást nyer, amikor Péter háromszor tesz bizonyságot Jézus iránti szeretetéről. (vö. János 21:15-17)

+ Pünkösd után Péter a jeruzsálemi keresztény közösség vezetője volt, és végül Antiókhiába ment, ahol a hagyomány szerint püspökként szolgált. Végül Rómába ment, és ott 64 körül kivégezték.

+ Tarsusi Saul hívő zsidó volt, aki részt vett a jeruzsálemi egyház korai üldözésében. A damaszkuszi úton Krisztussal való lelki találkozását követően Saul, akit most Pálnak hívnak, misszionárius lett a nagyrészt nem zsidó területeken. Barnabás, Szilás, Lukács, Timóteus és mások segítségével Pál missziós útjai során bejárta az egész Közel-Keletet, Ázsiát és Európát.

+ Pál és Péter részt vettek a „jeruzsálemi zsinaton”, amely a nem zsidó hívők Egyházba való felvételével kapcsolatos kérdéseket rendezte.

+ Az ókori hagyomány szerint Pált 64 körül Rómában lefejezték.

Elmélkedésre

„A két apostol vértanúhalálát egy napon ünnepeljük. Egyek is voltak ők ketten. Bár más-más napon szenvedtek vértanúságot, egyek voltak mégis.” - Szent Ágoston

Imádság

Urunk és Istenünk, engedd, hogy támaszra találjunk Szent Péter és Pál apostol közbenjárásában. Add, hogy akik Egyházadnak elsőként közvetítették kegyelmi ajándékaidat, örök üdvösségünk elnyerésében is segítsenek minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Iréneusz, püspök és vértanú, megh. 200 körülJézus emberségét és istenségét hirdette

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28
A nap szentje Szent Iréneusz, püspök és vértanú, megh. 200 körül Jézus emberségét és istenségét hirdette

Élete

+ Iréneusz 110 körül született, és Szmirnában tanult, ahol a nagy vértanú és püspök Szent Polikárp tanítványa lett.

+ Iréneuszt 177-ben a franciaországi Lyonban pappá szentelték, majd röviddel később püspökké választották.

+ Iréneusz határozottan védelmezte a hitet, és írásai, különösen a gnosztikusok ellen, jól mutatják az Egyház Jézus istenségéről és emberségéről alkotott felfogásának fejlődését a második században. Legismertebb műve az Eretnekségek ellen című értekezése.

+ A hagyomány szerint Iréneusz 200 körül halt mártírhalált. Ő volt a korai egyház legjobban megbecsült nem olasz mártírja. Kegyhelyét és ereklyéit a kálvinisták 1562-ben megsemmisítették.

Érdemes tudni

Iréneusz kora előtt a keresztények között megosztottság volt arról, hogy az evangélium melyik változata hiteles és tekintélyes, és mely könyveket/leveleket kell a keresztény Szentírás közé sorolni. Iréneusz az elsők között javasolta, hogy Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma hiteles tanúságot tesz Jézus életéről és szolgálatáról. Írásaiban 21 vagy 27 kanonikus újszövetségi szövegből idézett.

Imádságra és elmélkedésre

Iréneusz nem állt meg a hagyomány fogalmának meghatározásánál. Az ő hagyománya, a megszakítás nélküli Hagyomány nem tradicionalizmus, mert ezt a Hagyományt belülről mindig megeleveníti a Szentlélek, aki újból élővé teszi, értelmezésre és megértésre készteti az Egyház életerejében. - XVI. Benedek pápa

Imádság

Istenünk, te megadtad Szent Iréneusz püspöknek, hogy hathatósan védelmezze a szent tanítás igazságait és az Egyház békéjét. Közbenjárására add, hogy hitben és szeretetben megújulva, mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen SzíveMária anyai szeretetének szimbóluma

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25
A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Mária anyai szeretetének szimbóluma

Az ünnep jelentése

+ Ennek az ünnepnek a középpontjában a Szeplőtelen Szűz szemlélődő élete és a Fia és minden keresztény iránti emésztő anyai szeretete áll.

+ A Mária Szíve iránti áhítat már középkori írók, köztük Canterburyi Szent Anzelm, Nagy Szent Gertrúd és Szent Mechtilde írásaiban is felsejlik, de Eudes Szent János volt az, aki ezt az áhítatot nyilvánosan is népszerűsítette, és segített létrehozni egy ünnepet Mária Szíve tiszteletére.

+ 1805-ben VII. Pius pápa engedélyezte, hogy az ünnepet általánosan megtartsák, és az 1969-es liturgikus naptár reformja során a Jézus Legszentebb Szíve ünnepét követő napra került.

+ „Szeplőtelen Szív” címmel Máriát Equador védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” - Gal 4,4-5.

Lelki bónusz

1870-ben Boldog IX. Pius pápa jóváhagyta a „Zöld skapulárét”, amelyet „Mária Szeplőtelen Szívének jelvénye” néven is ismerünk. Justine Bisqueyburu nővér, az Irgalmasság Leánya magánkinyilatkoztatásai alapján a skapuláré arra hívja fel a híveket, hogy minden nap a következő imával hívják segítségül Mária közbenjárását: „Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj értünk most és halálunk óráján”.

Hivatások

A Mária Szeplőtelen Szívének szentelt szerzetes közösségek megismeréséhez látogasson el a következő weboldalakra:

Mária Szeplőtelen Szívének Nővérei (Tucson, AZ): www.sistersoftheimmaculateheartofmary.com/.
Mária Szeplőtelen Szívének Nővérei (Wichita, KS): http://sistersihmofwichita.org/.
Mária Szeplőtelen Szívének Szolgálói (Monroe, MI): https://ihmsisters.org/.
A Mária Szeplőtelen Szívének Szolgái Nővérek (Scranton, PA): http://www.sistersofihm.org/
A Mária Szeplőtelen Szívének Szolgái Nővérek (Immaculata, PA): http://ihmimmaculata.org/

Imádság

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária Szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add, jóságosan, hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséged templomává lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Jézus Legszentebb Szívének ünnepeIsten irgalmasságának és szeretetének ünnepe

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24
A nap szentje Jézus Legszentebb Szívének ünnepe Isten irgalmasságának és szeretetének ünnepe

Az ünnep története

+ A Jézus Szentséges Szíve iránti áhítat - ahogyan ma értjük - a késő középkorig, különösen Nagy Szent Gertrúd írásaiig vezethető vissza.

+ A Szent Szív ünnepét először Franciaországban, a Jézus és Mária Kongregáció (az eudista atyák) alapítója, Eudes Szent János vezetésével ünnepelték 1670-ben.

+ Az ezzel az áhítattal leginkább kapcsolatba hozott szent Alacoque Szent Margit Mária vizitációs nővér, akinek látomásaiban és misztikus élményeiben osztozott lelkivezetője, Colombiere Szent Kolos atya.

+ A Szent Szív ünnepének liturgiája arra hív minket, hogy elmélkedjünk Istennek Krisztusban megnyilatkozó szeretetéről és irgalmáról, aki
„csodálatos szeretettel adta magát értünk,
és átszúrt oldalából vért és vizet árasztott,
az Egyház szentségeinek forrását”
(a Szent Szív miséinek előszavából).

Imádságra és elmélkedésre

„Jézus meg akarta mutatni nekünk a szívét, mint oly mélyen szerető szívet. Ezért van ma ez a, különösen Isten szeretetéről való megemlékezés. Isten szeretett minket, nagyon nagy szeretettel szeretett minket. Arra gondolok, amit Szent Ignác mondott nekünk..... A szeretet két kritériumára mutatott rá. Az első: a szeretet a tettekben jobban kifejeződik, mint a szavakban. A második: nagyobb a szeretet az adásban, mint a befogadásban.” - Ferenc pápa

Hivatások

Ha többet szeretne megtudni a Szent Szívnek szentelt férfi vallási közösségekről, látogasson el a honlapokra:

A Szentséges Szív papjai: www.sacredheartusa.org
A Szent Szív Testvérek: www.BrothersoftheSacredHeart.org
A Szent Szív Misszionáriusai: www.misacor-usa.org

A Szentséges Szívnek szentelt női szerzetes közösségek megismeréséhez látogasson el a következő oldalra:

A Szentséges Szív Orvosnők (alapította Szent Madeline Sophie Barat): www.rhsm.org.
A Szent Szív Missziós Segítői: www.missionhelpers.org
A Szent Szív kolostor bencés nővérei: www.yanktonbenedictines.org

Imádság

Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett Fiad szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Keresztelő Szent János születésének ünnepe„Egy hang, amely csak ideig-óráig tartott.”

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
A nap szentje Keresztelő Szent János születésének ünnepe „Egy hang, amely csak ideig-óráig tartott.”

A történet

+ A mai ünnep a negyedik századból származik, és egyike annak a három születésnapnak, amelyet az egyházi naptárban ünnepelnek, a másik kettő Jézus születése december 25-én és Mária születése szeptember 8-án.

+ Keresztelő Szent János hős próféta volt, aki elég alázatos volt ahhoz, hogy kijelentse, hogy méltatlan arra, hogy Krisztus sarujának szíját megoldja (Lk 3:17). 

+ Maga Jézus kijelentette, hogy az asszonytól születettek között” nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál, a prófétánál, aki arra lett kiválasztva, hogy előkészítse az utat az Úrnak. Szent Jánosnak jutott az a kiváltság, hogy megkeresztelhette Jézust, ami nyilvános szolgálatának kezdetét jelezte.

+ Keresztelő Szent Jánost Heródes király parancsára lefejezték. Mártíromságát augusztus 29-én ünnepeljük.

+ Keresztelő Szent Jánost Puerto Rico és Jordánia, valamint a világ számos egyházmegyéjének védőszentjeként tisztelik.

Érdemes tudni

Egyes európai kultúrákban Keresztelő Szent János születésének ünnepét gyakran összekapcsolják olyan korábbi, kereszténység előtti szokásokkal, mint a máglya rakása és más, a nyári napfordulóhoz kapcsolódó szokások. A keresztény hagyományban ezt a kapcsolatot gyakran Keresztelő János kijelentésével hozták összefüggésbe, miszerint Jézusnak növekednie kell, míg én csökkenek”. És így a nyári napforduló idején, az év leghosszabb napján a nappalok rövidülni kezdenek - csökkennek -, míg karácsonykor, amikor Krisztus világra jövetelét ünnepeljük, a nappalok hosszabbodni kezdenek - növekednek.

Imádságra és elmélkedésre

János egy csak ideig-óráig tartó hang volt; Krisztus, a kezdetben volt Ige örökkévaló.” - Hippói Szent Ágoston

Hivatások

Férfiak számára:
Keresztelő Szent János provinciája: www.becomeafriar.org.
A Szent János apátság bencés szerzetesei (Collegeville, MN): www.abbeyvocations.org.
A skalabrinus atyák és testvérek (Keresztelő Szent János tartomány): www.vocations4migrants.org

Nők számára:
Keresztelő Szent János Nővérei: www.baptistines.org

Imádság

Add, kérünk, mindenható Istenünk, hogy házad népe az üdvösség útján járjon, és Keresztelő Szent János buzdításait követve biztosan eljusson az általa előre hirdetett Messiáshoz, Jézus Krisztushoz, Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Fisher Szt János püspök, Morus Szt Tamás vértanúkVIII. Henrik király által mártírhalált haltak

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
A nap szentje Fisher Szt János püspök, Morus Szt Tamás vértanúk VIII. Henrik király által mártírhalált haltak

Életük

+ Fisher János, akit korának egyik legtudósabb elméjének tartottak, 1459-ben született Yorkshire-ben. Cambridge-ben tanult, később számos tisztségben szolgálta az egyetemet, és Desiderius Erasmussal egészítette ki az iskola tanári karát.

+ 1504-ben Rochester püspökévé nevezték ki, és a későbbi VIII. Henrik nevelője volt. Később határozott ellenzője lett Henrik egyházi hatalmi igényeinek, valamint Aragóniai Katalin királyné válási kérelmének.

+ Ellenállása miatt 1534-ben a londoni Towerbe zárták. A következő évben III. Pál pápa bíborossá avatta. Henrik ennek ellenzéseként június 22-én a Tower Hallban lefejeztette Fisher püspököt.

+ Morus Tamás Londonban született és Oxfordban tanult. Jogász végzettségű volt, végül beválasztották a parlamentbe. 1504-ben feleségül vette Jane Coltot, és a párnak 4 gyermeke született. A nő halála után Alice Middletont vette feleségül. Tamás odaadó férj és apa volt, és szellemes és zseniális emberként tisztelték.

+ 1529-ben VIII. Henrik király kinevezte More-t Anglia kancellárjává. Morus három évvel később, amikor Henrik kitartott válása és a római egyházzal való szakítása mellett, lemondott. Élete hátralévő részében az egyház védelmében dolgozott, és 1534-ben megtagadta a szupremáciai eskü letételét, amely Henriket ismerte volna el az angliai egyház fejének.

+ Morus Tamást ezt követően letartóztatták és árulásért elítélték. 1535. július 6-án, mindössze kilenc nappal barátja, John Fisher bíboros kivégzése után lefejezték. Miközben az állványra vezették, azt hirdette, hogy ő „a király jó szolgája marad, de Istené az elsőség”.

+ Morus Tamást és Fisher Jánost 1935-ben együtt avatták szentté, és közös liturgikus megemlékezésüket június 22-én, Fisher kivégzésének évfordulóján ünneplik.

Imádságra és elmélkedésre

„Semmi más nem jöhet, mint amit Isten akar.  És egészen biztos vagyok benne, hogy bármi legyen is az, bármilyen rossznak is tűnik, valóban a legjobb lesz.” - Morus Szent Tamás (a börtönből írt levelében, amelyet lányának, Margitnak írt.)

Imádság

Istenünk, te a vértanúk halálában mutattad meg Egyházadnak a hit legszebb példáját. Fisher Szent János és Morus Szent Tamás közbenjárására add, hogy hitünket ne csak szóval valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Gonzága Szent Alajos szerzetes (1568-1591)jezsuita skolasztikus, az ifjúság védőszentje

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21
A nap szentje Gonzága Szent Alajos szerzetes (1568-1591) jezsuita skolasztikus, az ifjúság védőszentje

Élete

+ Alajos az olaszországi Castiglione-ban született, a nagyhatalmú Gonzaga család legidősebb fia és örököse volt.

+ Jámbor gyermek volt, Alajos Istennek akart megfelelni, és mindenekelőtt Isten akaratát kereste. Évekig tartó mérlegelés után heves harcba bocsátkozott apjával, aki nem engedte, hogy betöltse hivatását, és belépjen Jézus Társaságába.

+ Nagy szenvedés és imádság után Alajos megkapta a szükséges engedélyt, lemondott címéről és örökségéről, és belépett a jezsuitákhoz Rómában.

+ Alajos ismert volt önfegyelméről, szerénységéről és arról, hogy mindenben Isten akaratát kereste, ezért elöljárói és rendtestvérei kedvelték. Az volt a vágya, hogy a Társaság ázsiai misszióiban szolgáljon.

+ Alajos 1591 márciusában elkapta a pestis egy fertőző formáját, miután felszedett egy haldoklót az utcáról és kórházba vitte. Alajos hosszú és fájdalmas betegség után június 21-én, 23 éves korában halt meg.

+ Gonzága Szent Alajost 1726-ban avatták szentté. Szentté avatása óta az ifjúság védőszentjeként tisztelik, újabban pedig a HIV/AIDS-ben szenvedők és ápolóik védőszentjeként.

Imádságra és elmélkedésre

És mit csinált Alajos a szép tényével? A felszíni tények alapján nem járult hozzá a világbékéhez vagy a környezetvédelmi ügyekhez. Semmit sem tett a delfinek vagy a lombardiai nyárfa megmentéséért vagy a demokratikus kormányzás előmozdításáért. Alajos küldetése inkább a létezésben, mint a cselekvésben, és Isten akaratának követésében állt. - Ethel Pochocki

Imádság

Istenünk, minden mennyei ajándék szerzője, te Gonzága Szent Alajosban egyesítetted a csodálatos tisztaságot a bűnbánó lelkülettel. Ha ártatlanságában nem is követtük, érdemeiért és közbenjárására add, hogy legalább a bűnbánatban utánozzuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."