49308 ima található a honlapon, összesen 101346 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései
  Naponta frissül

  „A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját" - Berecz Skolasztika testvér megha­ladta korát gondolkodásában, eszményeiben és mindabban, ahogyan megvalósította azokat. Van-e üze­netük a ma emberének, s lesz-e üzenetük a XXI. század végén élőknek? Kétségkívül van, hiszen majd egy évszázad múltán sem ment feledésbe, mon­danivalója megszólít, gondolatait újra és újra felfedezzük. Aktualitásuk megmarad a jövőben is, hisz örök érté­ket képviselnek, olyan eszméket, amelyek kikopni látsza­nak napjainkból, pedig szívünk mélyén szomjazzuk őket.

  Egyszer egy hitetlen ember mondta Berecz Skolasztiká­ról, hogy egyet irigyel tőle: azt, hogy eszménye van az éle­tének, és az odaadását az eszményéért. Vannak-e ma esz­ményeink, értelmes, nemes céljaink — és át merjük-e adni életünket ennek szolgálatára? Az eszmények, célok köve­tése gyakran új utakra szólít bennünket. Van-e bátorsá­gunk felfedezni ezeket?

   A hűség, az elköteleződés a szívből fakad. A keresés útjának bejárásához el­engedhetetlen, hogy hűséggel elkötelezzük magunkat esz­ményeink mellett. Az eszmény, a bátorság és a hűség hármas üzenete bon­takozik ki abból az elköteleződésből, amelynek motiválója az Úr Jézus szeretete volt Berecz Skolasztika testvér életében, s amely megalapozta Isten- és emberszolgálatát.

  „Akit a csillag hív az menjen, de vissza ne nézzen, mert akkor nem jut el a betlehemi Kisdedhez..." (Kühár Flóris)

  „A csillog hívott és éreztem, hogy mennem kell..." (Berecz Skolasztika)

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  Szent Callixtus pápáról. Rabszolga volt, pápa lett, vértanú lett és most része van Krisztus királyságában. Krisztus is Rabszolga lett értem, Szeretete tette rabbá, hogy megszabadíthasson engem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  20

  Hófehér szentostya, tégy fehérré, mindig, mindig fehérebbé! Hogy ölelhesselek, szerethesselek, égi, örök szerelemmel, szent szenvedéllyel. [V. 283/1]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19

  Hálásan köszönöm a mérhetetlen kegyelmet, melyet e szentségben adtál. Oh mindezekért, s mert szeretlek, hiszek Benned Uram, hiszek... hiszek... hiszek... [V. 282/9]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  18

  Leborulok, Előtted Istenem, Atyám, köszönöm, nagyon köszönöm, hálásan köszönöm, hogy gyermeked vagyok a szent Keresztség által. [V. 282/8]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16

  Egész életem legyen Sanctus. - Menjek magam is, Vigyek másokat is minden akadályon át Jézushoz, a szebb élet forrásához.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  15

  Vonuljak magányba: azaz térjek magamba, és ne kívülem, körülöttem keressek, hanem önmagamban. [I. 14/6]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14

  Aztán törekedjem arra is, hogy az Úr Isten közvetlen érintéseit, ihletéseit, intéseit is meghalljam a lelkem füleivel. [I. 14/5]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  13

  Szent Eduárd ünnepe. Gyerekeknek: Lelkem a Szentlélek hárfája, testem a keret. Testvéreknek: A környezet sem tehet rosszá, ha Istent öleli a lelkem, ha Égbe kapaszkodom, mint Szent Eduárd.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  12

  Én magamra vállaltam, hát halljam meg legkisebb szavát, parancsát is, és teljesítsem, mert ahogy tegnap hallottam a Szentírásból, aki a kicsiben nem hű, a nagy dolgokban is hűtlen lesz! [I. 14/4]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11

  Kis apró, fehér virágai legyünk a Jó Istennek, csendhősök, mint a Szent Szűz volt. És az Ő pártfogása alatt gyűjtsünk virágokat.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA naplója

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  Borgia Szent Ferenc ünnepe. Nekem is meg kell halnom, gyűjtsek örökértékű kincseket!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."