65142 ima található a honlapon, összesen 152022 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc pápa video

Ferenc pápa video
Havonta frissül

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc Pápa VIDEO2022 július

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc Pápa VIDEO 2022 július

Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

 

Nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszélnénk a köztünk élő idősek fontosságáról.
Soha ennyien nem voltunk még ennyien az emberiség történetében, de nem igazán tudjuk, hogyan éljük meg ezt az új életszakaszt: sok terv van az öregkor megsegítésére, de kevés terv a létezésre.
Mi, idősek gyakran különleges érzékenységgel rendelkezünk a gondoskodás, az elmélkedés és a szeretet iránt. A gyengédség tanítói vagyunk, vagy lehetünk, és valóban lehetünk!
Ebben a háborúhoz szokott világban a gyengédség igazi forradalmára van szükségünk.
Nagy felelősségünk van az új nemzedékek felé ezzel kapcsolatban.
Ne feledjük: a nagyszülők és az idősek a kenyér, amely táplálja életünket, egy nép rejtett bölcsessége. Ezért kell őket ünnepelnünk, és én egy nekik szentelt napot hoztam létre.
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A családokért2022 június

Napi Ima37 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02
Ferenc Pápa VIDEO A családokért 2022 június

https://youtu.be/mBddokJFxCU

Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

A család az a hely, ahol megtanulunk egymással, a fiatalokkal és az idősebbekkel együtt élni.
Azáltal, hogy együtt vagyunk -fiatalok, idősek, felnőttek, gyermekek-, hogy különbözőségünkben is egységesek vagyunk, életpéldánkkal evangelizálunk.
Természetesen nem létezik tökéletes család. Mindig vannak de-k.
De ez nem számít. Nem szabad félnünk a hibáktól; tanulnunk kell belőlük, hogy tovább tudjunk lépni.
Ne felejtsük el, hogy Isten velünk van: a családunkban, a szomszédságunkban, a városban, ahol élünk, Ő velünk van.
Ő gondoskodik rólunk. Ő velünk marad minden időben a tenger által hánykolódó csónakban: amikor vitatkozunk, amikor szenvedünk, amikor örülünk, az Úr ott van, és elkísér, segít és megjavít minket.
A családi szeretet mindannyiunk számára a szentség személyes útja.
Ezért választottam ezt a témát a Családok Világtalálkozójának e havi témájául:
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A fiatalok hitéért2022 május

Napi Ima56 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
02
Ferenc Pápa VIDEO A fiatalok hitéért 2022 május
https://youtu.be/U4dKr1BaZYM

Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.

A családról szólva először a fiatalokat szeretném megszólítani.
Amikor egy olyan példaképre gondolok, akivel a fiatalok azonosulni tudnak, édesanyánk, Mária mindig eszembe jut: a bátorsága, az, ahogyan tudott hallgatni, és a szolgálat iránti elhivatottsága.
Bátor volt és elhatározta, hogy igent mond az Úrnak.
Ti fiatalok, akik valami újat, egy jobb világot szeretnétek építeni, kövessétek a példáját, kockáztassatok!
Ne felejtsétek el, hogy Mária követéséhez fel kell ismerni és fel kell fedezni, hogy mit akar tőletek Jézus, nem pedig azt, amit esetleg úgy gondolnátok, hogy képesek vagytok rá.
Ebben a belátásban pedig nagy segítség, ha meghallgatjátok a nagyszülők szavait.
A nagyszülők szavaiban olyan bölcsességre találsz, amely túlmutat a pillanatnyi problémákon.
Áttekintést adnak aggodalmaitokról.
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Az egészségügyi dolgozókért2022 április

Napi Ima56 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
05
Ferenc Pápa VIDEO Az egészségügyi dolgozókért 2022 április

Imádkozzunk, hogy, különösen a legszegényebb országokban, a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek.

Imádkozzunk ebben a hónapban az egészségügyi dolgozókért.
A világjárvány megmutatta nekünk az egészségügyi dolgozók, önkéntesek, segítő személyzet, papok és vallásos férfiak és nők önfeláldozását és nagylelkűségét.
A világjárvány azonban azt is feltárta, hogy nem mindenki fér hozzá a jó állami egészségügyi ellátórendszerhez.
A legszegényebb országok, a legsebezhetőbb országok nem jutnak hozzá a számtalan betegség kezeléséhez szükséges kezelésekhez, amelyekben továbbra is szenvednek.
Ennek oka gyakran a rossz forrásgazdálkodás és a komoly politikai elkötelezettség hiánya.
Ezért arra szeretném kérni a világ összes országának kormányát, hogy ne felejtsék el, hogy a mindenki számára elérhető jó egészségügyi ellátás prioritás.
De ne feledjük azt sem, hogy az egészségügy nem csak egy szervezet; olyan férfiaktól és nőktől függ, akik életüket annak szentelik, hogy mások egészségéről gondoskodjanak. És akik életüket adták a világjárvány idején, hogy segítsenek annyi beteg embernek a gyógyulásban.
Imádkozzunk az egészségügyi dolgozókért, hogy a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját, különösen a legszegényebb országokban, támogassák a kormányok és a helyi közösségek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO üzenete Keresztény válaszokért a bioetika kihívásaira2022. március

Napi Ima40 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
08
Ferenc Pápa VIDEO üzenete Keresztény válaszokért a bioetika kihívásaira 2022. március

https://youtu.be/axQ8dtuqmmM

Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira válaszul mi, keresztények imádsággal és társadalmi szerepvállalásunkkal mindig az élet védelmét mozdítsuk elő. 

Imádkozzunk, hogy keresztény választ adhassunk a bioetikai kihívásokra.
Nyilvánvaló, hogy a tudomány fejlődik, és ma a bioetika területe egy sor olyan probléma elé állít bennünket, amelyekre válaszolnunk kell, és nem szabad strucc módjára homokba dugni a fejünket.
A biotechnológiai alkalmazásokat mindig az emberi méltóság tiszteletben tartása alapján kell alkalmazni.
Például az emberi embrió nem lehet eldobható, eldobandó anyagként kezelni. Ezt az eldobható kultúrát alkalmazzák rájuk is; nem, ezt nem lehet megtenni. Ha ezt a kultúrát így terjesztjük ki, az nagyon sok kárt okoz.
Vagy ha hagyjuk, hogy az anyagi haszon feltételezze az orvosbiológiai kutatást.
Még mélyebb és finomabb megkülönböztetéssel kell megértenünk a mélyreható változásokat, amelyek zajlanak.
Nem a technológiai fejlődés megfékezéséről van szó. Nem, nekünk kell kísérnünk őket. Az emberi méltóság és a haladás védelméről van szó, vagyis nem fizethetjük meg az emberi méltóság árát a haladásért, nem. Mindkettő együtt, harmóniában jár.
Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira válaszul mi, keresztények imádsággal és társadalmi szerepvállalásunkkal mindig az élet védelmét mozdítsuk elő. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Szerzetesnővérekért, megszentelt életet élő nőkért2022 február

Napi Ima74 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc Pápa VIDEO Szerzetesnővérekért, megszentelt életet élő nőkért 2022 február

https://youtu.be/3otcrKwH6wc

Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.

Ebben a hónapban különleges módon imádkozunk a szrzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért.
Mi lenne az Egyház a szerzetesnővérek és a felszentelt világi nők nélkül? Az Egyház nem érthető meg nélkülük.
Bátorítok minden megszentelt életet élő nőt, hogy mérlegeljék és válasszák, mi a legjobb küldetésük a világ kihívásaival szemben, amelyeket most tapasztalunk.
Arra buzdítom őket, hogy továbbra is dolgozzanak és gyakoroljanak hatást a szegényekre, a kirekesztettekre, mindazokra, akiket az emberkereskedők rabszolgasorba taszítanak; különösen kérem őket, hogy ebben a kérdésben gyakoroljanak hatást.
És imádkozzunk azért, hogy katekétaként, teológusként és lelki vezetőként megmutassák Isten szeretetének és könyörületének szépségét.
Arra kérem őket, hogy harcoljanak, amikor egyes esetekben igazságtalanul bánnak velük, még az Egyházon belül is; amikor olyan sokat szolgálnak, hogy szolgaságba taszítják őket - időnként az Egyház emberei.
Ne csüggedjenek. Tegyétek továbbra is ismertté Isten jóságát az apostoli munkátok által, de mindenekelőtt a megszentelődésetek tanúságtételén keresztül.
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.
Köszönjük, ami vagytok, amit tesztek és ahogyan teszitek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Az igaz testvériségért2022 január

Napi Ima67 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
04
Ferenc Pápa VIDEO Az igaz testvériségért 2022 január

https://youtu.be/_LoDEAQvwyM

 

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Ferenc pápa - 2022 január

Hogyan lehetséges, hogy jelenleg sok vallási kisebbség szenved megkülönböztetést vagy üldöztetést?
Hogyan engedhetjük meg, hogy ebben a civilizált társadalomban vannak olyan emberek, akiket üldöznek pusztán azért, mert nyilvánosan megvallják a hitüket? Ez nem csak elfogadhatatlan, hanem embertelen, őrületes.
A vallásszabadság nem korlátozódik az istentisztelet szabadságára - vagyis arra, hogy az emberek a szent könyveik által előírt napon istentiszteletet tarthatnak. Inkább arra késztet, hogy értékeljük a többieket különbözőségükben, és elismerjük őket igazi testvérekként.
Emberi lényként annyi közös vonásunk van, hogy egymás mellett élhetünk, és a testvéri lét örömével fogadhatjuk különbözőségeinket.
És egy kis különbség, vagy egy lényeges különbség, mint például a vallási különbség, ne homályosítsa el a testvéri lét nagyszerű egységét.
Válasszuk a testvériség útját. Mert vagy testvérek vagyunk, vagy mindannyian veszítünk.
Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO üzenete A hitoktatókért2021 december

Napi Ima47 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc Pápa VIDEO üzenete A hitoktatókért 2021 december

https://youtu.be/aJpxgGQywX8

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

A hitoktatóknak felbecsülhetetlen küldetésük van a hit továbbadásában és növekedésében.
A hitoktatók laikus szolgálata hivatás; küldetés. Katekétának lenni azt jelenti, hogy "hitoktató vagy", nem pedig azt, hogy "hitoktatóként dolgozol". Ez egy egész életforma, és szükségünk van jó hitoktatókra, akik egyszerre társak és tanítók.
Kreatív emberekre van szükségünk, akik hirdetik az evangéliumot, de nem némán és nem hangszóróval, hanem az életükkel, szelídséggel, új nyelven, új utakat nyitva.
Sok egyházmegyében, sok kontinensen az evangelizáció alapvetően a hitoktatók kezében van.
Köszönjük meg a katekétáknak azt a belső lelkesedést, amellyel ezt a küldetést az Egyház szolgálatában élik.
Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla, örömmel és békével.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Depresszióban szenvedőkért2021 november

Napi Ima25 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
03
Ferenc Pápa VIDEO Depresszióban szenvedőkért 2021 november

https://youtu.be/uFnK5BMJK-c

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

A túlhajszoltság és a munkával kapcsolatos stressz sok embernél okoz rendkívüli kimerültséget - szellemi, érzelmi, affektív és fizikai kimerültséget.
A szomorúság, az apátia és a lelki fáradtság végül uralja az emberek életét, akik a mai életritmus miatt túlterheltek.
Próbáljunk meg közel lenni azokhoz, akik kimerültek, akik kétségbeesettek, reménytelenek. Sokszor egyszerűen csak csendben kell hallgatnunk, mert nem mehetünk oda, hogy azt mondjuk valakinek: "Nem, az élet nem ilyen. Figyelj rám, én megoldást adok neked." Nincs megoldás.
És emellett ne felejtsük el, hogy a nélkülözhetetlen pszichológiai tanácsadás mellett, ami hasznos és hatékony, Jézus szavai is segítenek. Ez jut az eszembe és a szívembe: "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket."
Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO2021. október

Napi Ima75 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Ferenc Pápa VIDEO 2021. október

Azért imádkozunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Ferenc pápa - 2021. október

Jézus arra kér mindannyiunkat, és titeket is, hogy legyetek missziós tanítványok. Készen álltok erre?
Elég, ha rendelkezésre állunk, hogy válaszoljunk az Ő hívására, és az Úrral egyesülve éljünk a leghétköznapibb dolgokban - a munkában, a másokkal való találkozásban, a napi kötelességeinkben, a mindennapok véletlenszerű eseményeiben -, engedve, hogy mindig a Szentlélek vezessen bennünket.
Ha Krisztus mozgat benneteket, ha azért teszitek a dolgokat, mert Krisztus vezet benneteket, akkor ezt mások könnyen észreveszik.
És az életedről tett tanúságtételed csodálatot fog ébreszteni, a csodálat pedig arra ösztönöz másokat, hogy megkérdezzék maguktól: "Hogyan lehetséges, hogy ez az ember ilyen?", "Honnan ered az a szeretet, amellyel ez az ember mindenkivel bánik - a kedvesség és a jó humor?"
Ne feledjük, hogy a misszió nem a hittérítés; a misszió az emberek közötti találkozáson alapul, olyan férfiak és nők bizonyságtételén, akik azt mondják: "Ismerem Jézust, és szeretném, ha te is megismernéd Őt."
Testvérek, imádkozzunk azért, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

https://youtu.be/YJIS8qrBSwg

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Ökológiailag fenntartható életmódért2021. szeptember

Napi Ima72 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc Pápa VIDEO Ökológiailag fenntartható életmódért 2021. szeptember

https://youtu.be/FnQxcFLH7Y8

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Nagyon boldoggá tesz, ha látom, hogy a fiatalok bátran vállalnak projekteket a környezet és a társadalom javításáért, hiszen a kettő együtt jár.
Mi felnőttek sokat tanulhatunk tőlük, mert a bolygó gondozásával kapcsolatos minden kérdésben ők állnak az élen.
Használjuk ki példájukat, és gondolkodjunk el életmódunkon, különösen az egészségügyi, társadalmi és környezeti válság pillanataiban.
Gondolkodjunk el azon, hogy, ahogyan eszünk, fogyasztunk, utazunk, vagy ahogyan a vizet, az energiát, a műanyagokat és sok más anyagi javakat használjuk, gyakran káros a Földre.
Változtassunk! Haladjunk a fiatalokkal együtt az egyszerűbb és a környezetet jobban tiszteletben tartó életmód felé.
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.
És nem ostobák, mert elkötelezettek a saját jövőjük iránt. Ezért akarják megváltoztatni azt, amit majd örökölni fognak egy olyan korban, amikor mi már nem leszünk itt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Az Egyház megújulásáért2021 augusztus

Napi Ima63 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
03
Ferenc Pápa VIDEO Az Egyház megújulásáért 2021 augusztus

https://youtu.be/eG7ceTF7is8

 Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Az Egyház sajátos hivatása az evangelizáció, ami nem prozelitizmus, nem. Hivatása az evangelizáció; sőt, az Egyház identitása az evangelizáció.
Az Egyházat csak úgy tudjuk megújítani, ha mindennapi életünkben felismerjük Isten akaratát, és a Szentlélek által vezetett átalakulásba kezdünk. A saját személyi reformunk ez az átalakulás. Engedjük, hogy a Szentlélek, Isten ajándéka a szívünkben emlékeztessen minket arra, amit Jézus tanított, és segítsen nekünk, hogy azt a gyakorlatba átültessük.
Kezdjük az egyház reformját önmagunk reformjával, előre gyártott elképzelések, ideológiai előítéletek, merevség nélkül, hanem inkább a lelki tapasztalaton alapuló előrehaladással - az imádság, a szeretet, a szolgálat tapasztalatával.
Egy még missziósabb lehetőségről álmodom: egy olyanról, amelyik kilépő, hogy találkozzon másokkal, prozelitizmus nélkül, és amelyik átalakítja minden struktúráját a mai világ evangelizációja érdekében.
Ne feledjük, hogy az Egyháznak mindig vannak nehézségei, mindig válságban van, mert él. Az élő dolgok válságokon mennek keresztül. Csak a halottaknak nincsenek válságaik.
Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."