65142 ima található a honlapon, összesen 152022 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
Naponta frissül

Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Napi ige Mária és Erzsébet találkozásaOttó, valamint Ottokár napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
Napi igék

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. (Zsolt 139,9-10)

Jézus mondja: És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20b)

Olvasmányok

Jn 4,5-14(15-18)Bír 15,1-16,3

Mária és Erzsébet találkozása

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve. (Gal 4,4)

Lekciók: Lk 1,39-561Tim 3,16

Igehirdetési alapige: Ézs 11,1-5

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nyár elején úrrá lehet rajtunk a menekülés és az elrejtőzés szándéka. Lakatlan szigetre vágyódunk. Ahol nem kell szélmalomharcot vívni rendetlenkedő gyermekekkel, ahol lelkesedésünk nem törik meg közömbös arcú embereken. Olyan helyre vágyunk, ahol nincs ítélet, nem vár számadás, és nem szól még a saját lelkiismeretünk sem. Valós dolog az elfáradás, és szükséges a pihenés is. De ha jól meggondoljuk, ilyenkor talán a mulasztásaink, rossz munkamódszereink, sőt akár bűneink elől menekülünk.

A zsoltáros is felismerte önmagában a szándékot: jó lenne oda menekülni, ahol nincs ott az Isten. Miután lélekben bebarangolja az egész világot, felismeri, nincs is ilyen hely. Pontosabban egy mégis van, ez a pokol. Ennek kulcsai Megváltónk kezében vannak, aki megváltott minket a kereszten. Vele rendezhetjük minden tartozásunkat, tőle kérhetünk naponkénti újulást.

Ha ő ennyire szeret minket, és mi is szeretjük őt, ez a legjobb dolog a világon. Akkor már nem is kell menekülni előle, a legnagyobb boldogság, hogy velünk van. Ő teheti áldásossá minden munkánkat. Az ő országában pedig csakis az a munka lehet eredményes, amelyet vele, az ő irányításával és vezetésével végzünk. Amely nem magánakció, hanem csapatmunka. Ha már mindenféleképpen futni akarunk, őhozzá fussunk, ilyenkor, nyáron is!


*

Belefáradtam, Uram, hogy nélküled próbálkoztam. Pedig megvolt bennem a jó szándék, de valahogy mégis kihagytalak a nagy sürgés-forgásban. Éppen azért fáradtam el, mert nem engedtelek közel magamhoz mint erőforrást. Te ígéred, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Eddig is minden úgy lett, ahogy ígérted. Segíts, hogy én is akarjak veled lenni minden napon a világ végéig. Ámen.

Szerző: Szabó András

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeTihamér és Annamária, valamint Áron, Tibold napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Napi igék

Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! (Zsolt 6,5)

Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. (Mt 9,22)

Olvasmányok

Jn 6,37-40(41-46)Bír 14,1-20

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

"Anya, már el sem mondhatom?" – háborodik fel a kislányom, amikor azt érzi, hogy nincs ott igazán a figyelmem, amikor odalép hozzám. A kicsi gyermek nem mérlegel, hogy alkalmas vagy alkalmatlan az idő, hanem rohan ahhoz, akiben bízik, akitől útmutatást, védettséget remél és segítséget vár. Ilyen gyermeki bizalommal mehetünk oda Urunkhoz, aki sokkal inkább kész arra, hogy odafigyeljen ránk. Ő biztosan nem fog elküldeni vagy csendre inteni, mert éppen a tennivalói között nem a legalkalmasabb számára az időpont.

Az evangéliumi ige egy olyan asszonyt állít elénk, aki többekhez odafordult már, sokfelől remélt már segítséget. Azonban úgy tűnik, a betegsége miatti reménytelennek tűnő helyzetből nincs számára szabadulás. Ő azonban egy évtized után sem nyugodott bele a megváltoztathatatlanba. Elszánta magát arra, hogy Jézus közelébe, méghozzá érintésközelbe jut. Ez az odafordulás végül elég volt mindenre. A testi és lelki gyógyulásra egyaránt.

Élő Urunk közelségében élve – még ha a testi gyógyulás nem is minden esetben következik be – megtapasztalhatjuk, hogy megtartatunk. Minden, amire szükségünk van, ráadásul adatik meg nekünk. Hisszük-e ezt?


*

Uram! Sokféle gond, baj, betegség bénítja az életünket, de a legnagyobb a bűn sebe rajtunk, amelyből fakad életünk töredékessége. Te áldott orvosként ma is és minden napon a világ végezetéig készen vagy arra, hogy töretlen figyelmeddel és erőddel segíts bennünket, hogy teljes, Istennek tetsző életet élhessünk itt és majd egykor a tökéletességben. Ámen.

Szerző: Steindl-Papp Judit

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igePál napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30
Napi igék

Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. (2Móz 15,2a)

Mária mondta: Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve. (Lk 1,49)

Olvasmányok

Mt 15,29-39Bír 13,1-25

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Énnekem énekem az Úr. És ez nem csak szójáték. Hitvallás. Ő a dalom, a dallam és a szöveg együtt. Maga a harmónia. Harmonia caelestis. Sőt, ő ott van a csendben, a hallgatásban, a szünetben. Sőt az előjegyzésben is, hiszen "a kezdetben" összeköti a teremtést az inkarnációval.

Micsoda kegyelem, hogy megszabadít! Micsoda felszabadítás, hogy benne erő van, sőt ő maga a dinamikus létezés alapja. Szent az ő neve, amelyet kimondani sem vagyunk méltók, ugyanakkor Jézus óta hívhatjuk, szólíthatjuk őt Atyának. Ez nyugalmat adhat nekünk, amikor félünk a holnaptól vagy szorongunk a jövő felől. Igen, fohászkodhatunk hozzá, és kérhetjük az emlékezés áldását, hogy sose feledjük, mit is tett velünk, a kicsinyekkel ő, a Hatalmas. Aki Jézusban a legkisebbek reménysége, a legrászorultabbak kapaszkodója, az éhezőknek és szomjúhozóknak az élet kenyere és az élet vize.

A Magnificat minden egyes sora rá mutat. Aki botránnyá, ígéretté lett, ámenné lett. Aki meghirdette az Isten országát és annak szimfóniáját. Ott valódi összhang uralkodik, és a Bárány éneke mindenki éneke lehet. Mindenkié, aki képes a hiteles és hit-teljes Krisztus-követésre. Ami nem demagóg vallásos szólamok ismételgetése, hanem egy szavakban és tettekben megvalósuló személyes hitvallás, amelynek kulcsmondata: énnekem énekem az Úr.


*

Én Uram, és én Istenem! Ne engedd, hogy hamisan szóljon a dal, hogy félreérthető legyen a szöveg. Téged áldunk, téged magasztalunk örökkön örökké. Ámen.

Szerző: Gáncs Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igePéter és Pál napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29
Napi igék

Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet…! (5Móz 30,19)

Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. (Jn 17,3)

Olvasmányok

Mk 1,40-45Bír 9,50-57

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Alig százötven éve, 1873-ban Jeruzsálemben rábukkantak egy iratra, amely a Krisztus utáni száz esztendőben íródott, és a legrégebbi feljegyzés az egyház szertartásairól: keresztségről, úrvacsoráról, az Úr napjának megünnepléséről és a keresztyén életfolytatásról. A rövid, mindössze néhány fejezetes, de felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény címe: Tanítás (Didaché) – A tizenkét apostol tanítása. Így kezdődik: "Két út van, egy az életé, egy halálé, a két út között pedig nagy különbség van."

Az útelágazás ott történt, az Édenkertben: Istenben bízni, az ő parancsát követni, vagy a Kísértőnek helyet adni szívben, gondolatban, tettben. Kipróbálni azt a másik utat: hátha többet nyújt. Hátha ott van az igazi boldogság elrejtve. Azóta: mindig két út van.

A döntés lehetősége: a szabadság édes íze. Emberlétünk méltósága. A döntés folyamatos kényszere: megromlott emberi természetünk miatt a bukás állandó veszélyét rejti. Elég végignéznünk családunk történetén, ahol elődeink Isten nélküli döntéseinek keserű gyümölcsét esszük harmad-negyedíziglen is. De az áldás hordozói is vagyunk ezerízig, ha szívünk Istenhez hajlik, és szent Fiának áldozata lefegyverzi lelkünk lázadását Teremtőnk ellen. És valljuk Szent-Gály Kata szavaival: "…benne élünk az Örökkévalóságban (…) nem a halál számára születtünk."


*

Hogyan tudnék jól választani, Uram, amikor az orromnál tovább nem látok? A távlatok pedig félelmetesek: élet vagy halál, áldás vagy átok, üdvösség vagy kárhozat… Nem akarom elrontani, Uram. Különösen azt nem, ami majd utánam itt marad. Ezért azt add meg, hogy mindig téged akarjalak. Közel lenni hozzád, hogy szívem mindig hallja szelíd, életet adó, örök élet felé vezető hangodat. Ámen.

Szerző: Voelkerné Kovács Márta

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeLevente és Irén, valamint Iréneusz, Irina napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28
Napi igék

Nem tántorodom meg, mert [az Úr] a jobbomon van. (Zsolt 16,8)

Pál mondja: De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek… (ApCsel 26,22)

Olvasmányok

2Móz 2,11-15(16-22)23-25Bír 9,7-21

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A mai felnőttek közül a legtöbben még úgy tanultak meg biciklizni, hogy a szüleik egy seprűnyelet rögzítettek a kerékpár hátuljára, és azt fogva segítettek nekik egyensúlyozni. Ott szaladtak velük a bringa mögött, aztán egy adott pillanatban észrevétlenül elengedték a botot, és a gyerekek vígan kerekeztek tovább. Persze először csak addig, amíg észre nem vették, hogy már nincs ott velük senki, mert akkor rögtön elestek. A mai gyerekek viszont már általában futóbiciklin tanulnak meg egyensúlyozni: egy olyan gyerekkerékpárral, amelynek nincsenek pedáljai, így a lurkók a két lábukkal a földet érintve lendíthetik azt előre. Szinte magától kialakul így bennük a biztonságérzet és a képesség, hogy két keréken haladjanak előre. Ösztönössé válik a tudat, hogy nem veszíthetik el az egyensúlyukat, az mindig velük marad.

Jó lenne ugyanígy megtanulnunk bízni Istenünkben is. Ahelyett, hogy azt várnánk tőle, hogy helyettünk tartsa kezében az életünket, bízni abban, hogy saját döntéseinkkel is tudjuk őt követni, hiszen a tőle kapott hit mint lelki egyensúlyérzék működik a szívünkben.


*

Legyen veled az Úr minden lépésednél! Őrizzen minden utadon! Vezessen céljaid felé támogató szeretetével, hogy érezd, vele küzdesz és vele győzedelmeskedsz egész életedben, s hogy egykor a halál felett is vele arass majd diadalt. Ámen.

Szerző: Zsíros András

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige László napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27
Napi igék

Néped ezt mondja: Nem következetes az Úr! Pedig ők nem következetesek. (Ez 33,17)

Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak. (Ef 5,10)

Olvasmányok

Péld 9,1-10Bír 9,1-6

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Egy nagyobb családban, ahol több gyermek nevelkedik, valószínű, hogy van kedvence az apának és az anyának is. A lányok inkább az apához, a fiúk az anyához húznak. Hiszen a szülők iránymutatásai és főként kérő szavai nem mindig váltanak ki belőlünk őszinte lelkesedést. Gyermekkoromban azt éltem meg, hogy a szüleink mindhármunkkal egyformán szigorúan, de szeretettel bánnak. Nem éreztem, hogy bármelyikünk is kivételezett helyzetben lett volna, sem a fiúk, sem én. Megtanultam a határaimat, mit hogyan szabad tenni, kimondani: ezért a negyedik parancsolat felszólítása, a felettem lévők tisztelete mind a mai napig meghatároz.

Felnőttként már látom, hogy szüleim nevelési módszerének erőssége a következetességben rejlett. Nem mondtak egymásnak ellent, nem lehetett az egyiktől a másikhoz szaladni, kiskaput keresni. Jó és rossz, dicséretes és elítélendő: egyértelmű volt, mi kedves és mi nem az a szüleim szemében. Így kaptunk világos útmutatást és szilárd értékrendet. Ezért amikor megismertem a Szentírásból a mennyei Atya akaratát, nem volt nehéz elfogadni.

Szüleim a lutheri értelemben voltak Isten helyettesei tiszta és igazságos következetességükkel. Így biztos voltam benne, hogy az Úr szeret és jót akar, s nekem csak annyi a dolgom, hogy belesimuljak akaratába, és azt tegyem, ami neki kedves.


*

Szerető mennyei Atyám! Hálát adok szüleimért, akik betöltötték tőled kapott élethivatásukat. Hálát adok következetességükért, ami nekem szeretetet, féltést és biztos iránymutatást jelentett. Hálát adok értük, mert általuk semmi kétségem nincs afelől, hogy te végtelenül szeretsz, és akaratod számomra mindig jó, akkor is, ha éppen nem értem azt. Segíts, hogy ma is úgy éljek, ahogyan neked kedves! Ámen.

Szerző: Lázárné Skorka Katalin

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Szentháromság ünnepe után 2. vasárnapJános és Pál, valamint Cirill napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26
Napi igék

[Istenem,] sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz… (Zsolt 71,20)

Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! (Jn 14,27)

Olvasmányok

Lk 14,(15)16-24Ef 2,(11-16)17-22

Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap

Jézus Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Szeretlek, Uram, erősségem, kősziklám, váram és megmentőm! (Zsolt 18,2.3)

Lekciók: Lk 14,15-24Ézs 55,1-5

Igehirdetési alapige: Zsid 12,22-29

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Békesség! Milyen sokszor is óhajtjuk, és milyen jó, hogy keresztyén emberként van igazi békességünk! Istentől, Jézustól való igazi békesség, amely elűzi a félelmet, a kétségbeesést. Gondoljunk csak a tanítványok küzdelmére: úgy érezték, egyedül maradtak, de a pünkösd új erőt adott számukra a Szentlelken keresztül. Ez a nagyszerű lehetőség számunkra is elérhető, a Lélek nyitott a mi segítségünkre. Kérdés, hogy mi keressük-e a vele való kapcsolatot.

Sokszor hajlamosak vagyunk a panaszra, a nyugtalanságra, pedig hívő emberként lenne honnan merítenünk, lenne hová fordulnunk, amikor segítségre van szükségünk. Most, a nyári szünet kapujában új dolgokra figyelhet mindenki. Itt az ideje a pihenésnek, a másfajta aktivitásnak is. Gyermekeink már nagyon várták a tanulás terhe alóli szabadulást, és valljuk be, mi is. Most tehát szabadságunk van a másfajta szolgálatra, arra, hogy békességgel lehessen pihenni, kikapcsolódni, illetve megújult erővel folytatni a munkánkat, gyülekezetben végzett szolgálatunkat.

Tanuljunk a zsoltáros egyeneslátásából: az Úrral minden lehetséges, még a nyugodt, békességben eltöltött szabadság, illetve pihenés is, majd az azt követő megújulás.


*

Uram! Köszönöm, hogy munkám mellett a pihenésre is gondolhatok. Adj békességet a szívembe, hogy mindez megerősödésemet szolgálja. Ámen.

Szerző: Szpisák Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Az Ágostai hitvallás emléknapjaVilmos, valamint Ajándék, Vilma, Viola napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25
Napi igék

Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. (5Móz 8,5)

Jézus mondja: Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. (Jn 13,15)

Olvasmányok

Mt 10,26-33Bír 8,22-35

Az Ágostai hitvallás emléknapja

Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. (Zsolt 119,46)

Lekciók: Mt 10,26-331Tim 6,11b-16

Igehirdetési alapige: Neh 8,1-2.5-6.9-12

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Az Ágostai hitvallás emléknapja van ma. 1530-ban ezen a napon olvasták fel az augsburgi birodalmi gyűlésen Melanchthon huszonnyolc cikkből álló hitvallását, amely evangélikus egyházunk egyik alapvető irata. Ennek a hitvallásnak a közepe a IV. cikk, a megigazulásról szóló tanítás. "Tanítják továbbá, hogy az emberek nem tudnak megigazulni Isten színe előtt a saját erejükből, érdemeik vagy cselekedeteik alapján, hanem ingyen, Krisztusért, hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy (Isten) kegyelmébe fogadja őket, és megbocsátja bűneiket a Krisztusért, aki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet számítja be Isten előtte érvényes igazságul. Római levél 3. és 4. fejezete."

Ez történik az utolsó vacsora estéjén, amikor Jézus megmossa tanítványainak lábát. Lemosta róluk az út porát. Hogy mindannyian tiszták legyenek, az ünnepi asztalhoz illően. Erre hív Jézus minket, mai tanítványait. Hogy egymás lábáról az út porát lemossuk. Megmosott már minket a keresztségben – s most kezünkbe adta Jézus a tiszta szót mint kendőt, hogy megmossuk egymás lábát.

Akiket megigazított, azt a küldetést kaptuk, hogy mossuk meg egymás lábát. Új rend ez ebben a sárral oly könnyen dobálózó világban. Megmosni egymást az evangélium tiszta szavával. Így lehetünk együtt és egyformán Jézus ünnepi asztalának vendégei.


*

Úr Jézus, te lemostad tanítványaid lábáról a port, így ültek veled együtt az ünnepi asztalnál. Lemostad rólam is, ami vándorlásom közben, keresztségem óta beszennyezett, fehér ruhámat elcsúfította. Lemostad rólam mindezt, és meghívtál ünnepi asztalodhoz, egyházad közösségébe. Szereteted tegyen késszé arra, hogy ma tanítványodként éljek. Ámen.

Szerző: Bencze András

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Keresztelő János születéseIván, valamint János, Józsa napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24
Napi igék

Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. (Zsolt 19,8a)

A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? [Keresztelő] János így válaszolt nekik: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék! (Lk 3,10-11)

Olvasmányok

Lk 1,(5-25)57-66.80Bír 7,16-8,3

Keresztelő János születése

Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (Jn 3,30)

Lekciók: Lk 1,57-66ApCsel 19,1-7

Igehirdetési alapige: Bír 13,2-7.24-25

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Keresztelő János igehirdetése lényegre törő és praktikus. Megmondja a vámszedőknek, hogy hagyják abba az emberek kizsákmányolását; a katonáknak, hogy ne bántsák és zsarolják az embereket; a keresztelésre várakozó sokaságnak pedig, hogy nézzenek szét maguk körül, és segítsenek a rászorulókon. Kár, hogy nincs egy betűrendes katalógusa Jánosnak, amelyből mi magunk is kikereshetnénk, hogyan kellene változtatnunk az életünkön. Mert igeszakaszokra bólogatni, "vallásos" szokásoknak eleget tenni, úgy tűnik, nem elég.

A zsoltáros mondata arról beszél, hogy aki tisztességes életet él, annak nyugodt lehet a lelkiismerete. De már az ószövetségi törvények sem elégszenek meg azzal, hogy önmagában a tisztességes élet elegendő lenne. A próféták igehirdetése nagyon hangsúlyosan szól a társadalmi együttélésben megvalósuló igazságról.

Az elnyomó rendszerek, a strukturális bűnök, a környezet kizsigerelése nem a modern kor találmányai. A másik emberrel való törődés, a javaink, az örömünk és nehézségeink megosztása pedig olyan különleges cselekedet, amelyet ha szívből tesz az ember, akkor tényleg felüdülhet a lelke, és egy csodálatos, szerető közösségben találhatja magát. Aki szívből ad, annak sosem lesz kevesebb. Isten megüresítette magát értünk, mégis ő a teljesség, minden mindenekben.


*

Atyánk, taníts minket arra, hogy mi az elég és mi a szükséges! Mutasd meg, hogy mi a jó és mi az üdvösséges! Taníts minket szeretni, szívből adni, és egyedül a te kegyelmedből élni! Ámen.

Szerző: Molnár Lilla

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeZoltán, valamint Szidónia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
Napi igék

Hirdessétek, és mondjatok dicséretet: az Úr megszabadította népét…! (Jer 31,7)

Urunk (…), add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. )

Olvasmányok

Jn 21,15-19Bír 7,1-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nagyrészt ilyentájt kapják meg a diplomájukat a végzősök. A lelkészjelöltek szolgálatba állításának első része, az ünnepélyes ordináció követi ezt. Az elkötelezés után, a felhatalmazás és áldás után általában az első szolgálati hely is világossá válik. A lelkészi szolgálat korunkban, e gyorsan változó világban rendkívüli sebességgel formálódik. Már nemcsak a nemzedékek közti szakmai különbségek érződnek, de gyakran egy-egy évtized is radikális fordulatokat hoz. A feladatok egy része átalakul. A szakmai módszerek változnak. Ugyanakkor az alapfeladat állandó marad. Az evangélium tiszta hirdetése és a szentségek helyes kiszolgáltatása – az Ágostai hitvallás meghatározása szerint – az egyház egységének alapja. Tegyük hozzá, nemcsak a térbeni, hanem az időbeni tagoltságban is érvényes mindez.

Az ősegyház kezdetéről szóló szakaszból származik a mai újszövetségi ige. Akkor mozgalom volt Krisztus követése, ma intézmény az egyház. De a központi feladat nem változott, állandó maradt, és marad is.

A környezet, az összetétel változik. Még a liturgikus nyelv vagy a bibliai szövegek fordítása is. De az a Jézus, akinek hívása és küldése alapján róla szólunk, nem változik, hiszen ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.


*

Atyánk, teremtett világodban te adtál feladatot az embernek, ideértve a tanítást is. Krisztusunk, tedd az igehirdetőket bátrakká, hogy mindig rólad szóljanak! Szentlélek Istenünk, tedd érthetővé az igehirdetéseket! Atya, Fiú, Szentlélek Isten: küldj szolgákat aratásodba! Ámen.

Szerző: Lackner Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igePaulina, valamint Tamás, Tullia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
Napi igék

Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét! (Péld 7,2)

Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! (Jak 3,13)

Olvasmányok

Jn 12,1-8Bír 6,33-40

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Az eminens (lat. ex- + mineo) jelentése kimagasodó. Bizonyos értelemben az emberi faj kétségtelenül eminens tanuló. Talán egykor evolúciós előnyt jelentett a tanulás, ma már azonban valóban messze kimagaslunk a többiek közül. Életünk jelentős részét professzionalizált tanulógépekként töltve végül mi diktáljuk a tempót lassan nemcsak a világnak, hanem az evolúciónak, a túlélés képességének is. Minden más fajnál jobb tanuló az ember; már nem magáért, nem a fajáért, hanem valami ennél is többért tanul. Keresi az új helyzeteket ma már a csillagok között is. Kíváncsisága kiolthatatlan, könnyen motiválható, kreatív zseni, ha érdekei azt kívánják, ahogy azt a fa alatt álldogáló Éva vagy Bábel tornyának kőművesei szimbolizálják az őstörténetben. Talán ezért is igényli olyannyira a törődést, amelyet a Szentírás tanúsága szerint Isten mindig szeretne megadni neki.

Az ilyen tanuló azonban sokszor nem találja a helyét. Nem ismeri fel saját kiváltságos helyzetét, nem érzi át a többiek alárendeltségéből fakadó kiszolgáltatottságát, és nem ismeri fel, hogy ő valóban többre rendeltetett. Ha valóban felismernénk és meglátnánk magunkban ezt a különleges tehetséget, és nem csak vágynánk utána és megszerezni akarnánk, talán rájönnénk saját rendeltetésünkre is.


*

Drága teremtő Atyánk! Add, hogy felismerjük önmagunkban a Krisztustól eredő bölcsességet, a teremtésünkből fakadó jót, a minket kísérő Lelket. Ámen.

Szerző: Simon Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeAlajos és Leila, valamint Aladár, Alóma, Lujza

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21
Napi igék

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat… (Zsolt 8,3)

Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták: Hozsánna Dávid Fiának! - haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: Hallod, mit mondanak ezek? (Mt 21,15-16a)

Olvasmányok

Lk 6,27-35Bír 6,25-32

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Néhány napja fejeződött be a tanév. "Kitört a nyár", ahogyan a diákok mondják, itt a vakáció ideje. A gyermekekre már nem az iskola ügyel. A szülőkre, nem ritkán a nagyikra hárul most a felelősségteljes feladat, hogy odafigyeljenek a kicsikre. Bizony nem könnyű őrizni bajtól, veszedelmektől a "sulis" kötöttségektől megszabadult és így jócskán felszabadult lurkókat.

A ma elénk kerülő ige azonban más miatt biztat bennünket, hogy figyeljünk oda a ránk bízott gyermekekre. Arra bátorít, hogy vegyünk példát a kicsik őszinte hitéről. Arról a bizalomról, amely bennünk, felnőttekben úgy meg tud kopni életünk viharaiban, lelki próbáinkban.

A főpapok – Máté evangéliumának tudósításában – neheztelve kérdezték: "Hallod, mit mondanak?" Mi azonban arra érezzünk késztetést, hogy ezt a kérdést felszólításnak vegyük. Figyeljünk oda a gyermekekre! Halljuk meg, mit mondanak nekünk, hogyan erősítenek bennünket a hitünkben a maguk egyszerű, mégis mindig álmélkodásra és elgondolkodtatásra késztető vallomásaival.

Ahogyan történt az előző tanév végén is, amikor hosszú hetek digitális oktatása után ismét találkozhattunk hittanos diákjainkkal, és végre megölelhettük őket. Az egyik első osztályos kislány ekkor búgta oda nekem: "Ó, én tudtam, hogy találkozunk. Imádkoztam, és Isten megsúgta nekem."


*

Urunk! Egyszerre megtisztelsz és meg is szégyenítesz bennünket, amikor a kisgyermekeket állítod példaként elénk. Köszönjük, hogy Jézusért Atyánknak tudhatunk téged. Bocsásd meg, hogy gyakran mégis felnőttes kételkedésünk győz a gyermeki ráhagyatkozás, a feltétlen bizalom felett. Kérünk, hogy légy segítségünkre, amikor fogyatkozik hitünk. Segíts, hogy életünk a te hatalmadat dicsérje. Ámen.

Szerző: Brebovszkyné Pintér Márta

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."