52135 ima található a honlapon, összesen 109394 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
Naponta frissül

Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Napi ige Advent 2. vasárnapjaVilma, valamint Csaba, Sebõ, Sebestyén napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05

Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak... (Zsolt 86,11(külső hivatkozás))

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6(külső hivatkozás))

Advent 2. vasárnapja

Olvasmányok: Lk 21,25–33(külső hivatkozás) és Jak 5,7–8(9–11)(külső hivatkozás)

Lekció: Róm 15,4–13(külső hivatkozás)
Ézs 63,15–64,3(külső hivatkozás)

Igehirdetési ige: Lk 13,6–9(külső hivatkozás)

Úrvacsorai gondolatok

2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

Nem a látványpékség terméke, hanem az élet Urának tápláló, mással nem helyettesíthető ajándéka. (Hafenscher Károly)

 

Lelki útravaló a mai napra

„S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.” (Márai Sándor)
A mai két ige: párbeszéd az útról. A nyomorult, életéért aggódó, dezorientált ember kétségbeesetten kéri Istent, hogy figyeljen szavára, és mutassa meg neki, merre kell mennie: „Taníts engem utaidra, Uram…” Jézus adja meg erre az örök kérdésre a választ. De nem úgy, ahogy azt az útkereső ember várná. Nem úgy beszél, mint a politikusok, akik csakis jobbra vagy csakis balra akarják irányítani az embereket, hanem önmagát kínálja fel alázatosan. Ő és csakis ő az út, amely az Atyához vezet. Ez pedig azt jelenti, hogy azonosulunk ővele, és most már nem céltalanul bolyongunk a világban, nem egyszerűen a magunk feje után járunk, hanem engedjük, hogy célba juttasson minket.
A sok istentagadó verset is írt Zelk Zoltán élete végén ilyen sorokat is papírra tudott vetni:
„Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, Isten oldalán.”
Igen, talán csak az utolsó pillanatban, közvetlenül a cél előtt értünk meg mindent.

*

Taníts engem utaidra, Uram! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahogy te a Golgotára mentél, úgy szeretném én is felvenni a keresztemet, hogy kövesselek téged. Vallom, hogy még a halál sem választ el engem tőled, hiszen azt is mondtad, hogy te élsz, én is élni fogok. Hála neked, hogy utadon az örök életre vezetsz. Ámen.

Szerző: Fabiny Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeBorbála és Barbara, Bettina, Boriska, Boróka

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Napi ige Borbála és Barbara, Bettina, Boriska, Boróka

Izráelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadítással; nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. (Ézs 45,17(külső hivatkozás))

Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. (Mt 13,43a(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Hab 2,1–4(külső hivatkozás) és Zak 4,1–14(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Két hét múlva készülök szabadságra menni. Az istentiszteletet helyettesíteni fogják, családommal elutazunk. Nagyszerű erre gondolni. Nem azért, mert nem szeretek itthon lenni. Főleg nem azért, mert a szolgálattal meggyűlt volna a bajom. Hanem mert minden embernek lételeme, hogy érezze, szabad. Szükségünk van rá, hogy félre tudjunk tenni minden kötöttséget. Ez a szabadság nekem egy hét lesz, ami nyilván sokkal kevesebb, mint ami örökké tart. Isten ígérete az övéinek ez. Örökké tart a szabadság. Az a szabadság, amelyben nincsenek határidők, amelyben önként vállalsz annyit, amennyi rád van bízva. Amelyben az vagy, akinek Isten látni szeretne. Amelyben erőd teljében lehetsz, amelyben nem merülsz ki. Amelyben nem ér téged szégyen és gyalázat. Nem vetül rád sötétség.
Régen volt olyan zseblámpa, amelyet tekerni kellett, és működött benne egy dinamó, amely feltöltődött és így világított. Valójában ilyenek vagyunk: meg kell szenvednünk azért, hogy világítsunk. Szükségünk van arra az erőfeszítésre, hogy újra és újra megtérjünk és Jézussal legyünk, hogy megéljük az evangéliumot, hogy olvassuk az Igét. Az Isten által ígért szabadságban mindenki úgy fog fényleni, mint a nap. Mert állandóan jelen van az Úr. Mert ő már minden erőfeszítést megtett érted Jézus által.

*

Urunk, a szabadságot ismerjük félre a leginkább az életben. Azt mondjuk valamire, hogy szabadságom van rá, és ezért ejt rabul. Urunk, kérünk, ments meg minket ettől a fajta kísértéstől. Szeretnénk szüntelenül nálad menedéket találni, hogy megfürödjünk fényedben. Mert te mindent megtettél azért, hogy tündökölhessünk a te világosságodban. Hálát adunk neked ezért. Ámen.

Szerző: Szemerei Gábor Benjamin

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeFerenc és Olívia, valamint Atália, Xavér napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03
Napi ige Ferenc és Olívia, valamint Atália, Xavér napja

De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve... (2Móz 9,34(külső hivatkozás))

Nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? (Róm 2,4(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Ez 37,24–28(külső hivatkozás) és Zak 3,1–10(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Általános iskolai tanárom jut eszembe, aki, mikor már nagyon elfogyott a türelme, azt mondta: „Tudjátok, mi a baj veletek? Rabszolgalelkű társaság vagytok! Csak akkor vagytok hajlandók jól viselkedni, jól teljesíteni, ha halljátok a fejetek felett az ostor csattogását!” Tinédzserként persze sokszor nem vettük komolyan őt. Később azonban hálásan tekintettünk vissza a vele töltött időre, mert hol szigorúságával, hol szeretgetve, de kihozta az osztályból, annak tagjaiból a maximumot.
Valóban nem mindegy, hogy mi motiválja az embert. Lehetünk lelki rabszolgák, akiknek nincs más célja, csak hogy a büntetést elkerüljék, s valahogy „megússzák a dolgokat”. A fáraót egyedül és kizárólag a félelem vezérelte, s amint úgy gondolta, hogy elmúlt feje fölül a veszély, azon nyomban teret engedett gonosz érzéseinek, s rövidesen elindult utolsó, végzetes útjára Mózesék után.
Létezik azonban egy másik erő is, amely „ösztönöz” – ahogy azt Pál írja mai igénkben. Ez a másik erő Isten szeretete, irántunk tanúsított kegyelme, a golgotai kereszt csodája. Ez azt üzeni számunkra, hogy Isten minden tette értünk van, hogy nincs annál jobb és biztosabb, mint ha nála, az ő közelében keressük életünk értelmét, annak megoldását. Isten jósága így hív, így vonz minket magához a mai napon is.

*

„Hiszek benned, Istenemben, / Teljes egész életemben, / Boldoggá tesz e hit engem.
Ha szenvedés érne engem, / Te vigasztalj keresztemben, / S ne hagyj soha elcsüggednem!
Hiszek tebenned, Szentlélek, / Segítséget tőled kérek, / Üdvöt általad remélek.” (EÉ 251,1.5.7)


Szerző: Keczkó Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeMelinda és Vivien, Aurélia, Bibánia, Vivánia

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02
Napi ige Melinda és Vivien, Aurélia, Bibánia, Vivánia

Figyeljetek rám, ti, népek, hallgassatok rám, ti, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. (Ézs 51,4(külső hivatkozás))

Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. (1Jn 2,8(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 1Thessz 5,(1–3)4–8(külső hivatkozás) és Zak 2,10–17(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

A Facebookon sokszor találkozhatunk mémekkel, vicces, szarkasztikus képekkel és hozzájuk tartozó feliratokkal. Az egyik ilyen vicc:
– Mondd, milyen szülőnek lenni?
– Mintha Isten lennél!
– Tényleg?
– Igen. Nem figyelnek rád, akármit mondasz, de ha kell nekik valami, egyből hívnak…
Bár ez a vicc a szarkazmus ékes példája, mégis az az igazság, hogy nagyon jellemző ez ránk, emberekre, hogy Istent kihagyjuk, elfelejtjük a mindennapjainkból, pedig éppen azt a világosságot szeretné becsempészni, melengetni és egyre nagyobbá tenni a lelkünkben, amely csakis tőle származhat. Több mint kétezer éve hangzik az ige, sőt az Ószövetség kora után Isten emberré lett, és a földön járt közöttünk, elhozva az igazi világosságot közénk. Azt mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12b) Ez a világosság Krisztusban érkezett közénk, és e felé a világosság felé indít a Szentlélek, amelynek világossága utat mutat a mennyei Atyához. Örök életet ígért nekünk, a Fiát adta minden egyes gyermekéért. A kérdés már csak az, hogy meghalljuk-e ezt a hívó szót, meglátjuk-e a pislákoló lángot, elindulunk-e a sötétben e felé a világosság felé. Hagyjuk-e, hogy vezessen a sokszor nem könnyű, rögös úton – az örök élet világosságába?

*

Urunk és Mesterünk! Te vagy a mi tanítónk, de sokszor süket fülekre, vak szemekre és kemény szívekre lel a tanításod. Kérünk, Urunk, ne hagyj el bennünket így sem, hanem légy továbbra is tanítómesterünk! Mutasd meg nekünk a élet világosságát, amely te magad vagy, és vezess bennünket a megígért örök élet felé a te Fiad, Jézus Krisztus által, aki elhozta az igazi világosságot közénk. Ámen.

Szerző: Németh Kitti

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeElza, Aliz, Bianka, Blanka, Erzsébet, Natália

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Napi ige Elza, Aliz, Bianka, Blanka, Erzsébet, Natália

Mózes erre mondta [az Úrnak]: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! (2Móz 33,15(külső hivatkozás))

( (külső hivatkozás))

Olvasmányok: Kol 1,9–14(külső hivatkozás) és Zak 2,1–9(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Mózes válasza a mi 21. századi valóságunkban úgy szólalna meg: „Vigyél tovább bennünket, de ne jöjjön velünk az orcád!” – mert még beleszólnál az életünkbe. Segíts, támogass, bátoríts, de egyébként hagyjál békén.
Ne gondoljuk, hogy ez ateista álláspont, sőt számol Isten jelenlétével, de egyedül a támogató segítségét fogadja el. „Segíts, de távolról, észrevehetetlenül!” – ez nagyon gyakran, kimondatlanul, de annál világosabban tetten érhető evangélikus keresztyén gyakorlatunkban is. Isten jelenléte, orcája inkább riasztó, mint felszabadító tapasztalat a számunkra.
Augustinus mondta egykor, hogy élveznünk kellene Istent. Ez első hallásra megbotránkoztató kijelentés, de ha mellétesszük az alternatíváját, akkor rögtön érthetővé válik. Mi nem élvezzük, hanem ehelyett használjuk Istent. Vigyen tovább, de ne jöjjön velünk. Mózes megsejti abban a kiélezett helyzetben, hogy semmit nem ér az ígéret földje az azt megígérő Úr jelenléte, a vele való szoros kapcsolat nélkül. Mi felismertük-e már ezt?
A jó pásztor, Jézus Krisztus előttünk jár. Amennyiben őt követjük, akkor megszentelt úton járunk. Nem tudjuk, mi történik még velünk az úton, nem tudjuk, mit hoz a holnap, de tudjuk, hogy kivel járjuk az utat, és abban is bizonyosak lehetünk, hogy vele célhoz érünk.

*

„Jézus a jó Pásztor, vele megyünk. / Örök irgalmáról énekelünk. / Nyájadat oltalmazd, nagy a veszély! / Csendes nyugalmat adj, ha jön az éj!” (EÉ 401,1)

Szerző: Grendorf Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeAndrás és Andor, valamint Andrea, Endre, Tarján

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Napi ige András és Andor, valamint Andrea, Endre, Tarján

Kezedben van sorsom... (Zsolt 31,16(külső hivatkozás))

De aggódásával ki tudná közületek meghoszszabbítani életét csak egy perccel is? (Lk 12,25(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Zsid 10,32–39(külső hivatkozás) és Zak 1,7–17(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Istenem, elfáradtam! Annyit küzdöttem, olyan sokat harcoltam, és úgy érzem, nem voltam elég jó abban, amit eddig tettem. A munkámban, a családomban, a barátok között. Pedig próbáltam, többször is, mindig jobb és jobb lenni, mindig megfelelni, mindig azt a döntést meghozni, amely másoknak a legelőnyösebb. Kimerültem. Nincs több tartalékom. Nem tudom, hogyan tovább. Csak annyit tudok, hogy más út kell. Olyan, amelyen kevesebb a háború és több a béke. Egy ösvény, amely lehet, hogy keskenyebb, mint a mostani, de feléd vezet, rád mutat.
Mutasd meg nekem, hogy nem másoknak kell megfelelnem és kényszerek közepette élnem, hanem csak rád tekintve jó döntést hozni! Nincs szükségem másra, csak rád a megelégedettséghez, a kiegyensúlyozott teljesítményhez, az örömös percekhez. Lépj egészen közel hozzám, az életem közepébe, és mutasd meg nekem, hogy elég jó vagyok ahhoz a feladathoz, amelyet rám bíztál, elém adtál. Te adj útmutatást ahhoz az élethez, amelyet tőled kaptam – ajándékba!
Én hátrébb lépek, leteszem minden aggodalmam, a szívemben bujkáló félelmeim, és mindent, ami megakadályoz abban, hogy egészen tied legyek. Elengedem a vélt és valós elvárásokat, hogy csak neked tudjak igazán megfelelni. Istenem: „Kezedben van sorsom…”

*

Istenem, a kezedben az életem. Kérlek, bánj vele kíméletesen, mert az élet viharai megtépázták. Tartsd szorosan, ki ne essen tenyeredből! Kérlek, vigyázz rá! Borítsd be csöndeddel, szereteteddel, adj békességet az életembe. Ámen.

Szerző: Vladika Zsófia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeTaksony, valamint Ilma napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Napi ige Taksony, valamint Ilma napja

Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára... áldott leszel jártodban-keltedben. (5Móz 28,1.6(külső hivatkozás))

Jézus mondja: Mert aki cselekszi az én menynyei Atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. (Mt 12,50(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 1Pt 1,(8–9)10–13(külső hivatkozás) és Zak 1,1–6(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

A Jóbarátok sorozat tette a popkultúra részévé a barátzóna (friendzone) kifejezést. Joey magyarázta el a szerelmes Rossnak, hogy sosem fog a kiszemeltjéhez, Rachelhez közelebb kerülni, mert a barátzónában ragadt. Persze, hasonló kínzó érzést nemcsak a szerelemben élhetünk át. Hajlamosak vagyunk ilyen zónákat felállítani, óvodától egészen időskorig jellemzi ez a kapcsolatainkat. Sokszor még a családban is előfordul valami hasonló.
Jézus szerint viszont Istennél nincsenek ilyen zónák. Az Atya házának ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Ez a család nem a papok és a püspökök közössége, nem is dogmatikai tételek vagy különböző karizmák határozzák meg, hanem az Isten akaratának cselekvése. Ez az egyetlen kritérium. Ha Jézust követjük, az Isten akaratát cselekedjük, akkor az ő családjába tartozunk, és egymásban testvérre találunk. Egy közösségben vagyunk. Otthon vagyunk. Ha Krisztusra figyelünk, áldottak vagyunk, és így lehetünk áldássá mások számára is.

*

Urunk, akármerre járunk, add, hogy soha ne feledjük: hozzád tartozunk. Ámen.

Szerző: Baranyay Bence

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Advent 1. vasárnapjaStefánia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Napi ige Advent 1. vasárnapja Stefánia napja

Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak. (Zsolt 119,76(külső hivatkozás))

És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. (Lk 2,25(külső hivatkozás))

Advent 1. vasárnapja

Olvasmányok: Mt 21,1–9(külső hivatkozás) és Róm 13,8–12(külső hivatkozás)

Lekció: Róm 13,11–14(külső hivatkozás)
Jer 23,5–8(külső hivatkozás)

Igehirdetési ige: Mk 1,1–8(külső hivatkozás)

Úrvacsorai gondolatok

2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

Az úrvacsora utáni vágyakozást az éli át, aki megtapasztalja az Isten végtelen irgalmát, hiszen ő szeretne találkozni azzal, aki megszabadította. (Hokker Zsolt)

 

Lelki útravaló a mai napra

Ez a zsoltár a törvény dicséretét és a zsoltáros törvényhez való ragaszkodását és panaszait beszéli el. Bár ő igaz ember, aki az Úrhoz ragaszkodik, mégis sok ellensége, gyűlölője van. Vigasztalást várt az Úrtól, aki mindenki másnál kedvesebb és megnyugtatóbb gyógyulást tud nyújtani.
Az Ószövetségben több helyen is szó van arról a vigasztalásról, amelyben az igaz ember részesül. A gyakran hűtlen Izraelt is méltatta erre az Úr, a Lélek, a Vigasztaló, a Paraklétosz, az ember hűséges és örök Vigasztalója. Pártfogónak is nevezik őt. Jézus maga mondja: „…jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” (Jn 16,7b) Isten részéről tehát bőséges vigasztalásban van részünk minden nap, bárhol legyünk, akármilyen mélységben is vagyunk.
Nincs ember, akinek az életében ne lenne szüksége arra, hogy megvigasztalják. Milyen jó, ha valaki ezt a békességet közvetlenül Istennél keresi, tőle várja! Figyeljünk az ő halk fuvallatára, amelyben egészen biztos, hogy megérkezik a személyre szabott enyhülés.

*

„A Lélek ereje járja át életedet!
A Lélek ajándékai érleljenek hálás emberré!
A Lélek tisztasága teremtsen rendet szavaidban, tetteidben!
A Lélek öröme tegyen felszabadulttá és nyitottá!
A Lélek békéje töltsön el, amikor félelmek kínoznak!
A Lélek vigasztalása segítsen neked újat kezdeni!
A Lélek jelenléte növelje hitedet bizonyossággá!
Isten napja köszöntsön rád ma is!” (Varga Gyöngyi)


Szerző: Sztankó Gyöngyi

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVirgil, valamint Virgília napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Napi ige Virgil, valamint Virgília napja

Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. (Zsolt 17,7(külső hivatkozás))

A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thessz 5,23(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Jel 21,10–14.21–27(külső hivatkozás) és 2Thessz 3,6–18(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

„Nincsenek csodák” – mondta Laci bácsi anno, és újra átbogarászta a zárszámadást, meg is találva a hibát. Ez a mondat persze egy más, ismert gondolkodási kultúrából indul.
A zsoltáros szeretné, ha Isten csodát tenne vele. Tudja, hogy a csoda nem valami misztikus dolog, hanem Isten munkája. Vagy akarok róla tudni, vagy nem. Ő a szabadítást nevezi annak. És van az a perc, amikor úgy érezzük, itt már csak a csoda segíthet.
Nincs hatalmam a másik felett. Nem is kell, hogy legyen, de hányszor éljük át egy félreértés tisztázásakor vagy egy bocsánatkérés után, hogy a kapcsolat helyreállása valami titkos, csodás esemény! Valaki megszelídítette azt a másikat nekem, hogy valóban megbocsásson, vagy engem neki, és a szavakon túl valódi béke köszönthetett be közöttünk. Én nem tudtam volna ezt elérni. Ellenségnek tartottam, támadónak, pedig csak tehetetlenekké váltunk egymás mellett egy „pillanatra”, és nem értettük meg egymást. Vagy egy más kezelhetetlennek tűnő helyzetben futottam Uramhoz egészen a „legyen meg a te akaratodig”, és azután jött a békesség. Ez Isten munkája. Jó dolog erre vágyni és ezt kívánni, ahogy Pál apostol írta ebben az áldó mondatban. A talán már régen vágyott változás, amelyre sohasem volt elég erőm, az ő jelenlétében megtörténik. Az üdvösség az Üdvözítő munkája bennem.

*

Úr Jézus, tégy csodát az én életemben is! Add, hogy tudjak valóban megbocsátani, add, hogy nekem is valóban megbocsássanak. Add, hogy tanuljak a hibáimból, add, hogy be tudjam fogadni a számomra nehéz embereket is. Tudom, hogy veled együtt ez megtörténhet. Te szelídíts meg engem! Ámen.

Szerző: Füke Szabolcs

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVirág, valamint Konrád, Milos, Szilveszter napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26
Napi ige Virág, valamint Konrád, Milos, Szilveszter napja

Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? (Zsolt 94,9(külső hivatkozás))

Mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. (Mt 6,8b(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Zsid 13,10–16(külső hivatkozás) és 2Thessz 2,13–3,55(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Felnőtteknek sem árt, ha felidéznek egy-egy tipikus, inkább csak gyerekkorban hallható, klasszikus „lelki” nevelő mondást. Kedvenc vasárnapi iskolás vezetőm fegyelmezett unos-untalan így: „Isten szeme mindent lát!” Később, ha kiszaladt egy-egy csúnya, „cifra” mondat a számon, a nagymamám minimum háromszor adta tudtomra gyors egymásutánban: „Vigyázz, az Úr Jézus ezt is hallja!” Maradandót alkottak… A mondásaik élnek és hatnak ma is.
A zsoltáros sem akar többet, de kevesebbet sem. Miért olyan nehéz elhinni, hogy aki a fület alkotta, az mindent hall? Miért kérdés az, hogy aki a szemet alkotta, az mindent lát? Önmagunkra nézve fontos ez a tudás. De nem lényegtelen azokra gondolva sem, akik a sértegetőink, megbántóink és rosszakaróink táborába tartoznak. A szimpatikus út ma is az lehet, ha nem a bosszú, az ellenségképzés és a visszafizetés kóros érzését tápláljuk magunkban. Ehelyett gondolhatunk végre úgy a mi „nehéz” embereinkre, hogy Isten szeme látja őket és füle hallja a szavaikat. Én pedig nyugodtan mondhatok értük egy jóízű imát. Isten hallja és látja ezt is!

*

Istenem! Ne engedd elfelejtenem, hogy te nyomon követed az életemet, és velem jársz mindennap, minden úton. Látásod és hallásod tökéletes. Az adventi időben hadd érezzem ezt még mélyebben és még őszintébben! Ámen.

Szerző: Szabó Lajos

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeKatalin, valamint Alán, Aliz, Erzsébet, Kitti

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25
Napi ige Katalin, valamint Alán, Aliz, Erzsébet, Kitti

Csak nálad talál irgalmat az árva. (Hós 14,4b(külső hivatkozás))

Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 1Thessz 5,9–15(külső hivatkozás) és 2Thessz 2,1–12(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Kurt Vonnegut az Ötös számú vágóhídban különös gondolatot fogalmaz meg az evangéliumokkal és a nagyheti eseményekkel kapcsolatban. Az egyik szereplő arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért tudnak a keresztények olyan könnyűszerrel kegyetlenné válni. Elgondolkodik, hogy ha az evangéliumok legelején nem derül ki Jézusról, hogy milyen fontos személy, az élő Isten Fia, akkor az egész történet érdektelen, hiszen egy senkivel könnyedén meg lehet csinálni mindazt, amit Jézussal, simán meg lehet ölni, a legtermészetesebb dolog, senkit sem érdekel. A következtetés: „Mielőtt megölsz valakit, győződj meg teljes biztonsággal, hogy nincsenek-e az illetőnek jó összeköttetései. Így megy ez.”
Az árvának senkije sincs. Nincs családja, rokonsága, nincsenek jó összeköttetései. Nincs védőhálója, nem számíthat senkire. Kiszolgáltatott. Ma már alig értjük, hogy micsoda csapást jelentett az ókorban, a mediterrán világban család nélkül lenni. Sőt most sokan menekülnek ilyen-olyan módon a családjuktól, az „egyedül is tudsz boldogulni” sikersztori nagyon csábító. De azért a megfelelő összeköttetésekre, kapcsolati tőkére mégis odafigyelünk.
Jézus, bár Isten Fia, mégis az árvákkal vállal közösséget a keresztfán. A halál legyőzése nekik kínálja az élet lehetőségét. Kegyetlenségre hajlamos világunkban naponta az újrakezdés, a talpra állás, az új élet lehetőségét kínálja.

*

Ha elborít a sötétség, körbevesz a kegyetlenség, úgy érzed, minden összeesküdött ellened, menekülj a mennyei Atya szeretetébe, nála találj irgalmat, békességet, szabadulást. Ámen.

Szerző: Novotny Dániel

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeEmma, valamint Flóra, János napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Napi ige Emma, valamint Flóra, János napja

Ne legyen köztetek olyan gyökér, amely mérget és ürmöt terem! (5Móz 29,17b(külső hivatkozás))

Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. (1Thessz 3,12(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 1Kor 3,9–15(külső hivatkozás) és 2Thessz 1,1–12(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Pál apostol egymás iránti szeretetre inti, buzdítja a thesszalonikai gyülekezet tagjait. Nem azt kéri tőlük, hogy minden erejüket összeszedve, érzéseiket jó mederbe terelve legyenek szeretettel mindenki iránt. Pál jól tudja, hogy mi csak emberien tudunk szeretni. Ő maga is így sóhajt fel: „Azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat (…) Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” (Róm 7,19.24) Éppen ezért Pál az Úr Jézustól várja a szeretetben való gyarapítást, gazdagodást.
Jézus egész élete a szeretet cselekedete volt. Szeretettel fordult a gyermekek felé: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket.” (Lk 18,16) Szeretettel fordult a betegek felé: „Akarsz-e meggyógyulni?” (Jn 5,6) – hangzott kérdése a harmincnyolc éve beteg ember felé. Szeretettel fordult a gyászoló naini özvegyasszony felé: „Ne sírj!” (Lk 7,13) Szeretettel fordult tanítványai felé a lábmosás alkalmával, példát adva nekik: „Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13,15) Szeretettel fordult minden ember felé, amikor a kereszten felkiáltott: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30)
Jézus által tudunk igazán szeretni ma is egészségest és beteget, fiatalt és időst, gyászolót és örömben élőt.


*

Mennyei Atyám! Add, hogy hű legyek hozzád szeretetben, hiszen már akkor szerettél, amikor még ezt nem is kértem. Add, hogy Jézus példáját követve meg tudjak bocsátani az ellenem vétkezőknek, és szeretni tudjak minden embert. Ámen.

Szerző: Tamásy Zsóka

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."