55570 ima található a honlapon, összesen 121749 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat A gyógyító Úr közelébenSzerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
Napi Ige és Gondolat A gyógyító Úr közelében Szerda
A gyógyító Úr közelében
„ ... megkérdezte tőle: akarsz-e megyógyulni?” (Jn 5,6b)
*******************************
Harmincnyolc éve feküdt ott az a bethesdai beteg. Körülötte már sokan meggyógyultak, ám lassan negyedik évtizede, hogy vele semmi nem történik. Ezt a beteg, sánta embert talán már nem is látogatja senki. Egyik nap telik a másik után, és nincs változás.
Nem jutsz előre, megoldást nem találsz? Ám jöhetsz a gyógyító Úr közelébe! Az örömhír ez: jön Jézus, Ő közeledik hozzád. Érdeklődik, kérdezősködik felőled. Mi is ismerjük a sok próbatételeken átment felebarátainkat. Bízzuk őket közbenjáró módon teljes hittel a mi Jézusunkra!
Jézus újból ott van Jeruzsálemben. A Juh-kapunál megy be Isten Báránya. Az irgalmasság házánál (Bethesda) megáll, s keresi azt, akin segíthet. Útközben áldott csodák történnek. Útközbeni életünkhöz kérjünk mi is érzékeny szívet, látó szemet, könyörülő kezet! Jó meglátni: az irgalmasság házában ott van az irgalmas Úr.
Ő kérdez a beteg felől, s kérdezi a beteget. Megkérdez téged is: mit akarsz? Az űrt csak Ő tudja benned is, bennem is kitölteni. Hogy állsz lelkileg? Hol nyomorodtál meg? Békességet veszted életed beismerte-e már: szükségem van a Szabadítóra, a Gyógyítóra?! Krisztusi szeretettel, krisztusi indulattal akarsz-e élni? Van-e már ilyen vágyad? Szeretnél-e úgy élni, ahogyan Ő adná?
Ez a beteg ember csak panaszkodik és spekulál: nincs emberem, aki bevigyen. Az Emberfia ott áll előtte, s ő arról beszél, nincs ki rajta segítsen. Ebben a lemondó állapotodban nem hagy el téged sem. Gyógyító igét mond: kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! Jézus szavára viszi az ágyát. Ágyát cipeli szombaton, s ebbe csak belekötni tudnak. Kezedet tördelő, panaszkodó életedből Ő ma is felállít, megsegít. Ne mondj le se magadról, se másról! Ő reménységet ad a reménytelennek is. (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
*****************************************************
Imádság:
Köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy Te odafigyelsz a legkisebbek életére is. Te a mi emberünkké lettél. Segíts, hogy elmondhassam Neked, mi az, amiből csak Te tudsz életre, lábra, talpra állítani! Veled szeretnék most is újat kezdeni, s átélni, hogy közeledben ma is csodák sorozata történik velem. Taníts Előtted őszintén megnyílni, észrevenni Téged, s becsülni az órát, a percet, a jelenléted! Ámen.
***************************************************************
A nap gondolata:
A gyógyító Úr közelében békességgel, örömmel és vigasztalódással telhet meg minden nap a szívünk.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Vidd az Úr üzenetét!Kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Napi Ige és Gondolat Vidd az Úr üzenetét! Kedd
Vidd az Úr üzenetét!
Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! (Ézs 1,10)
Isten abban mutatja meg kegyelmét, hogy nem hagyja szótlanul elveszni a bűnbe merült embert. Ahogy Jézus is az utolsó pillanatig szeretettel figyelmeztette az áruló Júdást.
Isten nem csak az egyszerű emberekhez szól, hanem szól a vezetőkhöz is.
Nem könnyű Isten szolgájának lenni. Ha valaki engedelmes szolgája Istennek, akkor éppen úgy kell szólnia, beszélnie az egyszerű emberekhez, mint a vezető emberekhez. A vezetők, legyenek azok miniszterek, képviselők, igazgatók stb., Isten előtt éppen úgy bűnösök, mint bárki más. Ezért Isten hozzájuk is szólni akar.
Lehet, hogy az engedelmes szolga úgy jár, mint Keresztelő János, aki mikor szemére hányta Heródes királynak bűnét, hogy együtt él testvére feleségével, börtönbe került, majd vértanúhalált hal. Mégis boldog szolga az, aki még élete árán is, azt mondja, amit Isten üzen.
Kérj bátorságot és erőt az Úrtól, hogy tudd és merd mondani azt, amit ma rád bízott az Úr!
(Prókai Árpád, Boldva)
***************
Imádság:
Uram! Hadd legyek bátor bizonyságtevőd! Ámen
******************
A nap gondolata:
A bizonyságtétel továbbadott bizonyosság. A bizonyságtétel az, amit tovább adunk másoknak, szóban, írásban, tettekben, ahogy éppen lehet.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Ő nem küld elHétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
Napi Ige és Gondolat Ő nem küld el Hétfő
Ő nem küld el
„Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37)
Milyen sokan csalódtak már azért, mert bizalmukat pusztán emberekbe vetették. Talán te is megtapasztaltad, hogy mikor nehézségben voltál, és szükséged lett volna segítségre, akkor elutasításra, zárt ajtókra találtál. S persze olyan is van, amikor szeretnénk segíteni embertársunkon, de nincs lehetőségünk arra, hogy problémáját megoldjuk. Szeretnénk, ha nem lenne beteg az, akit szeretünk, ha nem kellene meghalniuk szeretteinknek, de tapasztalatból tudjuk, hogy ez nem így megy, hiszen az emberi képességeink, lehetőségeink korlátozottak. Azonban van segítség, még pedig Jézus Krisztus, aki valós segítséget, igazi megoldást tud adni mindazok számára, akik Hozzá fordulnak. S tudod mi a legcsodálatosabb? Az, hogy Ő nem küld el. Ő maga mondja: „aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”
A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus ezt komolyan gondolta, és ma is így van. Ő ugyanis egyetlen embert sem küldött el, nem utasított el senkit, aki igaz hittel közeledett Hozzá. Hány és hány ember kereste Őt a különféle problémákkal, Ő pedig gyógyulást, szabadulást, valós segítséget adott az Őt keresőknek. Neked is Rá, az Áldott Orvosra van szükséged. Fordulj Hozzá te is, és nem fogsz csalódni, mert Ő nem küld el téged sem.
(Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
*****************************************************
Imádság:
Úr Jézus! Köszönjük, hogy Te vagy életünk Kősziklája. Hálásak vagyunk, azért, hogy Te ígéreted szerint velünk vagy minden napon. Kérünk, Te őrizd és oltalmazd életünket, növeld és erősítsd hitünket. Ámen!
***************************************************************
A nap gondolata:
„Ha az Úrhoz kiáltunk, szabadulásunkra biztosan számíthatunk.” (C.H. Spurgeon)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Vasárnap
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
KEGYESSÉGBEN ÉRLELŐDŐ SZERETET
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Különös dolog, hogy a szeretet nem az eleje, hanem a koronája a keresztyén életnek. S még abban is van különbség: először a sajátjait tanulja meg az ember jól szeretni, azután minden embert. Teréz anyának mondta valaki: „Azt amit maga csinál én egy millió dollárért sem vállalnám el. Erre ő így válaszolt: Egymillió dollárért én sem. Csak Krisztusért.” Ő ennyire megajándékozottnak tudta magát.
Annyiszor van szó a szeretetről, hogy már erejét veszíti a szó. Valaki ajánlotta is, hogy cseréljük le, s mondjuk helyette azt, hogy „keresd”. Ettől majd megújul, mert megértjük, hogy a szeretet nem egy érzés, hanem konkrét cselekvés.
Ha valaki végigolvasta a héten többször is az igeszakaszt, s meg-megállt az egyes értékeknél, az megérkezett a szeretethez. Mely így nem követelmény, nem elvárás, nem teljesíthetetlen parancs, hanem természetes következménye a hitnek. Csak van közte néhány fontos útszakasz, amelyet meg kell járni ahhoz, hogy megszülessen bennünk a hitből a szeretet. Ugye figyeltünk? Aki nem járja végig ezt az utat annak a szeretete sosem tudja reptetni a hernyót, s szúrós marad a gesztenyéje…
A szeretet komoly munka – „isteni cselekedet”! Ha valakiben elakadás van, s nem tud szeretni, annak még valahol korábbi értékekkel van előbb dolga. Nem fogja érteni a „teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből” induló szeretetet… Haladjunk az úton, s bátran, bizalommal fedezzük fel mi mindent készített nekünk a mi Urunk! (Fodorné Ablonczy Margit)
*************
Imádság:
Drága Megváltónk, nagy hála van a szívünkben megrendítő kegyelmedért. Köszönjük irgalmasságodat, hogy nem fáradsz el szeretni minket. Kérünk segíts megújulni szeretetedben, s taníts újra örömöt keresni, s találni mindabban, amit szeretettel készítettél nekünk. Ámen.
****************
A nap gondolata:
„Az utamba kerülő ember az Úr követe. Ezért mindig tedd fel a kérdést: Vajon mit kérdez tőlem az Úr ebben a helyzetben?”(Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Szombat
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
ÁLLHATATOSSÁGBÓL KEGYESSÉG
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
És akkor körülnézhetünk, hogy hány ilyen keresztyén embert ismerünk. Miért is ilyen nehéz? Hiszen ajándék! Az ajándék nem lehet nehéz…
A kegyesség vagy „istenfélelem” annyit jelent, hogy számolok Istennel. Nem csak akkor, amikor teljesíti kérésemet, vagy tapasztalom áldását. Hanem mindig, minden helyzetben. Ha vádolnak, ha megszégyenültem, ha félelem fog el, ha rám támadnak, ha elestem, ha szenvedek. Mire elég ez? Mitől véd meg?
Nem fogok hazudni. Nem fogok senkit elárulni. Nem adom el a lelkemet. Tükörbe tudok nézni. Tudok imádkozni. Megérthetem Isten szándékát, terveit, munkáját. Eszembe jutnak olyan megoldások, utak, lehetőségek, amelyek adott helyzetben segítenek. Kaphatok mondatokat is „felülről”, hogy kinek hogyan kell felelnem. Olyan emberekhez juthat el az evangélium, akik sosem hallottak volna róla. Megláthatom Isten dicsőségét és hatalmát azokban a helyzetekben, amikor minden reménytelennek tűnik. Van kihez forduljak, ha erőm végéhez értem…
Egy onkológián dolgozó orvos mondta nekem egyszer: „Abba ne hagyjátok az imádságot! Mi ott a betegekért való harcban világosan látjuk kiért imádkoznak és kiért nem. Még, aki nem gyógyul is meg egészen másként megy el. Az imádságnak látható ereje van!” (Fodorné Ablonczy Margit)
********************
Imádság:
Mindenható Istenünk, Örökkévaló Urunk! Leborulunk szent fenséged előtt és megvalljuk a magunk kicsinységét. Hálát adunk minden értünk tett cselekedetedért, a megelőlegezett szeretetért. Hihetetlen számunkra, de örömteli tapasztalat, hogy a tieid vagyunk! Köszönjük gondviselésed, jóságod minden jelét, ajándékaid sokaságát. Ámen.
****************
A nap gondolata:
„Hogy olyanokká legyünk, mint a gyermek, ezen azt érti (az ÚR), hogy le kell vetkőznünk az önelégültség, a színlelés és a köznapiság külhámját.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Péntek

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Péntek
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
ÖNURALOMBAN - ÁLLHATATOSSÁGOT
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Ha végigvesszük a sort, s minden „állomáson” elidőzünk, akkor mindet külön és mindezt együtt is jobban megérthetjük. Hiszen az önuralom, a mértékletesség csak akkor hasznos, ha nem időleges. A fogyókúrázók sokszor járnak így. Egy darabig fogynak, azután többet híznak vissza, mint amilyenek előtte voltak. Teljes életmódváltásra van szükség, nem időleges lemondásokra. Állhatatosság nélkül csak folyamatos elbukás és folyamatos szégyenkezés van…
Valaki így mondta: „Csak azt érzem, hogy állandó befejezetlenség van a dolgaimban. Nagy lendülettel kezdek neki, lelkes vagyok, de hamar elfáradok és akkor abbahagyom.” Igen, eljutni valaminek a végéig nem könnyű dolog, a hívők sokasága megállt a negyedik állomáson... Amit a Jelenések könyve szerint az Úr mindvégig vár: a hűség. Nem a sikerek, nem a jócselekedetek sokasága, nem a megtérítettek tömege, hanem a kitartó Krisztus követés. Állhatatosság.
Valójában ezért a keresztyének néha sokkal több bajt látnak, mint a nem keresztyének – mert be kell érniük, ki kell bontakoztatniuk ezt az értéket: az állhatatosság ugyanis csak a próbatételek által érik meg (Róma 5,1-8!). Hiszen az olimpikonok” vagy világbajnokok sem annyit úsznak, edzenek amennyi kényelmes, hanem amennyi elég a győzelemhez. (Fodorné Ablonczy Margit)
********************
Imádság:
Drága Jézus Krisztus! Mérhetetlen kegyelmed tartja fenn a világot minden vétkünk ellenére is. Köszönjük, hogy lehetőségeket és felelősséget kapunk tőled naponként. Köszönjük figyelmeztetésed is, mert szorosan megtart a Te közösségedben, hogy még jobban figyeljünk szándékaidra. Segíts szívünknek, hogy ne féljünk, hanem tartsunk ki minden helyzetben állhatatosan. Ámen.
********************
A nap gondolata:
„Az, ami nem áll viszonyban valamely másvalamivel, az nem mondható létezőnek.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Csütörtök
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
VÁGYAK SZABAD KIÉLÉSE VAGY ÖNMÉRSÉKLET
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Körülöttünk minden a vágyak szabad kiéléséről szól ma ebben a világban. Ettől lesz valaki VALAKI, hogy ezt megteheti. Mindenki szeme láttára akár. Ezt nevezik szabadságnak. Ez a szabadság azonban a Biblia tanítása szerint inkább szabadosság. Mert nincs igazi mértéke és határa. Olyan, mint a medrét vesztett folyó, mely elönti a földet, iszapossá teszi, s nem halad tovább, s nem jut el a tengerig.
„Hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat…” (2Pt 1,5-6) Milyen akkor az igazi szabadság? Az igazi szabadság képes nemet mondani és képes igent mondani. S hogy mire mondhat igent vagy nemet azok az értékek mentén válik valóra: a hit, az igaz emberség és az ismeret. Csak e három érték után/által következhet igazi szabadság. Mert az számol Istennel és a többiekkel.
A Kékkeresztesek (Iszákosmentő Misszió) vallják a mondatot: „Szabad vagyok nem inni.” Mert megszabadíttattam ebből a halálos „szabadságból”, mely tönkretett, megalázott, kiforgatott emberi valómból és Isten és a többiek ellen fordított. Megkötözött és eluralkodott rajtam – s én nem tudtam rajta uralkodni.
A „mértékletesség” a Lélek gyümölcse (Gal 5,22). Péter levele nem a sor végére helyezi, hanem a közepére. Mert jó megtartani a mértéket mindenben. Nemet mondani is meg kell tanulni és igent mondani is meg kell tanulni. Ez egy folyamat, melytől az igenünk és a nemünk is megbízhatóvá válik. (Fodorné Ablonczy Margit)
***************
Imádság:
Drága Megváltónk! Bocsásd meg türelmetlenségünket, hűtlenségeinket, hogy nem látszik „rajtunk” szabadításod ereje. Könyörülj életünkön, hogy merjünk a hétköznapokban is megfelelő helyen igent és nemet mondani, hadd tapasztaljuk meg vezetésedet ebben is. Ámen.
**************************
A nap gondolata:
„A bajt úgy lehet távol tartani, ha hasznossá teszem magam.” (M. Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! „EMBERSÉGES” TUDOMÁNYszerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!  „EMBERSÉGES” TUDOMÁNY szerda

MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!

„EMBERSÉGES” TUDOMÁNY

„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)

Olvasandó: 2Pt 1:3-11

Különös ennek az igeszakasznak ez a sok lépéses növekedése. Az eredeti görög kifejezés nem azt a képet hordozza, amelyet egyik fordításból így ismerünk: „ragasszatok mellé”, hanem inkább egy másik fordítás szerint: „mutassátok meg benne”. A lényeg az, hogy oly mértékben következik egyik a másikból, mint a növények növekedésének részei: a magból a gyökér, a gyökér által az ágak, az ágakból a levelek és a virág, s a virágból a gyümölcs. Azaz már a magban „minden benne van” eredetileg. Nem mellé kell tenni, hanem belőle kihozni. Ahogy a hitből a maga természetességében növekszik a jellem, a „derékség”, ugyanúgy hozza elő a „tudományt” ahogy érik, figyel, tapasztal, gondolkodik és tanul.

Sokszor a nevelés is ilyen tévedésen alapul. Azt gondoljuk, hogy majd erre, vagy arra meg fogjuk tanítani a gyermeket. Majd „ragad a fejébe valami”. S közben elfelejtkezünk arról, hogy valójában ő egy hatalmas „értéktárral” érkezett, amelyet segíteni kell neki kibontakoztatni. Ez persze előbb-utóbb úgyis kijön belőle, de ha segítünk neki, akkor megtanulhat bánni a „nehezebb tulajdonságokkal” is, s a jókat pedig minden helyzetben tudja majd vállalni.

Egy jó pedagógus így mondta egyszer: „Milyen jó, hogy a hitből nem azonnal a tudomány a következő lépés, hanem közbe van iktatva az igaz emberség, mert így sem a hit, sem a tudomány nem lehet öncélú, büszkélkedő és ítélkező.”

Ez a „tudomány” olyan ismeret, mely a láthatatlan összefüggéseket keresi és ismeri, nem csak a világ megértését, hanem az élet rendjét és értékét. (Fodorné Ablonczy Margit)

***********

Imádság:

Mindenható Istenünk, csak állunk és csodálunk, mert hatalmasak a te cselekedeteid, végtelen a te hatalmad! Köszönjük, hogy együtt akarsz felemelni igazságodba és szabadításodba mindnyájunkat. Könyörülj rajtunk, hogy az igazi tudásra törekedjünk, mely segít a másik megértésében is. Ámen.

**************

A nap gondolata:

„Két választásom van: vagy gyötröm magam, vagy az Úrban bízom. Nincs földi megoldása bajainknak. Csak szaporítom őket, ha rágódom rajtuk.” M. Robinson

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Kedd
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
MUTASSÁTOK MEG HITETEKBEN AZ IGAZ EMBERSÉGET!
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
A fenti igeszakaszban nyolc fontos lépés bontakozik ki. Ennek első lépése, hogy akit Isten ereje hittel ajándékozott meg – annak ezzel dolga van. Nem azért kapta a hitet, mert annyira vágyott rá, vagy mintha jobb helyen lenne nála, mint másoknál, hanem mert Isten be akarja őt vonni a munkájába!
A hit cselekedetei nagyon sokfélék lehetnek (Zsidókhoz írt levél 11. fejezet!) – de mindben közös, hogy olyan cselekvés, melyet senki nem talált volna ki magától, hogy azt kipróbálja. Az „igaz emberség” görög szavát (areté; latinul „virtus”), nagyon nehéz lefordítani, mert egyszerre van benne a jellem és a cselekvés is. Hozzáállás és készség – tisztaság és méltóság.
Egy közösségben megpróbáltuk az ellentétek felől közelíteni a nyolc értéket, s összeszedtük az „igaz emberség” ellentéteit is: rossz cselekedet, bűn, lustaság, tétlenség, feladás. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy ha hívő emberek vagyunk, akkor abból adott helyzetben milyen cselekvés következhet? Van-e helye panasznak, vagy vádaskodásnak? Van-e helye ítéletnek vagy türelmetlenségnek? Van-e helye a tétlenségnek, bizonytalankodásnak?
A hit lényege szerint istenismeret/Istenben való bizalom/Istennek való engedelmesség egyszerre – különben nem hit, csak hiszékenység, vagy önbecsapás. A hitet nem lehet összetéveszteni: élő és munkálkodó, bátor és bizakodó. (Fodorné Ablonczy Margit)
************************
Imádság:
Drága Urunk! Kérünk, hogy segíts, hogy a hitet ne önálló ajándéknak tekintsük, amelyet, ha megszereztünk már minden rendben van, hanem engedjük, hogy teljesen átformáljon, megszabadítson minden felesleges szokásunktól és az óember rossz tulajdonságaitól. Könyörülj rajtunk, hogy meg tudjuk „mutatni” a hitünket a magaviseletünkkel is! Ámen.
***********************
A nap gondolata:
„Lebeszélnélek védekező alapállásról. A legrosszabbakkal együtt kizárja a legjobb végkifejletet is. Alapszinten hithiányra vall.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Hétfő
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
MINDEN IGYEKEZETTEL TÖREKEDJETEK…
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Amikor egy gyermek ajándékot kap, s örül neki – mindenkinek meg akarja mutatni. Ha valamire használható ajándék, akkor hosszan és sokat játszik vele, s ha ebben örömét leli – a legkedvesebb ajándéka lesz a későbbiekben is, mert „neki való” ajándékot kapott.
A hét címe: Megajándékozottak vagyunk! – mert ezen a héten ezt a rövid kis igeszakaszt érdemes napról napra újra meg újra elolvasni, míg meg nem tanuljuk szó szerint, mert egy olyan folyamat van benne leírva, mely a keresztyén élet összefoglalása, feladata, célja, kiteljesedése: Isten megajándékozott minket, mi pedig teljes igyekezettel „bontsuk ki” ezt az ajándékot, fedezzük fel, legyen építőkövévé lelki templomunknak, mutassuk meg, hogy mennyit ér nekünk…
Egyszer rácsodálkoztam, hogy hányféle keresztyén ember van!? Természetesen mind egy kicsit más, de a parancsolatok megtartásában, vagy az igemagyarázatok utáni cselekvésben is nagyon különbözőek. Az egyik türelmes, a másik szeretetreméltó, van, aki ítél rendületlen és van, aki mindenkiért tud imádkozni…
Ez a kis igeszakasz azt a választ adja, hogy a hitben LEHET NÖVEKEDNI, s vannak ebben lépések, szintek. Olyan a hit, mint egy mag, mely a szívünkben gyökeret ver, s belőle növekszik minden további érték. Hit nélkül ezek az értékek csak olyanok, mint a vágott virág: csak néhány napig él…
(Fodorné Ablonczy Margit)
Imádság:
Drága Urunk! Bocsásd, hogy oly gyorsan elfelejtjük mindazt, amivel megajándékoztál minket. Bocsásd meg, hogy türelmetlenek vagyunk magunkkal és egymással, s sokszor „csak szerzünk” vágott virágot ahelyett, hogy magunk engednénk, hogy igéd gyökeret verjen a szívünkben, s növesszük azt tettekké. Könyörülj, hogy felismerjük a jelenben szándékodat, s kövessük hívó szavadat. Ámen.
**************
A nap gondolata:
„A vasárnap békessége olyan, mintha egy újonnan beültetett kertben állnál eső után. Érzed a csendes és láthatatlan életet.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport IV.Vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16
Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport IV. Vasárnap
Oknyomozó riport IV.
Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: Hiszel te az Emberfiában? Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: Látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt: Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök. (Jn 9,35-41)
Okokat keresve, vizsgálva és a Lélek vezetésének engedve eljutottunk a vak meggyógyulása történetének a végéhez. Néhány óra lefolyása alatt annyi dolog történt ezzel az emberrel, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Mással egész életében nem történik ennyi minden.
Születése óta vak volt, így csaknem mindenből ki volt zárva. Röviden mondhatnánk, hogy eddig a napig semmi érdemleges, említésre méltó dolog nem történt vele – persze, ezt nem mondhatjuk. De egyszer csak jön valaki, aki meggyógyítja, így megnyílik számára a világ. Szabad az út, felfedezheti mindazt, ami eddig is körbe vette, csak épp akadályoztatva volt épségében.
Majd pedig alig néhány perc, és rögtön akadályokba, gátakba ütközik: záródik előtte a vallási közösség kapuja, sőt a szülői ház ajtaja is. Amikor már végre mehetne, s megtehetné a maga felfedezéseit, amikor már ő maga is oknyomozóvá lehetne, akkor látja: sokkal nagyobb akadály van előtte, mint volt akkor, amikor még vak volt. Döbbenetes lehetett annyi év vakság után ennyi sötétséget látni maga körül. A sajátjai, családja, vallási közössége kizárja őt a soraiból. Az ember útja lehetne a depresszió ezek után, hisz vakon hasznavehetetlen volt, de most, hogy lát, nem kell senkinek: a hirtelen megnyílt világ, még gyorsabban bezáródott előtte. De!
Minderről hall Jézus és egy másik ajtót nyit ki előtte: hiszel az Emberfiában? S miután megtudja, hogy az Jézus, leborul és imádja őt. Nincs több ok, nincs több nyomozósdi. De van Jézus!
Lehet, hogy minél inkább látjuk azt a világot a hit szemével, az annál inkább bezáródik előttünk, kizár minket. De amíg ezekre csak okokat keresünk, el ne szalasszuk azt, ami ezt a fiút is igazán megmenthette: Jézus hall rólad! Tud rólad! S neki nem kell különösebb ok arra, hogy megmentsen, hogy a mennyország kapuját ma is nyitva tartsa Előtted! (Nagy Péter, Ramocsaháza)
*****************************************************
Imádság:
Uram, kérlek vedd észre az én helyzetemet, hogy ne az okokat keressem tovább, hanem megtalálhass Te engem,
***************************************************************
A nap gondolata:
„Vannak pillanatok, amikor a dolgok hirtelen leegyszerűsödnek, letisztulnak bennünk. Amikor világossá válik, mi a fontos, ki a fontos, hogyan is kellene élni. Milyen jó lenne, ha ehhez nem kellene egy autóbaleset, egy szörnyű diagnózis, valamilyen tragédia!” (Dr. Bölcskei Gusztáv)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport III.szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15
Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport III. szombat

Oknyomozó riport III.

„Odahívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt: Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” (Jn 9,24.25)

Tovább folytatódik a napokban megismert egykor vak, most már látó, meggyógyult fiú története. De nem olyan jó a folytatás, mint ahogy azt egy gyógyulás után el tudná képzelni az ember.

Újra magukhoz hívják őt a zsidó vezetők s egy elég furcsa kéréssel ráparancsolnak: dicsőítsd Istent! Ez még talán rendjén is van, ez egy hivatalos, vallási elvárás, amit bár lehetne szebben is megfogalmazni, de végül is jogos kérés. De, itt azt is meg akarják neki szabni, hogy mivel dicsőítse az Istent. Dicsőítsd az Istent, még pedig azzal, hogy egyetértesz velünk! S még az is lehet, hogy ez is beleférhetne 1-1 esetben, hiszen a keresztyén közösségek, gyülekezetek lehetnek olyan egyetértésben, hogy az Isten dicsőítésére szolgálhat. De van még egy pontja ennek a nem túl barátságos felhívásnak: Dicsőítsd az Istent, még pedig azzal, hogy egyetértesz velünk abban, hogy ez az ember – akiről azt mondod, hogy meggyógyított téged – bűnös!

Elég komoly elvárás ez a hivatalos vallási vezetőktől. Ráadásul téves is. Istent nem az dicsőíti, ha én egyetértek a másik ember bűnösségében valakivel, legyen az akár pap, vezető vagy más. A másik ember bűnösségén bólogatni nem Istent dicsőítő cselekedet.

Istent sokkal inkább az dicsőíti, ha mindent megteszek ezért a bűnösért. S persze azt tegyük hozzá, hogy itt Jézusról, Isten Fiáról van szó. Őt kellene bűnösnek vallani a gyógyulásom okán.

De mit tehet az ember egy ilyen felhívásra? Hivatalos vallási vezetők kérik ezt, tanult és sokra tartott emberek. Mondhatok ellent nekik? Ez a gyógyult ember a legjobbat teszi: elmondja, hogy vele mit tett Jézus. Nem tudva, hogy egyébként ki ő és mit tesz, egyet tudok: vak voltam, most látok.

Ma is ez a „legjobb” válasz, ha egyszerűen elmondod, hogy veled mit tett. Csak ezt az egyet kell tudnod.

(Nagy Péter, Ramocsaháza)

**************************

Imádság:

Uram segíts, hogy ma is csak azt hirdessem Rólad, amit Te velem és értem tettél! Ámen.

*************************

A nap gondolata:

„Ne bízzál azokban az emberekben, akik túl udvariasak és ne barátkozz azokkal, akik tudálékosak és gorombák. Ha valami gyanúsat vettél észre, légy résen! Állíts fel azonnal csapdát, ha észrevetted a patkányt, de vigyázz, nehogy odacsípd az ujjad.” (C.H. Spurgeon)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."